Al-Humaza (الهمزة)

Bacaan Penuh Al-Humaza
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻭﱺﻳﱦﻞﱙ ﻟﱊﲘﻜﱕﻞﱝﲌ ﻫﱻﻤﱧﺰﱺﺓﲚ ﻟﱌﻤﱧﺰﱺﺓﲙ ﳁﳃﳀ
  1. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji,
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺟﱺﻤﱧﻊﱧ ﻣﱧﺎﵖﱘﵐ ﻭﱺﻋﱺﺪﲄﺩﱧﻩﱨﲵ ﳁﳄﳀ
  1. Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya;
ﻳﱧﺤﱹﺴﱺﺐﱻ ﺃﱁﻥﱱ ﻣﱧﺎﻟﱁﻪﱨﲵﳒ ﺃﱁﺧﱹﻠﱁﺪﱺﻩﱨﲵ ﳁﳅﳀ
  1. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)!
ﻛﱔﵝﱋﵗﲨ ﻟﱁﻴﱨﻨﲲﺒﱧﺬﱔﻥﱱ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﺤﱻﻄﱔﻤﱧﺔﲘ ﳁﳆﳀ
  1. Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah".
ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺩﱦﺭﱺﯨﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﭐﻟﱀﺤﱻﻄﱔﻤﱧﺔﱂ ﳁﳇﳀ
  1. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Al-Hutamah" itu?
ﻧﱧﺎﺭﱻ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﱀﻤﱨﻮﻗﱁﺪﱺﺓﱨ ﳁﳈﳀ
  1. (Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya), -
ﭐﻟﱋﺘﲘﻰ ﺗﱧﻄﱞﻠﲘﻊﱨ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﻓﱀ﮲ﲘﺪﱺﺓﲘ ﳁﳉﳀ
  1. Yang naik menjulang ke hati;
ﺇﲐﻧﱱﻬﱺﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢ ﻣﱲﺆﱹﺻﱺﺪﱺﺓﱬ ﳁﳊﳀ
  1. Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka.
ﻓﲘﻰ ﻋﱺﻤﱧﺪﲚ ﻣﱲﻤﱧﺪﲄﺩﱧﺓﲛ ﳁﳋﳀ
  1. (Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang.