Al-Aadiyaat (العاديات)

Bacaan Penuh Al-Aadiyaat
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻭﱺﭐﻟﱀﻌﱧ﮳ﺪﲘﻳﱧ﮳ﺖﲔ ﺿﱺﺒﱦﺤﱾﺎ ﳁﳃﳀ
 1. Demi Kuda Perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya,
ﻓﱁﭑﻟﱀﻤﱨﻮﺭﲌﻳﱧ﮳ﺖﲔ ﻗﱁﺪﱹﺣﱾﺎ ﳁﳄﳀ
 1. Serta mencetuskan api dari telapak kakinya,
ﻓﱁﭑﻟﱀﻤﱨﻐﲘﻴﺮﱺ﮴ﺕﲔ ﺻﱻﺒﱦﺤﱾﺎ ﳁﳅﳀ
 1. Dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh,
ﻓﱁﺄﱁﺛﱁﺮﱹﻥﱧ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻧﱧﻘﱀﻌﱫﺎ ﳁﳆﳀ
 1. Sehingga menghamburkan debu pada waktu itu,
ﻓﱁﻮﱺﺳﱺﻄﱓﻦﱺ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﺟﱺﻤﱦﻌﱩﺎ ﳁﳇﳀ
 1. Lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh;
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱺ ﻟﲘﺮﱺﺑﱰﲐﻪﲘﲶ ﻟﱁﻜﱔﻨﱨﻮﺩﱬ ﳁﳈﳀ
 1. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya.
ﻭﱺﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻟﱁﺸﱔﻬﲌﻴﺪﱿ ﳁﳉﳀ
 1. Dan sesungguhnya ia (dengan bawaannya) menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian;
ﻭﱺﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻟﲘﺤﱻﺐﲃﲌ ﭐﻟﱀﺨﱺﻴﱦﺮﲌ ﻟﱁﺸﱔﺪﲘﻳﺪﱽ ﳁﳊﳀ
 1. Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta (secara tamak haloba).
ﲿ ﺃﱁﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱨ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺑﱨﻌﱦﺜﲘﺮﱺ ﻣﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﻘﱂﺒﱨﻮﺭﲌ ﳁﳋﳀ
 1. (Patutkah ia bersikap demikian?) Tidakkah ia mengetahui (bagaimana keadaan) ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur?
ﻭﱺﺣﱻﺼﲃﲔﻞﱔ ﻣﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺼﲅﺪﱻﻭﺭﲌ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada?
ﺇﲐﻥﱱ ﺭﱺﺑﱱﻬﱻﻢ ﺑﲐﻬﲌﻢﱦ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻟﱋﺨﱺﺒﲐﻴﺮﲁ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam tentang (balasan yang diberikanNya kepada) mereka - pada hari itu.