At-Takaathur (التكاثر)

Bacaan Penuh At-Takaathur
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﺃﱁﻟﱀﻬﱺﯩﳎﻜﱕﻢﱨ ﭐﻟﺘﱱﻜﱔﺎﺛﱂﺮﱻ ﳁﳃﳀ
  1. Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda, anak-pinak pangkat dan pengaruh), -
ﺣﱺﺘﱱﻰﳎ ﺯﱻﺭﱹﺗﱨﻢﱨ ﭐﻟﱀﻤﱧﻘﱁﺎﺑﲐﺮﱺ ﳁﳄﳀ
  1. Sehingga kamu masuk kubur.
ﻛﱔﵝﱋﵗ ﺳﱺﻮﱹﻑﱺ ﺗﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﳁﳅﳀ
  1. Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)!
ﺛﱂﻢﱱ ﻛﱔﵝﱋﵗ ﺳﱺﻮﱹﻑﱺ ﺗﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﳁﳆﳀ
  1. Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat)!
ﻛﱔﵝﱋﵗ ﻟﱁﻮﱹ ﺗﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﻋﲔﻠﱀﻢﱧ ﭐﻟﱀﻴﱧﻘﲘﻴﻦﲌ ﳁﳇﳀ
  1. Demi sesungguhnya! Kalaulah kamu mengetahui - (apa yang kamu akan hadapi) - dengan pengetahuan yang yakin, (tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat).
ﻟﱁﺘﱧﺮﱺﻭﱻﻥﱱ ﭐﻟﱀﺠﱺﺤﲔﻴﻢﱧ ﳁﳈﳀ
  1. (Ingatlah) demi sesungguhnya! - Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang.
ﺛﱂﻢﱱ ﻟﱁﺘﱧﺮﱺﻭﱻﻧﱱﻬﱺﺎ ﻋﱺﻴﱦﻦﱺ ﭐﻟﱀﻴﱧﻘﲘﻴﻦﲌ ﳁﳉﳀ
  1. Selepas itu - demi sesungguhnya! - kamu (wahai orang-orang yang derhaka) akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu dilemparkan ke dalamnya)!
ﺛﱂﻢﱱ ﻟﱁﺘﱨﺴﱹ﮲ﱧﻠﱂﻦﲄ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲙ ﻋﱺﻦﲌ ﭐﻟﻨﱱﻌﲘﻴﻢﲌ ﳁﳊﳀ
  1. Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu, tentang segala nikmat (yang kamu telah menikmatinya)!