Al-Kahf (الكهف)

Bacaan Penuh Al-Kahf
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﭐﻟﱀﺤﱺﻤﱦﺪﱻ ﴦﲘﴥﴤﲘ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯﳒ ﺃﱁﻧﺰﱺﻝﱔ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻋﱺﺒﱦﺪﲘﻩﲘ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﱺ ﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﺠﱹﻌﱧﻞ ﻟﱋﻪﱨﲵ ﻋﲔﻮﱺﺟﱺﺎﲮ ﳁﳃﳀ
 1. Segala puji terentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambaNya (Muhammad), Kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok (terpesong):
ﻗﱁﻴﱰﲐﻤﱫﺎ ﻟﱊﲘﻴﱨﻨﺬﲘﺭﱺ ﺑﱧﺄﱀﺳﱾﺎ ﺷﱔﺪﲘﻳﺪﱾﺍ ﻣﱰﲘﻦ ﻟﱋﺪﱻﻧﱦﻪﱨ ﻭﱺﻳﱨﺒﱧﺸﱝﲔﺮﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﺆﱹﻣﲘﻨﲘﻴﻦﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻳﱧﻌﱦﻤﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﺃﱁﻥﱱ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﺟﱹﺮﱼﺍ ﺣﱺﺴﱺﻨﱫﺎ ﳁﳄﳀ
 1. (Bahkan keadaannya) tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar) dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik.
ﻣﱱ﮳ﻜﲔﺜﲘﻴﻦﱺ ﻓﲘﻴﻪﲘ ﺃﱁﺑﱧﺪﱾﺍ ﳁﳅﳀ
 1. Mereka tinggal tetap dalam (balasan yang baik) itu selama-lamanya.
ﻭﱺﻳﱨﻨﺬﲘﺭﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﭐﺗﱱﺨﱺﺬﱔ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﻭﱺﻟﱁﺪﱾﺍ ﳁﳆﳀ
 1. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata:" Allah mempunyai anak".
ﻣﱱﺎ ﻟﱁﻬﱻﻢ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻣﲘﻦﱹ ﻋﲔﻠﱀﻢﲎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﵖﲔﵕﺑﱧﺂﴢﲐﻬﲌﻢﱦﲬ ﻛﱔﺒﱨﺮﱺﺕﱹ ﻛﱔﻠﲘﻤﱧﺔﱅ ﺗﱧﺨﱹﺮﱻﺝﱻ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻓﱀﻮﱺ﮴ﻫﲔﻬﲌﻢﱦﲬ ﺇﲐﻥ ﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻛﱔﺬﲘﺑﱫﺎ ﳁﳇﳀ
 1. (Sebenarnya) mereka tiada mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya, dan tiada juga bagi datuk nenek mereka; besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka; mereka hanya mengatakan perkara yang dusta.
ﻓﱁﻠﱁﻌﱧﻠﱋﻚﱔ ﺑﱧ﮳ﺨﲔﻊﱬ ﻧﱱﻔﱀﺴﱺﻚﱔ ﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺀﱧﺍﺛﱁ﮳ﺮﲌﻫﲔﻢﱦ ﺇﲐﻥ ﻟﱋﻢﱦ ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﺍﲯ ﺑﲐﻬﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﺤﱺﺪﲘﻳﺚﲔ ﺃﱁﺳﱺﻔﱃﺎ ﳁﳈﳀ
 1. Maka jangan-jangan pula engkau (wahai Muhammad), membinasakan dirimu disebabkan menanggung dukacita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini.
ﺇﲐﻧﱱﺎ ﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﻣﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﺯﲌﻳﻨﱧﺔﱅ ﻟﱋﻬﱺﺎ ﻟﲘﻨﱧﺒﱦﻠﱂﻮﱺﻫﱻﻢﱦ ﺃﱁﻳﱲﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﺣﱹﺴﱺﻦﱻ ﻋﱺﻤﱧﵝﱅﵗ ﳁﳉﳀ
 1. Sesungguhnya Kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya.
ﻭﱺﺇﲐﻧﱱﺎ ﻟﱁﺠﱺ﮳ﻌﲘﻠﱂﻮﻥﱧ ﻣﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﱺﺎ ﺻﱺﻌﲘﻴﺪﱾﺍ ﺟﱻﺮﱻﺯﱼﺍ ﳁﳊﳀ
 1. Dan sesungguhnya Kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu (punah-ranah) sebagai tanah yang tandus.
ﺃﱁﻡﱦ ﺣﱺﺴﲔﺒﱦﺖﱺ ﺃﱁﻥﱱ ﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﱺ ﭐﻟﱀﻜﱔﻬﱹﻒﲔ ﻭﱺﭐﻟﺮﲄﻗﲘﻴﻢﲌ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻣﲘﻦﱹ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺘﲘﻨﱧﺎ ﻋﱺﺠﱺﺒﱩﺎ ﳁﳋﳀ
 1. Adakah engkau menyangka (wahai Muhammad), bahawa kisah "Ashaabul Kahfi" dan "Ar-Raqiim" itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Kami?
ﺇﲐﺫﱦ ﺃﱁﻭﱺﻯ ﭐﻟﱀﻔﲘﺘﱦﻴﱧﺔﱂ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﻟﱀﻜﱔﻬﱹﻒﲔ ﻓﱁﻘﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺭﱺﺑﱱﻨﱧﺂ ﺀﱧﺍﺗﲘﻨﱧﺎ ﻣﲘﻦ ﻟﱋﺪﱻﻧﻚﱔ ﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺔﱅ ﻭﱺﻫﱺﻴﱰﲐﺊﱹ ﻟﱁﻨﱧﺎ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌﻧﱧﺎ ﺭﱺﺷﱔﺪﱾﺍ ﳁﳂﳃﳀ
 1. (Ingatkanlah peristiwa) ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami! Kurniakanlah kami rahmat dari sisiMu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan ugama kami".
ﻓﱁﻀﱺﺮﱺﺑﱦﻨﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺀﱧﺍﺫﱧﺍﻧﲘﻬﲌﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﻜﱔﻬﱹﻒﲔ ﺳﲔﻨﲘﻴﻦﱺ ﻋﱺﺪﱺﺩﱫﺍ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Lalu Kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu, bertahun-tahun, yang banyak bilangannya.
ﺛﱂﻢﱱ ﺑﱧﻌﱧﺜﱀﻨﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﻟﲘﻨﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱧ ﺃﱁﻯﲅ ﭐﻟﱀﺤﲔﺰﱹﺑﱧﻴﱦﻦﲌ ﺃﱁﺣﱹﺼﱺﻰﳎ ﻟﲘﻤﱧﺎ ﻟﱁﺒﲐﺜﱂﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﻣﱧﺪﱾﺍ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Kemudian Kami bangkitkan mereka (dari tidurnya), untuk Kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya, tentang lamanya mereka hidup (dalam gua itu).
ﻧﱱﺤﱹﻦﱻ ﻧﱧﻘﱂﺺﲅ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻚﱔ ﻧﱧﺒﱧﺄﱁﻫﱻﻢ ﺑﲐﭑﻟﱀﺤﱺﻖﲃﲌﲬ ﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﺘﱦﻴﱧﺔﱄ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﺑﲐﺮﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﺯﲌﺩﱦﻧﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﻫﱻﺪﱾﻯ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) perihal mereka dengan benar; sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk.
ﻭﱺﺭﱺﺑﱧﻄﱓﻨﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻗﱂﻠﱂﻮﺑﲐﻬﲌﻢﱦ ﺇﲐﺫﱦ ﻗﱁﺎﻣﱨﻮﺍﲯ ﻓﱁﻘﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺭﱺﺑﱲﻨﱧﺎ ﺭﱺﺏﲅ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻟﱁﻦ ﻧﱱﺪﱹﻋﱻﻮﱺﺍﲯ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻪﲘﲶﳒ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻬﱾﺎﲨ ﻟﱋﻘﱁﺪﱹ ﻗﱂﻠﱀﻨﱧﺂ ﺇﲐﺫﱫﺍ ﺷﱔﻄﱔﻄﱖﺎ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Dan Kami kuatkan hati mereka (dengan kesabaran dan keberanian), semasa mereka bangun (menegaskan tauhid) lalu berkata: "Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi; kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain dari padanya; jika kami menyembah yang lainnya bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran."
ﻫﱺﳌﺆﱻﵖﱔﵐﳓﺀﲘ ﻗﱁﻮﱹﻣﱨﻨﱧﺎ ﭐﺗﱱﺨﱺﺬﱕﻭﺍﲯ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻪﲘﲶﳒ ﺀﱧﺍﻟﲘﻬﱺﺔﱅﲨ ﻟﱋﻮﱹﵖﱔﵐ ﻳﱧﺄﱀﺗﱨﻮﻥﱧ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢ ﺑﲐﺴﱻﻠﱀﻄﱔ﮳ﻦﲏ ﺑﱧﻴﱰﲐﻦﲎﲨ ﻓﱁﻤﱧﻦﱹ ﺃﱁﻇﱓﻠﱁﻢﱨ ﻣﲘﻤﱱﻦﲌ ﭐﻓﱀﺘﱧﺮﱺﻯﳎ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻛﱔﺬﲘﺑﱫﺎ ﳁﳇﳃﳀ
 1. (Mereka berkata pula sesama sendiri): "Kaum kita itu, menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah; sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu? (Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian); Maka tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta terhadap Allah.
ﻭﱺﺇﲐﺫﲘ ﭐﻋﱹﺘﱧﺰﱺﻟﱀﺘﱨﻤﱨﻮﻫﱻﻢﱦ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻳﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻﻭﻥﱧ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻓﱁﺄﱀﻭﱻﲵﳒﺍﲯ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﻟﱀﻜﱔﻬﱹﻒﲔ ﻳﱧﻨﺸﱕﺮﱹ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦ ﺭﱺﺑﱲﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺣﱹﻤﱧﺘﲘﻪﲘﲶ ﻭﱺﻳﱨﻬﱺﻴﱰﲐﺊﱹ ﻟﱁﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌﻛﱕﻢ ﻣﱰﲘﺮﱹﻓﱁﻘﱅﺎ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah yang lain dari Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu, dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk (menjayakan) urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna".
ﲿ ﻭﱺﺗﱧﺮﱺﻯ ﭐﻟﺸﱞﻤﱦﺲﱺ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﻃﱔﻠﱁﻌﱧﺖ ﺗﱱﺰﱺ﮴ﻭﱺﺭﱻ ﻋﱺﻦ ﻛﱔﻬﱹﻔﲘﻬﲌﻢﱦ ﺫﱧﺍﺕﱺ ﭐﻟﱀﻴﱧﻤﲘﻴﻦﲌ ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﻏﱔﺮﱺﺑﱧﺖ ﺗﱱﻘﱀﺮﲌﺿﱻﻬﱻﻢﱦ ﺫﱧﺍﺕﱺ ﭐﻟﺸﱝﲔﻤﱧﺎﻝﲌ ﻭﱺﻫﱻﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﻓﱁﺠﱹﻮﱺﺓﲚ ﻣﱰﲘﻨﱦﻪﱨﲬ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻣﲘﻦﱹ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺖﲔ ﭐﴦﴥﴤﲘﲩ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﻬﱹﺪﲘ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﻓﱁﻬﱻﻮﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﻬﱹﺘﱧﺪﲘﲨ ﻭﱺﻣﱧﻦ ﻳﱨﻀﱹﻠﲘﻞﱓ ﻓﱁﻠﱁﻦ ﺗﱧﺠﲌﺪﱺ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻭﱺﻟﲘﻴﱵﺎ ﻣﱲﺮﱹﺷﲔﺪﱾﺍ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, cenderung ke kanan dari gua mereka; dan apabila ia terbenam, meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada dalam satu lapangan gua itu. Yang demikian ialah dari tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan) Allah. Sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dia lah yang berjaya mencapai kebahagiaan; dan sesiapa yang disesatkanNya maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan (jalan yang benar) kepadanya.
ﻭﱺﺗﱧﺤﱹﺴﱺﺒﱨﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﻳﱦﻘﱁﺎﻇﱘﺎ ﻭﱺﻫﱻﻢﱦ ﺭﱻﻗﱂﻮﺩﱬﲬ ﻭﱺﻧﱨﻘﱁﻠﱊﲘﺒﱨﻬﱻﻢﱦ ﺫﱧﺍﺕﱺ ﭐﻟﱀﻴﱧﻤﲘﻴﻦﲌ ﻭﱺﺫﱧﺍﺕﱺ ﭐﻟﺸﱝﲔﻤﱧﺎﻝﲌﲨ ﻭﱺﻛﱔﻠﱀﺒﱨﻬﱻﻢ ﺑﱧ﮳ﺴﲔﻂﱙ ﺫﲘﺭﱺﺍﻋﱺﻴﱦﻪﲘ ﺑﲐﭑﻟﱀﻮﱺﺻﲔﻴﺪﲘﲬ ﻟﱁﻮﲌ ﭐﻃﱞﻠﱁﻌﱦﺖﱺ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﻟﱁﻮﱺﻟﱋﻴﱦﺖﱺ ﻣﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﺮﱺﺍﺭﱾﺍ ﻭﱺﻟﱁﻤﱨﻠﲘﺌﱦﺖﱺ ﻣﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺭﱻﻋﱹﺒﱫﺎ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Dan engkau sangka mereka sedar, padahal mereka tidur; dan Kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri; sedang anjing mereka menghulurkan dua kaki depannya dekat pintu gua; jika engkau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah engkau akan merasa sepenuh-penuh gerun takut kepada mereka.
ﻭﱺﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺑﱧﻌﱧﺜﱀﻨﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﻟﲘﻴﱧﺘﱧﺴﱺﺂﺀﱧﻟﱂﻮﺍﲯ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻢﱦﲬ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻗﱁﺂﴢﲐﻞﱙ ﻣﱰﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﻛﱔﻢﱦ ﻟﱁﺒﲐﺜﱀﺘﱨﻢﱦﲨ ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻟﱁﺒﲐﺜﱀﻨﱧﺎ ﻳﱧﻮﱹﻣﱩﺎ ﺃﱁﻭﱹ ﺑﱧﻌﱦﺾﱺ ﻳﱧﻮﱹﻡﲎﲬ ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺭﱺﺑﱲﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﻋﱹﻠﱁﻢﱨ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻟﱁﺒﲐﺜﱀﺘﱨﻢﱦ ﻓﱁﭑﺑﱦﻌﱧﺜﱂﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﺣﱺﺪﱺﻛﱕﻢ ﺑﲐﻮﱺﺭﲌﻗﲘﻜﱕﻢﱦ ﻫﱺ﮳ﺬﲘﻩﲘﲶﳒ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﻟﱀﻤﱧﺪﲘﻳﻨﱧﺔﲘ ﻓﱁﻠﱀﻴﱧﻨﻈﱕﺮﱹ ﺃﱁﻳﱲﻬﱺﺂ ﺃﱁﺯﱹﻛﱔﻰﳎ ﻃﱔﻌﱧﺎﻣﱫﺎ ﻓﱁﻠﱀﻴﱧﺄﱀﺗﲘﻜﱕﻢ ﺑﲐﺮﲌﺯﱹﻕﲎ ﻣﱰﲘﻨﱦﻪﱨ ﻭﱺﻟﱀﻴﱧﺘﱧﻠﱁﻄﱞﻒﱹ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱨﺸﱓﻌﲘﺮﱺﻥﱱ ﺑﲐﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﺣﱺﺪﱼﺍ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Dan demikianlah pula Kami bangkitkan mereka (dari tidurnya), supaya mereka bertanya-tanyaan sesama sendiri. Salah seorang di antaranya bertanya: "Berapa lama kamu tidur?" (sebahagian dari) mereka menjawab: "Kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari sehari". (Sebahagian lagi dari) mereka berkata: "Tuhan kamu lebih menengetahui tentang lamanya kamu tidur; sekarang utuslah salah seorang dari kamu, membawa wang perak kamu ini ke bandar; kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal (yang dijual di situ); kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya; dan hendaklah ia berlemah-lembut dengan bersungguh-sungguh (semasa di bandar); dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapapun menyedari akan hal kamu.
ﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﺇﲐﻥ ﻳﱧﻈﱓﻬﱺﺮﱻﻭﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﻳﱧﺮﱹﺟﱻﻤﱨﻮﻛﱕﻢﱦ ﺃﱁﻭﱹ ﻳﱨﻌﲘﻴﺪﱻﻭﻛﱕﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﻣﲘﻠﱋﺘﲘﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﻟﱁﻦ ﺗﱨﻔﱀﻠﲘﺤﱻﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﺫﱩﺍ ﺃﱁﺑﱧﺪﱾﺍ ﳁﳂﳄﳀ
 1. "Sesungguhnya, kalaulah mereka mengetahui hal kamu, tentulah mereka akan merejam dengan membunuh kamu, atau mereka akan mengembalikan kamu kepada ugama mereka (secara paksa); dan jika berlaku demikian, kamu tidak sekali-kali akan berjaya selama-lamanya".
ﻭﱺﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺃﱁﻋﱹﺜﱁﺮﱹﻧﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﻟﲘﻴﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﻥﱱ ﻭﱺﻋﱹﺪﱺ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺣﱺﻖﲉ ﻭﱺﺃﱁﻥﱱ ﭐﻟﺴﲄﺎﻋﱺﺔﱁ ﵖﱔﵐ ﺭﱺﻳﱦﺐﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺂ ﺇﲐﺫﱦ ﻳﱧﺘﱧﻨﱧ﮳ﺰﱺﻋﱻﻮﻥﱧ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﻣﱦﺮﱺﻫﱻﻢﱦﲨ ﻓﱁﻘﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﭐﺑﱦﻨﱨﻮﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢ ﺑﱨﻨﱦﻴﱧ﮳ﻨﱫﺎﲨ ﺭﲄﺑﱲﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﻋﱹﻠﱁﻢﱨ ﺑﲐﻬﲌﻢﱦﲬ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻏﱔﻠﱁﺒﱨﻮﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌﻫﲔﻢﱦ ﻟﱁﻨﱧﺘﱱﺨﲔﺬﱔﻥﱱ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢ ﻣﱱﺴﱹﺠﲌﺪﱾﺍ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Dan demikianlah Kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar, dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya; pendedahan itu berlaku semasa orang-orang itu berbantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Setelah itu maka (sebahagian dari) mereka berkata: "Dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka, Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka". orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka (pihak raja) pula berkata: "Sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka".
ﺳﱺﻴﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﺛﱁﻠﱁ﮳ﺜﱁﺔﱆ ﺭﲄﺍﺑﲐﻌﱨﻬﱻﻢﱦ ﻛﱔﻠﱀﺒﱨﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﺧﱺﻤﱦﺴﱺﺔﱆ ﺳﱺﺎﺩﲘﺳﱻﻬﱻﻢﱦ ﻛﱔﻠﱀﺒﱨﻬﱻﻢﱦ ﺭﱺﺟﱹﻤﱭﺎ ﺑﲐﭑﻟﱀﻐﱧﻴﱦﺐﲌﲨ ﻭﱺﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﺳﱺﺒﱦﻌﱧﺔﱆ ﻭﱺﺛﱁﺎﻣﲘﻨﱨﻬﱻﻢﱦ ﻛﱔﻠﱀﺒﱨﻬﱻﻢﱦﲬ ﻗﱂﻞ ﺭﲄﺑﱰﲐﻰﳒ ﺃﱁﻋﱹﻠﱁﻢﱨ ﺑﲐﻌﲘﺪﲄﺗﲘﻬﲌﻢ ﻣﱱﺎ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻬﱻﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻗﱁﻠﲘﻴﻞﱙﲩ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱨﻤﱧﺎﺭﲌ ﻓﲘﻴﻬﲌﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﲘﺮﱺﺁﺀﱫ ﻇﱔ﮳ﻬﲌﺮﱾﺍ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﺴﱹﺘﱧﻔﱀﺖﲔ ﻓﲘﻴﻬﲌﻢ ﻣﱰﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﺣﱺﺪﱾﺍ ﳁﳄﳄﳀ
 1. (Sebahagian dari) mereka akan berkata: "Bilangan Ashaabul Kahfi itu tiga orang, yang keempatnya ialah anjing mereka "; dan setengahnya pula berkata:"Bilangan mereka lima orang, yang keenamnya ialah anjing mereka" - secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui; dan setengahnya yang lain berkata: "Bilangan mereka tujuh orang, dan yang kedelapannya ialah anjing mereka". Katakanlah (wahai Muhammad): "Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka, tiada yang mengetahui bilangannya melainkan sedikit". Oleh itu, janganlah engkau berbahas dengan sesiapapun mengenai mereka melainkan dengan bahasan (secara sederhana) yang nyata (keterangannya di dalam Al-Quran), dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorangpun dari golongan (yang membincangkannya).
ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻘﱂﻮﻟﱁﻦﲄ ﻟﲘﺸﱔﺎﲯﻯﱹﺀﲙ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰ ﻓﱁﺎﻋﲔﻞﱙ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻏﱔﺪﱼﺍ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu (yang hendak dikerjakan): "Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu, kemudian nanti".
ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﺸﱔﺂﺀﱧ ﭐﴦﴥﴤﱨﲬ ﻭﱺﭐﺫﱦﻛﱕﺮ ﺭﲄﺑﱱﻚﱔ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﻧﱧﺴﲔﻴﺖﱺ ﻭﱺﻗﱂﻞﱓ ﻋﱺﺴﱺﻰ﮵ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﻬﱹﺪﲘﻳﱧﻦﲌ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﵖﲔﵑﱁﻗﱀﺮﱺﺏﱺ ﻣﲘﻦﱹ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﺭﱺﺷﱔﺪﱾﺍ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Melainkan (hendaklah disertakan dengan berkata): "Insya Allah". Dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa; dan katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini".
ﻭﱺﻟﱁﺒﲐﺜﱂﻮﺍﲯ ﻓﲘﻰ ﻛﱔﻬﱹﻔﲘﻬﲌﻢﱦ ﺛﱁﻠﱁ﮳ﺚﱺ ﻣﲘﺎﲯﺋﱧﺔﲚ ﺳﲔﻨﲘﻴﻦﱺ ﻭﱺﭐﺯﱹﺩﱧﺍﺩﱨﻭﺍﲯ ﺗﲘﺴﱹﻌﱫﺎ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka: Tiga ratus tahun dengan kiraan Ahli Kitab), dan sembilan lagi (dengan kiraan kamu).
ﻗﱂﻞﲌ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺃﱁﻋﱹﻠﱁﻢﱨ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻟﱁﺒﲐﺜﱂﻮﺍﲯﲨ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻏﱔﻴﱦﺐﱻ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜﲨ ﺃﱁﺑﱦﺼﲔﺮﱹ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻭﱺﺃﱁﺳﱹﻤﲘﻊﱦﲬ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻪﲘﲶ ﻣﲘﻦ ﻭﱺﻟﲘﻰﲃﲦ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱨﺸﱓﺮﲌﻙﱕ ﻓﲘﻰ ﺣﱻﻜﱓﻤﲘﻪﲘﲶﳒ ﺃﱁﺣﱺﺪﱾﺍ ﳁﳈﳄﳀ
 1. Katakanlah (wahai Muhammad): "Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur; bagiNya lah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi; terang sungguh penglihatanNya (terhadap segala-galanya)! Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadaNya dan Ia tidak menjadikan sesiapapun masuk campur dalam hukumNya.
ﻭﱺﭐﺗﱦﻞﱕ ﻣﱧﺂ ﺃﱂﻭﺣﲔﻰﱺ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻚﱔ ﻣﲘﻦ ﻛﲔﺘﱧﺎﺏﲌ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔﲨ ﵖﱔﵐ ﻣﱨﺒﱧﺪﲃﲘﻝﱔ ﻟﲘﻜﱔﻠﲘﻤﱧ﮳ﺘﲘﻪﲘﲶ ﻭﱺﻟﱁﻦ ﺗﱧﺠﲌﺪﱺ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻪﲘﲶ ﻣﱨﻠﱀﺘﱧﺤﱺﺪﱾﺍ ﳁﳉﳄﳀ
 1. Dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu; tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahNya; dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadaNya.
ﻭﱺﭐﺻﱹﺒﲐﺮﱹ ﻧﱧﻔﱀﺴﱺﻚﱔ ﻣﱧﻊﱧ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻳﱧﺪﱹﻋﱻﻮﻥﱧ ﺭﱺﺑﱱﻬﱻﻢ ﺑﲐﭑﻟﱀﻐﱧﺪﱺﻭﳎﺓﲘ ﻭﱺﭐﻟﱀﻌﱧﺸﲔﻰﲃﲤ ﻳﱨﺮﲌﻳﺪﱻﻭﻥﱧ ﻭﱺﺟﱹﻬﱺﻪﱨﲵﲨ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻌﱦﺪﱻ ﻋﱺﻴﱦﻨﱧﺎﻙﱔ ﻋﱺﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺗﱨﺮﲌﻳﺪﱻ ﺯﲌﻳﻨﱧﺔﱁ ﭐﻟﱀﺤﱺﻴﱧﻮﳎﺓﲘ ﭐﻟﺪﲅﻧﱦﻴﱧﺎﲨ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱨﻄﲔﻊﱦ ﻣﱧﻦﱹ ﺃﱁﻏﱓﻔﱁﻠﱀﻨﱧﺎ ﻗﱁﻠﱀﺒﱧﻪﱨﲵ ﻋﱺﻦ ﺫﲘﻛﱓﺮﲌﻧﱧﺎ ﻭﱺﭐﺗﱱﺒﱧﻊﱧ ﻫﱺﻮﱺﯨﻪﱨ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﺃﱁﻣﱦﺮﱻﻩﱨﲵ ﻓﱂﺮﱻﻃﱘﺎ ﳁﳊﳄﳀ
 1. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata; dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia; dan janganlah engkau mematuhi orang yang Kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran Kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah-lakunya pula adalah melampaui kebenaran.
ﻭﱺﻗﱂﻞﲌ ﭐﻟﱀﺤﱺﻖﲅ ﻣﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻜﱕﻢﱦﲨ ﻓﱁﻤﱧﻦ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﻓﱁﻠﱀﻴﱨﺆﱹﻣﲘﻦ ﻭﱺﻣﱧﻦ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﻓﱁﻠﱀﻴﱧﻜﱓﻔﱂﺮﱹﲬ ﺇﲐﻧﱱﺂ ﺃﱁﻋﱹﺘﱧﺪﱹﻧﱧﺎ ﻟﲘﻠﻈﱞ﮳ﻠﲘﻤﲘﻴﻦﱺ ﻧﱧﺎﺭﱼﺍ ﺃﱁﺣﱺﺎﻁﱔ ﺑﲐﻬﲌﻢﱦ ﺳﱻﺮﱺﺍﺩﲘﻗﱂﻬﱺﺎﲬ ﻭﱺﺇﲐﻥ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻐﲘﻴﺜﱂﻮﺍﲯ ﻳﱨﻐﱧﺎﺛﱂﻮﺍﲯ ﺑﲐﻤﱧﺂﺀﲚ ﻛﱔﭑﻟﱀﻤﱨﻬﱹﻞﲌ ﻳﱧﺸﱓﻮﲌﻯ ﭐﻟﱀﻮﱻﺟﱻﻮﻩﱧﲬ ﺑﲐﺌﱦﺲﱺ ﭐﻟﺸﱞﺮﱺﺍﺏﱻ ﻭﱺﺳﱺﺂﺀﱧﺕﱹ ﻣﱨﺮﱹﺗﱧﻔﱁﻘﱃﺎ ﳁﳋﳄﳀ
 1. Dan katakanlah (wahai Muhammad): "Kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah ia beriman; dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya". Kerana Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka, yang meliputi mereka laksana khemah; dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka; amatlah buruknya minuman itu, dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang.
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﺇﲐﻧﱱﺎ ﵖﱔﵐ ﻧﱨﻀﲔﻴﻊﱨ ﺃﱁﺟﱹﺮﱺ ﻣﱧﻦﱹ ﺃﱁﺣﱹﺴﱺﻦﱺ ﻋﱺﻤﱧﵝﱃﵗ ﳁﳂﳅﳀ
 1. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh sudah tetap Kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya.
ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺟﱺﻨﱱ﮳ﺖﱻ ﻋﱺﺪﱹﻥﲎ ﺗﱧﺠﱹﺮﲌﻯ ﻣﲘﻦ ﺗﱧﺤﱹﺘﲘﻬﲌﻢﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﻧﱦﻬﱺ﮳ﺮﱻ ﻳﱨﺤﱺﻠﱋﻮﱹﻥﱧ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﺳﱺﺎﻭﲌﺭﱺ ﻣﲘﻦ ﺫﱧﻫﱺﺐﲎ ﻭﱺﻳﱧﻠﱀﺒﱧﺴﱻﻮﻥﱧ ﺛﲘﻴﱧﺎﺑﱩﺎ ﺧﱻﻀﱹﺮﱾﺍ ﻣﱰﲘﻦ ﺳﱻﻨﺪﱻﺱﲞ ﻭﱺﺇﲐﺳﱹﺘﱧﺒﱦﺮﱺﻕﲎ ﻣﱲﺘﱱﻜﲔ﮲ﲘﻴﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱺﺁﴢﲐﻚﲔﲬ ﻧﲘﻌﱦﻢﱧ ﭐﻟﺜﱋﻮﱺﺍﺏﱻ ﻭﱺﺣﱺﺴﱻﻨﱧﺖﱹ ﻣﱨﺮﱹﺗﱧﻔﱁﻘﱅﺎ ﳁﳃﳅﳀ
 1. Mereka itu, disediakan baginya syurga yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas, dan memakai pakaian hijau dari sutera yang nipis dan sutera tebal yang bersulam; mereka berehat di dalamnya dengan berbaring di atas pelamin-pelamin (yang berhias). Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya dan demikian itulah Syurga tempat berehat yang semolek-moleknya.
ﲿ ﻭﱺﭐﺿﱹﺮﲌﺏﱹ ﻟﱁﻬﱻﻢ ﻣﱱﺜﱁﵝﱅﵗ ﺭﲄﺟﱻﻠﱁﻴﱦﻦﲌ ﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﵖﲔﵑﱁﺣﱺﺪﲘﻫﲔﻤﱧﺎ ﺟﱺﻨﱱﺘﱧﻴﱦﻦﲌ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻋﱹﻨﱧ﮳ﺐﲎ ﻭﱺﺣﱺﻔﱁﻔﱀﻨﱧ﮳ﻬﱻﻤﱧﺎ ﺑﲐﻨﱧﺨﱹﻞﲎ ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻤﱧﺎ ﺯﱺﺭﱹﻋﱾﺎ ﳁﳄﳅﳀ
 1. Dan berikanlah kepada mereka satu contoh: Dua orang lelaki, Kami adakan bagi salah seorang di antaranya, dua buah kebun anggur; dan Kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar, serta Kami jadikan di antara keduanya, jenis-jenis tanaman yang lain.
ﻛﲔﻠﱀﺘﱧﺎ ﭐﻟﱀﺠﱺﻨﱱﺘﱧﻴﱦﻦﲌ ﺀﱧﺍﺗﱧﺖﱹ ﺃﱂﻛﱕﻠﱁﻬﱺﺎ ﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﺗﱧﻈﱓﻠﲘﻢ ﻣﱰﲘﻨﱦﻪﱨ ﺷﱔﻴﱦ﮲ﱫﺎﲬ ﻭﱺﻓﱁﺠﲄﺮﱹﻧﱧﺎ ﺧﲔﻠﱁ﮳ﻠﱁﻬﱻﻤﱧﺎ ﻧﱧﻬﱺﺮﱾﺍ ﳁﳅﳅﳀ
 1. Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya, dan tiada mengurangi sedikitpun dari hasil itu; dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai.
ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﺛﱁﻤﱧﺮﱿ ﻓﱁﻘﱁﺎﻝﱔ ﻟﲘﺼﱺ﮳ﺤﲔﺒﲐﻪﲘﲶ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﻳﱨﺤﱺﺎﻭﲌﺭﱻﻩﱨﲵﳒ ﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﺃﱁﻛﱓﺜﱁﺮﱻ ﻣﲘﻨﻚﱔ ﻣﱧﺎﵖﱘﵐ ﻭﱺﺃﱁﻋﱺﺰﲅ ﻧﱧﻔﱁﺮﱾﺍ ﳁﳆﳅﳀ
 1. Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta (yang lain); lalu berkatalah ia kepada rakannya, semasa ia berbincang dengannya: "Aku lebih banyak harta daripadamu, dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai".
ﻭﱺﺩﱧﺧﱺﻞﱔ ﺟﱺﻨﱱﺘﱧﻪﱨﲵ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﻇﱔﺎﻟﲘﻢﱬ ﻟﱊﲘﻨﱧﻔﱀﺴﲔﻪﲘﲶ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﻇﱕﻦﲅ ﺃﱁﻥ ﺗﱧﺒﲐﻴﺪﱺ ﻫﱺ﮳ﺬﲘﻩﲘﲶﳒ ﺃﱁﺑﱧﺪﱾﺍ ﳁﳇﳅﳀ
 1. Dan ia pun masuk ke kebunnya (bersama-sama rakannya), sedang ia berlaku zalim kepada dirinya sendiri (dengan sebab kufurnya), sambil ia berkata: "Aku tidak fikir, kebun ini akan binasa selama-lamanya.
ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﻇﱕﻦﲅ ﭐﻟﺴﲄﺎﻋﱺﺔﱁ ﻗﱁﺂﴢﲐﻤﱧﺔﱅ ﻭﱺﻟﱁﴣﲐﻦ ﺭﲅﺩﲘﺩﺕﲅ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﵖﱔﵑﱁﺟﲌﺪﱺﻥﱱ ﺧﱺﻴﱦﺮﱾﺍ ﻣﱰﲘﻨﱦﻬﱺﺎ ﻣﱨﻨﻘﱁﻠﱁﺒﱫﺎ ﳁﳈﳅﳀ
 1. Dan aku tidak fikir, hari kiamat kan berlaku; dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku (sebagaimana kepercayaanmu), tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﺻﱺﺎﺣﲔﺒﱨﻪﱨﲵ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﻳﱨﺤﱺﺎﻭﲌﺭﱻﻩﱨﲵﳒ ﺃﱁﻛﱔﻔﱁﺮﱹﺕﱺ ﺑﲐﭑﻟﱋﺬﲘﻯ ﺧﱺﻠﱁﻘﱁﻚﱔ ﻣﲘﻦ ﺗﱨﺮﱺﺍﺏﲎ ﺛﱂﻢﱱ ﻣﲘﻦ ﻧﱲﻄﱓﻔﱁﺔﲚ ﺛﱂﻢﱱ ﺳﱺﻮﲄﯨﻚﱔ ﺭﱺﺟﱻﵝﱅﵗ ﳁﳉﳅﳀ
 1. berkatalah rakannya kepadanya, semasa ia berbincang dengannya: "Patutkah engkau kufur ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air benih, kemudian Ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki?
ﻟﱋ﮳ﻜﲔﻨﱱﺎﲰ ﻫﱻﻮﱺ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻭﱺﵖﱔﵓ ﺃﱂﺷﱓﺮﲌﻙﱕ ﺑﲐﺮﱺﺑﱰﲐﻰﳒ ﺃﱁﺣﱺﺪﱾﺍ ﳁﳊﳅﳀ
 1. Tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa Dia lah Allah, Tuhanku, dan aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku.
ﻭﱺﻟﱁﻮﱹﵖﱔﵓ ﺇﲐﺫﱦ ﺩﱧﺧﱺﻠﱀﺖﱺ ﺟﱺﻨﱱﺘﱧﻚﱔ ﻗﱂﻠﱀﺖﱺ ﻣﱧﺎ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﵖﱔﵐ ﻗﱂﻮﲄﺓﱧ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺑﲐﭑﴦﴥﴤﲘﲬ ﺇﲐﻥ ﺗﱧﺮﱺﻥﲌ ﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﺃﱁﻗﱁﻞﱞ ﻣﲘﻨﻚﱔ ﻣﱧﺎﵖﱘﵐ ﻭﱺﻭﱺﻟﱁﺪﱾﺍ ﳁﳋﳅﳀ
 1. Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu, berkata: (Semuanya ialah barang yang dikehendaki Allah)! (tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah)? Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak, berbanding denganmu,
ﻓﱁﻌﱧﺴﱺﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰﳒ ﺃﱁﻥ ﻳﱨﺆﱹﺗﲘﻴﱧﻦﲌ ﺧﱺﻴﱦﺮﱾﺍ ﻣﱰﲘﻦ ﺟﱺﻨﱱﺘﲘﻚﱔ ﻭﱺﻳﱨﺮﱹﺳﲔﻞﱔ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﱺﺎ ﺣﱻﺴﱹﺒﱧﺎﻧﱫﺎ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﻓﱁﺘﱨﺼﱹﺒﲘﺢﱺ ﺻﱺﻌﲘﻴﺪﱾﺍ ﺯﱺﻟﱁﻘﱃﺎ ﳁﳂﳆﳀ
 1. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu, dan (aku bimbang) dia akan menimpakannya dengan bala, bencana dari langit, sehinggalah menjadilah kebunmu itu tanah yang licin tandus.
ﺃﱁﻭﱹ ﻳﱨﺼﱹﺒﲘﺢﱺ ﻣﱧﺂﺅﱻﻫﱺﺎ ﻏﱔﻮﱹﺭﱾﺍ ﻓﱁﻠﱁﻦ ﺗﱧﺴﱹﺘﱧﻄﲔﻴﻊﱧ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻃﱔﻠﱁﺒﱫﺎ ﳁﳃﳆﳀ
 1. Ataupun air kebun itu akan menjadi kering ditelan bumi, maka dengan yang demikian, engkau tidak akan dapat mencarinya lagi".
ﻭﱺﺃﱂﺣﲔﻴﻂﱔ ﺑﲐﺜﱁﻤﱧﺮﲌﻩﲘﲶ ﻓﱁﺄﱁﺻﱹﺒﱧﺢﱺ ﻳﱨﻘﱁﻠﱊﲘﺐﱻ ﻛﱔﻔﱋﻴﱦﻪﲘ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﻔﱁﻖﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻭﱺﻫﲔﻰﱺ ﺧﱺﺎﻭﲌﻳﱧﺔﱄ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻋﱻﺮﱻﻭﺷﲔﻬﱺﺎ ﻭﱺﻳﱧﻘﱂﻮﻝﱕ ﻳﱧ﮳ﻠﱁﻴﱦﺘﱧﻨﲘﻰ ﻟﱁﻢﱦ ﺃﱂﺷﱓﺮﲌﻙﱓ ﺑﲐﺮﱺﺑﱰﲐﻰﳒ ﺃﱁﺣﱺﺪﱾﺍ ﳁﳄﳆﳀ
 1. Dan segala tanaman serta hartabendanya itupun dibinasakan, lalu jadilah ia membalik-balikkan kedua tapak tangannya (kerana menyesal) terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebun-kebunnya, sedang kebun-kebun itu runtuh junjung-junjung tanamannya; sambil dia berkata: "Alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatupun dengan Tuhanku!"
ﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﺗﱧﻜﱕﻦ ﻟﱋﻪﱨﲵ ﻓﲘﺌﱧﺔﱆ ﻳﱧﻨﺼﱻﺮﱻﻭﻧﱧﻪﱨﲵ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻥﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻣﱨﻨﺘﱧﺼﲔﺮﱼﺍ ﳁﳅﳆﳀ
 1. Dan ia tidak mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya, selain dari Allah; dan ia pula tidak dapat membela dirinya sendiri.
ﻫﱻﻨﱧﺎﻟﲘﻚﱔ ﭐﻟﱀﻮﱺﻟﱁ﮳ﻴﱧﺔﱂ ﴦﲘﴥﴤﲘ ﭐﻟﱀﺤﱺﻖﲃﲌﲬ ﻫﱻﻮﱺ ﺧﱺﻴﱦﺮﱿ ﺛﱁﻮﱺﺍﺑﱫﺎ ﻭﱺﺧﱺﻴﱦﺮﱽ ﻋﱻﻘﱀﺒﱫﺎ ﳁﳆﳆﳀ
 1. Pada saat yang sedemikian itu kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya; Dia lah sebaik-baik pemberi pahala, dan sebaik-baik pemberi kesudahan yang berbahagia (kepada hamba-hambaNya yang taat).
ﻭﱺﭐﺿﱹﺮﲌﺏﱹ ﻟﱁﻬﱻﻢ ﻣﱱﺜﱁﻞﱔ ﭐﻟﱀﺤﱺﻴﱧﻮﳎﺓﲘ ﭐﻟﺪﲅﻧﱦﻴﱧﺎ ﻛﱔﻤﱧﺂﺀﲙ ﺃﱁﻧﺰﱺﻟﱀﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﻓﱁﭑﺧﱹﺘﱧﻠﱁﻂﱔ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻧﱧﺒﱧﺎﺕﱻ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻓﱁﺄﱁﺻﱹﺒﱧﺢﱺ ﻫﱺﺸﲔﻴﻤﱫﺎ ﺗﱧﺬﱓﺭﱻﻭﻩﱨ ﭐﻟﺮﲃﲌﻳﱧ﮳ﺢﱻﲩ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﺷﱔﻰﱹﺀﲚ ﻣﱲﻘﱀﺘﱧﺪﲘﺭﱼﺍ ﳁﳇﳆﳀ
 1. Dan kemukakanlah kepada mereka misal perbandingan: Kehidupan dunia ini samalah seperti air yang Kami turunkan dari langit, lalu bercampur aduklah tanaman di bumi antara satu sama lain (dan kembang suburlah ia) disebabkan air itu; kemudian menjadilah ia kering hancur ditiup angin; dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
ﭐﻟﱀﻤﱧﺎﻝﱕ ﻭﱺﭐﻟﱀﺒﱧﻨﱨﻮﻥﱧ ﺯﲌﻳﻨﱧﺔﱂ ﭐﻟﱀﺤﱺﻴﱧﻮﳎﺓﲘ ﭐﻟﺪﲅﻧﱦﻴﱧﺎﲨ ﻭﱺﭐﻟﱀﺒﱧ﮳ﻘﲘﻴﱧ﮳ﺖﱻ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﱻ ﺧﱺﻴﱦﺮﱽ ﻋﲔﻨﺪﱺ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﺛﱁﻮﱺﺍﺑﱫﺎ ﻭﱺﺧﱺﻴﱦﺮﱽ ﺃﱁﻣﱧﵝﱅﵗ ﳁﳈﳆﳀ
 1. Harta benda dan anak pinak itu, ialah perhiasan hidup di dunia; dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan.
ﻭﱺﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻧﱨﺴﱺﻴﱰﲐﺮﱻ ﭐﻟﱀﺠﲌﺒﱧﺎﻝﱔ ﻭﱺﺗﱧﺮﱺﻯ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﺑﱧﺎﺭﲌﺯﱺﺓﱫ ﻭﱺﺣﱺﺸﱔﺮﱹﻧﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﻓﱁﻠﱁﻢﱦ ﻧﱨﻐﱧﺎﺩﲘﺭﱹ ﻣﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﺣﱺﺪﱾﺍ ﳁﳉﳆﳀ
 1. Dan (ingatkanlah) hari Kami bongkar dan terbangkan gunung-ganang dan engkau akan melihat (seluruh) muka bumi terdedah nyata; dan Kami himpunkan mereka (di padang Mahsyar) sehingga Kami tidak akan tinggalkan seorangpun dari mereka.
ﻭﱺﻋﱻﺮﲌﺿﱻﻮﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﺻﱺﻔﱏﺎ ﻟﱋﻘﱁﺪﱹ ﺟﲌﺌﱦﺘﱨﻤﱨﻮﻧﱧﺎ ﻛﱔﻤﱧﺎ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧ﮳ﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﻭﲄﻝﱔ ﻣﱧﺮﲄﺓﲛﲬ ﺑﱧﻞﱓ ﺯﱺﻋﱺﻤﱦﺘﱨﻢﱦ ﺃﱁﻟﱋﻦ ﻧﱱﺠﱹﻌﱧﻞﱔ ﻟﱁﻜﱕﻢ ﻣﱱﻮﱹﻋﲔﺪﱾﺍ ﳁﳊﳆﳀ
 1. Dan mereka tetap akan dibawa mengadap Tuhanmu dengan berbaris teratur, (sambil dikatakan kepada mereka): "Kamu sekarang telah datang kepada Kami - (berseorangan) sebagaimana Kami telah jadikan kamu pada mulanya; bahkan kamu dahulu menyangka, bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa yang tertentu (untuk melaksanakan apa yang Kami telah janjikan)".
ﻭﱺﻭﱻﺿﲔﻊﱧ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﱻ ﻓﱁﺘﱧﺮﱺﻯ ﭐﻟﱀﻤﱨﺠﱹﺮﲌﻣﲘﻴﻦﱺ ﻣﱨﺸﱓﻔﲘﻘﲘﻴﻦﱺ ﻣﲘﻤﱱﺎ ﻓﲘﻴﻪﲘ ﻭﱺﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﻳﱧ﮳ﻮﱺﻳﱦﻠﱁﺘﱧﻨﱧﺎ ﻣﱧﺎﻝﲌ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﲌ ﵖﱔﵐ ﻳﱨﻐﱧﺎﺩﲘﺭﱻ ﺻﱺﻐﲘﻴﺮﱺﺓﱫ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻛﱔﺒﲐﻴﺮﱺﺓﱩ ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺃﱁﺣﱹﺼﱺﯩﳎﻬﱺﺎﲬ ﻭﱺﻭﱺﺟﱺﺪﱻﻭﺍﲯ ﻣﱧﺎ ﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﺣﱺﺎﺿﲔﺮﱾﺍﲩ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﻈﱓﻠﲘﻢﱨ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔ ﺃﱁﺣﱺﺪﱾﺍ ﳁﳋﳆﳀ
 1. Dan "Kitab-kitab Amal" juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu, merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya; dan mereka akan berkata:" Aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya!" Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia (tertulis di dalamnya); dan (ingatlah) Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorangpun.
ﻭﱺﺇﲐﺫﱦ ﻗﱂﻠﱀﻨﱧﺎ ﻟﲘﻠﱀﻤﱧﻠﱁﳌﴣﲐﻜﱔﺔﲘ ﭐﺳﱹﺠﱻﺪﱻﻭﺍﲯ ﵖﲔﵕﺩﱧﻡﱧ ﻓﱁﺴﱺﺠﱺﺪﱻﻭﳒﺍﲯ ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺇﲐﺑﱦﻠﲘﻴﺲﱺ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﺠﲌﻦﲃﲌ ﻓﱁﻔﱁﺴﱺﻖﱺ ﻋﱺﻦﱹ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌ ﺭﱺﺑﱰﲐﻪﲘﲶﳒﲩ ﺃﱁﻓﱁﺘﱧﺘﱱﺨﲔﺬﱕﻭﻧﱧﻪﱨﲵ ﻭﱺﺫﱨﺭﲃﲌﻳﱱﺘﱧﻪﱨﲵﳒ ﺃﱁﻭﱹﻟﲘﻴﱧﺂﺀﱧ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻰ ﻭﱺﻫﱻﻢﱦ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﺪﱻﻭﲋﲬ ﺑﲐﺌﱦﺲﱺ ﻟﲘﻠﻈﱞ﮳ﻠﲘﻤﲘﻴﻦﱺ ﺑﱧﺪﱺﵖﱘﵐ ﳁﳂﳇﳀ
 1. Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam"; lalu mereka sujud melainkan iblis; ia adalah berasal dari golongan jin, lalu ia menderhaka terhadap perintah Tuhannya. Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka itu ialah musuh bagi kamu. Amatlah buruknya bagi orang-orang yang zalim: pengganti yang mereka pilih itu.
ﲿ ﻣﱱﺂ ﺃﱁﺷﱓﻬﱺﺪﺗﱲﻬﱻﻢﱦ ﺧﱺﻠﱀﻖﱺ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺧﱺﻠﱀﻖﱺ ﺃﱁﻧﻔﱂﺴﲔﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻛﱕﻨﺖﱻ ﻣﱨﺘﱱﺨﲔﺬﱔ ﭐﻟﱀﻤﱨﻀﲔﻠﱊﲘﻴﻦﱺ ﻋﱺﻀﱻﺪﱾﺍ ﳁﳃﳇﳀ
 1. Aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantuKu menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengahnya yang lain; dan tidak sepatutnya Aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu.
ﻭﱺﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱧﻘﱂﻮﻝﱕ ﻧﱧﺎﺩﱨﻭﺍﲯ ﺷﱕﺮﱺﻛﱔﺂﺀﲘﻯﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺯﱺﻋﱺﻤﱦﺘﱨﻢﱦ ﻓﱁﺪﱺﻋﱺﻮﱹﻫﱻﻢﱦ ﻓﱁﻠﱁﻢﱦ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﺠﲌﻴﺒﱨﻮﺍﲯ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻢ ﻣﱱﻮﱹﺑﲐﻘﱅﺎ ﳁﳄﳇﳀ
 1. Dan (ingatkanlah) masa Allah berfirman: "Panggilah sekutu-sekutuKu yang kamu katakan itu (untuk menolong kamu); lalu mereka memanggilnya, tetapi sia-sia sahaja, kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut seruan mereka: dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan.
ﻭﱺﺭﱺﺀﱧﺍ ﭐﻟﱀﻤﱨﺠﱹﺮﲌﻣﱨﻮﻥﱧ ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﱺ ﻓﱁﻈﱔﻨﱲﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﻧﱱﻬﱻﻢ ﻣﱲﻮﱺﺍﻗﲘﻌﱨﻮﻫﱺﺎ ﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﺠﲌﺪﱻﻭﺍﲯ ﻋﱺﻨﱦﻬﱺﺎ ﻣﱧﺼﱹﺮﲌﻓﱅﺎ ﳁﳅﳇﳀ
 1. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka, maka yakinlah mereka, bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya.
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺻﱺﺮﲄﻓﱀﻨﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱹﺀﱧﺍﻥﲌ ﻟﲘﻠﻨﱱﺎﺱﲜ ﻣﲘﻦ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﻣﱧﺜﱁﻞﲎﲬ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱻ ﺃﱁﻛﱓﺜﱁﺮﱺ ﺷﱔﻰﱹﺀﲚ ﺟﱺﺪﱺﵖﱘﵐ ﳁﳆﳇﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya Kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara di dalam Al-Quran ini untuk umat manusia, dari segala jenis contoh bandingan; dan sememangnya manusia itu, sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻣﱧﻨﱧﻊﱧ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﱺ ﺃﱁﻥ ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﺫﱦ ﺟﱺﺂﺀﱧﻫﱻﻢﱨ ﭐﻟﱀﻬﱻﺪﱺﻯﳎ ﻭﱺﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻐﱦﻔﲘﺮﱻﻭﺍﲯ ﺭﱺﺑﱱﻬﱻﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺃﱁﻥ ﺗﱧﺄﱀﺗﲘﻴﱧﻬﱻﻢﱦ ﺳﱻﻨﱱﺔﱂ ﭐﵖﱓﵑﱁﻭﲄﻟﲘﻴﻦﱺ ﺃﱁﻭﱹ ﻳﱧﺄﱀﺗﲘﻴﱧﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﱀﻌﱧﺬﱔﺍﺏﱻ ﻗﱂﺒﱨﵝﱅﵗ ﳁﳇﳇﳀ
 1. Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman, ketika datang petunjuk Al-Quran kepada mereka, dan daripada memohon ampun kepada Tuhan mereka, melainkan (kerana kedegilan mereka dan kerana mereka) menunggu didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu, atau di datangi azab yang dilihat dan dihadapi.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻧﱨﺮﱹﺳﲔﻞﱕ ﭐﻟﱀﻤﱨﺮﱹﺳﱺﻠﲘﻴﻦﱺ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱨﺒﱧﺸﱝﲔﺮﲌﻳﻦﱺ ﻭﱺﻣﱨﻨﺬﲘﺭﲌﻳﻦﱺﲬ ﻭﱺﻳﱨﺠﱺ﮳ﺪﲘﻝﱕ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﺑﲐﭑﻟﱀﺒﱧ﮳ﻄﲔﻞﲌ ﻟﲘﻴﱨﺪﱹﺣﲔﻀﱻﻮﺍﲯ ﺑﲐﻪﲘ ﭐﻟﱀﺤﱺﻖﲄﲨ ﻭﱺﭐﺗﱱﺨﱺﺬﱕﻭﳒﺍﲯ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺘﲘﻰ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱂﻧﺬﲘﺭﱻﻭﺍﲯ ﻫﱻﺰﱻﻭﱾﺍ ﳁﳈﳇﳀ
 1. Dan tidak Kami mengutus Rasul-rasul, melainkan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran; dan orang-orang yang kafir membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu; dan mereka jadikan ayat-ayatku, dan amaran yang diberikan kepada mereka sebagai ejek-ejekan.
ﻭﱺﻣﱧﻦﱹ ﺃﱁﻇﱓﻠﱁﻢﱨ ﻣﲘﻤﱱﻦ ﺫﱨﻛﱝﲔﺮﱺ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻳﱧ﮳ﺖﲔ ﺭﱺﺑﱰﲐﻪﲘﲶ ﻓﱁﺄﱁﻋﱹﺮﱺﺽﱺ ﻋﱺﻨﱦﻬﱺﺎ ﻭﱺﻧﱧﺴﲔﻰﱺ ﻣﱧﺎ ﻗﱁﺪﲄﻣﱧﺖﱹ ﻳﱧﺪﱺﺍﻩﱨﲬ ﺇﲐﻧﱱﺎ ﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻗﱂﻠﱂﻮﺑﲐﻬﲌﻢﱦ ﺃﱁﻛﲔﻨﱱﺔﱃ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﻔﱀﻘﱁﻬﱻﻮﻩﱨ ﻭﱺﻓﲘﻰﳒ ﺀﱧﺍﺫﱧﺍﻧﲘﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﻗﱀﺮﱾﺍﲨ ﻭﱺﺇﲐﻥ ﺗﱧﺪﱹﻋﱻﻬﱻﻢﱦ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﻟﱀﻬﱻﺪﱺﻯﳎ ﻓﱁﻠﱁﻦ ﻳﱧﻬﱹﺘﱧﺪﱻﻭﳒﺍﲯ ﺇﲐﺫﱩﺍ ﺃﱁﺑﱧﺪﱾﺍ ﳁﳉﳇﳀ
 1. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya; sesungguhnya (disebabkan bawaan mereka yang buruk itu) Kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, menghalang mereka daripada memahaminya, dan (Kami jadikan) pada telinga mereka penyumbat (yang menyebabkan mereka pekak). Dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan yang demikian, mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah petunjuk selama-lamanya.
ﻭﱺﺭﱺﺑﱲﻚﱔ ﭐﻟﱀﻐﱧﻔﱂﻮﺭﱻ ﺫﱨﻭ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧﺔﲘﲨ ﻟﱁﻮﱹ ﻳﱨﺆﱺﺍﺧﲔﺬﱕﻫﱻﻢ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻛﱔﺴﱺﺒﱨﻮﺍﲯ ﻟﱁﻌﱧﺠﲄﻞﱔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﱀﻌﱧﺬﱔﺍﺏﱺﲬ ﺑﱧﻞ ﻟﱋﻬﱻﻢ ﻣﱱﻮﱹﻋﲔﺪﱿ ﻟﱋﻦ ﻳﱧﺠﲌﺪﱻﻭﺍﲯ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻪﲘﲶ ﻣﱧﻮﱹﴢﲐﵝﱅﵗ ﳁﳊﳇﳀ
 1. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, lagi melimpah-limpah rahmatnya. Jika Ia mahu menyeksa mereka (di dunia) disebabkan apa yang mereka telah usahakan, tentulah Ia akan menyegerakan azab itu menimpa mereka; (tetapi Ia tidak berbuat demikian) bahkan ditentukan bagi mereka satu masa yang mereka tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat perlindungan, yang ialah daripadanya.
ﻭﱺﺗﲘﻠﱀﻚﱔ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱺﻯ﮵ ﺃﱁﻫﱹﻠﱁﻜﱓﻨﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﻟﱁﻤﱱﺎ ﻇﱔﻠﱁﻤﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﻟﲘﻤﱧﻬﱹﻠﲘﻜﲔﻬﲌﻢ ﻣﱱﻮﱹﻋﲔﺪﱾﺍ ﳁﳋﳇﳀ
 1. Dan penduduk negeri-negeri (yang derhaka) itu Kami telah binasakan ketika mereka melakukan kezaliman, dan Kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka.
ﻭﱺﺇﲐﺫﱦ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﻟﲘﻔﱁﺘﱧﯩﳎﻪﱨ ﵖﱔﵓ ﺃﱁﺑﱦﺮﱺﺡﱻ ﺣﱺﺘﱱﻰ﮵ ﺃﱁﺑﱦﻠﱂﻎﱁ ﻣﱧﺠﱹﻤﱧﻊﱧ ﭐﻟﱀﺒﱧﺤﱹﺮﱺﻳﱦﻦﲌ ﺃﱁﻭﱹ ﺃﱁﻣﱦﻀﲔﻰﱺ ﺣﱻﻘﱂﺒﱫﺎ ﳁﳂﳈﳀ
 1. Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Musa berkata kepada temannya: "Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu atau aku berjalan terus bertahun-tahun".
ﻓﱁﻠﱁﻤﱱﺎ ﺑﱧﻠﱁﻐﱧﺎ ﻣﱧﺠﱹﻤﱧﻊﱧ ﺑﱧﻴﱦﻨﲘﻬﲌﻤﱧﺎ ﻧﱧﺴﲔﻴﱧﺎ ﺣﱻﻮﺗﱧﻬﱻﻤﱧﺎ ﻓﱁﭑﺗﱱﺨﱺﺬﱔ ﺳﱺﺒﲐﻴﻠﱁﻪﱨﲵ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﺒﱧﺤﱹﺮﲌ ﺳﱺﺮﱺﺑﱫﺎ ﳁﳃﳈﳀ
 1. Maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut itu, lupalah mereka akan hal ikan mereka, lalu ikan itu menggelunsur menempuh jalannya di laut, yang merupakan lorong di bawah tanah.
ﻓﱁﻠﱁﻤﱱﺎ ﺟﱺﺎﻭﱺﺯﱺﺍ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻟﲘﻔﱁﺘﱧﯩﳎﻪﱨ ﺀﱧﺍﺗﲘﻨﱧﺎ ﻏﱔﺪﱺﺁﺀﱧﻧﱧﺎ ﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﻟﱁﻘﲘﻴﻨﱧﺎ ﻣﲘﻦ ﺳﱺﻔﱁﺮﲌﻧﱧﺎ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻧﱧﺼﱺﺒﱫﺎ ﳁﳄﳈﳀ
 1. Setelah mereka melampaui (tempat itu), berkatalah Nabi Musa kepada temannya: "Bawalah makan tengah hari kita sebenarnya kita telah mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺃﱁﺭﱺﺀﱧﻳﱦﺖﱺ ﺇﲐﺫﱦ ﺃﱁﻭﱺﻳﱦﻨﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﻟﺼﲄﺨﱹﺮﱺﺓﲘ ﻓﱁﺈﲐﻧﱰﲘﻰ ﻧﱧﺴﲔﻴﺖﱻ ﭐﻟﱀﺤﱻﻮﺕﱺ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﺴﱺﯩﳎﻨﲘﻴﻪﱨ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﻟﺸﱞﻴﱦﻄﱔ﮳ﻦﱻ ﺃﱁﻥﱦ ﺃﱁﺫﱦﻛﱕﺮﱺﻩﱨﲵﲬ ﻭﱺﭐﺗﱱﺨﱺﺬﱔ ﺳﱺﺒﲐﻴﻠﱁﻪﱨﲵ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﺒﱧﺤﱹﺮﲌ ﻋﱺﺠﱺﺒﱫﺎ ﳁﳅﳈﳀ
 1. Temannya berkata: "Tahukah apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu; dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebutkan halnya kepadamu melainkan Syaitan; dan ikan itu telah menggelunsur menempuh jalannya di laut, dengan cara yang menakjubkan".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﻛﱕﻨﱱﺎ ﻧﱧﺒﱦﻎﲠﲬ ﻓﱁﭑﺭﱹﺗﱧﺪﲄﺍ ﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺀﱧﺍﺛﱁﺎﺭﲌﻫﲔﻤﱧﺎ ﻗﱁﺼﱺﺼﱾﺎ ﳁﳆﳈﳀ
 1. Nabi Musa berkata: "Itulah yang kita kehendaki "; merekapun balik semula ke situ, dengan menurut jejak mereka.
ﻓﱁﻮﱺﺟﱺﺪﱺﺍ ﻋﱺﺒﱦﺪﱾﺍ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﻋﲔﺒﱧﺎﺩﲘﻧﱧﺂ ﺀﱧﺍﺗﱧﻴﱦﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺔﱅ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﻋﲔﻨﺪﲘﻧﱧﺎ ﻭﱺﻋﱺﻠﱋﻤﱦﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﻣﲘﻦ ﻟﱋﺪﱻﻧﱱﺎ ﻋﲔﻠﱀﻤﱫﺎ ﳁﳇﳈﳀ
 1. Lalu mereka dapati seorang dari hamba-hamba Kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari Kami, dan Kami telah mengajarnya sejenis ilmu; dari sisi Kami.
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﻫﱺﻞﱓ ﺃﱁﺗﱱﺒﲐﻌﱨﻚﱔ ﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺃﱁﻥ ﺗﱨﻌﱧﻠﱊﲘﻤﱧﻦﲌ ﻣﲘﻤﱱﺎ ﻋﱻﻠﱊﲘﻤﱦﺖﱺ ﺭﱻﺷﱓﺪﱾﺍ ﳁﳈﳈﳀ
 1. Nabi Musa berkata kepadanya: Bolehkah aku mengikutmu, dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku?"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺇﲐﻧﱱﻚﱔ ﻟﱁﻦ ﺗﱧﺴﱹﺘﱧﻄﲔﻴﻊﱧ ﻣﱧﻌﲘﻰﱺ ﺻﱺﺒﱦﺮﱾﺍ ﳁﳉﳈﳀ
 1. Ia menjawab: "Sesungguhnya engkau (wahai Musa), tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku.
ﻭﱺﻛﱔﻴﱦﻒﱺ ﺗﱧﺼﱹﺒﲐﺮﱻ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻢﱦ ﺗﱨﺤﲔﻂﱓ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﺧﱻﺒﱦﺮﱾﺍ ﳁﳊﳈﳀ
 1. Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputi?
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺳﱺﺘﱧﺠﲌﺪﱻﻧﲘﻰﳒ ﺇﲐﻥ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺻﱺﺎﺑﲐﺮﱾﺍ ﻭﱺﵖﱔﵓ ﺃﱁﻋﱹﺼﲔﻰ ﻟﱁﻚﱔ ﺃﱁﻣﱦﺮﱾﺍ ﳁﳋﳈﳀ
 1. Nabi Musa berkata: "Engkau akan dapati aku, Insyaa Allah: orang yang sabar; dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻓﱁﺈﲐﻥﲌ ﭐﺗﱱﺒﱧﻌﱦﺘﱧﻨﲘﻰ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱧﺴﱹ﮲ﱧﻠﱀﻨﲘﻰ ﻋﱺﻦ ﺷﱔﻰﱹﺀﲙ ﺣﱺﺘﱱﻰ﮵ ﺃﱂﺣﱹﺪﲘﺙﱺ ﻟﱁﻚﱔ ﻣﲘﻨﱦﻪﱨ ﺫﲘﻛﱓﺮﱾﺍ ﳁﳂﳉﳀ
 1. Ia menjawab: "Sekiranya engkau mengikutku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatupun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu".
ﻓﱁﭑﻧﻄﱔﻠﱁﻘﱁﺎ ﺣﱺﺘﱱﻰ﮵ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺭﱺﻛﲔﺒﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺴﲄﻔﲘﻴﻨﱧﺔﲘ ﺧﱺﺮﱺﻗﱁﻬﱺﺎﲨ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺃﱁﺧﱺﺮﱺﻗﱀﺘﱧﻬﱺﺎ ﻟﲘﺘﱨﻐﱦﺮﲌﻕﱺ ﺃﱁﻫﱹﻠﱁﻬﱺﺎ ﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺟﲌﺌﱦﺖﱺ ﺷﱔﻴﱦ﮲ﱩﺎ ﺇﲐﻣﱦﺮﱾﺍ ﳁﳃﳉﳀ
 1. Lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah perahu, ia membocorkannya. Nabi Musa berkata: "Patutkah engkau membocorkannya sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﺃﱁﻗﱂﻞﱓ ﺇﲐﻧﱱﻚﱔ ﻟﱁﻦ ﺗﱧﺴﱹﺘﱧﻄﲔﻴﻊﱧ ﻣﱧﻌﲘﻰﱺ ﺻﱺﺒﱦﺮﱾﺍ ﳁﳄﳉﳀ
 1. Ia menjawab: "Bukankah aku telah katakan, bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku?"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﵖﱔﵐ ﺗﱨﺆﱺﺍﺧﲔﺬﱓﻧﲘﻰ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻧﱧﺴﲔﻴﺖﱻ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱨﺮﱹﻫﲔﻘﱀﻨﲘﻰ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌﻯ ﻋﱻﺴﱹﺮﱾﺍ ﳁﳅﳉﳀ
 1. Nabi Musa berkata: "Janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku lupa (akan syaratmu); dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku (menuntut ilmu)".
ﻓﱁﭑﻧﻄﱔﻠﱁﻘﱁﺎ ﺣﱺﺘﱱﻰ﮵ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﻟﱁﻘﲘﻴﱧﺎ ﻏﱕﻠﱁ﮳ﻤﱫﺎ ﻓﱁﻘﱁﺘﱧﻠﱁﻪﱨﲵ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺃﱁﻗﱁﺘﱧﻠﱀﺖﱺ ﻧﱧﻔﱀﺴﱾﺎ ﺯﱺﻛﲔﻴﱱﺔﱇ ﺑﲐﻐﱧﻴﱦﺮﲌ ﻧﱧﻔﱀﺲﲞ ﻟﱋﻘﱁﺪﱹ ﺟﲌﺌﱦﺖﱺ ﺷﱔﻴﱦ﮲ﱫﺎ ﻧﱲﻜﱓﺮﱾﺍ ﳁﳆﳉﳀ
 1. Kemudian keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka bertemu dengan seorang pemuda lalu ia membunuhnya. Nabi Musa berkata "Patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa membunuh orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar!"
ﲿ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﺃﱁﻗﱂﻞ ﻟﱋﻚﱔ ﺇﲐﻧﱱﻚﱔ ﻟﱁﻦ ﺗﱧﺴﱹﺘﱧﻄﲔﻴﻊﱧ ﻣﱧﻌﲘﻰﱺ ﺻﱺﺒﱦﺮﱾﺍ ﳁﳇﳉﳀ
 1. Ia menjawab: "Bukankah, aku telah katakan kepadamu, bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku?"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺇﲐﻥ ﺳﱺﺄﱁﻟﱀﺘﱨﻚﱔ ﻋﱺﻦ ﺷﱔﻰﱹﺀﲛ ﺑﱧﻌﱦﺪﱺﻫﱺﺎ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱨﺼﱺ﮳ﺤﲔﺒﱦﻨﲘﻰﲨ ﻗﱁﺪﱹ ﺑﱧﻠﱁﻐﱦﺖﱺ ﻣﲘﻦ ﻟﱋﺪﱻﻧﱰﲘﻰ ﻋﱻﺬﱓﺭﱾﺍ ﳁﳈﳉﳀ
 1. Nabi Musa berkata: "Jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi; sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku".
ﻓﱁﭑﻧﻄﱔﻠﱁﻘﱁﺎ ﺣﱺﺘﱱﻰ﮵ ﺇﲐﺫﱧﺁ ﺃﱁﺗﱧﻴﱧﺂ ﺃﱁﻫﱹﻞﱔ ﻗﱁﺮﱹﻳﱧﺔﲙ ﭐﺳﱹﺘﱧﻄﱓﻌﱧﻤﱧﺂ ﺃﱁﻫﱹﻠﱁﻬﱺﺎ ﻓﱁﺄﱁﺑﱧﻮﱹﺍﲯ ﺃﱁﻥ ﻳﱨﻀﱺﻴﱰﲐﻔﱂﻮﻫﱻﻤﱧﺎ ﻓﱁﻮﱺﺟﱺﺪﱺﺍ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺟﲌﺪﱺﺍﺭﱾﺍ ﻳﱨﺮﲌﻳﺪﱻ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﻨﻘﱁﺾﲄ ﻓﱁﺄﱁﻗﱁﺎﻣﱧﻪﱨﲵﲨ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻟﱁﻮﱹ ﺷﲔﺌﱦﺖﱺ ﻟﱁﺘﱱﺨﱺﺬﱓﺕﱺ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﺃﱁﺟﱹﺮﱾﺍ ﳁﳉﳉﳀ
 1. Kemudian keduanya berjalan lagi, sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka meminta makan kepada orang-orang di situ, lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh, lalu ia membinanya. Nabi Musa berkata: "Jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya!"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻓﲘﺮﱺﺍﻕﱻ ﺑﱧﻴﱦﻨﲘﻰ ﻭﱺﺑﱧﻴﱦﻨﲘﻚﱔﲬ ﺳﱺﺄﱂﻧﱧﺒﱰﲐﺌﱨﻚﱔ ﺑﲐﺘﱧﺄﱀﻭﲌﻳﻞﲌ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻢﱦ ﺗﱧﺴﱹﺘﱧﻄﲔﻊ ﻋﲄﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﺻﱺﺒﱦﺮﱼﺍ ﳁﳊﳉﳀ
 1. Ia menjawab: "Inilah masanya perpisahan antaraku denganmu, aku akan terangkan kepadamu maksud (kejadian-kejadian yang dimusykilkan) yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya.
ﺃﱁﻣﱱﺎ ﭐﻟﺴﲄﻔﲘﻴﻨﱧﺔﱂ ﻓﱁﻜﱔﺎﻧﱧﺖﱹ ﻟﲘﻤﱧﺴﱺ﮳ﻜﲔﻴﻦﱺ ﻳﱧﻌﱦﻤﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﺒﱧﺤﱹﺮﲌ ﻓﱁﺄﱁﺭﱺﺩﺕﲅ ﺃﱁﻥﱦ ﺃﱁﻋﲔﻴﺒﱧﻬﱺﺎ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﻭﱺﺭﱺﺁﺀﱧﻫﱻﻢ ﻣﱱﻠﲘﻚﱙ ﻳﱧﺄﱀﺧﱻﺬﱕ ﻛﱕﻞﱞ ﺳﱺﻔﲘﻴﻨﱧﺔﲙ ﻏﱔﺼﱹﺒﱫﺎ ﳁﳋﳉﳀ
 1. Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut; oleh itu, aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat.
ﻭﱺﺃﱁﻣﱱﺎ ﭐﻟﱀﻐﱨﻠﱁ﮳ﻢﱨ ﻓﱁﻜﱔﺎﻥﱧ ﺃﱁﺑﱧﻮﱺﺍﻩﱨ ﻣﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱧﻴﱦﻦﲌ ﻓﱁﺨﱺﺸﲔﻴﻨﱧﺂ ﺃﱁﻥ ﻳﱨﺮﱹﻫﲔﻘﱁﻬﱻﻤﱧﺎ ﻃﱕﻐﱦﻴﱧ﮳ﻨﱫﺎ ﻭﱺﻛﱕﻔﱀﺮﱾﺍ ﳁﳂﳊﳀ
 1. Adapun pemuda itu, kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang beriman, maka kami bimbang bahawa ia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur.
ﻓﱁﺄﱁﺭﱺﺩﱦﻧﱧﺂ ﺃﱁﻥ ﻳﱨﺒﱦﺪﲘﻟﱁﻬﱻﻤﱧﺎ ﺭﱺﺑﱲﻬﱻﻤﱧﺎ ﺧﱺﻴﱦﺮﱾﺍ ﻣﱰﲘﻨﱦﻪﱨ ﺯﱺﻛﱔﻮﳎﺓﱫ ﻭﱺﺃﱁﻗﱀﺮﱺﺏﱺ ﺭﱻﺣﱹﻤﱫﺎ ﳁﳃﳊﳀ
 1. Oleh itu, kami ingin dan berharap, supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa, dan lebih mesra kasih sayangnya.
ﻭﱺﺃﱁﻣﱱﺎ ﭐﻟﱀﺠﲌﺪﱺﺍﺭﱻ ﻓﱁﻜﱔﺎﻥﱧ ﻟﲘﻐﱨﻠﱁ﮳ﻤﱧﻴﱦﻦﲌ ﻳﱧﺘﲘﻴﻤﱧﻴﱦﻦﲌ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﻤﱧﺪﲘﻳﻨﱧﺔﲘ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﺗﱧﺤﱹﺘﱧﻪﱨﲵ ﻛﱔﻨﺰﱿ ﻟﱋﻬﱻﻤﱧﺎ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﺃﱁﺑﱨﻮﻫﱻﻤﱧﺎ ﺻﱺ﮳ﻠﲘﺤﱾﺎ ﻓﱁﺄﱁﺭﱺﺍﺩﱧ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﺒﱦﻠﱂﻐﱧﺂ ﺃﱁﺷﱕﺪﲄﻫﱻﻤﱧﺎ ﻭﱺﻳﱧﺴﱹﺘﱧﺨﱹﺮﲌﺟﱺﺎ ﻛﱔﻨﺰﱺﻫﱻﻤﱧﺎ ﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺔﱅ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻚﱔﲬ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻓﱁﻌﱧﻠﱀﺘﱨﻪﱨﲵ ﻋﱺﻦﱹ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌﻯﲬ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺗﱧﺄﱀﻭﲌﻳﻞﱕ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻢﱦ ﺗﱧﺴﱹﻄﲔﻊ ﻋﲄﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﺻﱺﺒﱦﺮﱾﺍ ﳁﳄﳊﳀ
 1. Adapun tembok itu pula, adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu; dan di bawahnya ada "harta terpendam" kepuyaan mereka; dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu, sebagai satu rahmat dari Tuhanmu (kepada mereka). Dan (ingatlah) aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya".
ﻭﱺﻳﱧﺴﱹ﮲ﱧﻠﱂﻮﻧﱧﻚﱔ ﻋﱺﻦ ﺫﲘﻯ ﭐﻟﱀﻘﱁﺮﱹﻧﱧﻴﱦﻦﲌﲨ ﻗﱂﻞﱓ ﺳﱺﺄﱁﺗﱦﻠﱂﻮﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻨﱦﻪﱨ ﺫﲘﻛﱓﺮﱼﺍ ﳁﳅﳊﳀ
 1. Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai Zulkarnain. Katakanlah: "Aku akan bacakan kepada kamu (wahyu dari Allah yang menerangkan) sedikit tentang perihalnya":
ﺇﲐﻧﱱﺎ ﻣﱧﻜﱞﻨﱱﺎ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻭﱺﺀﱧﺍﺗﱧﻴﱦﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﻣﲘﻦ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﺷﱔﻰﱹﺀﲚ ﺳﱺﺒﱧﺒﱫﺎ ﳁﳆﳊﳀ
 1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi, dan Kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya.
ﻓﱁﺄﱁﺗﱦﺒﱧﻊﱧ ﺳﱺﺒﱧﺒﱩﺎ ﳁﳇﳊﳀ
 1. Lalu ia menurut jalan (yang menyampaikan maksudnya).
ﺣﱺﺘﱱﻰ﮵ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺑﱧﻠﱁﻎﱁ ﻣﱧﻐﱦﺮﲌﺏﱺ ﭐﻟﺸﱞﻤﱦﺲﲜ ﻭﱺﺟﱺﺪﱺﻫﱺﺎ ﺗﱧﻐﱦﺮﱻﺏﱻ ﻓﲘﻰ ﻋﱺﻴﱦﻦﲍ ﺣﱺﻤﲘﺌﱧﺔﲚ ﻭﱺﻭﱺﺟﱺﺪﱺ ﻋﲔﻨﺪﱺﻫﱺﺎ ﻗﱁﻮﱹﻣﱫﺎﲨ ﻗﱂﻠﱀﻨﱧﺎ ﻳﱧ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﻘﱁﺮﱹﻧﱧﻴﱦﻦﲌ ﺇﲐﻣﱱﺂ ﺃﱁﻥ ﺗﱨﻌﱧﺬﱝﲘﺏﱺ ﻭﱺﺇﲐﻣﱱﺂ ﺃﱁﻥ ﺗﱧﺘﱱﺨﲔﺬﱔ ﻓﲘﻴﻬﲌﻢﱦ ﺣﱻﺴﱹﻨﱫﺎ ﳁﳈﳊﳀ
 1. Sehingga apabila ia sampai ke daerah matahari terbenam, ia mendapatinya terbenam di sebuah matair yang hitam berlumpur, dan ia dapati di sisinya satu kaum (yang kufur ingkar). Kami berfirman (dengan mengilhamkan kepadanya): "Wahai Zulkarnain! Pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺃﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦ ﻇﱔﻠﱁﻢﱧ ﻓﱁﺴﱺﻮﱹﻑﱺ ﻧﱨﻌﱧﺬﱝﲘﺑﱨﻪﱨﲵ ﺛﱂﻢﱱ ﻳﱨﺮﱺﺩﱲ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻪﲘﲶ ﻓﱁﻴﱨﻌﱧﺬﱝﲘﺑﱨﻪﱨﲵ ﻋﱺﺬﱔﺍﺑﱫﺎ ﻧﱲﻜﱓﺮﱾﺍ ﳁﳉﳊﳀ
 1. Ia berkata: "Adapun orang yang melakukan kezaliman (kufur derhaka), maka kami akan menyeksanya; kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya.
ﻭﱺﺃﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦﱹ ﺀﱧﺍﻣﱧﻦﱺ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻞﱔ ﺻﱺ﮳ﻠﲘﺤﱾﺎ ﻓﱁﻠﱁﻪﱨﲵ ﺟﱺﺰﱺﺁﺀﱩ ﭐﻟﱀﺤﱻﺴﱹﻨﱧﻰﳎﲨ ﻭﱺﺳﱺﻨﱧﻘﱂﻮﻝﱕ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌﻧﱧﺎ ﻳﱨﺴﱹﺮﱾﺍ ﳁﳊﳊﳀ
 1. Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya; dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati".
ﺛﱂﻢﱱ ﺃﱁﺗﱦﺒﱧﻊﱧ ﺳﱺﺒﱧﺒﱩﺎ ﳁﳋﳊﳀ
 1. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain.
ﺣﱺﺘﱱﻰ﮵ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺑﱧﻠﱁﻎﱁ ﻣﱧﻄﱓﻠﲘﻊﱧ ﭐﻟﺸﱞﻤﱦﺲﲜ ﻭﱺﺟﱺﺪﱺﻫﱺﺎ ﺗﱧﻄﱓﻠﱂﻊﱨ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻗﱁﻮﱹﻡﲎ ﻟﱋﻢﱦ ﻧﱧﺠﱹﻌﱧﻞ ﻟﱋﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻬﱺﺎ ﺳﲔﺘﱦﺮﱾﺍ ﳁﳂﳋﳀ
 1. Sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapatinya terbit kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya.
ﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔﲨ ﻭﱺﻗﱁﺪﱹ ﺃﱁﺣﱺﻄﱓﻨﱧﺎ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻟﱁﺪﱺﻳﱦﻪﲘ ﺧﱻﺒﱦﺮﱾﺍ ﳁﳃﳋﳀ
 1. Demikianlah halnya; dan sesungguhnya Kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya.
ﺛﱂﻢﱱ ﺃﱁﺗﱦﺒﱧﻊﱧ ﺳﱺﺒﱧﺒﱩﺎ ﳁﳄﳋﳀ
 1. kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain.
ﺣﱺﺘﱱﻰ﮵ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺑﱧﻠﱁﻎﱁ ﺑﱧﻴﱦﻦﱺ ﭐﻟﺴﲄﺪﲄﻳﱦﻦﲌ ﻭﱺﺟﱺﺪﱺ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻬﲌﻤﱧﺎ ﻗﱁﻮﱹﻣﱫﺎ ﵖﱞﵐ ﻳﱧﻜﱔﺎﺩﱨﻭﻥﱧ ﻳﱧﻔﱀﻘﱁﻬﱻﻮﻥﱧ ﻗﱁﻮﱹﵖﱘﵐ ﳁﳅﳋﳀ
 1. Sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan.
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻳﱧ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﻘﱁﺮﱹﻧﱧﻴﱦﻦﲌ ﺇﲐﻥﱱ ﻳﱧﺄﱀﺟﱻﻮﺝﱺ ﻭﱺﻣﱧﺄﱀﺟﱻﻮﺝﱺ ﻣﱨﻔﱀﺴﲔﺪﱻﻭﻥﱧ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻓﱁﻬﱺﻞﱓ ﻧﱧﺠﱹﻌﱧﻞﱕ ﻟﱁﻚﱔ ﺧﱺﺮﱹﺟﱼﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺃﱁﻥ ﺗﱧﺠﱹﻌﱧﻞﱔ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻨﱧﺎ ﻭﱺﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻢﱦ ﺳﱺﺪﲈﺍ ﳁﳆﳋﳀ
 1. Mereka berkata: "wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Yakjuj dan Makjuj sentiasa melakukan kerosakan di bumi; oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu (dari hasil pendapatan kami) dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka?"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻣﱧﺎ ﻣﱧﻜﱞﻨﱰﲘﻰ ﻓﲘﻴﻪﲘ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﺧﱺﻴﱦﺮﱿ ﻓﱁﺄﱁﻋﲔﻴﻨﱨﻮﻧﲘﻰ ﺑﲐﻘﱂﻮﲄﺓﲙ ﺃﱁﺟﱹﻌﱧﻞﱓ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻢﱦ ﺭﱺﺩﱦﻣﱩﺎ ﳁﳇﳋﳀ
 1. Dia menjawab: "(kekuasaan dan kekayaan) yang Tuhanku jadikan daku menguasainya, lebih baik (dari bayaran kamu); oleh itu bantulah daku dengan tenaga (kamu beramai-ramai) aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh.
ﺀﱧﺍﺗﱨﻮﻧﲘﻰ ﺯﱻﺑﱧﺮﱺ ﭐﻟﱀﺤﱺﺪﲘﻳﺪﲘﲨ ﺣﱺﺘﱱﻰ﮵ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺳﱺﺎﻭﱺﻯﳎ ﺑﱧﻴﱦﻦﱺ ﭐﻟﺼﲄﺪﱺﻓﱁﻴﱦﻦﲌ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﭐﻧﻔﱂﺨﱻﻮﺍﲯﲨ ﺣﱺﺘﱱﻰ﮵ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺟﱺﻌﱧﻠﱁﻪﱨﲵ ﻧﱧﺎﺭﱾﺍ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺀﱧﺍﺗﱨﻮﻧﲘﻰﳒ ﺃﱂﻓﱀﺮﲌﻍﱀ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻗﲘﻄﱓﺮﱾﺍ ﳁﳈﳋﳀ
 1. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi"; sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, ddia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata: "Tiuplah dengan alat-alat kamu" sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah dia: "Bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya".
ﻓﱁﻤﱧﺎ ﭐﺳﱹﻄﱔ﮳ﻌﱨﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﻈﱓﻬﱺﺮﱻﻭﻩﱨ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﭐﺳﱹﺘﱧﻄﱔ﮳ﻌﱨﻮﺍﲯ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻧﱧﻘﱀﺒﱫﺎ ﳁﳉﳋﳀ
 1. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu, dan mereka juga tidak dapat menebuknya.
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺔﱆ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻰﲨ ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﺟﱺﺂﺀﱧ ﻭﱺﻋﱹﺪﱻ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﺟﱺﻌﱧﻠﱁﻪﱨﲵ ﺩﱧﻛﱞﺂﺀﱧﲨ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﻭﱺﻋﱹﺪﱻ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﺣﱺﻘﱏﺎ ﳁﳊﳋﳀ
 1. (Setelah itu) berkatalah Zulkarnain: "Ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku; dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, Dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar".
ﲿ ﻭﱺﺗﱧﺮﱺﻛﱓﻨﱧﺎ ﺑﱧﻌﱦﻀﱺﻬﱻﻢﱦ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻳﱧﻤﱨﻮﺝﱻ ﻓﲘﻰ ﺑﱧﻌﱦﺾﲞﲨ ﻭﱺﻧﱨﻔﲘﺦﱺ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺼﲅﻮﺭﲌ ﻓﱁﺠﱺﻤﱧﻌﱦﻨﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﺟﱺﻤﱦﻌﱫﺎ ﳁﳋﳋﳀ
 1. Dan Kami biarkan mereka pada hari itu (keluar beramai-ramai) bercampur-baur antara satu dengan yang lain; dan (kemudiannya) akan ditiup sangkakala, lalu Kami himpunkan makhluk-makhluk seluruhnya di Padang Mahsyar.
ﻭﱺﻋﱺﺮﱺﺿﱹﻨﱧﺎ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱧ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻟﱊﲘﻠﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﲌﻳﻦﱺ ﻋﱺﺮﱹﺿﱼﺎ ﳁﳂﳂﳃﳀ
 1. Dan Kami perlihatkan neraka Jahannam, pada hari itu kepada orang-orang kafir, dengan pendedahan yang jelas nyata;
ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﺎﻧﱧﺖﱹ ﺃﱁﻋﱹﻴﱨﻨﱨﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﻏﲔﻄﱔﺂﺀﲙ ﻋﱺﻦ ﺫﲘﻛﱓﺮﲌﻯ ﻭﱺﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻄﲔﻴﻌﱨﻮﻥﱧ ﺳﱺﻤﱦﻌﱩﺎ ﳁﳃﳂﳃﳀ
 1. (Iaitu) orang-orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiKu, dan mereka pula tidak dapat mendengar sama sekali.
ﺃﱁﻓﱁﺤﱺﺴﲔﺐﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﳒﺍﲯ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﺘﱱﺨﲔﺬﱕﻭﺍﲯ ﻋﲔﺒﱧﺎﺩﲘﻯ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻰﳒ ﺃﱁﻭﱹﻟﲘﻴﱧﺂﺀﱧﲬ ﺇﲐﻧﱱﺂ ﺃﱁﻋﱹﺘﱧﺪﱹﻧﱧﺎ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱧ ﻟﲘﻠﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﲌﻳﻦﱺ ﻧﱨﺰﱻﵖﱘﵐ ﳁﳄﳂﳃﳀ
 1. Maka adakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaKu sebagai makhluk-makhluk yang disembah, selain daripadaKu, dapat menolong mereka? Sesungguhnya Kami telah sediakan neraka Jahannam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat tetamu.
ﻗﱂﻞﱓ ﻫﱺﻞﱓ ﻧﱨﻨﱧﺒﱰﲐﺌﱨﻜﱕﻢ ﺑﲐﭑﵖﱓﵑﱁﺧﱹﺴﱺﺮﲌﻳﻦﱺ ﺃﱁﻋﱹﻤﱧ﮳ﵝﱃﵗ ﳁﳅﳂﳃﳀ
 1. Katakanlah (wahai Muhammad): "Mahukah Kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya?
ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺿﱺﻞﱞ ﺳﱺﻌﱦﻴﱨﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﺤﱺﻴﱧﻮﳎﺓﲘ ﭐﻟﺪﲅﻧﱦﻴﱧﺎ ﻭﱺﻫﱻﻢﱦ ﻳﱧﺤﱹﺴﱺﺒﱨﻮﻥﱧ ﺃﱁﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﻳﱨﺤﱹﺴﲔﻨﱨﻮﻥﱧ ﺻﱻﻨﱦﻌﱩﺎ ﳁﳆﳂﳃﳀ
 1. (Iaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan".
ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻳﱧ﮳ﺖﲔ ﺭﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﻟﲘﻘﱁﺂﴢﲐﻪﲘﲶ ﻓﱁﺤﱺﺒﲐﻄﱔﺖﱹ ﺃﱁﻋﱹﻤﱧ﮳ﻠﱂﻬﱻﻢﱦ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﻧﱨﻘﲘﻴﻢﱨ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﭐﻟﱀﻘﲘﻴﱧ﮳ﻤﱧﺔﲘ ﻭﱺﺯﱹﻧﱫﺎ ﳁﳇﳂﳃﳀ
 1. Merekalah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan denganNya; oleh itu gugurlah amal-amal mereka; maka akibatya Kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka, pada hari kiamat kelak.
ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺟﱺﺰﱺﺁﺅﱻﻫﱻﻢﱦ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱨ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻭﱺﭐﺗﱱﺨﱺﺬﱕﻭﳒﺍﲯ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺘﲘﻰ ﻭﱺﺭﱻﺳﱻﻠﲘﻰ ﻫﱻﺰﱻﻭﱼﺍ ﳁﳈﳂﳃﳀ
 1. (Mereka yang bersifat) demikian, balasannya neraka Jahannam, disebabkan mereka kufur ingkar, dan mereka pula menjadikan ayat-ayatKu dan Rasul-rasulKu sebagai ejek-ejekan.
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﻛﱔﺎﻧﱧﺖﱹ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺟﱺﻨﱱ﮳ﺖﱻ ﭐﻟﱀﻔﲘﺮﱹﺩﱧﻭﱹﺱﲜ ﻧﱨﺰﱻﵖﱖﵐ ﳁﳉﳂﳃﳀ
 1. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, disediakan bagi mereka Syurga-syurga Firdaus, sebagai tempat tetamu (yang serba mewah).
ﺧﱺ﮳ﻠﲘﺪﲘﻳﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺒﱦﻐﱨﻮﻥﱧ ﻋﱺﻨﱦﻬﱺﺎ ﺣﲔﻮﱺﵖﱘﵐ ﳁﳊﳂﳃﳀ
 1. Mereka kekal di dalamnya, (dan) tidak ingin berpindah daripadanya.
ﻗﱂﻞ ﻟﱋﻮﱹ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﭐﻟﱀﺒﱧﺤﱹﺮﱻ ﻣﲘﺪﱺﺍﺩﱫﺍ ﻟﱊﲘﻜﱔﻠﲘﻤﱧ﮳ﺖﲔ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻟﱁﻨﱧﻔﲘﺪﱺ ﭐﻟﱀﺒﱧﺤﱹﺮﱻ ﻗﱁﺒﱦﻞﱔ ﺃﱁﻥ ﺗﱧﻨﻔﱁﺪﱺ ﻛﱔﻠﲘﻤﱧ﮳ﺖﱻ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻭﱺﻟﱁﻮﱹ ﺟﲌﺌﱦﻨﱧﺎ ﺑﲐﻤﲘﺜﱀﻠﲘﻪﲘﲶ ﻣﱧﺪﱺﺩﱫﺍ ﳁﳋﳂﳃﳀ
 1. Katakanlah (wahai Muhammad): "Kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis Kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis Kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun Kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya, sebagai bantuan".
ﻗﱂﻞﱓ ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺂ ﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﺑﱧﺸﱔﺮﱿ ﻣﱰﲘﺜﱀﻠﱂﻜﱕﻢﱦ ﻳﱨﻮﺣﱺﻰ﮵ ﺇﲐﻟﱁﻰﲄ ﺃﱁﻧﱱﻤﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻬﱻﻜﱕﻢﱦ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻪﱬ ﻭﱺ﮴ﺣﲔﺪﱿﲨ ﻓﱁﻤﱧﻦ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻳﱧﺮﱹﺟﱻﻮﺍﲯ ﻟﲘﻘﱁﺂﺀﱧ ﺭﱺﺑﱰﲐﻪﲘﲶ ﻓﱁﻠﱀﻴﱧﻌﱦﻤﱧﻞﱓ ﻋﱺﻤﱧﵝﱅﵗ ﺻﱺ﮳ﻠﲘﺤﱾﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱨﺸﱓﺮﲌﻙﱓ ﺑﲐﻌﲘﺒﱧﺎﺩﱧﺓﲘ ﺭﱺﺑﱰﲐﻪﲘﲶﳒ ﺃﱁﺣﱺﺪﲀﺍ ﳁﳂﳃﳃﳀ
 1. Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Satu; Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya".