Quraish (قريش)

Bacaan Penuh Quraish
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﵖﲔﵒﻳﻠﱁ﮳ﻒﲔ ﻗﱂﺮﱺﻳﱦﺶﲝ ﳁﳃﳀ
  1. Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah)
ﺇﲐﲶﻟﱁ﮳ﻔﲘﻬﲌﻢﱦ ﺭﲌﺣﱹﻠﱁﺔﱁ ﭐﻟﺸﱝﲔﺘﱧﺂﺀﲘ ﻭﱺﭐﻟﺼﲄﻴﱦﻒﲔ ﳁﳄﳀ
  1. (laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman), dan pada musim panas (ke negeri Syam),
ﻓﱁﻠﱀﻴﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻﻭﺍﲯ ﺭﱺﺏﲄ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﺒﱧﻴﱦﺖﲔ ﳁﳅﳀ
  1. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini,
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯﳒ ﺃﱁﻃﱓﻌﱧﻤﱧﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﺟﱻﻮﻉﲢ ﻭﱺﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱧﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺧﱺﻮﱹﻑﲗ ﳁﳆﳀ
  1. Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan.