Al-Maa'un (الماعون)

Bacaan Penuh Al-Maa'un
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﺃﱁﺭﱺﺀﱧﻳﱦﺖﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻳﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺏﱻ ﺑﲐﭑﻟﺪﲃﲘﻳﻦﲌ ﳁﳃﳀ
  1. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan ugama (meliputi hari pembalasan)?
ﻓﱁﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻳﱧﺪﱻﻉﱲ ﭐﻟﱀﻴﱧﺘﲘﻴﻢﱧ ﳁﳄﳀ
  1. Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim,
ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﺤﱻﺾﲅ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻃﱔﻌﱧﺎﻡﲌ ﭐﻟﱀﻤﲘﺴﱹﻜﲔﻴﻦﲌ ﳁﳅﳀ
  1. Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin.
ﻓﱁﻮﱺﻳﱦﻞﱙ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﺼﱺﻠﱊﲘﻴﻦﱺ ﳁﳆﳀ
  1. (Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan ugama), maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang -
ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻫﱻﻢﱦ ﻋﱺﻦ ﺻﱺﵝﱁﵗﺗﲘﻬﲌﻢﱦ ﺳﱺﺎﻫﱻﻮﻥﱧ ﳁﳇﳀ
  1. (laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya;
ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻫﱻﻢﱦ ﻳﱨﺮﱺﺁﺀﱨﻭﻥﱧ ﳁﳈﳀ
  1. (Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya),
ﻭﱺﻳﱧﻤﱦﻨﱧﻌﱨﻮﻥﱧ ﭐﻟﱀﻤﱧﺎﻋﱻﻮﻥﱧ ﳁﳉﳀ
  1. Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).