Al-Fil (الفيل)

Bacaan Penuh Al-Fil
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﺗﱧﺮﱺ ﻛﱔﻴﱦﻒﱺ ﻓﱁﻌﱧﻞﱔ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔ ﺑﲐﺄﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﲌ ﭐﻟﱀﻔﲘﻴﻞﲌ ﳁﳃﳀ
  1. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera (yang dipimpin oleh pembawa) Gajah, (yang hendak meruntuhkan Kaabah)?
ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﺠﱹﻌﱧﻞﱓ ﻛﱔﻴﱦﺪﱺﻫﱻﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﺗﱧﻀﱹﻠﲘﻴﻞﲎ ﳁﳄﳀ
  1. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka?
ﻭﱺﺃﱁﺭﱹﺳﱺﻞﱔ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﻃﱔﻴﱦﺮﱼﺍ ﺃﱁﺑﱧﺎﺑﲐﻴﻞﱔ ﳁﳅﳀ
  1. Dan Ia telah menghantarkan kepada mereka (rombongan) burung berpasuk-pasukan, -
ﺗﱧﺮﱹﻣﲘﻴﻬﲌﻢ ﺑﲐﺤﲔﺠﱺﺎﺭﱺﺓﲚ ﻣﱰﲘﻦ ﺳﲔﺠﲃﲌﻴﻞﲎ ﳁﳆﳀ
  1. Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras, -
ﻓﱁﺠﱺﻌﱧﻠﱁﻬﱻﻢﱦ ﻛﱔﻌﱧﺼﱹﻒﲖ ﻣﱱﺄﱀﻛﱕﻮﻝﲏ ﳁﳇﳀ
  1. Lalu Ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat.