Al-Qaari'a (القارعة)

Bacaan Penuh Al-Qaari'a
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﭐﻟﱀﻘﱁﺎﺭﲌﻋﱺﺔﱂ ﳁﳃﳀ
 1. Hari yang menggemparkan,
ﻣﱧﺎ ﭐﻟﱀﻘﱁﺎﺭﲌﻋﱺﺔﱂ ﳁﳄﳀ
 1. Apa dia hari yang menggemparkan itu?
ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺩﱦﺭﱺﯨﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﭐﻟﱀﻘﱁﺎﺭﲌﻋﱺﺔﱂ ﳁﳅﳀ
 1. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? -
ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱧﻜﱕﻮﻥﱨ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﱻ ﻛﱔﭑﻟﱀﻔﱁﺮﱺﺍﺵﲜ ﭐﻟﱀﻤﱧﺒﱦﺜﱂﻮﺙﲔ ﳁﳆﳀ
 1. (Hari itu ialah: hari kiamat), hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran,
ﻭﱺﺗﱧﻜﱕﻮﻥﱨ ﭐﻟﱀﺠﲌﺒﱧﺎﻝﱕ ﻛﱔﭑﻟﱀﻌﲘﻬﱹﻦﲌ ﭐﻟﱀﻤﱧﻨﻔﱂﻮﺵﲜ ﳁﳇﳀ
 1. Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan.
ﻓﱁﺄﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦ ﺛﱁﻘﱂﻠﱁﺖﱹ ﻣﱧﻮﱺ﮴ﺯﲌﻳﻨﱨﻪﱨﲵ ﳁﳈﳀ
 1. Setelah berlaku demikian, maka (manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing); adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, -
ﻓﱁﻬﱻﻮﱺ ﻓﲘﻰ ﻋﲔﻴﺸﱔﺔﲚ ﺭﲄﺍﺿﲔﻴﱧﺔﲚ ﳁﳉﳀ
 1. Maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang.
ﻭﱺﺃﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦﱹ ﺧﱺﻔﱋﺖﱹ ﻣﱧﻮﱺ﮴ﺯﲌﻳﻨﱨﻪﱨﲵ ﳁﳊﳀ
 1. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya, -
ﻓﱁﺄﱂﻣﱲﻪﱨﲵ ﻫﱺﺎﻭﲌﻳﱧﺔﱆ ﳁﳋﳀ
 1. Maka tempat kembalinya ialah "Haawiyah"
ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺩﱦﺭﱺﯨﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﻫﲔﻴﱧﻪﱦ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Haawiyah" itu?
ﻧﱧﺎﺭﱽ ﺣﱺﺎﻣﲘﻴﱧﺔﱈ ﳁﳃﳃﳀ
 1. (Haawiyah itu ialah): api yang panas membakar.