Al-Falaq (الفلق)

Bacaan Penuh Al-Falaq
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻗﱂﻞﱓ ﺃﱁﻋﱻﻮﺫﱨ ﺑﲐﺮﱺﺏﲃﲌ ﭐﻟﱀﻔﱁﻠﱁﻖﲌ ﳁﳃﳀ
  1. Katakanlah (wahai Muhammad); "Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk,
ﻣﲘﻦ ﺷﱔﺮﲃﲌ ﻣﱧﺎ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﳁﳄﳀ
  1. "Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan;
ﻭﱺﻣﲘﻦ ﺷﱔﺮﲃﲌ ﻏﱔﺎﺳﲔﻖﲍ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﻭﱺﻗﱁﺐﱺ ﳁﳅﳀ
  1. "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk;
ﻭﱺﻣﲘﻦ ﺷﱔﺮﲃﲌ ﭐﻟﻨﱱﻔﱋ﮳ﺜﱁ﮳ﺖﲔ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﻌﱨﻘﱁﺪﲘ ﳁﳆﳀ
  1. "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan);
ﻭﱺﻣﲘﻦ ﺷﱔﺮﲃﲌ ﺣﱺﺎﺳﲔﺪﲙ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺣﱺﺴﱺﺪﱺ ﳁﳇﳀ
  1. "Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya".