Hud (هود)

Bacaan Penuh Hud
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﺍﻟﳓﺮﲬ ﻛﲔﺘﱧ﮳ﺐﱽ ﺃﱂﺣﱹﻜﲔﻤﱧﺖﱹ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺘﱨﻪﱨﲵ ﺛﱂﻢﱱ ﻓﱂﺼﲃﲔﻠﱁﺖﱹ ﻣﲘﻦ ﻟﱋﺪﱻﻥﱦ ﺣﱺﻜﲔﻴﻢﲍ ﺧﱺﺒﲐﻴﺮﲍ ﳁﳃﳀ
 1. Alif, Laam, Raa'. Al-Quran sebuah Kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. (Susunan dan penjelasan itu) adalah dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuanNya.
ﺃﱁﵖﱞﵐ ﺗﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻﻭﳒﺍﲯ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﴦﴥﴤﱧﲬ ﺇﲐﻧﱱﻨﲘﻰ ﻟﱁﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻨﱦﻪﱨ ﻧﱧﺬﲘﻳﺮﱿ ﻭﱺﺑﱧﺸﲔﻴﺮﱿ ﳁﳄﳀ
 1. (Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah) supaya janganlah kamu menyembah sesuatupun melainkan Allah. (Katakanlah wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu, sebagai pemberi amaran (kepada orang-orang yang (ingkar), dan pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang (beriman).
ﻭﱺﺃﱁﻥﲌ ﭐﺳﱹﺘﱧﻐﱦﻔﲘﺮﱻﻭﺍﲯ ﺭﱺﺑﱱﻜﱕﻢﱦ ﺛﱂﻢﱱ ﺗﱨﻮﺑﱨﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﻳﱨﻤﱧﺘﱰﲘﻌﱦﻜﱕﻢ ﻣﱱﺘﱧ﮳ﻌﱩﺎ ﺣﱺﺴﱺﻨﱩﺎ ﺇﲐﻟﱁﻰ﮵ ﺃﱁﺟﱺﻞﲎ ﻣﱲﺴﱺﻤﱵﻰ ﻭﱺﻳﱨﺆﱹﺕﲔ ﻛﱕﻞﱞ ﺫﲘﻯ ﻓﱁﻀﱹﻞﲎ ﻓﱁﻀﱹﻠﱁﻪﱨﲵﲨ ﻭﱺﺇﲐﻥ ﺗﱧﻮﱺﻟﱋﻮﱹﺍﲯ ﻓﱁﺈﲐﻧﱰﲘﻰﳒ ﺃﱁﺧﱺﺎﻑﱻ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱺ ﻳﱧﻮﱹﻡﲎ ﻛﱔﺒﲐﻴﺮﲍ ﳁﳅﳀ
 1. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu (dari perbuatan syirik), kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadaNya; supaya Ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik (di dunia) hingga ke suatu masa yang tertentu, dan (di akhirat pula) Ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan (dalam sebarang amal yang soleh) akan pahala kelebihannya itu; dan jika kamu berpaling (membelakangkan tiga perkara itu), maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar (huru-haranya).
ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻣﱧﺮﱹﺟﲌﻌﱨﻜﱕﻢﱦﲨ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﺷﱔﻰﱹﺀﲚ ﻗﱁﺪﲘﻳﺮﱽ ﳁﳆﳀ
 1. Kepada Allah jualah kembalinya kamu, dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu".
ﺃﱁﵖﱔﵓ ﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﻳﱧﺜﱀﻨﱨﻮﻥﱧ ﺻﱻﺪﱻﻭﺭﱺﻫﱻﻢﱦ ﻟﲘﻴﱧﺴﱹﺘﱧﺨﱹﻔﱂﻮﺍﲯ ﻣﲘﻨﱦﻪﱨﲬ ﺃﱁﵖﱔﵐ ﺣﲔﻴﻦﱺ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻐﱦﺸﱕﻮﻥﱧ ﺛﲘﻴﱧﺎﺑﱧﻬﱻﻢﱦ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱨ ﻣﱧﺎ ﻳﱨﺴﲔﺮﲅﻭﻥﱧ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻳﱨﻌﱦﻠﲘﻨﱨﻮﻥﱧﲬ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻋﱺﻠﲘﻴﻢﱮ ﺑﲐﺬﱔﺍﺕﲔ ﭐﻟﺼﲅﺪﱻﻭﺭﲌ ﳁﳇﳀ
 1. Ketahuilah! Sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan (perasaan buruk yang ada dalam dada mereka) daripada Allah. Ketahuilah! Semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan; sesungguhnya Ia Maha Mengetahui akan segala (isi hati) yang ada di dalam dada.
ﲿ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻣﲘﻦ ﺩﱧﺁﺑﱱﺔﲚ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺭﲌﺯﱹﻗﱂﻬﱺﺎ ﻭﱺﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱨ ﻣﱨﺴﱹﺘﱧﻘﱁﺮﲄﻫﱺﺎ ﻭﱺﻣﱨﺴﱹﺘﱧﻮﱹﺩﱧﻋﱺﻬﱺﺎﲬ ﻛﱕﻞﱣ ﻓﲘﻰ ﻛﲔﺘﱧ﮳ﺐﲎ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﲎ ﳁﳈﳀ
 1. Dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam Kitab (Lauh mahfuz) yang nyata (kepada malaikat-malaikat yang berkenaan).
ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﻓﲘﻰ ﺳﲔﺘﱱﺔﲘ ﺃﱁﻳﱱﺎﻡﲎ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﻋﱺﺮﱹﺷﱕﻪﱨﲵ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﱀﻤﱧﺂﺀﲘ ﻟﲘﻴﱧﺒﱦﻠﱂﻮﱺﻛﱕﻢﱦ ﺃﱁﻳﱲﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﺣﱹﺴﱺﻦﱻ ﻋﱺﻤﱧﵝﱅﵗﲩ ﻭﱺﻟﱁﴣﲐﻦ ﻗﱂﻠﱀﺖﱺ ﺇﲐﻧﱱﻜﱕﻢ ﻣﱱﺒﱦﻌﱨﻮﺛﱂﻮﻥﱧ ﻣﲘﻦﲲ ﺑﱧﻌﱦﺪﲘ ﭐﻟﱀﻤﱧﻮﱹﺕﲔ ﻟﱁﻴﱧﻘﱂﻮﻟﱁﻦﲄ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﳒﺍﲯ ﺇﲐﻥﱦ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺁ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺳﲔﺤﱹﺮﱿ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﱿ ﳁﳉﳀ
 1. Dan Dia lah yang menjadikan langit dan bumi dalam masa, sedang "ArasyNya, berada di atas air (Ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan demi sesungguhnya! Jika engkau (wahai Muhammad) berkata: "Bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati" tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata: "Ini tidak lain, hanyalah seperti sihir yang nyata (tipuannya)".
ﻭﱺﻟﱁﴣﲐﻦﱹ ﺃﱁﺧﲄﺮﱹﻧﱧﺎ ﻋﱺﻨﱦﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﱀﻌﱧﺬﱔﺍﺏﱺ ﺇﲐﻟﱁﻰ﮵ ﺃﱂﻣﱱﺔﲚ ﻣﱱﻌﱦﺪﱻﻭﺩﱧﺓﲚ ﻟﱋﻴﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻦﲄ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﺤﱹﺒﲐﺴﱻﻪﱨﲵﳒﲩ ﺃﱁﵖﱔﵐ ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱧﺄﱀﺗﲘﻴﻬﲌﻢﱦ ﻟﱁﻴﱦﺲﱺ ﻣﱧﺼﱹﺮﱻﻭﻓﱃﺎ ﻋﱺﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﺣﱺﺎﻕﱺ ﺑﲐﻬﲌﻢ ﻣﱱﺎ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻬﱹﺰﲌﺀﱨﻭﻥﱧ ﳁﳊﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya! Jika kami tangguhkan azab daripada menimpa mereka hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah mereka akan berkata (secara mengejek): "Apakah yang menghalangnya?" Ketahuilah! Pada hari datangnya azab itu kepada mereka, tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka, dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu.
ﻭﱺﻟﱁﴣﲐﻦﱹ ﺃﱁﺫﱧﻗﱀﻨﱧﺎ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱺ ﻣﲘﻨﱱﺎ ﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺔﱅ ﺛﱂﻢﱱ ﻧﱧﺰﱺﻋﱹﻨﱧ﮳ﻬﱺﺎ ﻣﲘﻨﱦﻪﱨ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻟﱁﻴﱧ﮲ﱨﻮﺱﱿ ﻛﱔﻔﱂﻮﺭﱿ ﳁﳋﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya! Jika Kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari Kami kemudian Kami tarik balik pemberian itu daripadanya, mendapati dia amat berputus asa, lagi amat tidak bersyukur.
ﻭﱺﻟﱁﴣﲐﻦﱹ ﺃﱁﺫﱧﻗﱀﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﻧﱧﻌﱦﻤﱧﺂﺀﱧ ﺑﱧﻌﱦﺪﱺ ﺿﱺﺮﲄﺁﺀﱧ ﻣﱧﺴﲄﺘﱦﻪﱨ ﻟﱁﻴﱧﻘﱂﻮﻟﱁﻦﲄ ﺫﱧﻫﱺﺐﱺ ﭐﻟﺴﲄﻴﱰﲐ﮲ﱧﺎﺕﱻ ﻋﱺﻨﱰﲘﻰﳒﲬ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻟﱁﻔﱁﺮﲌﺡﱿ ﻓﱁﺨﱻﻮﺭﱽ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya! kalau Kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata: "Telah hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku". Sesungguhnya ia (dengan kesenangannya itu) riang gembira, lagi bermegah-megah (kepada orang ramai).
ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺻﱺﺒﱧﺮﱻﻭﺍﲯ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻟﱁﻬﱻﻢ ﻣﱱﻐﱦﻔﲘﺮﱺﺓﱬ ﻭﱺﺃﱁﺟﱹﺮﱿ ﻛﱔﺒﲐﻴﺮﱿ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar.
ﻓﱁﻠﱁﻌﱧﻠﱋﻚﱔ ﺗﱧﺎﺭﲌﻙﱛ ﺑﱧﻌﱦﺾﱺ ﻣﱧﺎ ﻳﱨﻮﺣﱺﻰ﮵ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻚﱔ ﻭﱺﺿﱺﺂﴢﲐﻖﲁ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﺻﱺﺪﱹﺭﱻﻙﱔ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﺍﲯ ﻟﱁﻮﱹﵖﱔﵓ ﺃﱂﻧﺰﲌﻝﱔ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻛﱔﻨﺰﱽ ﺃﱁﻭﱹ ﺟﱺﺂﺀﱧ ﻣﱧﻌﱧﻪﱨﲵ ﻣﱧﻠﱁﻚﱗﲬ ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺂ ﺃﱁﻧﺖﱺ ﻧﱧﺬﲘﻳﺮﱿﲬ ﻭﱺﭐﴦﴥﴤﱨ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﺷﱔﻰﱹﺀﲚ ﻭﱺﻛﲔﻴﻞﱗ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Jangan-jangan engkau (wahai Muhammad) tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu serta merasa sempit dada untuk menyampaikannya disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) perbendaharaan (harta benda yang banyak), ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat (untuk menolongnya menyiarkan Islam)?" Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, dan Allah jualah Pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu (maka berserahlah diri kepadaNya).
ﺃﱁﻡﱦ ﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﭐﻓﱀﺘﱧﺮﱺﯨﻪﱨﲨ ﻗﱂﻞﱓ ﻓﱁﺄﱀﺗﱨﻮﺍﲯ ﺑﲐﻌﱧﺸﱓﺮﲌ ﺳﱻﻮﱺﺭﲎ ﻣﱰﲘﺜﱀﻠﲘﻪﲘﲶ ﻣﱨﻔﱀﺘﱧﺮﱺﻳﱧ﮳ﺖﲖ ﻭﱺﭐﺩﱦﻋﱻﻮﺍﲯ ﻣﱧﻦﲌ ﭐﺳﱹﺘﱧﻄﱔﻌﱦﺘﱨﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﺩﱨﻭﻥﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺇﲐﻥ ﻛﱕﻨﺘﱨﻢﱦ ﺻﱺ﮳ﺪﲘﻗﲘﻴﻦﱺ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Bukan itu sahaja kata-kata mereka bahkan mereka menuduh dengan mengatakan: "Ia (Muhammad) yang mereka-reka Al-Quran itu! " katakanlah (wahai Muhammad): "(Jika demikian tuduhan kamu), maka cubalah buat serta datangkan sepuluh surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggilah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar".
ﻓﱁﺈﲐﻟﱋﻢﱦ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﺠﲌﻴﺒﱨﻮﺍﲯ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦ ﻓﱁﭑﻋﱹﻠﱁﻤﱨﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﻧﱱﻤﱧﺂ ﺃﱂﻧﺰﲌﻝﱔ ﺑﲐﻌﲘﻠﱀﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻭﱺﺃﱁﻥ ﵖﱞﵓ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻪﱧ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻫﱻﻮﱺﲨ ﻓﱁﻬﱺﻞﱓ ﺃﱁﻧﺘﱨﻢ ﻣﱲﺴﱹﻠﲘﻤﱨﻮﻥﱧ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Oleh itu, jika mereka (penolong-penolong kamu) tidak dapat melaksanakan permintaan kamu (untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quran), maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah, dan bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah (terbukti hakikat yang demikian) maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya?
ﻣﱧﻦ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻳﱨﺮﲌﻳﺪﱻ ﭐﻟﱀﺤﱺﻴﱧﻮﳎﺓﱧ ﭐﻟﺪﲅﻧﱦﻴﱧﺎ ﻭﱺﺯﲌﻳﻨﱧﺘﱧﻬﱺﺎ ﻧﱨﻮﱺﻑﲃﲔ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﺃﱁﻋﱹﻤﱧ﮳ﻠﱁﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻭﱺﻫﱻﻢﱦ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﵖﱔﵐ ﻳﱨﺒﱦﺨﱺﺴﱻﻮﻥﱧ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya (dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya), maka Kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia, dan mereka tidak dikurangkan sedikitpun padanya.
ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻟﱁﻴﱦﺲﱺ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵕﺧﲔﺮﱺﺓﲘ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﱻﲨ ﻭﱺﺣﱺﺒﲐﻂﱔ ﻣﱧﺎ ﺻﱺﻨﱧﻌﱨﻮﺍﲯ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻭﱺﺑﱧ﮳ﻄﲔﻞﱙ ﻣﱱﺎ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻳﱧﻌﱦﻤﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka, dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia, dan batalah apa yang mereka telah kerjakan.
ﺃﱁﻓﱁﻤﱧﻦ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺑﱧﻴﱰﲐﻨﱧﺔﲚ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻪﲘﲶ ﻭﱺﻳﱧﺘﱦﻠﱂﻮﻩﱨ ﺷﱔﺎﻫﲔﺪﱿ ﻣﱰﲘﻨﱦﻪﱨ ﻭﱺﻣﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻠﲘﻪﲘﲶ ﻛﲔﺘﱧ﮳ﺐﱻ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰ﮵ ﺇﲐﻣﱧﺎﻣﱫﺎ ﻭﱺﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺔﱃﲬ ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﻥﱧ ﺑﲐﻪﲘﲶﲬ ﻭﱺﻣﱧﻦ ﻳﱧﻜﱓﻔﱂﺮﱹ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﺣﱹﺰﱺﺍﺏﲌ ﻓﱁﭑﻟﻨﱱﺎﺭﱻ ﻣﱧﻮﱹﻋﲔﺪﱻﻩﱨﲵﲬ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱧﻚﱕ ﻓﲘﻰ ﻣﲘﺮﱹﻳﱧﺔﲚ ﻣﱰﲘﻨﱦﻪﱨﲬ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨ ﭐﻟﱀﺤﱺﻖﲅ ﻣﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻚﱔ ﻭﱺﻟﱁ﮳ﻜﲔﻦﲄ ﺃﱁﻛﱓﺜﱁﺮﱺ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﲜ ﵖﱔﵐ ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﻥﱧ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang-orang yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari (benda-benda yang diciptakan oleh) Tuhannya, dan diikuti oleh Kitab Suci Al-Quran memberi kenyataan - sebagai saksi dari pihak Tuhan meneguhkan bukti yang tersebut; dan sebelum itu, kenyataan yang serupa diberi oleh Kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat (kepada umatnya)? Orang-orang yang berkeadaan demikian, mengakui - menerima Al-Quran; dan sesiapa ingkar akan Al-Quran itu dari kumpulan-kumpulan kaum kafir, maka nerakalah dijanjikan menjadi tempatnya. Oleh itu, janganlah engkau (wahai Muhammad) menaruh perasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkara yang benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak percaya kepadanya.
ﻭﱺﻣﱧﻦﱹ ﺃﱁﻇﱓﻠﱁﻢﱨ ﻣﲘﻤﱱﻦﲌ ﭐﻓﱀﺘﱧﺮﱺﻯﳎ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻛﱔﺬﲘﺑﱩﺎﲬ ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻳﱨﻌﱦﺮﱺﺿﱻﻮﻥﱧ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﻳﱧﻘﱂﻮﻝﱕ ﭐﵖﱓﵑﱁﺷﱓﻬﱺ﮳ﺪﱻ ﻫﱺﳌﺆﱻﵖﱔﵐﳓﺀﲘ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﺬﱔﺑﱨﻮﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦﲬ ﺃﱁﵖﱔﵐ ﻟﱁﻌﱦﻨﱧﺔﱂ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﻈﱞ﮳ﻠﲘﻤﲘﻴﻦﱺ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-reka perkara-perkara dusta terhadap Allah! Orang-orang yang demikian sifatnya akan dibawa mengadap Tuhan mereka, dan pada hari itu akan berkatalah saksi-saksi (dari malaikat-malaikat, Nabi-nabi, dan anggota-anggota tubuh mereka sendiri): "Inilah orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Tuhan mereka". Ketahuilah (sesungguhnya) laknat Allah tertimpa kepada orang-orang yang zalim!
ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻳﱧﺼﱻﺪﲅﻭﻥﱧ ﻋﱺﻦ ﺳﱺﺒﲐﻴﻞﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻭﱺﻳﱧﺒﱦﻐﱨﻮﻧﱧﻬﱺﺎ ﻋﲔﻮﱺﺟﱾﺎ ﻭﱺﻫﱻﻢ ﺑﲐﭑﵖﱓﵕﺧﲔﺮﱺﺓﲘ ﻫﱻﻢﱦ ﻛﱔ﮳ﻔﲘﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Orang-orang yang menghalang dirinya sendiri dan orang lain dari jalan ugama Allah dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkok terpesong, sedang mereka pula ingkarkan hari akhirat;
ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﻜﱕﻮﻧﱨﻮﺍﲯ ﻣﱨﻌﱦﺠﲌﺰﲌﻳﻦﱺ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻟﱁﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﺩﱨﻭﻥﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻭﱹﻟﲘﻴﱧﺂﺀﱧﲪ ﻳﱨﻀﱺ﮳ﻌﱧﻒﱻ ﻟﱁﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﱀﻌﱧﺬﱔﺍﺏﱻﲬ ﻣﱧﺎ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻄﲔﻴﻌﱨﻮﻥﱧ ﭐﻟﺴﲄﻤﱦﻊﱧ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻳﱨﺒﱦﺼﲔﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan mereka dengan azab di dunia, dan tidak ada pula bagi mereka, yang lain dari Allah, sesiapapun yang dapat menolong melepaskan mereka dari seksaNya. Azab untuk mereka akan digandakan (kerana mereka sangat bencikan jalan ugama Allah), sehingga mereka tidak tahan mendengarnya, dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebenarannya.
ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺧﱺﺴﲔﺮﱻﻭﳒﺍﲯ ﺃﱁﻧﻔﱂﺴﱺﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﺿﱺﻞﱞ ﻋﱺﻨﱦﻬﱻﻢ ﻣﱱﺎ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻳﱧﻔﱀﺘﱧﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Merekalah orang-orang yang merugikan diri sendiri, dan hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.
ﵖﱔﵐ ﺟﱺﺮﱺﻡﱧ ﺃﱁﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵕﺧﲔﺮﱺﺓﲘ ﻫﱻﻢﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﺧﱹﺴﱺﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳄﳄﳀ
 1. Tidak syak lagi, bahawa sesungguhnya merekalah yang paling rugi, pada hari akhirat kelak.
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﻭﱺﺃﱁﺧﱹﺒﱧﺘﱨﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﱻ ﭐﻟﱀﺠﱺﻨﱱﺔﲘﲨ ﻫﱻﻢﱦ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺧﱺ﮳ﻠﲘﺪﱻﻭﻥﱧ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli Syurga, mereka kekal di dalamnya.
ﲿ ﻣﱧﺜﱁﻞﱕ ﭐﻟﱀﻔﱁﺮﲌﻳﻘﱁﻴﱦﻦﲌ ﻛﱔﭑﵖﱓﵑﱁﻋﱹﻤﱧﻰﳎ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺻﱺﻢﱰﲌ ﻭﱺﭐﻟﱀﺒﱧﺼﲔﻴﺮﲌ ﻭﱺﭐﻟﺴﲄﻤﲘﻴﻊﲠﲬ ﻫﱺﻞﱓ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻮﲌﻳﱧﺎﻥﲌ ﻣﱧﺜﱁﵝﱃﵗﲬ ﺃﱁﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱧﺬﱔﻛﱞﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Bandingan dua golongan (yang kafir dan yang beriman) itu samalah seperti orang yang buta serta pekak, dengan orang yang celik serta mendengar; kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. (Setelah kamu mengetahui yang demikian) maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf?
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺃﱁﺭﱹﺳﱺﻠﱀﻨﱧﺎ ﻧﱨﻮﺣﱼﺎ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻗﱁﻮﱹﻣﲘﻪﲘﲶﳒ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦ ﻧﱧﺬﲘﻳﺮﱿ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﱽ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya! Kami telah utuskan Nabi Nuh lalu ia memberitahu kaumnya dengan berkata: "Sesungguhnya aku ini seorang Rasul pemberi amaran yang nyata kepada kamu.
ﺃﱁﻥ ﵖﱞﵐ ﺗﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻﻭﳒﺍﲯ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﴦﴥﴤﱧﲨ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰﳒ ﺃﱁﺧﱺﺎﻑﱻ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱺ ﻳﱧﻮﱹﻡﲍ ﺃﱁﻟﲘﻴﻢﲎ ﳁﳈﳄﳀ
 1. "Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah; sesungguhnya aku bimbang (jika kamu menyembah yang lainnya), kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan".
ﻓﱁﻘﱁﺎﻝﱔ ﭐﻟﱀﻤﱧﵝﱁﵘﱂ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻣﲘﻦ ﻗﱁﻮﱹﻣﲘﻪﲘﲶ ﻣﱧﺎ ﻧﱧﺮﱺﯨﻚﱔ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺑﱧﺸﱔﺮﱾﺍ ﻣﱰﲘﺜﱀﻠﱁﻨﱧﺎ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻧﱧﺮﱺﯨﻚﱔ ﭐﺗﱱﺒﱧﻌﱧﻚﱔ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻫﱻﻢﱦ ﺃﱁﺭﱺﺍﺫﲘﻟﱂﻨﱧﺎ ﺑﱧﺎﺩﲘﻯﱺ ﭐﻟﺮﲄﺃﱀﻯﲌ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻧﱧﺮﱺﻯﳎ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻨﱧﺎ ﻣﲘﻦ ﻓﱁﻀﱹﻞﲏ ﺑﱧﻞﱓ ﻧﱧﻈﱕﻨﱲﻜﱕﻢﱦ ﻛﱔ﮳ﺬﲘﺑﲐﻴﻦﱺ ﳁﳉﳄﳀ
 1. Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya: "Kami tidak memandangmu (wahai Nuh) melainkan sebagai seorang manusia seperti kami; dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat; dan kami juga tidak memandang kamu (semua) mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami, bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﺃﱁﺭﱺﺀﱧﻳﱦﺘﱨﻢﱦ ﺇﲐﻥ ﻛﱕﻨﺖﱻ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺑﱧﻴﱰﲐﻨﱧﺔﲚ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻰ ﻭﱺﺀﱧﺍﺗﱧﯩﳎﻨﲘﻰ ﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺔﱅ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﻋﲔﻨﺪﲘﻩﲘﲶ ﻓﱁﻌﱨﻤﱰﲘﻴﱧﺖﱹ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﻧﱨﻠﱀﺰﲌﻣﱨﻜﱕﻤﱨﻮﻫﱺﺎ ﻭﱺﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﻟﱁﻬﱺﺎ ﻛﱔ﮳ﺮﲌﻫﱻﻮﻥﱧ ﳁﳊﳄﳀ
 1. Nabi Nuh berkata: "Wahai kaumku! Jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, serta Ia mengurniakan pangkat Nabi kepadaku dari sisiNya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu (disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati), maka adakah kamu nampak ada gunanya Kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya?
ﻭﱺﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﵖﱔﵓ ﺃﱁﺳﱹ﮲ﱧﻠﱂﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻣﱧﺎﵖﱖﵐﲨ ﺇﲐﻥﱦ ﺃﱁﺟﱹﺮﲌﻯﱺ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘﲬ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﺑﲐﻄﱔﺎﺭﲌﺩﲘ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﳒﺍﲯﲬ ﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢ ﻣﱲﻠﱁ﮳ﻘﱂﻮﺍﲯ ﺭﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﻟﱁ﮳ﻜﲔﻨﱰﲘﻰﳒ ﺃﱁﺭﱺﯨﻜﱕﻢﱦ ﻗﱁﻮﱹﻣﱫﺎ ﺗﱧﺠﱹﻬﱺﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳋﳄﳀ
 1. Dan (ketahuilah) wahai kaumku! Aku tidak meminta kepada kamu sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan ugama Allah itu, tiadalah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata; dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman (sebagaimana yang kamu minta itu), kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka (dan pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing); tetapi aku nampak kamu semua, kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui.
ﻭﱺﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﻨﺼﱻﺮﱻﻧﲘﻰ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺇﲐﻥ ﻃﱔﺮﱺﺩﺗﱲﻬﱻﻢﱦﲬ ﺃﱁﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱧﺬﱔﻛﱞﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳂﳅﳀ
 1. Dan lagi wahai kaumku! Siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku menghalau mereka? Maka mengapa kamu tidak mahu ingatkan kekuasaan Allah?
ﻭﱺﵖﱔﵓ ﺃﱁﻗﱂﻮﻝﱕ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦ ﻋﲔﻨﺪﲘﻯ ﺧﱺﺰﱺﺁﴢﲐﻦﱻ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻭﱺﵖﱔﵓ ﺃﱁﻋﱹﻠﱁﻢﱨ ﭐﻟﱀﻐﱧﻴﱦﺐﱺ ﻭﱺﵖﱔﵓ ﺃﱁﻗﱂﻮﻝﱕ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰ ﻣﱧﻠﱁﻚﱙ ﻭﱺﵖﱔﵓ ﺃﱁﻗﱂﻮﻝﱕ ﻟﲘﻠﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺗﱧﺰﱹﺩﱧﺭﲌﻯﳒ ﺃﱁﻋﱹﻴﱨﻨﱨﻜﱕﻢﱦ ﻟﱁﻦ ﻳﱨﺆﱹﺗﲘﻴﱧﻬﱻﻢﱨ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺧﱺﻴﱦﺮﱼﺍﲨ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺃﱁﻋﱹﻠﱁﻢﱨ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﻧﻔﱂﺴﲔﻬﲌﻢﱦ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰﳒ ﺇﲐﺫﱫﺍ ﻟﱋﻤﲘﻦﱺ ﭐﻟﻈﱞ﮳ﻠﲘﻤﲘﻴﻦﱺ ﳁﳃﳅﳀ
 1. Dan aku tidak pernah berkata kepada kamu: di sisiku ada perbendaharaan Allah, dan tidaklah aku mendakwa mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan aku tidak mengatakan bahawa aku ini malaikat; dan aku juga tidak berkata terhadap orang-orang yang beriman yang kamu pandang hina itu, bahawa Allah tidak akan memberi kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui akan apa yang ada di dalam hati mereka. Sesungguhnya aku jika bertindak demikian, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang zalim".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻳﱧ﮳ﻨﱨﻮﺡﱻ ﻗﱁﺪﱹ ﺟﱺ﮳ﺪﱺﻟﱀﺘﱧﻨﱧﺎ ﻓﱁﺄﱁﻛﱓﺜﱁﺮﱹﺕﱺ ﺟﲌﺪﱺ﮴ﻟﱁﻨﱧﺎ ﻓﱁﺄﱀﺗﲘﻨﱧﺎ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﺗﱧﻌﲘﺪﱻﻧﱧﺂ ﺇﲐﻥ ﻛﱕﻨﺖﱺ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﺪﲘﻗﲘﻴﻦﱺ ﳁﳄﳅﳀ
 1. Mereka berkata: "Wahai Nuh! Sesungguhnya engkau telah bertikam lidah membantah kami lalu engkau banyakkan sangat hujjah-hujjah semasa mengemukakan bantahanmu kepada kami; oleh itu, datangkanlah azab Allah yang engkau janjikan kepada kami, jika betul engkau dari orang-orang yang benar".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺎ ﻳﱧﺄﱀﺗﲘﻴﻜﱕﻢ ﺑﲐﻪﲘ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺇﲐﻥ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﺘﱨﻢ ﺑﲐﻤﱨﻌﱦﺠﲌﺰﲌﻳﻦﱺ ﳁﳅﳅﳀ
 1. Nabi Nuh menjawab: "Sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkan azabNya itu kepada kamu jika Ia kehendaki, dan kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah!
ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﻨﻔﱁﻌﱨﻜﱕﻢﱦ ﻧﱨﺼﱹﺤﲔﻰﳒ ﺇﲐﻥﱦ ﺃﱁﺭﱺﺩﺕﲅ ﺃﱁﻥﱦ ﺃﱁﻧﺼﱺﺢﱺ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦ ﺇﲐﻥ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﻳﱨﺮﲌﻳﺪﱻ ﺃﱁﻥ ﻳﱨﻐﱦﻮﲌﻳﱧﻜﱕﻢﱦﲬ ﻫﱻﻮﱺ ﺭﱺﺑﱲﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﺗﱨﺮﱹﺟﱺﻌﱨﻮﻥﱧ ﳁﳆﳅﳀ
 1. Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu, jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu (kerana kamu tetap berdegil); Dia lah Tuhan kamu dan kepadaNya kamu akan kembali".
ﺃﱁﻡﱦ ﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﭐﻓﱀﺘﱧﺮﱺﯨﻪﱨﲨ ﻗﱂﻞﱓ ﺇﲐﻥﲌ ﭐﻓﱀﺘﱧﺮﱺﻳﱦﺘﱨﻪﱨﲵ ﻓﱁﻌﱧﻠﱁﻰﲄ ﺇﲐﺟﱹﺮﱺﺍﻣﲘﻰ ﻭﱺﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﺑﱧﺮﲌﻯﳒﺀﱬ ﻣﱰﲘﻤﱱﺎ ﺗﱨﺠﱹﺮﲌﻣﱨﻮﻥﱧ ﳁﳇﳅﳀ
 1. (Mereka terus berdegil), bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-adakan secara dusta: bahawa Tuhan mengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata: "Kalau aku yang mereka-reka wahyu itu maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu, dan sebenarnya aku bersih dari dosa kesalahan kamu menuduhku".
ﻭﱺﺃﱂﻭﺣﲔﻰﱺ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻧﱨﻮﺡﲡ ﺃﱁﻧﱱﻪﱨﲵ ﻟﱁﻦ ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻦﱺ ﻣﲘﻦ ﻗﱁﻮﱹﻣﲘﻚﱔ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﻦ ﻗﱁﺪﱹ ﺀﱧﺍﻣﱧﻦﱺ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱧﺒﱦﺘﱧﴣﲐﺲﱹ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻳﱧﻔﱀﻌﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳈﳅﳀ
 1. Dan (setelah itu) diwahyukan kepada Nabi Nuh: "Bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu, janganlah engkau berdukacita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan.
ﻭﱺﭐﺻﱹﻨﱧﻊﲠ ﭐﻟﱀﻔﱂﻠﱀﻚﱔ ﺑﲐﺄﱁﻋﱹﻴﱨﻨﲘﻨﱧﺎ ﻭﱺﻭﱺﺣﱹﻴﲐﻨﱧﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱨﺨﱺ﮳ﻄﲔﺒﱦﻨﲘﻰ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻇﱔﻠﱁﻤﱨﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢ ﻣﱲﻐﱦﺮﱺﻗﱂﻮﻥﱧ ﳁﳉﳅﳀ
 1. Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan Kami, dan dengan panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya); dan janganlah engkau merayu kepadaKu untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan (dengan taufan)".
ﻭﱺﻳﱧﺼﱹﻨﱧﻊﱨ ﭐﻟﱀﻔﱂﻠﱀﻚﱔ ﻭﱺﻛﱕﻠﱋﻤﱧﺎ ﻣﱧﺮﲄ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻣﱧﵝﱁﵘﱆ ﻣﱰﲘﻦ ﻗﱁﻮﱹﻣﲘﻪﲘﲶ ﺳﱺﺨﲔﺮﱻﻭﺍﲯ ﻣﲘﻨﱦﻪﱨﲬ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺇﲐﻥ ﺗﱧﺴﱹﺨﱺﺮﱻﻭﺍﲯ ﻣﲘﻨﱱﺎ ﻓﱁﺈﲐﻧﱱﺎ ﻧﱧﺴﱹﺨﱺﺮﱻ ﻣﲘﻨﻜﱕﻢﱦ ﻛﱔﻤﱧﺎ ﺗﱧﺴﱹﺨﱺﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳊﳅﳀ
 1. Dan Nabi Nuh pun membuat bahtera itu, dan tiap-tiap kali sepuak dari kaumnya melalui tempat ia membina bahteranya, mereka mengejek-ejeknya. Nabi Nuh pun menjawab: "Jika kamu memandang kami bodoh (kerana membuat bahtera ini), maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh (kerana keingkaran kamu), sebagai (balasan) ejekan kamu.
ﻓﱁﺴﱺﻮﱹﻑﱺ ﺗﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﺄﱀﺗﲘﻴﻪﲘ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱿ ﻳﱨﺨﱹﺰﲌﻳﻪﲘ ﻭﱺﻳﱧﺤﲔﻞﱟ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱿ ﻣﱲﻘﲘﻴﻢﱪ ﳁﳋﳅﳀ
 1. Maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya di dunia, dan yang akan ditimpakan pula dengan azab yang kekal pada hari akhirat kelak".
ﺣﱺﺘﱱﻰ﮵ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺟﱺﺂﺀﱧ ﺃﱁﻣﱦﺮﱻﻧﱧﺎ ﻭﱺﻓﱁﺎﺭﱺ ﭐﻟﺘﱱﻨﱲﻮﺭﱻ ﻗﱂﻠﱀﻨﱧﺎ ﭐﺣﱹﻤﲘﻞﱓ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻣﲘﻦ ﻛﱕﻞﱝﲎ ﺯﱺﻭﱹﺟﱺﻴﱦﻦﲌ ﭐﺛﱀﻨﱧﻴﱦﻦﲌ ﻭﱺﺃﱁﻫﱹﻠﱁﻚﱔ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﻦ ﺳﱺﺒﱧﻖﱺ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﭐﻟﱀﻘﱁﻮﱹﻝﱕ ﻭﱺﻣﱧﻦﱹ ﺀﱧﺍﻣﱧﻦﱺﲬ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺀﱧﺍﻣﱧﻦﱺ ﻣﱧﻌﱧﻪﱨﲵﳒ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻗﱁﻠﲘﻴﻞﱙ ﳁﳂﳆﳀ
 1. (Nabi Nuh terus bekerja) sehingga apabila datang hukum Kami untuk membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi (yang menandakan kedatangan taufan), Kami berfirman kepada Nabi Nuh: "Bawalah dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap sejenis haiwan (jantan dan betina), dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya (disebabkan kekufurannya), juga bawalah orang-orang beriman". Dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya, melainkan sedikit sahaja.
ﲿ ﻭﱺﻗﱁﺎﻝﱔ ﭐﺭﱹﻛﱔﺒﱨﻮﺍﲯ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻣﱧﺠﱹﲺﯨﻬﱺﺎ ﻭﱺﻣﱨﺮﱹﺳﱺﯩﳎﻬﱺﺂﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻟﱁﻐﱧﻔﱂﻮﺭﱿ ﺭﲄﺣﲔﻴﻢﱬ ﳁﳃﳆﳀ
 1. Dan (ketika itu) berkatalah Nabi Nuh (kepada pengikut-pengikutnya yang beriman): "Naiklah kamu ke bahtera itu sambil berkata: ' Dengan nama Allah bergerak lajunya dan berhentinya '. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."
ﻭﱺﻫﲔﻰﱺ ﺗﱧﺠﱹﺮﲌﻯ ﺑﲐﻬﲌﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﻣﱧﻮﱹﺝﲢ ﻛﱔﭑﻟﱀﺠﲌﺒﱧﺎﻝﲌ ﻭﱺﻧﱧﺎﺩﱧﻯﳎ ﻧﱨﻮﺡﱽ ﭐﺑﱦﻨﱧﻪﱨﲵ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﻓﲘﻰ ﻣﱧﻌﱦﺰﲌﻝﲎ ﻳﱧ﮳ﺒﱨﻨﱧﻰﲄ ﭐﺭﱹﻛﱔﺐ ﻣﱱﻌﱧﻨﱧﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻜﱕﻦ ﻣﱱﻊﱧ ﭐﻟﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﲌﻳﻦﱺ ﳁﳄﳆﳀ
 1. (Mereka semua naik) dan bahtera itupun bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung-ganang, dan (sebelum itu) Nabi Nuh memanggil anaknya, yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya: "Wahai anakku, naiklah bersama-sama kami, dan janganlah engkau tinggal dengan orang-orang yang kafir".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺳﱺ﮲ﱧﺎﻭﲌﻯﳒ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺟﱺﺒﱧﻞﲎ ﻳﱧﻌﱦﺼﲔﻤﱨﻨﲘﻰ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱧﺂﺀﲘﲬ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﵖﱔﵐ ﻋﱺﺎﺻﲔﻢﱧ ﭐﻟﱀﻴﱧﻮﱹﻡﱧ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﻦ ﺭﲄﺣﲔﻢﱧﲬ ﻭﱺﺣﱺﺎﻝﱔ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻤﱧﺎ ﭐﻟﱀﻤﱧﻮﱹﺝﱻ ﻓﱁﻜﱔﺎﻥﱧ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﻐﱦﺮﱺﻗﲘﻴﻦﱺ ﳁﳅﳆﳀ
 1. Anaknya menjawab: "Aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku daripada ditenggelamkan oleh air". Nabi Nuh berkata: "Hari ini tidak ada sesuatupun yang akan dapat melindungi dari azab Allah, kecuali orang yang dikasihani olehNya". Dan dengan serta-merta ombak itu pun memisahkan antara keduanya, lalu menjadilah ia (anak yang derhaka itu) dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh taufan.
ﻭﱺﻗﲘﻴﻞﱔ ﻳﱧﳌﺄﱁﺭﱹﺽﱻ ﭐﺑﱦﻠﱁﻌﲘﻰ ﻣﱧﺂﺀﱧﻙﲔ ﻭﱺﻳﱧ﮳ﺴﱺﻤﱧﺂﺀﱨ ﺃﱁﻗﱀﻠﲘﻌﲘﻰ ﻭﱺﻏﲔﻴﺾﱺ ﭐﻟﱀﻤﱧﺂﺀﱨ ﻭﱺﻗﱂﻀﲔﻰﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﻣﱦﺮﱻ ﻭﱺﭐﺳﱹﺘﱧﻮﱺﺕﱹ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﱀﺠﱻﻮﺩﲘﻯﲃﲌﲨ ﻭﱺﻗﲘﻴﻞﱔ ﺑﱨﻌﱦﺪﱾﺍ ﻟﱊﲘﻠﱀﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﭐﻟﻈﱞ﮳ﻠﲘﻤﲘﻴﻦﱺ ﳁﳆﳆﳀ
 1. Dan (setelah binasanya kaum kafir itu) diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata: "Wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit berhentilah dari curahan hujanmu". Dan (ketika itu) surutlah air, serta terlaksanalah perintah (Allah) itu. Dan bahtera Nabi Nuh itupun berhenti di atas gunung "Judi" serta diingatkan (kepada kaum kafir umumnya bahawa): "Kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang zalim".
ﻭﱺﻧﱧﺎﺩﱧﻯﳎ ﻧﱨﻮﺡﱿ ﺭﲄﺑﱱﻪﱨﲵ ﻓﱁﻘﱁﺎﻝﱔ ﺭﱺﺏﲃﲌ ﺇﲐﻥﱱ ﭐﺑﱦﻨﲘﻰ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻫﱹﻠﲘﻰ ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﻭﱺﻋﱹﺪﱺﻙﱔ ﭐﻟﱀﺤﱺﻖﲅ ﻭﱺﺃﱁﻧﺖﱺ ﺃﱁﺣﱹﻜﱔﻢﱨ ﭐﻟﱀﺤﱺ﮳ﻜﲔﻤﲘﻴﻦﱺ ﳁﳇﳆﳀ
 1. Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri, dan bahawa janjiMu itu adalah benar, dan Engkau adalah sebijak-bijak Hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧ﮳ﻨﱨﻮﺡﱻ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻟﱁﻴﱦﺲﱺ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻫﱹﻠﲘﻚﱔﲨ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻋﱺﻤﱧﻞﱗ ﻏﱔﻴﱦﺮﱻ ﺻﱺ﮳ﻠﲘﺢﲢﲨ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱧﺴﱹ﮲ﱧﻠﱀﻦﲌ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻴﱦﺲﱺ ﻟﱁﻚﱔ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻋﲔﻠﱀﻢﱪﲨ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰﳒ ﺃﱁﻋﲔﻈﱕﻚﱔ ﺃﱁﻥ ﺗﱧﻜﱕﻮﻥﱧ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﺠﱺ﮳ﻬﲌﻠﲘﻴﻦﱺ ﳁﳈﳆﳀ
 1. Allah berfirman: "Wahai Nuh! Sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu (kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya); sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang soleh, maka janganlah engkau memohon kepadaKu sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya Aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺭﱺﺏﲃﲌ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰﳒ ﺃﱁﻋﱻﻮﺫﱨ ﺑﲐﻚﱔ ﺃﱁﻥﱦ ﺃﱁﺳﱹ﮲ﱧﻠﱁﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻴﱦﺲﱺ ﻟﲘﻰ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻋﲔﻠﱀﻢﱬﲨ ﻭﱺﺇﲐﵖﱞﵐ ﺗﱧﻐﱦﻔﲘﺮﱹ ﻟﲘﻰ ﻭﱺﺗﱧﺮﱹﺣﱺﻤﱦﻨﲘﻰﳒ ﺃﱁﻛﱕﻦ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﺨﱺ﮳ﺴﲔﺮﲌﻳﻦﱺ ﳁﳉﳆﳀ
 1. Nabi Nuh berkata: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; dan jika Engkau tidak mengampunkan dosaku, dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi".
ﻗﲘﻴﻞﱔ ﻳﱧ﮳ﻨﱨﻮﺡﱻ ﭐﻫﱹﺒﲐﻂﱓ ﺑﲐﺴﱺﻠﱁ﮳ﻢﲎ ﻣﱰﲘﻨﱱﺎ ﻭﱺﺑﱧﺮﱺﻛﱔ﮳ﺖﲕ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻚﱔ ﻭﱺﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺃﱂﻣﱧﻢﲎ ﻣﱰﲘﻤﱱﻦ ﻣﱱﻌﱧﻚﱔﲬ ﻭﱺﺃﱂﻣﱧﻢﱬ ﺳﱺﻨﱨﻤﱧﺘﱰﲘﻌﱨﻬﱻﻢﱦ ﺛﱂﻢﱱ ﻳﱧﻤﱧﺴﲅﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻨﱱﺎ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱽ ﺃﱁﻟﲘﻴﻢﱬ ﳁﳊﳆﳀ
 1. Allah berfirman: Wahai Nuh! Turunlah (dari bahtera itu) dengan selamat dan berkat dari Kami kepadamu dan kepada umat-umat yang bersama-samamu. Dan (dalam pada itu) ada umat-umat dari keturunan mereka yang Kami akan beri kesenangan kepadanya (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan dikenakan azab dari Kami yang tidak terperi sakitnya".
ﺗﲘﻠﱀﻚﱔ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻧﲲﺒﱧﺂﺀﲘ ﭐﻟﱀﻐﱧﻴﱦﺐﲌ ﻧﱨﻮﺣﲔﻴﻬﱺﺂ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻚﱔﲨ ﻣﱧﺎ ﻛﱕﻨﺖﱺ ﺗﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻬﱺﺂ ﺃﱁﻧﺖﱺ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻗﱁﻮﱹﻣﱨﻚﱔ ﻣﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻞﲌ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍﲨ ﻓﱁﭑﺻﱹﺒﲐﺮﱹﲨ ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱀﻌﱧ﮳ﻘﲘﺒﱧﺔﱁ ﻟﲘﻠﱀﻤﱨﺘﱱﻘﲘﻴﻦﱺ ﳁﳋﳆﳀ
 1. (Kisah Nabi Nuh) itu adalah dari perkara-perkara yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu, bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik (yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat) adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.
ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻋﱺﺎﺩﲙ ﺃﱁﺧﱺﺎﻫﱻﻢﱦ ﻫﱻﻮﺩﱫﺍﲬ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﭐﻋﱹﺒﱨﺪﱻﻭﺍﲯ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻪﲙ ﻏﱔﻴﱦﺮﱻﻩﱨﲵﳒﲨ ﺇﲐﻥﱦ ﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱨﻔﱀﺘﱧﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳂﳇﳀ
 1. Dan kepada kaum Aad, Kami utuskan saudara mereka: Nabi hud ia berkata: "Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah! Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. kamu hanyalah orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara yang dusta (terhadap Allah).
ﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﵖﱔﵓ ﺃﱁﺳﱹ﮲ﱧﻠﱂﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﺃﱁﺟﱹﺮﱼﺍﲨ ﺇﲐﻥﱦ ﺃﱁﺟﱹﺮﲌﻯﱺ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻓﱁﻄﱔﺮﱺﻧﲘﻰﳒﲬ ﺃﱁﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱧﻌﱦﻘﲘﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳃﳇﳀ
 1. Wahai kaumku! Tiadalah aku meminta sebarang upah daripada kamu tentang (ajaran yang aku sampaikan) itu. Upahku hanyalah dari Allah yang menciptakan daku; maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal (untuk mengetahui kebenaran)?
ﻭﱺﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﭐﺳﱹﺘﱧﻐﱦﻔﲘﺮﱻﻭﺍﲯ ﺭﱺﺑﱱﻜﱕﻢﱦ ﺛﱂﻢﱱ ﺗﱨﻮﺑﱨﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﻳﱨﺮﱹﺳﲔﻞﲌ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﱧ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﺪﱹﺭﱺﺍﺭﱾﺍ ﻭﱺﻳﱧﺰﲌﺩﱦﻛﱕﻢﱦ ﻗﱂﻮﲄﺓﱩ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻗﱂﻮﲄﺗﲘﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﺘﱧﻮﱺﻟﱋﻮﱹﺍﲯ ﻣﱨﺠﱹﺮﲌﻣﲘﻴﻦﱺ ﳁﳄﳇﳀ
 1. Dan wahai kaumku! Mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadaNya, supaya Ia menghantarkan kepada kamu hujan lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada; dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa!
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻳﱧ﮳ﻬﱻﻮﺩﱨ ﻣﱧﺎ ﺟﲌﺌﱦﺘﱧﻨﱧﺎ ﺑﲐﺒﱧﻴﱰﲐﻨﱧﺔﲚ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻧﱧﺤﱹﻦﱻ ﺑﲐﺘﱧﺎﺭﲌﻛﲔﻰﳒ ﺀﱧﺍﻟﲘﻬﱺﺘﲘﻨﱧﺎ ﻋﱺﻦ ﻗﱁﻮﱹﻟﲘﻚﱔ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻧﱧﺤﱹﻦﱻ ﻟﱁﻚﱔ ﺑﲐﻤﱨﺆﱹﻣﲘﻨﲘﻴﻦﱺ ﳁﳅﳇﳀ
 1. Mereka berkata: "Wahai Hud! Engkau tidak membawa kepada kami sebarang keterangan yang membuktikan kebenaranmu, dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu! Dan kami tidak sekali-kali percaya kepadamu!
ﺇﲐﻥ ﻧﱱﻘﱂﻮﻝﱕ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﻋﱹﺘﱧﺮﱺﯨﻚﱔ ﺑﱧﻌﱦﺾﱻ ﺀﱧﺍﻟﲘﻬﱺﺘﲘﻨﱧﺎ ﺑﲐﺴﱻﻮﳒﺀﲚﲩ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰﳒ ﺃﱂﺷﱓﻬﲌﺪﱻ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻭﱺﭐﺷﱓﻬﱺﺪﱻﻭﳒﺍﲯ ﺃﱁﻧﱰﲘﻰ ﺑﱧﺮﲌﻯﳒﺀﱬ ﻣﱰﲘﻤﱱﺎ ﺗﱨﺸﱓﺮﲌﻛﱕﻮﻥﱧ ﳁﳆﳇﳀ
 1. " Kami hanya boleh berkata bahawa setengah dari tuhan-tuhan kami telah mengenakanmu sesuatu penyakit gila (disebabkan engkau selalu mencaci penyembahan kami itu)". Nabi Hud menjawab: "Sesungguhnya aku menyeru Allah menjadi saksi tentang kebenaranku, dan kamu juga saksikanlah bahawa aku bersih dari dosa perbuatan syirik kamu -
ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻪﲘﲶﲨ ﻓﱁﻜﲔﻴﺪﱻﻭﻧﲘﻰ ﺟﱺﻤﲘﻴﻌﱫﺎ ﺛﱂﻢﱱ ﵖﱔﵐ ﺗﱨﻨﻈﲔﺮﱻﻭﻥﲌ ﳁﳇﳇﳀ
 1. " Menyembah yang lain dari Allah. Maka rancangkanlah tipu helah kamu semua terhadapku, kemudian jalankan terus, janganlah kamu beri tempoh kepadaku mempertahankan diri.
ﺇﲐﻧﱰﲘﻰ ﺗﱧﻮﱺﻛﱞﻠﱀﺖﱻ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻭﱺﺭﱺﺑﱰﲐﻜﱕﻢﲬ ﻣﱱﺎ ﻣﲘﻦ ﺩﱧﺁﺑﱱﺔﲙ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻫﱻﻮﱺ ﺀﱧﺍﺧﲔﺬﱛ ﺑﲐﻨﱧﺎﺻﲔﻴﱧﺘﲘﻬﱺﺂﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺻﲔﺮﱺ﮴ﻁﲖ ﻣﱲﺴﱹﺘﱧﻘﲘﻴﻢﲎ ﳁﳈﳇﳀ
 1. " Kerana sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu! Tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus.
ﻓﱁﺈﲐﻥ ﺗﱧﻮﱺﻟﱋﻮﱹﺍﲯ ﻓﱁﻘﱁﺪﱹ ﺃﱁﺑﱦﻠﱁﻐﱦﺘﱨﻜﱕﻢ ﻣﱱﺂ ﺃﱂﺭﱹﺳﲔﻠﱀﺖﱻ ﺑﲐﻪﲘﲶﳒ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦﲬ ﻭﱺﻳﱧﺴﱹﺘﱧﺨﱹﻠﲘﻒﱻ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻗﱁﻮﱹﻣﱩﺎ ﻏﱔﻴﱦﺮﱺﻛﱕﻢﱦ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻀﱻﺮﲅﻭﻧﱧﻪﱨﲵ ﺷﱔﻴﱦ﮲ﱩﺎﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﺷﱔﻰﱹﺀﲙ ﺣﱺﻔﲘﻴﻆﱙ ﳁﳉﳇﳀ
 1. Dalam pada itu, jika kamu membelakangkan juga seruanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku kerana aku telah sampaikan kepada kamu apa yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikannya, dan Tuhanku akan menggantikan kamu dengan suatu kaum yang lain (setelah kamu dibinasakan); dan kamu pula tidak akan dapat membahayakanNya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengawal dan Pemulihara tiap-tiap sesuatu."
ﻭﱺﻟﱁﻤﱱﺎ ﺟﱺﺂﺀﱧ ﺃﱁﻣﱦﺮﱻﻧﱧﺎ ﻧﱧﺠﲄﻴﱦﻨﱧﺎ ﻫﱻﻮﺩﱫﺍ ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻣﱧﻌﱧﻪﱨﲵ ﺑﲐﺮﱺﺣﱹﻤﱧﺔﲚ ﻣﱰﲘﻨﱱﺎ ﻭﱺﻧﱧﺠﲄﻴﱦﻨﱧ﮳ﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﲍ ﻏﱔﻠﲘﻴﻆﲖ ﳁﳊﳇﳀ
 1. Dan apabila datang azab Kami, Kami selamatkan Nabi Hud beserta dengan umatnya yang beriman, dengan rahmat dari Kami; dan Kami selamatkan mereka dari azab yang keras.
ﻭﱺﺗﲘﻠﱀﻚﱔ ﻋﱺﺎﺩﱬﲨ ﺟﱺﺤﱺﺪﱻﻭﺍﲯ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻳﱧ﮳ﺖﲔ ﺭﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﻋﱺﺼﱺﻮﱹﺍﲯ ﺭﱻﺳﱻﻠﱁﻪﱨﲵ ﻭﱺﭐﺗﱱﺒﱧﻌﱨﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﻣﱦﺮﱺ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﺟﱺﺒﱱﺎﺭﲍ ﻋﱺﻨﲘﻴﺪﲚ ﳁﳋﳇﳀ
 1. Dan itulah peristiwa kaum Aad mereka mengingkari ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, serta mereka menderhaka kepada Rasul-rasulnya; dan mereka menurut perintah tiap-tiap ketua yang bermaharajalela, lagi degil dalam keingkarannya.
ﻭﱺﺃﱂﺗﱦﺒﲐﻌﱨﻮﺍﲯ ﻓﲘﻰ ﻫﱺ﮳ﺬﲘﻩﲘ ﭐﻟﺪﲅﻧﱦﻴﱧﺎ ﻟﱁﻌﱦﻨﱧﺔﱅ ﻭﱺﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﭐﻟﱀﻘﲘﻴﱧ﮳ﻤﱧﺔﲘﲩ ﺃﱁﵖﱔﵓ ﺇﲐﻥﱱ ﻋﱺﺎﺩﱫﺍ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﺭﱺﺑﱱﻬﱻﻢﱦﲩ ﺃﱁﵖﱔﵐ ﺑﱨﻌﱦﺪﱾﺍ ﻟﱊﲘﻌﱧﺎﺩﲚ ﻗﱁﻮﱹﻡﲌ ﻫﱻﻮﺩﲚ ﳁﳂﳈﳀ
 1. Dan mereka ditimpa laknat (yang tidak putus-putus) dalam dunia ini dan pada hari kiamat. Ketahuilah Sesungguhnya kaum Aad itu telah kufur ingkar kepada Tuhan mereka ketahuilah! Sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi Aad: kaum Nabi Hud.
ﲿ ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺛﱁﻤﱨﻮﺩﱧ ﺃﱁﺧﱺﺎﻫﱻﻢﱦ ﺻﱺ﮳ﻠﲘﺤﱾﺎﲬ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﭐﻋﱹﺒﱨﺪﱻﻭﺍﲯ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻪﲙ ﻏﱔﻴﱦﺮﱻﻩﱨﲵﲨ ﻫﱻﻮﱺ ﺃﱁﻧﺸﱔﺄﱁﻛﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻭﱺﭐﺳﱹﺘﱧﻌﱦﻤﱧﺮﱺﻛﱕﻢﱦ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻓﱁﭑﺳﱹﺘﱧﻐﱦﻔﲘﺮﱻﻭﻩﱨ ﺛﱂﻢﱱ ﺗﱨﻮﺑﱨﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻗﱁﺮﲌﻳﺐﱿ ﻣﱲﺠﲌﻴﺐﱿ ﳁﳃﳈﳀ
 1. Dan kepada kaum Thamud, kami utuskan saudara mereka: Nabi Soleh. Ia berkata: "Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah! Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Dia lah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik, kemudian kembalilah kepadaNya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hambaNya".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻳﱧ﮳ﺼﱺ﮳ﻠﲘﺢﱻ ﻗﱁﺪﱹ ﻛﱕﻨﺖﱺ ﻓﲘﻴﻨﱧﺎ ﻣﱧﺮﱹﺟﱻﻮﲈﺍ ﻗﱁﺒﱦﻞﱔ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺁﲨ ﺃﱁﺗﱧﻨﱦﻬﱺﯩﳎﻨﱧﺂ ﺃﱁﻥ ﻧﱱﻌﱦﺒﱨﺪﱺ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻ ﺀﱧﺍﺑﱧﺂﺅﱻﻧﱧﺎ ﻭﱺﺇﲐﻧﱱﻨﱧﺎ ﻟﱁﻔﲘﻰ ﺷﱔﻚﱝﲖ ﻣﱰﲘﻤﱱﺎ ﺗﱧﺪﱹﻋﱻﻮﻧﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﻣﱨﺮﲌﻳﺐﲎ ﳁﳄﳈﳀ
 1. Mereka menjawab dengan berkata: "Wahai Soleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami (untuk memimpin kami); patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan (ketahuilah) sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merunsingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﺃﱁﺭﱺﺀﱧﻳﱦﺘﱨﻢﱦ ﺇﲐﻥ ﻛﱕﻨﺖﱻ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺑﱧﻴﱰﲐﻨﱧﺔﲚ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻰ ﻭﱺﺀﱧﺍﺗﱧﯩﳎﻨﲘﻰ ﻣﲘﻨﱦﻪﱨ ﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺔﱅ ﻓﱁﻤﱧﻦ ﻳﱧﻨﺼﱻﺮﱻﻧﲘﻰ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺇﲐﻥﱦ ﻋﱺﺼﱺﻴﱦﺘﱨﻪﱨﲵﲨ ﻓﱁﻤﱧﺎ ﺗﱧﺰﲌﻳﺪﱻﻭﻧﱧﻨﲘﻰ ﻏﱔﻴﱦﺮﱺ ﺗﱧﺨﱹﺴﲔﻴﺮﲎ ﳁﳅﳈﳀ
 1. Nabi Soleh berkata: "Wahai kaumku! Bagaimana fikiran kamu, jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata (mukjzat) dari Tuhanku, dan Ia pula mengurniakan rahmat (pangkat Nabi) kepadaku sebagai pemberian daripadaNya, maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadaNya? Oleh itu, kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan.
ﻭﱺﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﻫﱺ﮳ﺬﲘﻩﲘﲶ ﻧﱧﺎﻗﱁﺔﱂ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦ ﺀﱧﺍﻳﱧﺔﱅﲨ ﻓﱁﺬﱔﺭﱻﻭﻫﱺﺎ ﺗﱧﺄﱀﻛﱕﻞﱓ ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﺭﱹﺽﲜ ﭐﴦﴥﴤﲘﲨ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻤﱧﺴﲅﻮﻫﱺﺎ ﺑﲐﺴﱻﻮﳒﺀﲚ ﻓﱁﻴﱧﺄﱀﺧﱻﺬﱔﻛﱕﻢﱦ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱿ ﻗﱁﺮﲌﻳﺐﱿ ﳁﳆﳈﳀ
 1. " Dan wahai kaumku! Ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda (mukjizat) yang membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya, (kalau kamu menyakitinya) maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masa datangnya".
ﻓﱁﻌﱧﻘﱁﺮﱻﻭﻫﱺﺎ ﻓﱁﻘﱁﺎﻝﱔ ﺗﱧﻤﱧﺘﱱﻌﱨﻮﺍﲯ ﻓﲘﻰ ﺩﱧﺍﺭﲌﻛﱕﻢﱦ ﺛﱁﻠﱁ﮳ﺜﱁﺔﱁ ﺃﱁﻳﱱﺎﻡﲎﲨ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻭﱺﻋﱹﺪﱽ ﻏﱔﻴﱦﺮﱻ ﻣﱧﻜﱓﺬﱕﻭﺏﲎ ﳁﳇﳈﳀ
 1. Mereka kemudiannya menyembelih unta itu, lalu berkatalah Nabi Soleh kepada mereka: Bersenang-senanglah kamu di tempat masing-masing selama tiga hari; tempoh yang demikian itu, ialah suatu janji yang tidak dapat didustakan".
ﻓﱁﻠﱁﻤﱱﺎ ﺟﱺﺂﺀﱧ ﺃﱁﻣﱦﺮﱻﻧﱧﺎ ﻧﱧﺠﲄﻴﱦﻨﱧﺎ ﺻﱺ﮳ﻠﲘﺤﱾﺎ ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻣﱧﻌﱧﻪﱨﲵ ﺑﲐﺮﱺﺣﱹﻤﱧﺔﲚ ﻣﱰﲘﻨﱱﺎ ﻭﱺﻣﲘﻦﱹ ﺧﲔﺰﱹﻯﲌ ﻳﱧﻮﱹﻣﲘﴣﲐﺬﲙﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﺭﱺﺑﱱﻚﱔ ﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱀﻘﱁﻮﲌﻯﲅ ﭐﻟﱀﻌﱧﺰﲌﻳﺰﱻ ﳁﳈﳈﳀ
 1. Maka ketika datang azab kami, kami selamatkan Soleh beserta umatnya yang beriman, dengan rahmat dari Kami, dan Kami selamatkan mereka dari azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah Yang Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.
ﻭﱺﺃﱁﺧﱺﺬﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻇﱔﻠﱁﻤﱨﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄﻴﱦﺤﱺﺔﱂ ﻓﱁﺄﱁﺻﱹﺒﱧﺤﱻﻮﺍﲯ ﻓﲘﻰ ﺩﲘﻳﱧ﮳ﺮﲌﻫﲔﻢﱦ ﺟﱺ﮳ﺜﲘﻤﲘﻴﻦﱺ ﳁﳉﳈﳀ
 1. Dan orang-orang yang zalim itu, dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing.
ﻛﱔﺄﱁﻥ ﻟﱋﻢﱦ ﻳﱧﻐﱦﻨﱧﻮﱹﺍﲯ ﻓﲘﻴﻬﱺﺂﲩ ﺃﱁﵖﱔﵓ ﺇﲐﻥﱱ ﺛﱁﻤﱨﻮﺩﱧﺍﲯ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﺭﱺﺑﱱﻬﱻﻢﱦﲩ ﺃﱁﵖﱔﵐ ﺑﱨﻌﱦﺪﱾﺍ ﻟﱊﲘﺜﱁﻤﱨﻮﺩﱧ ﳁﳊﳈﳀ
 1. (Mereka punah-ranah) seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah! Sesungguhnya kaum Thamud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah! Sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Thamud.
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺟﱺﺂﺀﱧﺕﱹ ﺭﱻﺳﱻﻠﱂﻨﱧﺂ ﺇﲐﺑﱦﺮﱺ﮴ﻫﲔﻴﻢﱧ ﺑﲐﭑﻟﱀﺒﱨﺸﱓﺮﱺﻯﳎ ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺳﱺﻠﱁ﮳ﻤﱫﺎﲨ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺳﱺﻠﱁ﮳ﻢﱬﲨ ﻓﱁﻤﱧﺎ ﻟﱁﺒﲐﺚﱺ ﺃﱁﻥ ﺟﱺﺂﺀﱧ ﺑﲐﻌﲘﺠﱹﻞﲍ ﺣﱺﻨﲘﻴﺬﲚ ﳁﳋﳈﳀ
 1. Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim, dengan membawa berita yang mengembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata: "Salam sejahtera kepadamu (wahai Ibrahim)". Nabi Ibrahim menjawab: "Salam sejahtera kepada kamu". Maka tidak berapa lama selepas itu, ia membawa jamuan untuk mereka: seekor anak lembu yang dipanggang.
ﻓﱁﻠﱁﻤﱱﺎ ﺭﱺﺀﱧﺁ ﺃﱁﻳﱦﺪﲘﻳﱧﻬﱻﻢﱦ ﵖﱔﵐ ﺗﱧﺼﲔﻞﱕ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﻧﱧﻜﲔﺮﱺﻫﱻﻢﱦ ﻭﱺﺃﱁﻭﱹﺟﱺﺲﱺ ﻣﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺧﲔﻴﻔﱁﺔﱅﲬ ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﵖﱔﵐ ﺗﱧﺨﱺﻒﱹ ﺇﲐﻧﱱﺂ ﺃﱂﺭﱹﺳﲔﻠﱀﻨﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻗﱁﻮﱹﻡﲌ ﻟﱂﻮﻁﲖ ﳁﳂﳉﳀ
 1. Maka apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. (Melihat kecemasannya) mereka berkata: "Janganlah engkau takut wahai Ibrahim, sebenarnya kami ini diutus kepada kaum Lut (untuk membinasakan mereka)".
ﻭﱺﭐﻣﱦﺮﱺﺃﱁﺗﱨﻪﱨﲵ ﻗﱁﺂﴢﲐﻤﱧﺔﱆ ﻓﱁﻀﱺﺤﲔﻜﱔﺖﱹ ﻓﱁﺒﱧﺸﱞﺮﱹﻧﱧ﮳ﻬﱺﺎ ﺑﲐﺈﲐﺳﱹﺤﱺ﮳ﻖﱺ ﻭﱺﻣﲘﻦ ﻭﱺﺭﱺﺁﺀﲘ ﺇﲐﺳﱹﺤﱺ﮳ﻖﱺ ﻳﱧﻌﱦﻘﱂﻮﺏﱺ ﳁﳃﳉﳀ
 1. Dan isterinya pada ketika itu berdiri (mendengar), lalu ia ketawa (kerana hilang perasaan takutnya). Maka Kami pun memberikan berita yang mengembirakan kepadanya (melalui malaikat itu), bahawa ia akan mendapat seorang anak: Ishak, dan sesudah Ishak, (ia pula akan mendapat seorang cucu): Yaakub.
ﻗﱁﺎﻟﱁﺖﱹ ﻳﱧ﮳ﻮﱺﻳﱦﻠﱁﺘﱧﻰ﮵ ﺀﱧﺃﱁﻟﲘﺪﱻ ﻭﱺﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﻋﱺﺠﱻﻮﺯﱿ ﻭﱺﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﺑﱧﻌﱦﻠﲘﻰ ﺷﱔﻴﱦﺨﱼﺎﲨ ﺇﲐﻥﱱ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻟﱁﺸﱔﻰﱹﺀﱪ ﻋﱺﺠﲌﻴﺐﱿ ﳁﳄﳉﳀ
 1. Isterinya berkata: "Sungguh ajaib keadaanku! Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini juga sudah tua? Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﺗﱧﻌﱦﺠﱺﺒﲐﻴﻦﱺ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘﲨ ﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺖﱻ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻭﱺﺑﱧﺮﱺﻛﱔ﮳ﺘﱨﻪﱨﲵ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﻫﱹﻞﱔ ﭐﻟﱀﺒﱧﻴﱦﺖﲔﲬ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﺣﱺﻤﲘﻴﺪﱿ ﻣﱱﺠﲌﻴﺪﱿ ﳁﳅﳉﳀ
 1. Malaikat-malaikat itu berkata: "Patutkah engkau merasa hairan tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Memanglah rahmat Allah dan berkatNya melimpah-limpah kepada kamu, wahai ahli rumah ini. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, lagi Maha Melimpah kebaikan dan kemurahanNya".
ﻓﱁﻠﱁﻤﱱﺎ ﺫﱧﻫﱺﺐﱺ ﻋﱺﻦﱹ ﺇﲐﺑﱦﺮﱺ﮴ﻫﲔﻴﻢﱧ ﭐﻟﺮﲄﻭﱹﻉﱨ ﻭﱺﺟﱺﺂﺀﱧﺗﱦﻪﱨ ﭐﻟﱀﺒﱨﺸﱓﺮﱺﻯﳎ ﻳﱨﺠﱺ﮳ﺪﲘﻟﱂﻨﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﻗﱁﻮﱹﻡﲌ ﻟﱂﻮﻁﲕ ﳁﳆﳉﳀ
 1. Maka apabila hilang perasaan takut dari hati Nabi Ibrahim, dan sampai kepadanya berita yang mengembirakan itu, (mulailah) ia membantah (utusan-utusan) kami tentang (azab yang akan menimpa) kaum Nabi Lut.
ﺇﲐﻥﱱ ﺇﲐﺑﱦﺮﱺ﮴ﻫﲔﻴﻢﱧ ﻟﱁﺤﱺﻠﲘﻴﻢﱪ ﺃﱁﻭﲄ﮴ﻩﱬ ﻣﱲﻨﲘﻴﺐﱿ ﳁﳇﳉﳀ
 1. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, penyabar, lembut hati (bertimbang rasa) lagi suka kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal bakti.
ﻳﱧﳌﺈﲐﺑﱦﺮﱺ﮴ﻫﲔﻴﻢﱨ ﺃﱁﻋﱹﺮﲌﺽﱹ ﻋﱺﻦﱹ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺁﲨ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻗﱁﺪﱹ ﺟﱺﺂﺀﱧ ﺃﱁﻣﱦﺮﱻ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔﲨ ﻭﱺﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﺀﱧﺍﺗﲘﻴﻬﲌﻢﱦ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱽ ﻏﱔﻴﱦﺮﱻ ﻣﱧﺮﱹﺩﱨﻭﺩﲚ ﳁﳈﳉﳀ
 1. (Malaikat-malaikat itu berkata): "Wahai Ibrahim! Janganlah dihiraukan hal ini. Sesungguhnya telah datang perintah Tuhanmu (menghukum mereka), dan sesungguhnya mereka akan didatangi azab yang tidak akan dapat ditolak (oleh bantahan atau doa permohonan)".
ﻭﱺﻟﱁﻤﱱﺎ ﺟﱺﺂﺀﱧﺕﱹ ﺭﱻﺳﱻﻠﱂﻨﱧﺎ ﻟﱂﻮﻃﱘﺎ ﺳﲔﻰﳒﺀﱧ ﺑﲐﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﺿﱺﺎﻕﱺ ﺑﲐﻬﲌﻢﱦ ﺫﱧﺭﱹﻋﱾﺎ ﻭﱺﻗﱁﺎﻝﱔ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻳﱧﻮﱹﻡﱪ ﻋﱺﺼﲔﻴﺐﱿ ﳁﳉﳉﳀ
 1. Dan apabila datang utusan-utusan Kami kepada Nabi Lut ia merasa dukacita dengan kedatangan mereka, dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka (dari gangguan kaumnya), sambil berkata: "Ini adalah hari yang amat mencemaskan".
ﻭﱺﺟﱺﺂﺀﱧﻩﱨﲵ ﻗﱁﻮﱹﻣﱨﻪﱨﲵ ﻳﱨﻬﱹﺮﱺﻋﱻﻮﻥﱧ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﻭﱺﻣﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻞﱕ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻳﱧﻌﱦﻤﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﭐﻟﺴﲄﻴﱰﲐ﮲ﱧﺎﺕﲔﲬ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﻫﱺﳌﺆﱻﵖﱔﵐﳓﺀﲘ ﺑﱧﻨﱧﺎﺗﲘﻰ ﻫﱻﻦﲄ ﺃﱁﻃﱓﻬﱺﺮﱻ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦﲨ ﻓﱁﭑﺗﱱﻘﱂﻮﺍﲯ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱨﺨﱹﺰﱻﻭﻥﲌ ﻓﲘﻰ ﺿﱺﻴﱦﻔﲘﻰﳒﲨ ﺃﱁﻟﱁﻴﱦﺲﱺ ﻣﲘﻨﻜﱕﻢﱦ ﺭﱺﺟﱻﻞﱙ ﺭﲄﺷﲔﻴﺪﱿ ﳁﳊﳉﳀ
 1. Dan kaumnya pun datang meluru kepadanya (dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya), sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata: "Wahai kaumku! Di sini ada anak-anak perempuanku mereka lebih suci bagi kamu (maka berkahwinlah dengan mereka). Oleh itu takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu memberi malu kepadaku mengenai tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak berakal (yang dapat memberi nasihat)?"
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﻋﱺﻠﲘﻤﱦﺖﱺ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻨﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﺑﱧﻨﱧﺎﺗﲘﻚﱔ ﻣﲘﻦﱹ ﺣﱺﻖﲃﲎ ﻭﱺﺇﲐﻧﱱﻚﱔ ﻟﱁﺘﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱨ ﻣﱧﺎ ﻧﱨﺮﲌﻳﺪﱻ ﳁﳋﳉﳀ
 1. Mereka menjawab: "Sesungguhnya engkau telahpun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmu, dan sebenarnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki."
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻟﱁﻮﱹ ﺃﱁﻥﱱ ﻟﲘﻰ ﺑﲐﻜﱕﻢﱦ ﻗﱂﻮﲄﺓﱩ ﺃﱁﻭﱹ ﺀﱧﺍﻭﲌﻯﳒ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱻﻛﱓﻦﲎ ﺷﱔﺪﲘﻳﺪﲚ ﳁﳂﳊﳀ
 1. Nabi Lut berkata: "Kalaulah aku ada kekuatan untuk menentang kamu, atau aku dapat bertumpu ke sesuatu tempat bertahan yang kuat (dari penyokong-penyokong, tentulah aku akan membinasakan kamu)".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻳﱧ﮳ﻠﱂﻮﻁﱕ ﺇﲐﻧﱱﺎ ﺭﱻﺳﱻﻞﱕ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻟﱁﻦ ﻳﱧﺼﲔﻠﱂﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻚﱔﲨ ﻓﱁﺄﱁﺳﱹﺮﲌ ﺑﲐﺄﱁﻫﱹﻠﲘﻚﱔ ﺑﲐﻘﲘﻄﱓﻊﲢ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﱋﻴﱦﻞﲌ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﻠﱀﺘﱧﻔﲘﺖﱹ ﻣﲘﻨﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﺣﱺﺪﱽ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﻣﱦﺮﱺﺃﱁﺗﱧﻚﱔﲨ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻣﱨﺼﲔﻴﺒﱨﻬﱺﺎ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﺻﱺﺎﺑﱧﻬﱻﻢﱦﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﻣﱧﻮﱹﻋﲔﺪﱺﻫﱻﻢﱨ ﭐﻟﺼﲅﺒﱦﺢﱻﲬ ﺃﱁﻟﱁﻴﱦﺲﱺ ﭐﻟﺼﲅﺒﱦﺢﱻ ﺑﲐﻘﱁﺮﲌﻳﺐﲎ ﳁﳃﳊﳀ
 1. (Mendengarkan yang demikian tetamunya berkata: "Wahai Lut! Sesungguhnya kami (adalah malaikat) utusan Tuhanmu. Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu (sebarang bencana). Oleh itu, pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu pada tengah malam, dan janganlah seorangpun di antara kamu menoleh ke belakang. Kecuali isterimu, sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka (kerana ia memihak kepada mereka). Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka ialah waktu subuh; bukankah waktu subuh itu sudah dekat?"
ﻓﱁﻠﱁﻤﱱﺎ ﺟﱺﺂﺀﱧ ﺃﱁﻣﱦﺮﱻﻧﱧﺎ ﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﻋﱺ﮳ﻠﲘﻴﱧﻬﱺﺎ ﺳﱺﺎﻓﲘﻠﱁﻬﱺﺎ ﻭﱺﺃﱁﻣﱦﻄﱔﺮﱹﻧﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﱺﺎ ﺣﲔﺠﱺﺎﺭﱺﺓﱫ ﻣﱰﲘﻦ ﺳﲔﺠﲃﲌﻴﻞﲎ ﻣﱱﻨﻀﱻﻮﺩﲚ ﳁﳄﳊﳀ
 1. Maka apabila datang (masa perlaksanaan) perintah Kami, Kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan (tertimbus segala yang ada di muka buminya) dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu.
ﻣﱲﺴﱺﻮﲄﻣﱧﺔﱃ ﻋﲔﻨﺪﱺ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔﲨ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻫﲔﻰﱺ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﻈﱞ﮳ﻠﲘﻤﲘﻴﻦﱺ ﺑﲐﺒﱧﻌﲘﻴﺪﲚ ﳁﳅﳊﳀ
 1. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu (untuk membinasakan mereka), dan Ia pula tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim itu.
ﲿ ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻣﱧﺪﱹﻳﱧﻦﱺ ﺃﱁﺧﱺﺎﻫﱻﻢﱦ ﺷﱕﻌﱧﻴﱦﺒﱫﺎﲬ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﭐﻋﱹﺒﱨﺪﱻﻭﺍﲯ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻪﲙ ﻏﱔﻴﱦﺮﱻﻩﱨﲵﲨ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻨﻘﱂﺼﱻﻮﺍﲯ ﭐﻟﱀﻤﲘﻜﱓﻴﱧﺎﻝﱔ ﻭﱺﭐﻟﱀﻤﲘﻴﺰﱺﺍﻥﱧﲨ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰﳒ ﺃﱁﺭﱺﯨﻜﱕﻢ ﺑﲐﺨﱺﻴﱦﺮﲎ ﻭﱺﺇﲐﻧﱰﲘﻰﳒ ﺃﱁﺧﱺﺎﻑﱻ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱺ ﻳﱧﻮﱹﻡﲎ ﻣﱲﺤﲔﻴﻂﲖ ﳁﳆﳊﳀ
 1. Dan kepada penduduk "Madyan" Kami utuskan saudara mereka: Nabi Syuaib. Ia berkata: "Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah! (Sebenarnya) tiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan; dan sesungguhnya aku bimbang, kamu akan ditimpa azab hari yang meliputi (orang-orang yang bersalah).
ﻭﱺﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﺃﱁﻭﱹﻓﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﱀﻤﲘﻜﱓﻴﱧﺎﻝﱔ ﻭﱺﭐﻟﱀﻤﲘﻴﺰﱺﺍﻥﱧ ﺑﲐﭑﻟﱀﻘﲘﺴﱹﻂﲔﲨ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﺒﱦﺨﱺﺴﱻﻮﺍﲯ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﱺ ﺃﱁﺷﱓﻴﱧﺂﺀﱧﻫﱻﻢﱦ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻌﱦﺜﱁﻮﱹﺍﲯ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻣﱨﻔﱀﺴﲔﺪﲘﻳﻦﱺ ﳁﳇﳊﳀ
 1. Dan wahai kaumku! Sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
ﺑﱧﻘﲘﻴﱱﺖﱻ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺧﱺﻴﱦﺮﱿ ﻟﱋﻜﱕﻢﱦ ﺇﲐﻥ ﻛﱕﻨﺘﱨﻢ ﻣﱲﺆﱹﻣﲘﻨﲘﻴﻦﱺﲬ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢ ﺑﲐﺤﱺﻔﲘﻴﻆﲖ ﳁﳈﳊﳀ
 1. Limpah kurnia Allah kepada kamu lebih baik bagi kamu (daripada yang kamu ambil secara haram itu), jika betul kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah orang yang menjaga dan mengawas perbuatan kamu".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻳﱧ﮳ﺸﱕﻌﱧﻴﱦﺐﱻ ﺃﱁﺻﱺﻠﱁﻮﳎﺗﱨﻚﱔ ﺗﱧﺄﱀﻣﱨﺮﱻﻙﱔ ﺃﱁﻥ ﻧﱱﺘﱦﺮﱻﻙﱔ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻ ﺀﱧﺍﺑﱧﺂﺅﱻﻧﱧﺂ ﺃﱁﻭﱹ ﺃﱁﻥ ﻧﱱﻔﱀﻌﱧﻞﱔ ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﻣﱦﻮﱺ﮴ﻟﲘﻨﱧﺎ ﻣﱧﺎ ﻧﱧﺸﱔﳌﺆﱻﺍﲯﲨ ﺇﲐﻧﱱﻚﱔ ﵖﱔﵑﱁﻧﺖﱺ ﭐﻟﱀﺤﱺﻠﲘﻴﻢﱨ ﭐﻟﺮﲄﺷﲔﻴﺪﱻ ﳁﳉﳊﳀ
 1. Mereka berkata: "Wahai Syuaib! Adakah sembahyangmu (yang banyak itu) menyuruhmu perintahkan kami supaya meninggalkan apa yang disembah oleh datuk nenek kami, atau supaya kami lakukannya apa yang kami suka melakukannya dalam menguruskan harta kami? Sesungguhnya engkau (wahai Syuaib) adalah orang yang penyabar, lagi bijak berakal (maka bagaimana pula engkau menyuruh kami melakukan perkara yang bertentangan dengan kebiasaan kami)?"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﺃﱁﺭﱺﺀﱧﻳﱦﺘﱨﻢﱦ ﺇﲐﻥ ﻛﱕﻨﺖﱻ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺑﱧﻴﱰﲐﻨﱧﺔﲚ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻰ ﻭﱺﺭﱺﺯﱺﻗﱁﻨﲘﻰ ﻣﲘﻨﱦﻪﱨ ﺭﲌﺯﱹﻗﱃﺎ ﺣﱺﺴﱺﻨﱫﺎﲬ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱂﺭﲌﻳﺪﱻ ﺃﱁﻥﱦ ﺃﱂﺧﱺﺎﻟﲘﻔﱁﻜﱕﻢﱦ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﱦﻬﱺﯩﳎﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﻨﱦﻪﱨﲬ ﺇﲐﻥﱦ ﺃﱂﺭﲌﻳﺪﱻ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﵖﱓﵒﺻﱹﻠﱁ﮳ﺢﱺ ﻣﱧﺎ ﭐﺳﱹﺘﱧﻄﱔﻌﱦﺖﱻﲬ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺗﱧﻮﱹﻓﲘﻴﻘﲘﻰﳒ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺑﲐﭑﴦﴥﴤﲘﲬ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﺗﱧﻮﱺﻛﱞﻠﱀﺖﱻ ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﺃﱂﻧﲘﻴﺐﱻ ﳁﳊﳊﳀ
 1. Nabi Syuaib berkata: "Wahai kaumku! Bagaimana fikiran kamu, jika aku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, dan Ia pula mengurniakan daku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadaNya, (patutkah aku berdiam diri dari melarang kamu) sedang aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya? Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku; dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadaNyalah aku kembali.
ﻭﱺﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺠﱹﺮﲌﻣﱧﻨﱱﻜﱕﻢﱦ ﺷﲔﻘﱁﺎﻗﲘﻰﳒ ﺃﱁﻥ ﻳﱨﺼﲔﻴﺒﱧﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﺜﱀﻞﱕ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﺻﱺﺎﺏﱺ ﻗﱁﻮﱹﻡﱧ ﻧﱨﻮﺡﲡ ﺃﱁﻭﱹ ﻗﱁﻮﱹﻡﱧ ﻫﱻﻮﺩﲙ ﺃﱁﻭﱹ ﻗﱁﻮﱹﻡﱧ ﺻﱺ﮳ﻠﲘﺢﲢﲬ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻗﱁﻮﱹﻡﱨ ﻟﱂﻮﻁﲖ ﻣﱰﲘﻨﻜﱕﻢ ﺑﲐﺒﱧﻌﲘﻴﺪﲚ ﳁﳋﳊﳀ
 1. Dan wahai kaumku! Janganlah permusuhan kamu terhadapku menyebabkan kamu ditimpa bala bencana sebagaimana yang telah menimpa kaum Nabi Nuh, atau kaum Nabi Hud, atau kaum Nabi Soleh. Dan kaum Nabi Lut pun tidaklah jauh dari kamu (kamu sedia mengetahui apa yang telah menimpa mereka).
ﻭﱺﭐﺳﱹﺘﱧﻐﱦﻔﲘﺮﱻﻭﺍﲯ ﺭﱺﺑﱱﻜﱕﻢﱦ ﺛﱂﻢﱱ ﺗﱨﻮﺑﱨﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﺭﱺﺣﲔﻴﻢﱬ ﻭﱺﺩﱨﻭﺩﱬ ﳁﳂﳋﳀ
 1. Dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadaNya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengasihani, lagi Maha Pengasih".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻳﱧ﮳ﺸﱕﻌﱧﻴﱦﺐﱻ ﻣﱧﺎ ﻧﱧﻔﱀﻘﱁﻪﱨ ﻛﱔﺜﲘﻴﺮﱾﺍ ﻣﱰﲘﻤﱱﺎ ﺗﱧﻘﱂﻮﻝﱕ ﻭﱺﺇﲐﻧﱱﺎ ﻟﱁﻨﱧﺮﱺﯨﻚﱔ ﻓﲘﻴﻨﱧﺎ ﺿﱺﻌﲘﻴﻔﱅﺎﲨ ﻭﱺﻟﱁﻮﱹﵖﱔﵐ ﺭﱺﻫﱹﻄﱕﻚﱔ ﻟﱁﺮﱺﺟﱺﻤﱦﻨﱧ﮳ﻚﱔﲨ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﺖﱺ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻨﱧﺎ ﺑﲐﻌﱧﺰﲌﻳﺰﲎ ﳁﳃﳋﳀ
 1. Mereka berkata: "Wahai Syuaib,! kami tidak mengerti kebanyakan dari apa yang engkau katakan itu, dan sesungguhnya kami melihat engkau orang yang lemah dalam kalangan kami; dan kalau tidaklah kerana kaum keluargamu, tentulah kami telah melemparmu (dengan batu hingga mati). Dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami!"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﺃﱁﺭﱺﻫﱹﻄﲔﻰﳒ ﺃﱁﻋﱺﺰﲅ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻭﱺﭐﺗﱱﺨﱺﺬﱓﺗﱨﻤﱨﻮﻩﱨ ﻭﱺﺭﱺﺁﺀﱧﻛﱕﻢﱦ ﻇﲔﻬﱹﺮﲌﻳﱳﺎﲨ ﺇﲐﻥﱱ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﺗﱧﻌﱦﻤﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﻣﱨﺤﲔﻴﻂﱙ ﳁﳄﳋﳀ
 1. Nabi Syuaib berkata: "Wahai kaumku! (Mengapa kamu bersikap demikian)? Patutkah kaum keluargaku kamu pandang lebih mulia dari pada Allah serta kamu pula jadikan perintahNya sebagai sesuatu yang dibuang dan dilupakan di belakang kamu? Sesungguhnya Tuhanku Amat Meliputi pengetahuanNya akan apa yang kamu lakukan.
ﻭﱺﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﭐﻋﱹﻤﱧﻠﱂﻮﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﻜﱔﺎﻧﱧﺘﲘﻜﱕﻢﱦ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰ ﻋﱺ﮳ﻤﲘﻞﱙﲨ ﺳﱺﻮﱹﻑﱺ ﺗﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﺄﱀﺗﲘﻴﻪﲘ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱿ ﻳﱨﺨﱹﺰﲌﻳﻪﲘ ﻭﱺﻣﱧﻦﱹ ﻫﱻﻮﱺ ﻛﱔ﮳ﺬﲘﺏﱿﲨ ﻭﱺﭐﺭﱹﺗﱧﻘﲘﺒﱨﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰ ﻣﱧﻌﱧﻜﱕﻢﱦ ﺭﱺﻗﲘﻴﺐﱿ ﳁﳅﳋﳀ
 1. " Dan wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu (untuk menentang ugama Allah yang aku sampaikan itu), sesungguhnya aku juga tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh (untuk mengembangkannya). Kamu akan ketahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya, dan siapa pula yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku juga turut menunggu bersama-sama kamu".
ﻭﱺﻟﱁﻤﱱﺎ ﺟﱺﺂﺀﱧ ﺃﱁﻣﱦﺮﱻﻧﱧﺎ ﻧﱧﺠﲄﻴﱦﻨﱧﺎ ﺷﱕﻌﱧﻴﱦﺒﱫﺎ ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻣﱧﻌﱧﻪﱨﲵ ﺑﲐﺮﱺﺣﱹﻤﱧﺔﲚ ﻣﱰﲘﻨﱱﺎ ﻭﱺﺃﱁﺧﱺﺬﱔﺕﲔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻇﱔﻠﱁﻤﱨﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄﻴﱦﺤﱺﺔﱂ ﻓﱁﺄﱁﺻﱹﺒﱧﺤﱻﻮﺍﲯ ﻓﲘﻰ ﺩﲘﻳﱧ﮳ﺮﲌﻫﲔﻢﱦ ﺟﱺ﮳ﺜﲘﻤﲘﻴﻦﱺ ﳁﳆﳋﳀ
 1. Dan ketika datang (masa perlaksanaan) perintah Kami, Kami selamatkan Nabi Syuaib beserta dengan umatnya yang beriman, dengan rahmat dari Kami; dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing.
ﻛﱔﺄﱁﻥ ﻟﱋﻢﱦ ﻳﱧﻐﱦﻨﱧﻮﱹﺍﲯ ﻓﲘﻴﻬﱺﺂﲩ ﺃﱁﵖﱔﵐ ﺑﱨﻌﱦﺪﱾﺍ ﻟﱊﲘﻤﱧﺪﱹﻳﱧﻦﱺ ﻛﱔﻤﱧﺎ ﺑﱧﻌﲘﺪﱺﺕﱹ ﺛﱁﻤﱨﻮﺩﱨ ﳁﳇﳋﳀ
 1. (Mereka punah-ranah) seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah! kebinasaanlah akhirnya bagi penduduk Madyan, sebagaimana binasanya kaum Thamud.
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺃﱁﺭﱹﺳﱺﻠﱀﻨﱧﺎ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻳﱧ﮳ﺘﲘﻨﱧﺎ ﻭﱺﺳﱻﻠﱀﻄﱔ﮳ﻦﲎ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﲍ ﳁﳈﳋﳀ
 1. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat keterangan Kami, dan bukti (mukjizat) yang nyata:
ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻓﲘﺮﱹﻋﱺﻮﱹﻥﱧ ﻭﱺﻣﱧﵝﱁﵙﻳﳗﻪﲘﲶ ﻓﱁﭑﺗﱱﺒﱧﻌﱨﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﻣﱦﺮﱺ ﻓﲘﺮﱹﻋﱺﻮﱹﻥﱧﲨ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﻣﱦﺮﱻ ﻓﲘﺮﱹﻋﱺﻮﱹﻥﱧ ﺑﲐﺮﱺﺷﲔﻴﺪﲚ ﳁﳉﳋﳀ
 1. Kepada Firaun dan kaumnya; lalu kaum Firaun menurut perintah Firaun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul.
ﻳﱧﻘﱀﺪﱻﻡﱨ ﻗﱁﻮﱹﻣﱧﻪﱨﲵ ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﭐﻟﱀﻘﲘﻴﱧ﮳ﻤﱧﺔﲘ ﻓﱁﺄﱁﻭﱹﺭﱺﺩﱧﻫﱻﻢﱨ ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﱺﲨ ﻭﱺﺑﲐﺌﱦﺲﱺ ﭐﻟﱀﻮﲌﺭﱹﺩﱨ ﭐﻟﱀﻤﱧﻮﱹﺭﱻﻭﺩﱨ ﳁﳊﳋﳀ
 1. Firaun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat kemudian tetaplah ia akan membawa mereka masuk ke neraka. Dan seburuk-buruk tempat yang dimasuki ialah neraka.
ﻭﱺﺃﱂﺗﱦﺒﲐﻌﱨﻮﺍﲯ ﻓﲘﻰ ﻫﱺ﮳ﺬﲘﻩﲘﲶ ﻟﱁﻌﱦﻨﱧﺔﱅ ﻭﱺﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﭐﻟﱀﻘﲘﻴﱧ﮳ﻤﱧﺔﲘﲬ ﺑﲐﺌﱦﺲﱺ ﭐﻟﺮﲃﲌﻓﱀﺪﱻ ﭐﻟﱀﻤﱧﺮﱹﻓﱂﻮﺩﱨ ﳁﳋﳋﳀ
 1. Dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia ini, dan pada hari kiamat. (Sebenarnya) laknat itu adalah seburuk-buruk pemberian yang diberikan.
ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻧﲲﺒﱧﺂﺀﲘ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱺﻯﳎ ﻧﱧﻘﱂﺼﲅﻪﱨﲵ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻚﱔﲨ ﻣﲘﻨﱦﻬﱺﺎ ﻗﱁﺂﴢﲐﻢﱬ ﻭﱺﺣﱺﺼﲔﻴﺪﱿ ﳁﳂﳂﳃﳀ
 1. Yang demikian, ialah sebahagian dari khabar berita penduduk negeri-negeri (yang telah dibinasakan), kami ceritakan perihalnya kepadamu (wahai Muhammad). Di antaranya ada yang masih wujud (sisanya yang dapat disaksikan), dan ada pula yang telah hancur lebur (dan hilang lenyap).
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻇﱔﻠﱁﻤﱦﻨﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﻟﱁ﮳ﻜﲔﻦ ﻇﱔﻠﱁﻤﱨﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﻧﻔﱂﺴﱺﻬﱻﻢﱦﲨ ﻓﱁﻤﱧﺂ ﺃﱁﻏﱓﻨﱧﺖﱹ ﻋﱺﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺀﱧﺍﻟﲘﻬﱺﺘﱨﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﱋﺘﲘﻰ ﻳﱧﺪﱹﻋﱻﻮﻥﱧ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻥﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻣﲘﻦ ﺷﱔﻰﱹﺀﲚ ﻟﱋﻤﱱﺎ ﺟﱺﺂﺀﱧ ﺃﱁﻣﱦﺮﱻ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔﲨ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺯﱺﺍﺩﱨﻭﻫﱻﻢﱦ ﻏﱔﻴﱦﺮﱺ ﺗﱧﺘﱦﺒﲐﻴﺐﲎ ﳁﳃﳂﳃﳀ
 1. Dan tiadalah Kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Maka berhala-berhala yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menolong mereka sedikitpun pada masa datangnya azab Tuhanmu; dan penyembahan yang mereka lakukan itu hanya menambahkan kerugian sahaja kepada mereka.
ﻭﱺﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺃﱁﺧﱹﺬﱕ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﺇﲐﺫﱧﺁ ﺃﱁﺧﱺﺬﱔ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱺﻯﳎ ﻭﱺﻫﲔﻰﱺ ﻇﱔ﮳ﻠﲘﻤﱧﺔﱄﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﺃﱁﺧﱹﺬﱔﻩﱨﲵﳒ ﺃﱁﻟﲘﻴﻢﱬ ﺷﱔﺪﲘﻳﺪﱽ ﳁﳄﳂﳃﳀ
 1. Dan demikianlah azab Tuhanmu, apabila ia menimpa (penduduk) negeri-negeri yang berlaku zalim. Sesungguhnya azabNya itu tidak terperi sakitnya, lagi amat keras serangannya.
ﺇﲐﻥﱱ ﻓﲘﻰ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﵖﱔﵕﻳﱧﺔﱅ ﻟﱊﲘﻤﱧﻦﱹ ﺧﱺﺎﻑﱺ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱺ ﭐﵖﱓﵕﺧﲔﺮﱺﺓﲘﲬ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻳﱧﻮﱹﻡﱬ ﻣﱱﺠﱹﻤﱨﻮﻉﱬ ﻟﱋﻪﱨ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﱻ ﻭﱺﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻳﱧﻮﱹﻡﱬ ﻣﱱﺸﱓﻬﱻﻮﺩﱬ ﳁﳅﳂﳃﳀ
 1. Sesungguhnya pada kejadian yang demikian, ada tanda (yang mendatangkan iktibar) bagi orang yang takut kepada azab akhirat, iaitu hari yang dihimpunkan manusia padanya. Dan hari yang demikian ialah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻧﱨﺆﱺﺧﲃﲔﺮﱻﻩﱨﲵﳒ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﵖﲔﵑﱁﺟﱺﻞﲎ ﻣﱱﻌﱦﺪﱻﻭﺩﲚ ﳁﳆﳂﳃﳀ
 1. Dan tiadalah Kami lambatkan hari kiamat itu melainkan untuk suatu tempoh yang tertentu.
ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱧﺄﱀﺕﲔ ﵖﱔﵐ ﺗﱧﻜﱔﻠﱋﻢﱨ ﻧﱧﻔﱀﺲﱽ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺑﲐﺈﲐﺫﱦﻧﲘﻪﲘﲶﲬ ﻓﱁﻤﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺷﱔﻘﲘﻰﲉ ﻭﱺﺳﱺﻌﲘﻴﺪﱿ ﳁﳇﳂﳃﳀ
 1. (Pada) masa datangnya (hari kiamat itu), tiadalah seorangpun dapat berkata-kata (untuk membela dirinya atau memohon pertolongan) melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka, dan ada pula yang berbahagia.
ﻓﱁﺄﱁﻣﱱﺎ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺷﱔﻘﱂﻮﺍﲯ ﻓﱁﻔﲘﻰ ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﲌ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺯﱺﻓﲘﻴﺮﱿ ﻭﱺﺷﱔﻬﲌﻴﻖﱽ ﳁﳈﳂﳃﳀ
 1. Adapun orang-orang yang celaka (disebabkan keingkaran dan maksiatnya), maka di dalam nerakalah tempatnya. Bagi mereka di situ, hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu (seperti suara keldai).
ﺧﱺ﮳ﻠﲘﺪﲘﻳﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻣﱧﺎ ﺩﱧﺍﻣﱧﺖﲔ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﱻ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱻ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﺎ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﺭﱺﺑﱱﻚﱔ ﻓﱁﻌﱱﺎﻝﱙ ﻟﱊﲘﻤﱧﺎ ﻳﱨﺮﲌﻳﺪﱻ ﳁﳉﳂﳃﳀ
 1. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu, Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendakiNya.
ﲿ ﻭﱺﺃﱁﻣﱱﺎ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺳﱻﻌﲘﺪﱻﻭﺍﲯ ﻓﱁﻔﲘﻰ ﭐﻟﱀﺠﱺﻨﱱﺔﲘ ﺧﱺ﮳ﻠﲘﺪﲘﻳﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻣﱧﺎ ﺩﱧﺍﻣﱧﺖﲔ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﱻ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱻ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﺎ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔﲨ ﻋﱺﻄﱔﺂﺀﱩ ﻏﱔﻴﱦﺮﱺ ﻣﱧﺠﱹﺬﱕﻭﺫﲚ ﳁﳊﳂﳃﳀ
 1. Adapun orang-orang yang berbahagia (disebabkan imannya dan taatnya), maka di dalam Syurgalah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus.
ﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱧﻚﱕ ﻓﲘﻰ ﻣﲘﺮﱹﻳﱧﺔﲚ ﻣﱰﲘﻤﱱﺎ ﻳﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻ ﻫﱺﳌﺆﱻﵖﱔﵐﳓﺀﲘﲬ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻﻭﻥﱧ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻛﱔﻤﱧﺎ ﻳﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻ ﺀﱧﺍﺑﱧﺂﺅﱻﻫﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻞﱕﲬ ﻭﱺﺇﲐﻧﱱﺎ ﻟﱁﻤﱨﻮﱺﻓﱌﻮﻫﱻﻢﱦ ﻧﱧﺼﲔﻴﺒﱧﻬﱻﻢﱦ ﻏﱔﻴﱦﺮﱺ ﻣﱧﻨﻘﱂﻮﺹﲞ ﳁﳋﳂﳃﳀ
 1. Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) menaruh perasaan ragu-ragu tentang sia-sianya apa yang disembah oleh mereka yang musyrik itu. Mereka tidak menyembah melainkan sama seperti yang disembah oleh datuk nenek mereka yang musyrik dahulu. Dan sesungguhnya Kami akan menyempurnakan bagi mereka bahagian mereka (dari azab yang telah ditentukan) dengan tidak dikurangi.
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺀﱧﺍﺗﱧﻴﱦﻨﱧﺎ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﱺ ﻓﱁﭑﺧﱹﺘﱨﻠﲘﻒﱺ ﻓﲘﻴﻪﲘﲬ ﻭﱺﻟﱁﻮﱹﵖﱔﵐ ﻛﱔﻠﲘﻤﱧﺔﱆ ﺳﱺﺒﱧﻘﱁﺖﱹ ﻣﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻚﱔ ﻟﱁﻘﱂﻀﲔﻰﱺ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻢﱦﲬ ﻭﱺﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﻟﱁﻔﲘﻰ ﺷﱔﻚﱝﲖ ﻣﱰﲘﻨﱦﻪﱨ ﻣﱨﺮﲌﻳﺐﲎ ﳁﳂﳃﳃﳀ
 1. (Janganlah engkau merasa bimbang wahai Muhammad tentang keingkaran kaummu) kerana sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Nabi Musa Kitab Taurat, lalu berlaku pertentangan mengenainya. Dan kalau tidaklah kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu (untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu), tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka masih menaruh perasaan ragu-ragu tentang (kebenaran Al-Quran) itu.
ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﻛﱕﵝﱏﵗ ﻟﱋﻤﱱﺎ ﻟﱁﻴﱨﻮﱺﻓﱊﲘﻴﱧﻨﱱﻬﱻﻢﱦ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔ ﺃﱁﻋﱹﻤﱧ﮳ﻠﱁﻬﱻﻢﱦﲬ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻳﱧﻌﱦﻤﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﺧﱺﺒﲐﻴﺮﱿ ﳁﳃﳃﳃﳀ
 1. Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Tuhanmu balasan amal mereka; sesungguhnya Allah Amat Mendalam pengetahuanNya tentang apa yang mereka kerjakan.
ﻓﱁﭑﺳﱹﺘﱧﻘﲘﻢﱦ ﻛﱔﻤﱧﺂ ﺃﱂﻣﲘﺮﱹﺕﱺ ﻭﱺﻣﱧﻦ ﺗﱧﺎﺏﱺ ﻣﱧﻌﱧﻚﱔ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻄﱓﻐﱧﻮﱹﺍﲯﲬ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﺗﱧﻌﱦﻤﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﺑﱧﺼﲔﻴﺮﱿ ﳁﳄﳃﳃﳀ
 1. Oleh itu, hendaklah engkau (wahai Muhammad) sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian; dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah; sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.
ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﺮﱹﻛﱔﻨﱨﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻇﱔﻠﱁﻤﱨﻮﺍﲯ ﻓﱁﺘﱧﻤﱧﺴﲄﻜﱕﻢﱨ ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﱻ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻟﱁﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﺩﱨﻭﻥﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻭﱹﻟﲘﻴﱧﺂﺀﱧ ﺛﱂﻢﱱ ﵖﱔﵐ ﺗﱨﻨﺼﱺﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳅﳃﳃﳀ
 1. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim maka (kalau kamu berlaku demikian), api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah. Kemudian (dengan sebab kecenderungan kamu itu) kamu tidak akan mendapat pertolongan.
ﻭﱺﺃﱁﻗﲘﻢﲌ ﭐﻟﺼﲄﻠﱁﻮﳎﺓﱧ ﻃﱔﺮﱺﻓﱁﻰﲤ ﭐﻟﻨﱱﻬﱺﺎﺭﲌ ﻭﱺﺯﱻﻟﱁﻔﱅﺎ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﱋﻴﱦﻞﲌﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱀﺤﱺﺴﱺﻨﱧ﮳ﺖﲔ ﻳﱨﺬﱓﻫﲔﺒﱦﻦﱺ ﭐﻟﺴﲄﻴﱰﲐ﮲ﱧﺎﺕﲔﲬ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺫﲘﻛﱓﺮﱺﻯﳎ ﻟﲘﻠﺬﱞ﮴ﻛﲔﺮﲌﻳﻦﱺ ﳁﳆﳃﳃﳀ
 1. Dan dirikanlah sembahyang (wahai Muhammad, engkau dan umatmu), pada dua bahagian siang (pagi dan petang), dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan (terutama sembahyang) itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.
ﻭﱺﭐﺻﱹﺒﲐﺮﱹ ﻓﱁﺈﲐﻥﱱ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﵖﱔﵐ ﻳﱨﻀﲔﻴﻊﱨ ﺃﱁﺟﱹﺮﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﺤﱹﺴﲔﻨﲘﻴﻦﱺ ﳁﳇﳃﳃﳀ
 1. Dan sabarlah (wahai Muhammad, engkau dan umatmu, dalam mengerjakan suruhan Allah), kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.
ﻓﱁﻠﱁﻮﱹﵖﱔﵐ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱻﻭﻥﲌ ﻣﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻠﲘﻜﱕﻢﱦ ﺃﱂﻭﳖﻟﱂﻮﺍﲯ ﺑﱧﻘﲘﻴﱱﺔﲚ ﻳﱧﻨﱦﻬﱺﻮﱹﻥﱧ ﻋﱺﻦﲌ ﭐﻟﱀﻔﱁﺴﱺﺎﺩﲘ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻗﱁﻠﲘﻴﵝﱅﵗ ﻣﱰﲘﻤﱱﻦﱹ ﺃﱁﻧﺠﱺﻴﱦﻨﱧﺎ ﻣﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦﲩ ﻭﱺﭐﺗﱱﺒﱧﻊﱧ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻇﱔﻠﱁﻤﱨﻮﺍﲯ ﻣﱧﺂ ﺃﱂﺗﱦﺮﲌﻓﱂﻮﺍﲯ ﻓﲘﻴﻪﲘ ﻭﱺﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻣﱨﺠﱹﺮﲌﻣﲘﻴﻦﱺ ﳁﳈﳃﳃﳀ
 1. Maka sepatutnya ada di antara umat yang telah dibinasakan dahulu daripada kamu itu, orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi tetapi sayang! Tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang Kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔ ﻟﲘﻴﱨﻬﱹﻠﲘﻚﱔ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱺﻯﳎ ﺑﲐﻈﱕﻠﱀﻢﲎ ﻭﱺﺃﱁﻫﱹﻠﱂﻬﱺﺎ ﻣﱨﺼﱹﻠﲘﺤﱻﻮﻥﱧ ﳁﳉﳃﳃﳀ
 1. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya, selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.
ﻭﱺﻟﱁﻮﱹ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔ ﻟﱁﺠﱺﻌﱧﻞﱔ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﱺ ﺃﱂﻣﱱﺔﱅ ﻭﱺ﮴ﺣﲔﺪﱺﺓﱫﲨ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﺰﱺﺍﻟﱂﻮﻥﱧ ﻣﱨﺨﱹﺘﱧﻠﲘﻔﲘﻴﻦﱺ ﳁﳊﳃﳃﳀ
 1. Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki, tentulah Ia menjadikan umat manusia semuanya menurut ugama yang satu. (Tetapi Ia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan.
ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﻦ ﺭﲄﺣﲔﻢﱧ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔﲬ ﻭﱺﻟﲘﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺧﱺﻠﱁﻘﱁﻬﱻﻢﱦﲩ ﻭﱺﺗﱧﻤﱱﺖﱹ ﻛﱔﻠﲘﻤﱧﺔﱂ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﵖﱔﵑﱁﻣﱦﵝﱁﵘﱁﻥﱱ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱧ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﺠﲌﻨﱱﺔﲘ ﻭﱺﭐﻟﻨﱱﺎﺱﲜ ﺃﱁﺟﱹﻤﱧﻌﲘﻴﻦﱺ ﳁﳋﳃﳃﳀ
 1. Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, (mereka bersatu di dalam ugama Allah)); dan untuk (perselisihan dan rahmat) itulah Allah menjadikan manusia. Dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu: "Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahannam dengan sekalian jin dan manusia (yang berdosa)".
ﻭﱺﻛﱕﵝﱏﵗ ﻧﱱﻘﱂﺺﲅ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻚﱔ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻧﲲﺒﱧﺂﺀﲘ ﭐﻟﺮﲅﺳﱻﻞﲌ ﻣﱧﺎ ﻧﱨﺜﱁﺒﱰﲐﺖﱻ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻓﱂﺆﱺﺍﺩﱧﻙﱔﲬ ﻭﱺﺟﱺﺂﺀﱧﻙﱔ ﻓﲘﻰ ﻫﱺ﮳ﺬﲘﻩﲘ ﭐﻟﱀﺤﱺﻖﲅ ﻭﱺﻣﱧﻮﱹﻋﲔﻈﱔﺔﱆ ﻭﱺﺫﲘﻛﱓﺮﱺﻯﳎ ﻟﲘﻠﱀﻤﱨﺆﱹﻣﲘﻨﲘﻴﻦﱺ ﳁﳂﳄﳃﳀ
 1. Dan tiap-tiap berita dari berita Rasul-rasul itu, kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad), untuk menguatkan hatimu dengannya. Dan telah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran dan pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman.
ﻭﱺﻗﱂﻞ ﻟﱊﲘﻠﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﵖﱔﵐ ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﻥﱧ ﭐﻋﱹﻤﱧﻠﱂﻮﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﻜﱔﺎﻧﱧﺘﲘﻜﱕﻢﱦ ﺇﲐﻧﱱﺎ ﻋﱺ﮳ﻤﲘﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳃﳄﳃﳀ
 1. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman: "Buatlah apa yang kamu sanggup melakukannya (dari perbuatan ingkar itu). Sesungguhnya kami juga tetap mengerjakan (nasihat pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami).
ﻭﱺﭐﻧﺘﱧﻈﲔﺮﱻﻭﳒﺍﲯ ﺇﲐﻧﱱﺎ ﻣﱨﻨﺘﱧﻈﲔﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳄﳄﳃﳀ
 1. Dan tunggulah (akibat yang buruk yang akan menimpa kamu)! Sesungguhnya kami juga menunggu (akan kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kami)".
ﻭﱺﴦﳨﴥﴤﳨ ﻏﱔﻴﱦﺐﱻ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﻳﱨﺮﱹﺟﱺﻊﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﻣﱦﺮﱻ ﻛﱕﻠﱌﻪﱨﲵ ﻓﱁﭑﻋﱹﺒﱨﺪﱹﻩﱨ ﻭﱺﺗﱧﻮﱺﻛﱞﻞﱓ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘﲬ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔ ﺑﲐﻐﱧ﮳ﻔﲘﻞﲍ ﻋﱺﻤﱱﺎ ﺗﱧﻌﱦﻤﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳅﳄﳃﳀ
 1. Dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi dan kepadaNyalah dikembalikan segala urusan. Oleh itu, sembahlah akan Dia serta berserahlah kepadaNya. Dan (ingatlah), Tuhanmu tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan.