Pengumuman

SOP Solat Jumaat dan Aktiviti Agama


Garis Panduan untuk dijadikan rujukan kepada anggota jawatankuasa (AJK) masjid, surau Jumaat dan surau serta para jemaah di seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bagi pelaksanaan solat Jumaat dan solat fardu lima waktu agar pelaksanaannya memenuhi tatacara yang ditetapkan.

Klik Disini!

April 2022