Taa-Haa (طه)

Bacaan Penuh Taa-Haa
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻃﻪ ﳁﳃﳀ
 1. Taa' Haa.
ﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﺰﱺﻟﱀﻨﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻚﱔ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱹﺀﱧﺍﻥﱧ ﻟﲘﺘﱧﺸﱓﻘﱁﻰ﮵ ﳁﳄﳀ
 1. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai Muhammad) supaya engkau menanggung kesusahan.
ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺗﱧﺬﱓﻛﲔﺮﱺﺓﱫ ﻟﱊﲘﻤﱧﻦ ﻳﱧﺨﱹﺸﱔﻰﳎ ﳁﳅﳀ
 1. Hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah. Allah
ﺗﱧﻨﺰﲌﻳﵝﱅﵗ ﻣﱰﲘﻤﱱﻦﱹ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﻭﱺﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﭐﻟﱀﻌﱨﻠﱁﻰ ﳁﳆﳀ
 1. (Al-Quran) diturunkan dari (Tuhan) yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﱻ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﱀﻌﱧﺮﱹﺵﲜ ﭐﺳﱹﺘﱧﻮﱺﻯﳎ ﳁﳇﳀ
 1. Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di atas Arasy.
ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻣﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻤﱧﺎ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺗﱧﺤﱹﺖﱺ ﭐﻟﺜﱋﺮﱺﻯﳎ ﳁﳈﳀ
 1. Dia lah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi serta yang ada di antara keduanya dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi.
ﻭﱺﺇﲐﻥ ﺗﱧﺠﱹﻬﱺﺮﱹ ﺑﲐﭑﻟﱀﻘﱁﻮﱹﻝﲌ ﻓﱁﺈﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱨ ﭐﻟﺴﲃﲔﺮﲄ ﻭﱺﺃﱁﺧﱹﻔﱁﻰ ﳁﳉﳀ
 1. Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, (maka yang demikian tidaklah perlu), kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi.
ﭐﴦﴥﴤﱨ ﵖﱔﵓ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻪﱧ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻫﱻﻮﱺﲨ ﻟﱁﻪﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﺳﱹﻤﱧﺂﺀﱨ ﭐﻟﱀﺤﱻﺴﱹﻨﱧﻰﳎ ﳁﳊﳀ
 1. Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, bagiNyalah segala nama yang baik.
ﻭﱺﻫﱺﻞﱓ ﺃﱁﺗﱧﯩﳎﻚﱔ ﺣﱺﺪﲘﻳﺚﱻ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰ﮵ ﳁﳋﳀ
 1. Dan sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal Nabi Musa?
ﺇﲐﺫﱦ ﺭﱺﺀﱧﺍ ﻧﱧﺎﺭﱾﺍ ﻓﱁﻘﱁﺎﻝﱔ ﵖﲔﵑﱁﻫﱹﻠﲘﻪﲘ ﭐﻣﱦﻜﱕﺜﱂﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰﳒ ﺀﱧﺍﻧﱧﺴﱹﺖﱻ ﻧﱧﺎﺭﱾﺍ ﻟﱋﻌﱧﻠﱊﲘﻰﳒ ﺀﱧﺍﺗﲘﻴﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻨﱦﻬﱺﺎ ﺑﲐﻘﱁﺒﱧﺲﲝ ﺃﱁﻭﱹ ﺃﱁﺟﲌﺪﱻ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﲌ ﻫﱻﺪﱾﻯ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada isterinya: "Berhentilah! Sesungguhnya aku ada melihat api semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya, atau aku dapat di tempat api itu: penunjuk jalan.
ﻓﱁﻠﱁﻤﱱﺂ ﺃﱁﺗﱧﯩﳎﻬﱺﺎ ﻧﱨﻮﺩﲘﻯﱺ ﻳﱧ﮳ﻤﱨﻮﺳﱺﻰ﮵ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Maka apabila ia sampai ke tempat api itu (kedengaran) ia diseru: "Wahai Musa! " -
ﺇﲐﻧﱰﲘﻰﳒ ﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔ ﻓﱁﭑﺧﱹﻠﱁﻊﱦ ﻧﱧﻌﱦﻠﱁﻴﱦﻚﱔ ﺇﲐﻧﱱﻚﱔ ﺑﲐﭑﻟﱀﻮﱺﺍﺩﲘ ﭐﻟﱀﻤﱨﻘﱁﺪﲄﺱﲜ ﻃﱕﻮﱾﻯ ﳁﳄﳃﳀ
 1. "Sesungguhnya Aku Tuhanmu! Maka bukalah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di Wadi Tuwa yang suci.
ﻭﱺﺃﱁﻧﱧﺎ ﭐﺧﱹﺘﱧﺮﱹﺗﱨﻚﱔ ﻓﱁﭑﺳﱹﺘﱧﻤﲘﻊﱦ ﻟﲘﻤﱧﺎ ﻳﱨﻮﺣﱺﻰ﮵ ﳁﳅﳃﳀ
 1. "Dan Aku telah memilihmu menjadi Rasul maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.
ﺇﲐﻧﱱﻨﲘﻰﳒ ﺃﱁﻧﱧﺎ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﵖﱔﵓ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻪﱧ ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﻓﱁﭑﻋﱹﺒﱨﺪﱹﻧﲘﻰ ﻭﱺﺃﱁﻗﲘﻢﲌ ﭐﻟﺼﲄﻠﱁﻮﳎﺓﱧ ﻟﲘﺬﲘﻛﱓﺮﲌﻯﳒ ﳁﳆﳃﳀ
 1. "Sesungguhnya Akulah Allah; tiada tuhan melainkan Aku; oleh itu, sembahlah akan Daku, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati Daku.
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﺴﲄﺎﻋﱺﺔﱁ ﺀﱧﺍﺗﲘﻴﱧﺔﱄ ﺃﱁﻛﱔﺎﺩﱨ ﺃﱂﺧﱹﻔﲘﻴﻬﱺﺎ ﻟﲘﺘﱨﺠﱹﺰﱺﻯﳎ ﻛﱕﻞﱟ ﻧﱧﻔﱀﺲﲟ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﺗﱧﺴﱹﻌﱧﻰﳎ ﳁﳇﳃﳀ
 1. "Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang - yang Aku sengaja sembunyikan masa datangnya - supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang ia usahakan.
ﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱧﺼﱻﺪﲄﻧﱱﻚﱔ ﻋﱺﻨﱦﻬﱺﺎ ﻣﱧﻦ ﵖﱞﵐ ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻦﱻ ﺑﲐﻬﱺﺎ ﻭﱺﭐﺗﱱﺒﱧﻊﱧ ﻫﱺﻮﱺﯨﻪﱨ ﻓﱁﺘﱧﺮﱹﺩﱧﻯﳎ ﳁﳈﳃﳀ
 1. "Maka janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya serta ia menurut hawa nafsunya; kerana dengan itu engkau akan binasa.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺗﲘﻠﱀﻚﱔ ﺑﲐﻴﱧﻤﲘﻴﻨﲘﻚﱔ ﻳﱧ﮳ﻤﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﳁﳉﳃﳀ
 1. "Dan apa (bendanya) yang di tangan kananmu itu wahai Musa?"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻫﲔﻰﱺ ﻋﱺﺼﱺﺎﻯﱺ ﺃﱁﺗﱧﻮﱺﻛﱞﺆﱻﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﱺﺎ ﻭﱺﺃﱁﻫﱻﺶﱟ ﺑﲐﻬﱺﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻏﱔﻨﱧﻤﲘﻰ ﻭﱺﻟﲘﻰﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻣﱧ﮲ﱧﺎﺭﲌﺏﱻ ﺃﱂﺧﱹﺮﱺﻯﳎ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Nabi Musa menjawab: "Ini ialah tongkatku; aku bertekan atasnya semasa, berjalan, dan aku memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku, dan ada lagi lain-lain keperluanku pada tongkat itu".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺃﱁﻟﱀﻘﲘﻬﱺﺎ ﻳﱧ﮳ﻤﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Allah Taala berfirman: "Campakkanlah tongkatmu itu wahai Musa!"
ﻓﱁﺄﱁﻟﱀﻘﱁﯩﳎﻬﱺﺎ ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﻫﲔﻰﱺ ﺣﱺﻴﱱﺔﱆ ﺗﱧﺴﱹﻌﱧﻰﳎ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Lalu ia mencampakkannya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang bergerak menjalar.
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺧﱻﺬﱓﻫﱺﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﺨﱺﻒﱹﲨ ﺳﱺﻨﱨﻌﲘﻴﺪﱻﻫﱺﺎ ﺳﲔﻴﺮﱺﺗﱧﻬﱺﺎ ﭐﵖﱓﵑﱂﻭﻟﱁﻰﳎ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Allah berfirman: "Tangkaplah akan dia, dan janganlah engkau takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang asal.
ﻭﱺﭐﺿﱹﻤﱨﻢﱦ ﻳﱧﺪﱺﻙﱔ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺟﱺﻨﱧﺎﺣﲔﻚﱔ ﺗﱧﺨﱹﺮﱻﺝﱹ ﺑﱧﻴﱦﻀﱺﺂﺀﱧ ﻣﲘﻦﱹ ﻏﱔﻴﱦﺮﲌ ﺳﱻﻮﳒﺀﲙ ﺀﱧﺍﻳﱧﺔﱃ ﺃﱂﺧﱹﺮﱺﻯﳎ ﳁﳄﳄﳀ
 1. "Dan kepitlah tanganmu di celah lambungmu; nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat; sebagai satu mukjizat yang lain.
ﻟﲘﻨﱨﺮﲌﻳﱧﻚﱔ ﻣﲘﻦﱹ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺘﲘﻨﱧﺎ ﭐﻟﱀﻜﱕﺒﱦﺮﱺﻯ ﳁﳅﳄﳀ
 1. "(Berlakunya yang demikian itu) kerana Kami hendak memperlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang besar.
ﭐﺫﱦﻫﱺﺐﱹ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻓﲘﺮﱹﻋﱺﻮﱹﻥﱧ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻃﱔﻐﱧﻰﳎ ﳁﳆﳄﳀ
 1. "Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺭﱺﺏﲃﲌ ﭐﺷﱓﺮﱺﺡﱹ ﻟﲘﻰ ﺻﱺﺪﱹﺭﲌﻯ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Nabi Musa berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku, dadaku;
ﻭﱺﻳﱧﺴﲃﲔﺮﱹ ﻟﲘﻰﳒ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌﻯ ﳁﳈﳄﳀ
 1. "Dan mudahkanlah bagiku, tugasku;
ﻭﱺﭐﺣﱹﻠﱂﻞﱓ ﻋﱻﻘﱀﺪﱺﺓﱫ ﻣﱰﲘﻦ ﻟﱊﲘﺴﱺﺎﻧﲘﻰ ﳁﳉﳄﳀ
 1. "Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku,
ﻳﱧﻔﱀﻘﱁﻬﱻﻮﺍﲯ ﻗﱁﻮﱹﻟﲘﻰ ﳁﳊﳄﳀ
 1. "Supaya mereka faham perkataanku;
ﻭﱺﭐﺟﱹﻌﱧﻞ ﻟﱊﲘﻰ ﻭﱺﺯﲌﻳﺮﱾﺍ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺃﱁﻫﱹﻠﲘﻰ ﳁﳋﳄﳀ
 1. "Dan jadikanlah bagiku, seorang penyokong dari keluargaku.
ﻫﱺ﮳ﺮﱻﻭﻥﱧ ﺃﱁﺧﲔﻰ ﳁﳂﳅﳀ
 1. "Iaitu Harun saudaraku;
ﭐﺷﱓﺪﱻﺩﱦ ﺑﲐﻪﲘﲶﳒ ﺃﱁﺯﱹﺭﲌﻯ ﳁﳃﳅﳀ
 1. "Kuatkanlah dengan sokongannya, pendirianku,
ﻭﱺﺃﱁﺷﱓﺮﲌﻛﱓﻪﱨ ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌﻯ ﳁﳄﳅﳀ
 1. "Dan jadikanlah dia turut campur bertanggungjawab dalam urusanku,
ﻛﱔﻰﱹ ﻧﱨﺴﱺﺒﱰﲐﺤﱺﻚﱔ ﻛﱔﺜﲘﻴﺮﱾﺍ ﳁﳅﳅﳀ
 1. "Supaya kami sentiasa beribadat dan memujiMu,
ﻭﱺﻧﱧﺬﱓﻛﱕﺮﱺﻙﱔ ﻛﱔﺜﲘﻴﺮﱼﺍ ﳁﳆﳅﳀ
 1. "Dan (supaya) kami sentiasa menyebut dan mengingatiMu;
ﺇﲐﻧﱱﻚﱔ ﻛﱕﻨﺖﱺ ﺑﲐﻨﱧﺎ ﺑﱧﺼﲔﻴﺮﱾﺍ ﳁﳇﳅﳀ
 1. "Sesungguhnya Engkau adalah sedia melihat dan mengetahui hal ehwal kami".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻗﱁﺪﱹ ﺃﱂﻭﺗﲘﻴﺖﱺ ﺳﱻﺆﱹﻟﱁﻚﱔ ﻳﱧ﮳ﻤﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﳁﳈﳅﳀ
 1. Allah berfirman: "Sesungguhnya telah diberikan kepadamu apa yang engkau pohonkan itu, wahai Musa!
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﻣﱧﻨﱧﻨﱱﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻚﱔ ﻣﱧﺮﲄﺓﱩ ﺃﱂﺧﱹﺮﱺﻯ﮵ ﳁﳉﳅﳀ
 1. "Dan demi sesungguhnya! Kami telahpun mengurniakan kepadamu berbagai nikmat pada satu masa yang lain sebelum ini.
ﺇﲐﺫﱦ ﺃﱁﻭﱹﺣﱺﻴﱦﻨﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁﻰ﮵ ﺃﱂﻣﱰﲘﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﻳﱨﻮﺣﱺﻰ﮵ ﳁﳊﳅﳀ
 1. "Ketika Kami ilhamkan kepada ibumu, dengan memberitahu kepadanya:
ﺃﱁﻥﲌ ﭐﻗﱀﺬﲘﻓﲘﻴﻪﲘ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺘﱱﺎﺑﱨﻮﺕﲔ ﻓﱁﭑﻗﱀﺬﲘﻓﲘﻴﻪﲘ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﻴﱧﻢﱰﲌ ﻓﱁﻠﱀﻴﱨﻠﱀﻘﲘﻪﲘ ﭐﻟﱀﻴﱧﻢﱲ ﺑﲐﭑﻟﺴﲄﺎﺣﲔﻞﲌ ﻳﱧﺄﱀﺧﱻﺬﱓﻩﱨ ﻋﱺﺪﱻﻭﲉ ﻟﱊﲘﻰ ﻭﱺﻋﱺﺪﱻﻭﲉ ﻟﱋﻪﱨﲵﲬ ﻭﱺﺃﱁﻟﱀﻘﱁﻴﱦﺖﱻ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻚﱔ ﻣﱧﺤﱺﺒﱱﺔﱅ ﻣﱰﲘﻨﱰﲘﻰ ﻭﱺﻟﲘﺘﱨﺼﱹﻨﱧﻊﱧ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻋﱺﻴﱦﻨﲘﻰﳒ ﳁﳋﳅﳀ
 1. "Letakkanlah anakmu di dalam peti, kemudian lepaskanlah peti itu ke laut, maka biarlah laut itu membawanya terdampar ke pantai, supaya dipungut oleh musuhKu dan musuhnya; dan Aku telah tanamkan dari kemurahanKu perasaan kasih sayang orang terhadapmu; dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanKu.
ﺇﲐﺫﱦ ﺗﱧﻤﱦﺸﲔﻰﳒ ﺃﱂﺧﱹﺘﱨﻚﱔ ﻓﱁﺘﱧﻘﱂﻮﻝﱕ ﻫﱺﻞﱓ ﺃﱁﺩﱨﻟﱌﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﻜﱓﻔﱂﻠﱂﻪﱨﲵﲨ ﻓﱁﺮﱺﺟﱺﻌﱦﻨﱧ﮳ﻚﱔ ﺇﲐﻟﱁﻰ﮵ ﺃﱂﻣﱰﲘﻚﱔ ﻛﱔﻰﱹ ﺗﱧﻘﱁﺮﲄ ﻋﱺﻴﱦﻨﱨﻬﱺﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﺤﱹﺰﱺﻥﱧﲬ ﻭﱺﻗﱁﺘﱧﻠﱀﺖﱺ ﻧﱧﻔﱀﺴﱾﺎ ﻓﱁﻨﱧﺠﲄﻴﱦﻨﱧ﮳ﻚﱔ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻐﱧﻢﱰﲌ ﻭﱺﻓﱁﺘﱧﻨﱱ﮳ﻚﱔ ﻓﱂﺘﱨﻮﻧﱫﺎﲬ ﻓﱁﻠﱁﺒﲐﺜﱀﺖﱺ ﺳﲔﻨﲘﻴﻦﱺ ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﻫﱹﻞﲌ ﻣﱧﺪﱹﻳﱧﻦﱺ ﺛﱂﻢﱱ ﺟﲌﺌﱦﺖﱺ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻗﱁﺪﱺﺭﲎ ﻳﱧ﮳ﻤﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﳁﳂﳆﳀ
 1. "Ketika saudara perempuanmu pergi mencarimu lalu berkata kepada orang-orang yang memungutmu:" Mahukah, aku tunjukkan kamu kepada orang yang boleh memeliharanya?" Maka dengan jalan itu Kami mengembalikanmu kepada ibumu supaya tenang hatinya dan supaya ia tidak berdukacita kerana bercerai denganmu; dan semasa engkau membunuh seorang lelaki, lalu Kami selamatkan engkau dari kesusahan pembunuhan itu; dan Kami telah melepaskan engkau berkali-kali dari berbagai-bagai cubaan; kemudian engkau tinggal dengan selamat beberapa tahun dalam kalangan penduduk negeri Madyan; setelah itu engkau sekarang datang dari sana pada masa yang telah ditentukan, wahai Musa!
ﻭﱺﭐﺻﱹﻄﱔﻨﱧﻌﱦﺘﱨﻚﱔ ﻟﲘﻨﱧﻔﱀﺴﲔﻰ ﳁﳃﳆﳀ
 1. "Dan Aku telah memilihmu untuk menjadi RasulKu.
ﭐﺫﱦﻫﱺﺐﱹ ﺃﱁﻧﺖﱺ ﻭﱺﺃﱁﺧﱻﻮﻙﱔ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻳﱧ﮳ﺘﲘﻰ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻨﲘﻴﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﺫﲘﻛﱓﺮﲌﻯ ﳁﳄﳆﳀ
 1. "Pergilah, engkau dan saudaramu, membawa mukjizat-mukjizat pengurniaanKu dan janganlah kamu berdua lemah dan cuai dalam menyebut serta mengingati Daku.
ﭐﺫﱦﻫﱺﺒﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻓﲘﺮﱹﻋﱺﻮﱹﻥﱧ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻃﱔﻐﱧﻰﳎ ﳁﳅﳆﳀ
 1. "Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya.
ﻓﱁﻘﱂﻮﵖﱔﵐ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻗﱁﻮﱹﵖﱘﵐ ﻟﱋﻴﱰﲐﻨﱫﺎ ﻟﱋﻌﱧﻠﱋﻪﱨﲵ ﻳﱧﺘﱧﺬﱔﻛﱞﺮﱻ ﺃﱁﻭﱹ ﻳﱧﺨﱹﺸﱔﻰﳎ ﳁﳆﳆﳀ
 1. "Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang lemah-lembut, semoga ia beringat atau takut".
ﻗﱁﺎﵖﱔﵐ ﺭﱺﺑﱱﻨﱧﺂ ﺇﲐﻧﱱﻨﱧﺎ ﻧﱧﺨﱺﺎﻑﱻ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﻔﱀﺮﱻﻁﱔ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻨﱧﺂ ﺃﱁﻭﱹ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﻄﱓﻐﱧﻰﳎ ﳁﳇﳆﳀ
 1. Mereka berdua berkata: "Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyeksa kami, atau ia akan melampau batas".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﵖﱔﵐ ﺗﱧﺨﱺﺎﻓﱁﺂﲨ ﺇﲐﻧﱱﻨﲘﻰ ﻣﱧﻌﱧﻜﱕﻤﱧﺂ ﺃﱁﺳﱹﻤﱧﻊﱨ ﻭﱺﺃﱁﺭﱺﻯﳎ ﳁﳈﳆﳀ
 1. Allah berfirman: "Janganlah kamu takut, sesungguhnya Aku ada bersama-sama kamu; Aku mendengar dan melihat segala-galanya.
ﻓﱁﺄﱀﺗﲘﻴﱧﺎﻩﱨ ﻓﱁﻘﱂﻮﵖﱔﵓ ﺇﲐﻧﱱﺎ ﺭﱺﺳﱻﻮﵖﱔﵐ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻓﱁﺄﱁﺭﱹﺳﲔﻞﱓ ﻣﱧﻌﱧﻨﱧﺎ ﺑﱧﻨﲘﻰﳒ ﺇﲐﺳﱹﺮﱺﳍﺀﲘﻳﻞﱔ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱨﻌﱧﺬﱝﲘﺑﱦﻬﱻﻢﱦﲨ ﻗﱁﺪﱹ ﺟﲌﺌﱦﻨﱧ﮳ﻚﱔ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻳﱧﺔﲚ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻚﱔﲨ ﻭﱺﭐﻟﺴﲄﻠﱁ﮳ﻢﱨ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﻦﲌ ﭐﺗﱱﺒﱧﻊﱧ ﭐﻟﱀﻬﱻﺪﱺﻯ﮵ ﳁﳉﳆﳀ
 1. "Oleh itu, pergilah kamu berdua kepadanya, kemudian katakanlah: "Bahawa sesungguhnya kami ini Rasul-rasul dari Tuhanmu, maka bebaskanlah kaum Bani lsrail mengikut kami, dan janganlah engkau menyeksakan mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu membawa satu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu! Dan selamat sejahtera itu adalah untuk orang-orang yang menurut petunjuk ugama Allah.
ﺇﲐﻧﱱﺎ ﻗﱁﺪﱹ ﺃﱂﻭﺣﲔﻰﱺ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻨﱧﺂ ﺃﱁﻥﱱ ﭐﻟﱀﻌﱧﺬﱔﺍﺏﱺ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﻦ ﻛﱔﺬﱞﺏﱺ ﻭﱺﺗﱧﻮﱺﻟﱋﻰﳎ ﳁﳊﳆﳀ
 1. "Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa azab seksa di dunia dan di akhirat ditimpakan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻓﱁﻤﱧﻦ ﺭﲄﺑﱲﻜﱕﻤﱧﺎ ﻳﱧ﮳ﻤﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﳁﳋﳆﳀ
 1. (Setelah mereka menyampaikan perintah Allah itu), Firaun berkata: "Jika demikian, siapakah Tuhan kamu berdua, hai Musa?"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺭﱺﺑﱲﻨﱧﺎ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯﳒ ﺃﱁﻋﱹﻄﱔﻰﳎ ﻛﱕﻞﱞ ﺷﱔﻰﱹﺀﲙ ﺧﱺﻠﱀﻘﱁﻪﱨﲵ ﺛﱂﻢﱱ ﻫﱺﺪﱺﻯﳎ ﳁﳂﳇﳀ
 1. Nabi Musa menjawab: "Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu: kejadian semulajadinya yang sesuai dengannya, kemudian Ia memberi petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻓﱁﻤﱧﺎ ﺑﱧﺎﻝﱕ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱻﻭﻥﲌ ﭐﵖﱓﵑﱂﻭﻟﱁﻰﳎ ﳁﳃﳇﳀ
 1. Firaun bertanya lagi: "Jika demikian, bagaimana pula keadaan kaum-kaum yang telah lalu?"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻋﲔﻠﱀﻤﱨﻬﱺﺎ ﻋﲔﻨﺪﱺ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻓﲘﻰ ﻛﲔﺘﱧ﮳ﺐﲎﲨ ﵖﱞﵐ ﻳﱧﻀﲔﻞﱟ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﻨﺴﱺﻰ ﳁﳄﳇﳀ
 1. Nabi Musa menjawab: "Pengetahuan mengenainya ada di sisi Tuhanku, tertulis di dalam sebuah Kitab; Tuhanku tidak pernah keliru dan Ia juga tidak pernah lupa".
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺟﱺﻌﱧﻞﱔ ﻟﱁﻜﱕﻢﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﻣﱧﻬﱹﺪﱾﺍ ﻭﱺﺳﱺﻠﱁﻚﱔ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺳﱻﺒﱨﵝﱅﵗ ﻭﱺﺃﱁﻧﺰﱺﻝﱔ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﻣﱧﺂﺀﱫ ﻓﱁﺄﱁﺧﱹﺮﱺﺟﱹﻨﱧﺎ ﺑﲐﻪﲘﲶﳒ ﺃﱁﺯﱹﻭﱺ﮴ﺟﱾﺎ ﻣﱰﲘﻦ ﻧﱱﺒﱧﺎﺕﲖ ﺷﱔﺘﱱﻰﳎ ﳁﳅﳇﳀ
 1. (Dia lah Tuhan) yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Ia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalu-lalang; dan Ia juga telah menurunkan hujan dari langit. Maka Kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya.
ﻛﱕﻠﱂﻮﺍﲯ ﻭﱺﭐﺭﱹﻋﱺﻮﱹﺍﲯ ﺃﱁﻧﱦﻌﱧ﮳ﻤﱧﻜﱕﻢﱦﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﻓﲘﻰ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﵖﱔﵕﻳﱧ﮳ﺖﲖ ﵖﱝﲔﵑﱂﻭﳖﻟﲘﻰ ﭐﻟﻨﱲﻬﱺﻰﳎ ﳁﳆﳇﳀ
 1. Makanlah kamu daripadanya dan berilah makan binatang-binatang ternak kamu; sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan Allah, bagi orang-orang yang berakal fikiran.
ﲿ ﻣﲘﻨﱦﻬﱺﺎ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧ﮳ﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻧﱨﻌﲘﻴﺪﱻﻛﱕﻢﱦ ﻭﱺﻣﲘﻨﱦﻬﱺﺎ ﻧﱨﺨﱹﺮﲌﺟﱻﻜﱕﻢﱦ ﺗﱧﺎﺭﱺﺓﱩ ﺃﱂﺧﱹﺮﱺﻯﳎ ﳁﳇﳇﳀ
 1. Dari bumilah Kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula Kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi.
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺃﱁﺭﱺﻳﱦﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺘﲘﻨﱧﺎ ﻛﱕﻠﱋﻬﱺﺎ ﻓﱁﻜﱔﺬﱞﺏﱺ ﻭﱺﺃﱁﺑﱧﻰﳎ ﳁﳈﳇﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya! Kami telah tunjukkan kepada Firaun segala tanda-tanda yang membukti kekuasaan Kami; dalam pada itu ia mendustakannya dan enggan beriman.
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺃﱁﺟﲌﺌﱦﺘﱧﻨﱧﺎ ﻟﲘﺘﱨﺨﱹﺮﲌﺟﱺﻨﱧﺎ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﺭﱹﺿﲔﻨﱧﺎ ﺑﲐﺴﲔﺤﱹﺮﲌﻙﱔ ﻳﱧ﮳ﻤﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﳁﳉﳇﳀ
 1. Firaun berkata: "Patutkah engkau datang kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihirmu, hai Musa?
ﻓﱁﻠﱁﻨﱧﺄﱀﺗﲘﻴﱧﻨﱱﻚﱔ ﺑﲐﺴﲔﺤﱹﺮﲎ ﻣﱰﲘﺜﱀﻠﲘﻪﲘﲶ ﻓﱁﭑﺟﱹﻌﱧﻞﱓ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻨﱧﺎ ﻭﱺﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻚﱔ ﻣﱧﻮﱹﻋﲔﺪﱾﺍ ﵖﱞﵐ ﻧﱨﺨﱹﻠﲘﻔﱂﻪﱨﲵ ﻧﱧﺤﱹﻦﱻ ﻭﱺﵖﱔﵓ ﺃﱁﻧﺖﱺ ﻣﱧﻜﱔﺎﻧﱫﺎ ﺳﱻﻮﱾﻯ ﳁﳊﳇﳀ
 1. "Kalau demikian, sesungguhnya kami juga akan bawakan kepadamu sihir yang seperti itu untuk melawanmu! Maka tentukanlah suatu tempoh pertemuan antara kami denganmu, yang kita bersama tidak akan memungkirinya, di suatu tempat yang sesuai bagi kedua belah pihak".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻣﱧﻮﱹﻋﲔﺪﱻﻛﱕﻢﱦ ﻳﱧﻮﱹﻡﱨ ﭐﻟﺰﲃﲌﻳﻨﱧﺔﲘ ﻭﱺﺃﱁﻥ ﻳﱨﺤﱹﺸﱔﺮﱺ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﱻ ﺿﱻﺤﱾﻰ ﳁﳋﳇﳀ
 1. Nabi Musa menjawab: "Tempoh yang aku tetapkan untuk kamu itu ialah hari perayaan, dan hendaklah orang ramai berhimpun pada waktu dhuha".
ﻓﱁﺘﱧﻮﱺﻟﱋﻰﳎ ﻓﲘﺮﱹﻋﱺﻮﱹﻥﱨ ﻓﱁﺠﱺﻤﱧﻊﱧ ﻛﱔﻴﱦﺪﱺﻩﱨﲵ ﺛﱂﻢﱱ ﺃﱁﺗﱧﻰﳎ ﳁﳂﳈﳀ
 1. Maka Firaun pun berangkat dari majlis itu. Ia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu-dayanya, kemudian ia datang ke tempat perlawanan.
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻟﱁﻬﱻﻢ ﻣﱲﻮﺳﱺﻰﳎ ﻭﱺﻳﱦﻠﱁﻜﱕﻢﱦ ﵖﱔﵐ ﺗﱧﻔﱀﺘﱧﺮﱻﻭﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻛﱔﺬﲘﺑﱫﺎ ﻓﱁﻴﱨﺴﱹﺤﲔﺘﱧﻜﱕﻢ ﺑﲐﻌﱧﺬﱔﺍﺏﲎﲨ ﻭﱺﻗﱁﺪﱹ ﺧﱺﺎﺏﱺ ﻣﱧﻦﲌ ﭐﻓﱀﺘﱧﺮﱺﻯﳎ ﳁﳃﳈﳀ
 1. Nabi Musa berkata kepada mereka: "Celakalah kamu kelak! Janganlah kamu mendakwa secara dusta terhadap Allah, kerana dengan sebab itu Ia akan membinasakan kamu dengan azab seksa; dan sesungguhnya orang yang berdusta, tetap hampa dan kecewa".
ﻓﱁﺘﱧﻨﱧ﮳ﺰﱺﻋﱻﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﻣﱦﺮﱺﻫﱻﻢ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﺃﱁﺳﱺﺮﲅﻭﺍﲯ ﭐﻟﻨﱱﺠﱹﻮﱺﻯﳎ ﳁﳄﳈﳀ
 1. Maka merekapun berbantahan dan berunding sesama sendiri mengenai perkara sihir mereka, dan mereka rahsiakan apa yang mereka rundingkan.
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻥﱦ ﻫﱺ﮳ﺬﱔ﮴ﻥﲌ ﻟﱁﺴﱺ﮳ﺤﲔﺮﱺ﮴ﻥﲌ ﻳﱨﺮﲌﻳﺪﱺﺍﻥﲌ ﺃﱁﻥ ﻳﱨﺨﱹﺮﲌﺟﱺﺎﻛﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺃﱁﺭﱹﺿﲔﻜﱕﻢ ﺑﲐﺴﲔﺤﱹﺮﲌﻫﲔﻤﱧﺎ ﻭﱺﻳﱧﺬﱓﻫﱺﺒﱧﺎ ﺑﲐﻄﱔﺮﲌﻳﻘﱁﺘﲘﻜﱕﻢﱨ ﭐﻟﱀﻤﱨﺜﱀﻠﱁﻰﳎ ﳁﳅﳈﳀ
 1. Mereka berkata: "Dua orang ini, sebenarnya dua ahli sihir yang bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihir mereka, dan hendak melenyapkan kepercayaan serta adat peraturan kamu yang utama.
ﻓﱁﺄﱁﺟﱹﻤﲘﻌﱨﻮﺍﲯ ﻛﱔﻴﱦﺪﱺﻛﱕﻢﱦ ﺛﱂﻢﱱ ﭐﺋﱦﺘﱨﻮﺍﲯ ﺻﱺﻔﱏﺎﲬ ﻭﱺﻗﱁﺪﱹ ﺃﱁﻓﱀﻠﱁﺢﱺ ﭐﻟﱀﻴﱧﻮﱹﻡﱧ ﻣﱧﻦﲌ ﭐﺳﱹﺘﱧﻌﱦﻠﱁﻰﳎ ﳁﳆﳈﳀ
 1. "Oleh itu, satukanlah segala cara helah kamu, kemudian datanglah beramai-ramai dalam satu barisan untuk menentangnya; dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻳﱧ﮳ﻤﱨﻮﺳﱺﻰ﮵ ﺇﲐﻣﱱﺂ ﺃﱁﻥ ﺗﱨﻠﱀﻘﲘﻰﱺ ﻭﱺﺇﲐﻣﱱﺂ ﺃﱁﻥ ﻧﱱﻜﱕﻮﻥﱧ ﺃﱁﻭﲄﻝﱔ ﻣﱧﻦﱹ ﺃﱁﻟﱀﻘﱁﻰﳎ ﳁﳇﳈﳀ
 1. Mereka berkata: "Wahai Musa! Engkaukah yang akan mencampak lebih dahulu atau kamikah yang mula-mula mencampak?"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺑﱧﻞﱓ ﺃﱁﻟﱀﻘﱂﻮﺍﲯﲨ ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﺣﲔﺒﱧﺎﻟﱂﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﻋﲔﺼﲔﻴﱲﻬﱻﻢﱦ ﻳﱨﺨﱺﻴﱱﻞﱕ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﻣﲘﻦ ﺳﲔﺤﱹﺮﲌﻫﲔﻢﱦ ﺃﱁﻧﱱﻬﱺﺎ ﺗﱧﺴﱹﻌﱧﻰﳎ ﳁﳈﳈﳀ
 1. Nabi Musa menjawab: "Bahkan kamulah campak dahulu". Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya seolah-olah benda-benda berjalan, disebabkan sihir mereka.
ﻓﱁﺄﱁﻭﱹﺟﱺﺲﱺ ﻓﲘﻰ ﻧﱧﻔﱀﺴﲔﻪﲘﲶ ﺧﲔﻴﻔﱁﺔﱅ ﻣﱲﻮﺳﱺﻰﳎ ﳁﳉﳈﳀ
 1. Maka yang demikian menjadikan Nabi Musa merasa takut sedikit dalam hatinya.
ﻗﱂﻠﱀﻨﱧﺎ ﵖﱔﵐ ﺗﱧﺨﱺﻒﱹ ﺇﲐﻧﱱﻚﱔ ﺃﱁﻧﺖﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﻋﱹﻠﱁﻰﳎ ﳁﳊﳈﳀ
 1. Kami berfirman kepadanya: "Janganlah engkau takut (wahai Musa)! Sesungguhnya engkaulah yang tertinggi mengatasi mereka dengan kemenangan.
ﻭﱺﺃﱁﻟﱀﻖﲌ ﻣﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﻳﱧﻤﲘﻴﻨﲘﻚﱔ ﺗﱧﻠﱀﻘﱁﻒﱹ ﻣﱧﺎ ﺻﱺﻨﱧﻌﱨﻮﳒﺍﲯﲨ ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺎ ﺻﱺﻨﱧﻌﱨﻮﺍﲯ ﻛﱔﻴﱦﺪﱻ ﺳﱺ﮳ﺤﲔﺮﲎﲨ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱨﻔﱀﻠﲘﺢﱻ ﭐﻟﺴﲄﺎﺣﲔﺮﱻ ﺣﱺﻴﱦﺚﱻ ﺃﱁﺗﱧﻰﳎ ﳁﳋﳈﳀ
 1. "Dan campakkanlah apa yang ada di tangan kananmu, nescaya ia menelan segala (benda-benda sihir) yang mereka lakukan, kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir; sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan, di mana sahaja ia berada".
ﻓﱁﺄﱂﻟﱀﻘﲘﻰﱺ ﭐﻟﺴﲄﺤﱺﺮﱺﺓﱨ ﺳﱻﺠﲄﺪﱾﺍ ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﳒﺍﲯ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱱﺎ ﺑﲐﺮﱺﺏﲃﲌ ﻫﱺ﮳ﺮﱻﻭﻥﱧ ﻭﱺﻣﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﳁﳂﳉﳀ
 1. (Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya yang terus menelan segala benda sihir mereka), maka keadaan yang demikian menjadikan ahli-ahli sihir itu segera merebahkan diri sujud sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan yang mengutus Nabi Harun dan Nabi Musa".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﺘﱨﻢﱦ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻗﱁﺒﱦﻞﱔ ﺃﱁﻥﱦ ﺀﱧﺍﺫﱧﻥﱧ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦﲨ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻟﱁﻜﱔﺒﲐﻴﺮﱻﻛﱕﻢﱨ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻋﱺﻠﱋﻤﱧﻜﱕﻢﱨ ﭐﻟﺴﲃﲔﺤﱹﺮﱺﲨ ﻓﱁﵝﱁﵘﱂﻗﱁﻄﱝﲔﻌﱧﻦﲄ ﺃﱁﻳﱦﺪﲘﻳﱧﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﺃﱁﺭﱹﺟﱻﻠﱁﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺧﲔﻠﱁ﮳ﻒﲖ ﻭﱺﵖﱔﵑﱂﺻﱺﻠﱊﲘﺒﱧﻨﱱﻜﱕﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﺟﱻﺬﱕﻭﻉﲠ ﭐﻟﻨﱱﺨﱹﻞﲌ ﻭﱺﻟﱁﺘﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻦﲄ ﺃﱁﻳﱲﻨﱧﺂ ﺃﱁﺷﱔﺪﲅ ﻋﱺﺬﱔﺍﺑﱫﺎ ﻭﱺﺃﱁﺑﱦﻘﱁﻰﳎ ﳁﳃﳉﳀ
 1. Firaun berkata: "Patutkah kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya dia lah ketua kamu yang mengajar sihir kepada kamu. Oleh itu, demi sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang, dan aku akan memalang kamu pada batang-batang pohon tamar; dan demi sesungguhnya kamu akan mengetahui kelak siapakah di antara kita yang lebih keras azab seksanya dan lebih kekal".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻟﱁﻦ ﻧﱲﺆﱹﺛﲘﺮﱺﻙﱔ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﺎ ﺟﱺﺂﺀﱧﻧﱧﺎ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﺒﱧﻴﱰﲐﻨﱧ﮳ﺖﲔ ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻓﱁﻄﱔﺮﱺﻧﱧﺎﲨ ﻓﱁﭑﻗﱀﺾﲜ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﺖﱺ ﻗﱁﺎﺽﲝﲨ ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺎ ﺗﱧﻘﱀﻀﲔﻰ ﻫﱺ﮳ﺬﲘﻩﲘ ﭐﻟﱀﺤﱺﻴﱧﻮﳎﺓﱧ ﭐﻟﺪﲅﻧﱦﻴﱧﺂ ﳁﳄﳉﳀ
 1. Mereka menjawab: "Kami tidak sekali-kali akan mengutamakanmu daripada apa yang telah datang kepada kami dari mukjizat-mukjizat yang terang nyata, dan (tidak akan mengutamakanmu daripada) Tuhan yang telah menjadikan kita semua. Oleh itu, hukumkanlah apa sahaja yang engkau hendak hukumkan, kerana sesungguhnya engkau hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan dunia ini sahaja.
ﺇﲐﻧﱱﺂ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱱﺎ ﺑﲐﺮﱺﺑﱰﲐﻨﱧﺎ ﻟﲘﻴﱧﻐﱦﻔﲘﺮﱺ ﻟﱁﻨﱧﺎ ﺧﱺﻄﱔ﮳ﻴﱧ﮳ﻨﱧﺎ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﻛﱓﺮﱺﻫﱹﺘﱧﻨﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﺴﲃﲔﺤﱹﺮﲌﲩ ﻭﱺﭐﴦﴥﴤﱨ ﺧﱺﻴﱦﺮﱿ ﻭﱺﺃﱁﺑﱦﻘﱁﻰ﮵ ﳁﳅﳉﳀ
 1. "Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, supaya diampunkanNya kesalahan-kesalahan kami, dan dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kami melakukannya. Dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih kekal balasan pahalaNya.
ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﺄﱀﺕﲔ ﺭﱺﺑﱱﻪﱨﲵ ﻣﱨﺠﱹﺮﲌﻣﱫﺎ ﻓﱁﺈﲐﻥﱱ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱧ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﻤﱨﻮﺕﱻ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﺤﱹﻴﱧﻰﳎ ﳁﳆﳉﳀ
 1. "Sebenarnya sesiapa yang datang kepada Tuhannya pada hari akhirat sedang ia bersalah maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahannam yang ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
ﻭﱺﻣﱧﻦ ﻳﱧﺄﱀﺗﲘﻪﲘﲶ ﻣﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱫﺎ ﻗﱁﺪﱹ ﻋﱺﻤﲘﻞﱔ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﻓﱁﺄﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﺪﲄﺭﱺﺟﱺ﮳ﺖﱻ ﭐﻟﱀﻌﱨﻠﱁﻰﳎ ﳁﳇﳉﳀ
 1. "Dan sesiapa yang datang kepadaNya sedang ia beriman, serta ia telah mengerjakan amal-amal yang soleh, maka mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya:
ﺟﱺﻨﱱ﮳ﺖﱻ ﻋﱺﺪﱹﻥﲎ ﺗﱧﺠﱹﺮﲌﻯ ﻣﲘﻦ ﺗﱧﺤﱹﺘﲘﻬﱺﺎ ﭐﵖﱓﵑﱁﻧﱦﻬﱺ﮳ﺮﱻ ﺧﱺ﮳ﻠﲘﺪﲘﻳﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎﲬ ﻭﱺﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺟﱺﺰﱺﺁﺀﱨ ﻣﱧﻦ ﺗﱧﺰﱺﻛﱞﻰﳎ ﳁﳈﳉﳀ
 1. "(Iaitu) Syurga-syurga yang kekal, yang mengalir padanya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan yang demikian itu ialah balasan orang-orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan kufur dan maksiat".
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺃﱁﻭﱹﺣﱺﻴﱦﻨﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰ﮵ ﺃﱁﻥﱦ ﺃﱁﺳﱹﺮﲌ ﺑﲐﻌﲘﺒﱧﺎﺩﲘﻯ ﻓﱁﭑﺿﱹﺮﲌﺏﱹ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻃﱔﺮﲌﻳﻘﱅﺎ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﺒﱧﺤﱹﺮﲌ ﻳﱧﺒﱧﺴﱾﺎ ﵖﱞﵐ ﺗﱧﺨﱺ﮳ﻒﱻ ﺩﱧﺭﱺﻛﱘﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﺨﱹﺸﱔﻰﳎ ﳁﳉﳉﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya! Kami telah wahyukan kepada Nabi Musa: "Hendaklah engkau membawa hamba-hambaKu (kaummu) keluar memgembara pada waktu malam, kemudian pukulah air laut dengan tongkatmu, untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu; janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh, dan jangan pula engkau takut tenggelam".
ﻓﱁﺄﱁﺗﱦﺒﱧﻌﱧﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﺮﱹﻋﱺﻮﱹﻥﱨ ﺑﲐﺠﱻﻨﱨﻮﺩﲘﻩﲘﲶ ﻓﱁﻐﱧﺸﲔﻴﱧﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻴﱧﻢﱰﲌ ﻣﱧﺎ ﻏﱔﺸﲔﻴﱧﻬﱻﻢﱦ ﳁﳊﳉﳀ
 1. Maka Firaun pun mengejar mereka bersama-sama dengan tenteranya, lalu ia dan orang-orangnya diliputi oleh air laut yang menenggelamkan mereka semuanya dengan cara yang sedahsyat-dahsyatnya.
ﻭﱺﺃﱁﺿﱺﻞﱞ ﻓﲘﺮﱹﻋﱺﻮﱹﻥﱨ ﻗﱁﻮﱹﻣﱧﻪﱨﲵ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻫﱺﺪﱺﻯﳎ ﳁﳋﳉﳀ
 1. Dan dengan itu Firaun telah menjerumuskan kaumnya ke tempat kebinasaan, dan tidaklah ia membawa mereka ke jalan yang benar.
ﻳﱧ﮳ﺒﱧﻨﲘﻰﳒ ﺇﲐﺳﱹﺮﱺﳍﺀﲘﻳﻞﱔ ﻗﱁﺪﱹ ﺃﱁﻧﺠﱺﻴﱦﻨﱧ﮳ﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﻋﱺﺪﱻﻭﲃﲌﻛﱕﻢﱦ ﻭﱺﻭﱺ﮴ﻋﱺﺪﱹﻧﱧ﮳ﻜﱕﻢﱦ ﺟﱺﺎﻧﲘﺐﱺ ﭐﻟﻄﱟﻮﺭﲌ ﭐﵖﱓﵑﱁﻳﱦﻤﱧﻦﱺ ﻭﱺﻧﱧﺰﲄﻟﱀﻨﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱨ ﭐﻟﱀﻤﱧﻦﲄ ﻭﱺﭐﻟﺴﲄﻠﱀﻮﱺﻯﳎ ﳁﳂﳊﳀ
 1. Wahai Bani lsrail! Sesungguhnya Kami telah selamatkan kamu dari musuh kamu, dan Kami telah janjikan kamu (dengan memberi wahyu kepada Nabi Musa) di sebelah kanan Gunung Tursina itu, dan kami turunkan kepada kamu "Mann" dan "Salwa",
ﻛﱕﻠﱂﻮﺍﲯ ﻣﲘﻦ ﻃﱔﻴﱰﲐﺒﱧ﮳ﺖﲔ ﻣﱧﺎ ﺭﱺﺯﱺﻗﱀﻨﱧ﮳ﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻄﱓﻐﱧﻮﱹﺍﲯ ﻓﲘﻴﻪﲘ ﻓﱁﻴﱧﺤﲔﻞﱞ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﻏﱔﻀﱺﺒﲐﻰﲨ ﻭﱺﻣﱧﻦ ﻳﱧﺤﱹﻠﲘﻞﱓ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻏﱔﻀﱺﺒﲐﻰ ﻓﱁﻘﱁﺪﱹ ﻫﱺﻮﱺﻯﳎ ﳁﳃﳊﳀ
 1. Serta Kami katakan: Makanlah dari benda-benda yang baik yang Kami kurniakan kepada kamu, dan janganlah kamu melampaui batas padanya, kerana dengan yang demikian kamu akan ditimpa kemurkaanKu; dan sesiapa yang ditimpa kemurkaanKu, maka sesungguhnya binasalah ia.
ﻭﱺﺇﲐﻧﱰﲘﻰ ﻟﱁﻐﱧﻔﱋﺎﺭﱿ ﻟﱊﲘﻤﱧﻦ ﺗﱧﺎﺏﱺ ﻭﱺﺀﱧﺍﻣﱧﻦﱺ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻞﱔ ﺻﱺ﮳ﻠﲘﺤﱾﺎ ﺛﱂﻢﱱ ﭐﻫﱹﺘﱧﺪﱺﻯﳎ ﳁﳄﳊﳀ
 1. Dan sesungguhnya Aku yang amat memberi ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta beriman dan beramal soleh, kemudian ia tetap teguh menurut petunjuk yang diberikan kepadanya.
ﲿ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﻋﱹﺠﱺﻠﱁﻚﱔ ﻋﱺﻦ ﻗﱁﻮﱹﻣﲘﻚﱔ ﻳﱧ﮳ﻤﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﳁﳅﳊﳀ
 1. Dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang ke mari lebih dahulu dari kaum engkau wahai Musa?.
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻫﱻﻢﱦ ﺃﱂﻭﳖﵖﱔﵐﳓﺀﲘ ﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺃﱁﺛﱁﺮﲌﻯ ﻭﱺﻋﱺﺠﲌﻠﱀﺖﱻ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻚﱔ ﺭﱺﺏﲃﲌ ﻟﲘﺘﱧﺮﱹﺿﱺﻰﳎ ﳁﳆﳊﳀ
 1. Nabi Musa menjawab: "Mereka itu ada mengiringi daku tidak jauh dari sini; dan aku segera datang kepadaMu, wahai Tuhanku, supaya Engkau reda akan daku".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻓﱁﺈﲐﻧﱱﺎ ﻗﱁﺪﱹ ﻓﱁﺘﱧﻨﱱﺎ ﻗﱁﻮﱹﻣﱧﻚﱔ ﻣﲘﻦﲲ ﺑﱧﻌﱦﺪﲘﻙﱔ ﻭﱺﺃﱁﺿﱺﻠﱋﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﺴﲄﺎﻣﲘﺮﲌﻯﲅ ﳁﳇﳊﳀ
 1. (Setelah selesainya urusan itu) maka Allah berfirman kepada Nabi Musa: "Sesungguhnya Kami telah mengenakan kaummu satu fitnah ujian sepeninggalanmu, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri"
ﻓﱁﺮﱺﺟﱺﻊﱧ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰ﮵ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻗﱁﻮﱹﻣﲘﻪﲘﲶ ﻏﱔﻀﱹﺒﱧ﮳ﻦﱺ ﺃﱁﺳﲔﻔﱅﺎﲬ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﻌﲘﺪﱹﻛﱕﻢﱦ ﺭﱺﺑﱲﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﻋﱹﺪﱼﺍ ﺣﱺﺴﱺﻨﱩﺎﲬ ﺃﱁﻓﱁﻄﱔﺎﻝﱔ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱨ ﭐﻟﱀﻌﱧﻬﱹﺪﱻ ﺃﱁﻡﱦ ﺃﱁﺭﱺﺩﺗﱲﻢﱦ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﺤﲔﻞﱞ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﻏﱔﻀﱺﺐﱿ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻜﱕﻢﱦ ﻓﱁﺄﱁﺧﱹﻠﱁﻔﱀﺘﱨﻢ ﻣﱱﻮﱹﻋﲔﺪﲘﻯ ﳁﳈﳊﳀ
 1. Maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dengan perasaan marah dan dukacita; ia berkata: "Wahai kaumku! Bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kamu dengan satu perjanjian yang baik? Patutkah kamu merasa panjang masa pemergianku menerima apa yang dijanjikan itu? Atau kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari Tuhan kamu, lalu kamu menyalahi perjanjian kamu denganku?"
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﺧﱹﻠﱁﻔﱀﻨﱧﺎ ﻣﱧﻮﱹﻋﲔﺪﱺﻙﱔ ﺑﲐﻤﱧﻠﱀﻜﲔﻨﱧﺎ ﻭﱺﻟﱁ﮳ﻜﲔﻨﱱﺎ ﺣﱻﻤﱰﲘﻠﱀﻨﱧﺂ ﺃﱁﻭﱹﺯﱺﺍﺭﱾﺍ ﻣﱰﲘﻦ ﺯﲌﻳﻨﱧﺔﲘ ﭐﻟﱀﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﻓﱁﻘﱁﺬﱔﻓﱀﻨﱧ﮳ﻬﱺﺎ ﻓﱁﻜﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺃﱁﻟﱀﻘﱁﻰ ﭐﻟﺴﲄﺎﻣﲘﺮﲌﻯﲅ ﳁﳉﳊﳀ
 1. Mereka menjawab: "Kami tidak menyalahi janji kami kepadamu itu dengan kuasa dan ikhtiar kami, tetapi kami telah dibebankan membawa barang-barang perhiasan orang-orang (Mesir) itu, supaya kami mencampakkannya ke dalam api lalu kami melakukan yang demikian, maka demikianlah juga "Samiri" mencampakkan apa yang dibawanya.
ﻓﱁﺄﱁﺧﱹﺮﱺﺝﱺ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻋﲔﺠﱹﵝﱅﵗ ﺟﱺﺴﱺﺪﱾﺍ ﻟﱋﻪﱨﲵ ﺧﱻﻮﱺﺍﺭﱿ ﻓﱁﻘﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺁ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻬﱻﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﺇﲐﻟﱁ﮳ﻪﱨ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﻓﱁﻨﱧﺴﲔﻰﱺ ﳁﳊﳊﳀ
 1. "Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari leburan barang-barang itu (patung) seekor anak lembu yang bertubuh lagi bersuara, lalu mereka berkata: "Ini ialah tuhan kamu dan tuhan bagi Musa, tetapi Musa telah lupa!"
ﺃﱁﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱧﺮﱺﻭﱹﻥﱧ ﺃﱁﵖﱞﵐ ﻳﱧﺮﱹﺟﳩﻊﱨ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﻗﱁﻮﱹﵖﱘﵐ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﻤﱦﻠﲘﻚﱕ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺿﱺﺮﲈﺍ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻧﱧﻔﱀﻌﱫﺎ ﳁﳋﳊﳀ
 1. Patutkah mereka tidak mahu berfikir sehingga mereka tidak nampak bahawa patung itu tidak dapat menjawab perkataan mereka, dan tidak berkuasa mendatangkan bahaya atau memberi manfaat kepada mereka?
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻫﱺ﮳ﺮﱻﻭﻥﱨ ﻣﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻞﱕ ﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺎ ﻓﱂﺘﲘﻨﺘﱨﻢ ﺑﲐﻪﲘﲶﲨ ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﺭﱺﺑﱱﻜﱕﻢﱨ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﱻ ﻓﱁﭑﺗﱱﺒﲐﻌﱨﻮﻧﲘﻰ ﻭﱺﺃﱁﻃﲔﻴﻌﱨﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌﻯ ﳁﳂﳋﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya, Nabi Harun telahpun berkata kepada mereka sebelum itu: "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung itu, dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah-limpah rahmatNya; oleh itu, ikutlah daku dan taatlah akan perintahku".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻟﱁﻦ ﻧﱱﺒﱦﺮﱺﺡﱺ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻋﱺ﮳ﻜﲔﻔﲘﻴﻦﱺ ﺣﱺﺘﱱﻰﳎ ﻳﱧﺮﱹﺟﲌﻊﱧ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻨﱧﺎ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﳁﳃﳋﳀ
 1. Mereka menjawab: "Kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembahan patung ini, (bahkan) kami akan tetap menyembahnya hingga Nabi Musa kembali kepada kami".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧ﮳ﻬﱺ﮳ﺮﱻﻭﻥﱨ ﻣﱧﺎ ﻣﱧﻨﱧﻌﱧﻚﱔ ﺇﲐﺫﱦ ﺭﱺﺃﱁﻳﱦﺘﱧﻬﱻﻢﱦ ﺿﱺﻠﱌﻮﳒﺍﲯ ﳁﳄﳋﳀ
 1. (Sekembalinya), Nabi Musa berkata: "Wahai Harun, apakah maniknya yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat,
ﺃﱁﵖﱞﵐ ﺗﱧﺘﱱﺒﲐﻌﱧﻦﲌﲨ ﺃﱁﻓﱁﻌﱧﺼﱺﻴﱦﺖﱺ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌﻯ ﳁﳅﳋﳀ
 1. "Daripada menurutku? Adakah engkau ingkar akan suruhanku?"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧﺒﱦﻨﱧﺆﱻﻡﱱ ﵖﱔﵐ ﺗﱧﺄﱀﺧﱻﺬﱓ ﺑﲐﻠﲘﺤﱹﻴﱧﺘﲘﻰ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺑﲐﺮﱺﺃﱀﺳﲔﻰﳒﲨ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰ ﺧﱺﺸﲔﻴﺖﱻ ﺃﱁﻥ ﺗﱧﻘﱂﻮﻝﱔ ﻓﱁﺮﲄﻗﱀﺖﱺ ﺑﱧﻴﱦﻦﱺ ﺑﱧﻨﲘﻰﳒ ﺇﲐﺳﱹﺮﱺﳍﺀﲘﻳﻞﱔ ﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﺗﱧﺮﱹﻗﱂﺐﱹ ﻗﱁﻮﱹﻟﲘﻰ ﳁﳆﳋﳀ
 1. Nabi Harun menjawab: "Wahai anak ibuku! Janganlah engkau meragut janggutku dan janganlah menarik (rambut) kepalaku. Sesungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata kepadaku: ` Engkau telah memecah-belahkan kaum Bani lsrail sesama sendiri, dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku! ' "
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻓﱁﻤﱧﺎ ﺧﱺﻄﱓﺒﱨﻚﱔ ﻳﱧ﮳ﺴﱺ﮳ﻤﲘﺮﲌﻯﲅ ﳁﳇﳋﳀ
 1. (Sesudah itu Nabi Musa hadapkan kemarahannya kepada Samiri lalu) bertanya: "Apa pula halmu, wahai Samiri?"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺑﱧﺼﱻﺮﱹﺕﱻ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﺒﱦﺼﱻﺮﱻﻭﺍﲯ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻓﱁﻘﱁﺒﱧﻀﱹﺖﱻ ﻗﱁﺒﱦﻀﱺﺔﱅ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺃﱁﺛﱁﺮﲌ ﭐﻟﺮﲄﺳﱻﻮﻝﲌ ﻓﱁﻨﱧﺒﱧﺬﱓﺗﱨﻬﱺﺎ ﻭﱺﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺳﱺﻮﲄﻟﱁﺖﱹ ﻟﲘﻰ ﻧﱧﻔﱀﺴﲔﻰ ﳁﳈﳋﳀ
 1. Ia menjawab:" Aku mengetahui dan menyedari apa yang tidak diketahui oleh mereka, lalu aku mengambil segenggam dari kesan jejak Rasul itu, kemudian aku mencampakkannya; dan demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsuku".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻓﱁﭑﺫﱦﻫﱺﺐﱹ ﻓﱁﺈﲐﻥﱱ ﻟﱁﻚﱔ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﺤﱺﻴﱧﻮﳎﺓﲘ ﺃﱁﻥ ﺗﱧﻘﱂﻮﻝﱔ ﵖﱔﵐ ﻣﲘﺴﱺﺎﺱﱺﲨ ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﻟﱁﻚﱔ ﻣﱧﻮﱹﻋﲔﺪﱾﺍ ﻟﱋﻦ ﺗﱨﺨﱹﻠﱁﻔﱁﻪﱨﲵﲨ ﻭﱺﭐﻧﻈﱕﺮﱹ ﺇﲐﻟﱁﻰ﮵ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻬﲌﻚﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻇﱔﻠﱀﺖﱺ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻋﱺﺎﻛﲔﻔﱅﺎﲨ ﻟﱋﻨﱨﺤﱺﺮﲃﲌﻗﱁﻨﱱﻪﱨﲵ ﺛﱂﻢﱱ ﻟﱁﻨﱧﻨﺴﲔﻔﱁﻨﱱﻪﱨﲵ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﻴﱧﻢﱰﲌ ﻧﱧﺴﱹﻔﱃﺎ ﳁﳉﳋﳀ
 1. Nabi Musa berkata kepada Samiri: "Jika demikian, pergilah, (engkau adalah diusir dan dipulaukan), kerana sesungguhnya telah ditetapkan bagimu akan berkata dalam kehidupan dunia ini: ` Jangan sentuh daku ', dan sesungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu satu balasan akhirat yang engkau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya. Dan (sekarang) lihatlah kepada tuhanmu yang engkau sekian lama menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya kemudian kami akan menghancur dan menaburkan serbuknya di laut sehingga hilang lenyap.
ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻬﱻﻜﱕﻢﱨ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﵖﱔﵓ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻪﱧ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻫﱻﻮﱺﲬ ﻭﱺﺳﲔﻊﱧ ﻛﱕﻞﱞ ﺷﱔﻰﱹﺀﲙ ﻋﲔﻠﱀﻤﱫﺎ ﳁﳊﳋﳀ
 1. "Sesungguhnya Tuhan kamu hanya Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang meliputi pengetahuanNya akan tiap-tiap sesuatu".
ﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻧﱧﻘﱂﺺﲅ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻚﱔ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻧﲲﺒﱧﺂﺀﲘ ﻣﱧﺎ ﻗﱁﺪﱹ ﺳﱺﺒﱧﻖﱺﲬ ﻭﱺﻗﱁﺪﱹ ﺀﱧﺍﺗﱧﻴﱦﻨﱧ﮳ﻚﱔ ﻣﲘﻦ ﻟﱋﺪﱻﻧﱱﺎ ﺫﲘﻛﱓﺮﱾﺍ ﳁﳋﳋﳀ
 1. Demikianlah Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad), sebahagian dari kisah-kisah umat manusia yang telah lalu; dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu, dari sisi Kami (sebuah Kitab Al-Quran yang menjadi) peringatan.
ﻣﱱﻦﱹ ﺃﱁﻋﱹﺮﱺﺽﱺ ﻋﱺﻨﱦﻪﱨ ﻓﱁﺈﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻳﱧﺤﱹﻤﲘﻞﱕ ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﭐﻟﱀﻘﲘﻴﱧ﮳ﻤﱧﺔﲘ ﻭﲌﺯﱹﺭﱼﺍ ﳁﳂﳂﳃﳀ
 1. Sesiapa yang berpaling ingkar dari peringatan Al-Quran itu, maka sesungguhnya ia pada hari kiamat menanggung beban (dosa) yang berat.
ﺧﱺ﮳ﻠﲘﺪﲘﻳﻦﱺ ﻓﲘﻴﻪﲘﲨ ﻭﱺﺳﱺﺂﺀﱧ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﭐﻟﱀﻘﲘﻴﱧ﮳ﻤﱧﺔﲘ ﺣﲔﻤﱦﵝﱅﵗ ﳁﳃﳂﳃﳀ
 1. Mereka kekal di dalam (azab) dosa itu; dan amatlah buruknya tanggungan itu bagi mereka pada hari kiamat,
ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱨﻨﻔﱁﺦﱻ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺼﲅﻮﺭﲌﲬ ﻭﱺﻧﱧﺤﱹﺸﱕﺮﱻ ﭐﻟﱀﻤﱨﺠﱹﺮﲌﻣﲘﻴﻦﱺ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﺯﱻﺭﱹﻗﱅﺎ ﳁﳄﳂﳃﳀ
 1. (Iaitu) hari ditiup Sangkakala, dan Kami akan himpunkan pada hari itu orang-orang yang bersalah dalam keadaan kelabu matanya.
ﻳﱧﺘﱧﺨﱺ﮳ﻔﱁﺘﱨﻮﻥﱧ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻢﱦ ﺇﲐﻥ ﻟﱋﺒﲐﺜﱀﺘﱨﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻋﱺﺸﱓﺮﱾﺍ ﳁﳅﳂﳃﳀ
 1. Mereka berbisik-bisik sesama sendiri: "Kamu telah tinggal hanya sepuluh sahaja".
ﻧﱱﺤﱹﻦﱻ ﺃﱁﻋﱹﻠﱁﻢﱨ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﺇﲐﺫﱦ ﻳﱧﻘﱂﻮﻝﱕ ﺃﱁﻣﱦﺜﱁﻠﱂﻬﱻﻢﱦ ﻃﱔﺮﲌﻳﻘﱁﺔﱃ ﺇﲐﻥ ﻟﱋﺒﲐﺜﱀﺘﱨﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻳﱧﻮﱹﻣﱫﺎ ﳁﳆﳂﳃﳀ
 1. (Allah berfirman): Kami lebih mengetahui akan kadar masa yang mereka katakan itu, manakala orang yang lebih tepat pendapatnya di antara mereka berkata pula: "Tiadalah kamu tinggal melainkan satu masa yang amat singkat".
ﻭﱺﻳﱧﺴﱹ﮲ﱧﻠﱂﻮﻧﱧﻚﱔ ﻋﱺﻦﲌ ﭐﻟﱀﺠﲌﺒﱧﺎﻝﲌ ﻓﱁﻘﱂﻞﱓ ﻳﱧﻨﺴﲔﻔﱂﻬﱺﺎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻧﱧﺴﱹﻔﱅﺎ ﳁﳇﳂﳃﳀ
 1. Dan mereka (yang kafir) bertanya kepadamu (wahai Muhammad) dari hal gunung-ganang; maka jawablah: "Tuhanku akan menghancurkannya menjadi debu ditiup angin.
ﻓﱁﻴﱧﺬﱔﺭﱻﻫﱺﺎ ﻗﱁﺎﻋﱾﺎ ﺻﱺﻔﱀﺼﱺﻔﱅﺎ ﳁﳈﳂﳃﳀ
 1. "Lalu Ia membiarkan tapak gunung-gunung itu (di bumi) rata lagi licin".
ﵖﱞﵐ ﺗﱧﺮﱺﻯﳎ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻋﲔﻮﱺﺟﱾﺎ ﻭﱺﵖﱔﵓ ﺃﱁﻣﱦﺘﱫﺎ ﳁﳉﳂﳃﳀ
 1. Engkau tidak akan melihat pada tapaknya itu tempat yang rendah atau yang tinggi.
ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻳﱧﺘﱱﺒﲐﻌﱨﻮﻥﱧ ﭐﻟﺪﲄﺍﻋﲔﻰﱺ ﵖﱔﵐ ﻋﲔﻮﱺﺝﱺ ﻟﱁﻪﱨﲵﲨ ﻭﱺﺧﱺﺸﱔﻌﱧﺖﲔ ﭐﵖﱓﵑﱁﺻﱹﻮﱺﺍﺕﱻ ﻟﲘﻠﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱧﺴﱹﻤﱧﻊﱨ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻫﱺﻤﱦﺴﱾﺎ ﳁﳊﳂﳃﳀ
 1. Pada hari itu mereka menurut seruan panggilan yang menyeru mereka dengan tidak dapat melencong dari menurutnya; dan diam khusyuklah segala suara kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatNya sehingga engkau tidak mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan.
ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﵖﱞﵐ ﺗﱧﻨﻔﱁﻊﱨ ﭐﻟﺸﱞﻔﱁ﮳ﻌﱧﺔﱂ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﻦﱹ ﺃﱁﺫﲘﻥﱧ ﻟﱁﻪﱨ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﱻ ﻭﱺﺭﱺﺿﲔﻰﱺ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻗﱁﻮﱹﵖﱘﵐ ﳁﳋﳂﳃﳀ
 1. Pada hari itu, tidak berfaedah syafaat (dari dan kepada sesiapapun) kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah yang melimpah-limpah rahmatNya, dan kepada orang yang diredai perkataannya.
ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱨ ﻣﱧﺎ ﺑﱧﻴﱦﻦﱺ ﺃﱁﻳﱦﺪﲘﻳﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺧﱺﻠﱀﻔﱁﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱨﺤﲔﻴﻄﱕﻮﻥﱧ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻋﲔﻠﱀﻤﱫﺎ ﳁﳂﳃﳃﳀ
 1. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka (dari hal-hal dunia), dan apa yang di belakang mereka (dari perkara akhirat); sedang mereka tidak mengetahuinya secara meliputi.
ﲿ ﻭﱺﻋﱺﻨﱧﺖﲔ ﭐﻟﱀﻮﱻﺟﱻﻮﻩﱨ ﻟﲘﻠﱀﺤﱺﻰﲃﲤ ﭐﻟﱀﻘﱁﻴﱲﻮﻡﲌﲨ ﻭﱺﻗﱁﺪﱹ ﺧﱺﺎﺏﱺ ﻣﱧﻦﱹ ﺣﱺﻤﱧﻞﱔ ﻇﱕﻠﱀﻤﱫﺎ ﳁﳃﳃﳃﳀ
 1. Dan segala muka akan tunduk dengan berupa hina kepada Allah Yang Tetap Hidup, lagi Yang Kekal Mentadbirkan makhluk selama-lamanya; dan sesungguhnya telah rugi dan hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman.
ﻭﱺﻣﱧﻦ ﻳﱧﻌﱦﻤﱧﻞﱓ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﻣﱨﺆﱹﻣﲘﻦﱿ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱧﺨﱺﺎﻑﱻ ﻇﱕﻠﱀﻤﱫﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻫﱺﻀﱹﻤﱫﺎ ﳁﳄﳃﳃﳀ
 1. Dan sesiapa yang mengerjakan sebarang apa dari amal-amal yang soleh, sedang ia beriman, maka tidaklah (seharusnya) ia merasa takut dianiaya atau dikurangkan sedikitpun dari pahalanya.
ﻭﱺﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺃﱁﻧﺰﱺﻟﱀﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﻗﱂﺮﱹﺀﱧﺍﻧﱩﺎ ﻋﱺﺮﱺﺑﲐﻴﱵﺎ ﻭﱺﺻﱺﺮﲄﻓﱀﻨﱧﺎ ﻓﲘﻴﻪﲘ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻮﱺﻋﲔﻴﺪﲘ ﻟﱁﻌﱧﻠﱋﻬﱻﻢﱦ ﻳﱧﺘﱱﻘﱂﻮﻥﱧ ﺃﱁﻭﱹ ﻳﱨﺤﱹﺪﲘﺙﱻ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺫﲘﻛﱓﺮﱾﺍ ﳁﳅﳃﳃﳀ
 1. Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al-Quran sebagai bacaan dalam bahasa Arab, dan kami telah terangkan di dalamnya berbagai-bagai amaran supaya mereka (umat manusia seluruhnya) bertaqwa, atau mereka mendapat daripadanya sesuatu peringatan dari faedah mereka.
ﻓﱁﺘﱧﻌﱧ﮳ﻠﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﭐﻟﱀﻤﱧﻠﲘﻚﱕ ﭐﻟﱀﺤﱺﻖﲅﲩ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻌﱦﺠﱺﻞﱓ ﺑﲐﭑﻟﱀﻘﱂﺮﱹﺀﱧﺍﻥﲌ ﻣﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻞﲌ ﺃﱁﻥ ﻳﱨﻘﱀﻀﱺﻰ﮵ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻚﱔ ﻭﱺﺣﱹﻴﱨﻪﱨﲵﲨ ﻭﱺﻗﱂﻞ ﺭﲄﺏﲃﲌ ﺯﲌﺩﱦﻧﲘﻰ ﻋﲔﻠﱀﻤﱫﺎ ﳁﳆﳃﳃﳀ
 1. Maka Maha Tinggilah Allah, yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang Benar (pada segala-galanya). Dan janganlah engkau (wahai Muhammad) tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadamu, dan berdoalah dengan berkata: "Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku".
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﻋﱺﻬﲌﺪﱹﻧﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁﻰ﮵ ﺀﱧﺍﺩﱧﻡﱧ ﻣﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻞﱕ ﻓﱁﻨﱧﺴﲔﻰﱺ ﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﻧﱧﺠﲌﺪﱹ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻋﱺﺰﱹﻣﱫﺎ ﳁﳇﳃﳃﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya, Kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi ia lupa; dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh.
ﻭﱺﺇﲐﺫﱦ ﻗﱂﻠﱀﻨﱧﺎ ﻟﲘﻠﱀﻤﱧﻠﱁﳌﴣﲐﻜﱔﺔﲘ ﭐﺳﱹﺠﱻﺪﱻﻭﺍﲯ ﵖﲔﵕﺩﱧﻡﱧ ﻓﱁﺴﱺﺠﱺﺪﱻﻭﳒﺍﲯ ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺇﲐﺑﱦﻠﲘﻴﺲﱺ ﺃﱁﺑﱧﻰﳎ ﳁﳈﳃﳃﳀ
 1. Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", lalu mereka sujud, melainkan Iblis, ia enggan sujud.
ﻓﱁﻘﱂﻠﱀﻨﱧﺎ ﻳﱧﳌ﮲ﱧﺎﺩﱧﻡﱨ ﺇﲐﻥﱱ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻋﱺﺪﱻﻭﲉ ﻟﱋﻚﱔ ﻭﱺﻟﲘﺰﱺﻭﱹﺟﲌﻚﱔ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱨﺨﱹﺮﲌﺟﱺﻨﱱﻜﱕﻤﱧﺎ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﺠﱺﻨﱱﺔﲘ ﻓﱁﺘﱧﺸﱓﻘﱁﻰ﮵ ﳁﳉﳃﳃﳀ
 1. Maka, Kami berfirman: "Wahai Adam sesungguhnya Iblis ini musuh bagimu dan bagi isterimu; oleh itu, janganlah ia menyebabkan kamu berdua keluar dari Syurga, kerana dengan yang demikian engkau (dan isterimu) akan menderita.
ﺇﲐﻥﱱ ﻟﱁﻚﱔ ﺃﱁﵖﱞﵐ ﺗﱧﺠﱻﻮﻉﱧ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻌﱦﺮﱺﻯﳎ ﳁﳊﳃﳃﳀ
 1. "Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam Syurga itu dan tidak akan bertelanjang.
ﻭﱺﺃﱁﻧﱱﻚﱔ ﵖﱔﵐ ﺗﱧﻈﱓﻤﱧﺆﱻﺍﲯ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻀﱹﺤﱺﻰﳎ ﳁﳋﳃﳃﳀ
 1. "Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam Syurga itu, dan tidak akan merasa panas matahari".
ﻓﱁﻮﱺﺳﱹﻮﱺﺱﱺ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﭐﻟﺸﱞﻴﱦﻄﱔ﮳ﻦﱻ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧﳌ﮲ﱧﺎﺩﱧﻡﱨ ﻫﱺﻞﱓ ﺃﱁﺩﱨﻟﱌﻚﱔ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺷﱔﺠﱺﺮﱺﺓﲘ ﭐﻟﱀﺨﱻﻠﱀﺪﲘ ﻭﱺﻣﱨﻠﱀﻚﲖ ﵖﱞﵐ ﻳﱧﺒﱦﻠﱁﻰﳎ ﳁﳂﳄﳃﳀ
 1. Setelah itu maka Syaitan membisikkan (hasutan) kepadanya, dengan berkata: "Wahai Adam, mahukah, aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya, dan kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap?"
ﻓﱁﺄﱁﻛﱔﵝﱁﵗ ﻣﲘﻨﱦﻬﱺﺎ ﻓﱁﺒﱧﺪﱺﺕﱹ ﻟﱁﻬﱻﻤﱧﺎ ﺳﱺﻮﱹﺀﱧ﮴ﺗﱨﻬﱻﻤﱧﺎ ﻭﱺﻃﱔﻔﲘﻘﱁﺎ ﻳﱧﺨﱹﺼﲔﻔﱁﺎﻥﲌ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻤﱧﺎ ﻣﲘﻦ ﻭﱺﺭﱺﻕﲌ ﭐﻟﱀﺠﱺﻨﱱﺔﲘﲬ ﻭﱺﻋﱺﺼﱺﻰ﮵ ﺀﱧﺍﺩﱧﻡﱨ ﺭﱺﺑﱱﻪﱨﲵ ﻓﱁﻐﱧﻮﱺﻯﳎ ﳁﳃﳄﳃﳀ
 1. Kemudian mereka berdua memakan dari pohon itu, lalu terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing, dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari Syurga; dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan (dari mencapai hajatnya).
ﺛﱂﻢﱱ ﭐﺟﱹﺘﱧﺒﱧ﮳ﻪﱨ ﺭﱺﺑﱲﻪﱨﲵ ﻓﱁﺘﱧﺎﺏﱺ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻭﱺﻫﱺﺪﱺﻯﳎ ﳁﳄﳄﳃﳀ
 1. Kemudian Tuhannya memilihnya (dengan diberi taufiq untuk bertaubat), lalu Allah menerima taubatnya serta diberi petunjuk.
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﭐﻫﱹﺒﲐﻄﱔﺎ ﻣﲘﻨﱦﻬﱺﺎ ﺟﱺﻤﲘﻴﻌﱭﺎﲨ ﺑﱧﻌﱦﻀﱻﻜﱕﻢﱦ ﻟﲘﺒﱧﻌﱦﺾﲝ ﻋﱺﺪﱻﻭﲉﲨ ﻓﱁﺈﲐﻣﱱﺎ ﻳﱧﺄﱀﺗﲘﻴﱧﻨﱱﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻨﱰﲘﻰ ﻫﱻﺪﱾﻯ ﻓﱁﻤﱧﻦﲌ ﭐﺗﱱﺒﱧﻊﱧ ﻫﱻﺪﱺﺍﻯﱺ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱧﻀﲔﻞﱟ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﺸﱓﻘﱁﻰﳎ ﳁﳅﳄﳃﳀ
 1. Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari Syurga itu, bersama-sama, dalam keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain; kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu, maka sesiapa yang mengikut petunjukKu itu nescaya ia tidak akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara.
ﻭﱺﻣﱧﻦﱹ ﺃﱁﻋﱹﺮﱺﺽﱺ ﻋﱺﻦ ﺫﲘﻛﱓﺮﲌﻯ ﻓﱁﺈﲐﻥﱱ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻣﱧﻌﲘﻴﺸﱔﺔﱅ ﺿﱺﻨﻜﱘﺎ ﻭﱺﻧﱧﺤﱹﺸﱕﺮﱻﻩﱨﲵ ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﭐﻟﱀﻘﲘﻴﱧ﮳ﻤﱧﺔﲘ ﺃﱁﻋﱹﻤﱧﻰﳎ ﳁﳆﳄﳃﳀ
 1. "Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukKu, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan Kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺭﱺﺏﲃﲌ ﻟﲘﻢﱧ ﺣﱺﺸﱔﺮﱹﺗﱧﻨﲘﻰﳒ ﺃﱁﻋﱹﻤﱧﻰﳎ ﻭﱺﻗﱁﺪﱹ ﻛﱕﻨﺖﱻ ﺑﱧﺼﲔﻴﺮﱾﺍ ﳁﳇﳄﳃﳀ
 1. Ia berkata: "Wahai Tuhanku, mengapa Engkau himpunkan daku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu melihat?"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺃﱁﺗﱧﺘﱦﻚﱔ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺘﱨﻨﱧﺎ ﻓﱁﻨﱧﺴﲔﻴﺘﱧﻬﱺﺎﲨ ﻭﱺﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﭐﻟﱀﻴﱧﻮﱹﻡﱧ ﺗﱨﻨﺴﱺﻰﳎ ﳁﳈﳄﳃﳀ
 1. Allah berfirman: "Demikianlah keadaannya! Telah datang ayat-ayat keterangan Kami kepadamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkannya, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan".
ﻭﱺﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻧﱧﺠﱹﺰﲌﻯ ﻣﱧﻦﱹ ﺃﱁﺳﱹﺮﱺﻑﱺ ﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻦﲲ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻳﱧ﮳ﺖﲔ ﺭﱺﺑﱰﲐﻪﲘﲶﲬ ﻭﱺﻟﱁﻌﱧﺬﱔﺍﺏﱻ ﭐﵖﱓﵕﺧﲔﺮﱺﺓﲘ ﺃﱁﺷﱔﺪﲅ ﻭﱺﺃﱁﺑﱦﻘﱁﻰ﮵ ﳁﳉﳄﳃﳀ
 1. Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat keterangan Tuhannya; dan demi sesungguhnya azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.
ﺃﱁﻓﱁﻠﱁﻢﱦ ﻳﱧﻬﱹﺪﲘ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻛﱔﻢﱦ ﺃﱁﻫﱹﻠﱁﻜﱓﻨﱧﺎ ﻗﱁﺒﱦﻠﱁﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱻﻭﻥﲌ ﻳﱧﻤﱦﺸﱕﻮﻥﱧ ﻓﲘﻰ ﻣﱧﺴﱺ﮳ﻜﲔﻨﲘﻬﲌﻢﱦﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﻓﲘﻰ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﵖﱔﵕﻳﱧ﮳ﺖﲖ ﵖﱝﲔﵑﱂﻭﳖﻟﲘﻰ ﭐﻟﻨﱲﻬﱺﻰﳎ ﳁﳊﳄﳃﳀ
 1. Adakah tersembunyi serta belum jelas lagi kepada mereka: berapa banyak Kami telah binasakan dari kamu-kaum yang terdahulu daripada mereka, sedang mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu? Sesungguhnya pada yang demikian ada tanda-tanda (untuk mengambil iktibar) bagi orang-orang yang berakal fikiran.
ﻭﱺﻟﱁﻮﱹﵖﱔﵐ ﻛﱔﻠﲘﻤﱧﺔﱆ ﺳﱺﺒﱧﻘﱁﺖﱹ ﻣﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻚﱔ ﻟﱁﻜﱔﺎﻥﱧ ﻟﲘﺰﱺﺍﻣﱫﺎ ﻭﱺﺃﱁﺟﱺﻞﱙ ﻣﱲﺴﱺﻤﱵﻰ ﳁﳋﳄﳃﳀ
 1. Dan jika tidaklah kerana telah terdahulu Kalimah Tuhanmu (wahai Muhammad), dan satu tempoh yang ditentukan nescaya balasan jenayah mereka sudah semestinya berlaku.
ﻓﱁﭑﺻﱹﺒﲐﺮﱹ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﻭﱺﺳﱺﺒﱰﲘﺢﱹ ﺑﲐﺤﱺﻤﱦﺪﲘ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻗﱁﺒﱦﻞﱔ ﻃﱕﻠﱂﻮﻉﲠ ﭐﻟﺸﱞﻤﱦﺲﲜ ﻭﱺﻗﱁﺒﱦﻞﱔ ﻏﱕﺮﱻﻭﺑﲐﻬﱺﺎﲨ ﻭﱺﻣﲘﻦﱹ ﺀﱧﺍﻧﱧﺂﴠﲤ ﭐﻟﱋﻴﱦﻞﲌ ﻓﱁﺴﱺﺒﱰﲘﺢﱹ ﻭﱺﺃﱁﻃﱓﺮﱺﺍﻑﱺ ﭐﻟﻨﱱﻬﱺﺎﺭﲌ ﻟﱁﻌﱧﻠﱋﻚﱔ ﺗﱧﺮﱹﺿﱺﻰﳎ ﳁﳂﳅﳃﳀ
 1. Oleh itu, bersabarlah engkau (wahai Muhammad) akan apa yang mereka katakan, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya; dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang; supaya engkau reda (dengan mendapat sebaik-baik balasan).
ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻤﱨﺪﲄﻥﱱ ﻋﱺﻴﱦﻨﱧﻴﱦﻚﱔ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻣﱧﺎ ﻣﱧﺘﱱﻌﱦﻨﱧﺎ ﺑﲐﻪﲘﲶﳒ ﺃﱁﺯﱹﻭﱺ﮴ﺟﱾﺎ ﻣﱰﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺯﱺﻫﱹﺮﱺﺓﱧ ﭐﻟﱀﺤﱺﻴﱧﻮﳎﺓﲘ ﭐﻟﺪﲅﻧﱦﻴﱧﺎ ﻟﲘﻨﱧﻔﱀﺘﲘﻨﱧﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻴﻪﲘﲬ ﻭﱺﺭﲌﺯﱹﻕﱻ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﺧﱺﻴﱦﺮﱿ ﻭﱺﺃﱁﺑﱦﻘﱁﻰﳎ ﳁﳃﳅﳃﳀ
 1. Dan janganlah engkau menujukan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini, untuk Kami menguji mereka padanya; sedang limpah kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal.
ﻭﱺﺃﱀﻣﱨﺮﱹ ﺃﱁﻫﱹﻠﱁﻚﱔ ﺑﲐﭑﻟﺼﲄﻠﱁﻮﳎﺓﲘ ﻭﱺﭐﺻﱹﻄﱔﺒﲐﺮﱹ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﱺﺎﲨ ﵖﱔﵐ ﻧﱧﺴﱹ﮲ﱧﻠﱂﻚﱔ ﺭﲌﺯﱹﻗﱅﺎﲨ ﻧﱱﺤﱹﻦﱻ ﻧﱧﺮﱹﺯﱻﻗﱂﻚﱔﲩ ﻭﱺﭐﻟﱀﻌﱧ﮳ﻘﲘﺒﱧﺔﱂ ﻟﲘﻠﺘﱱﻘﱀﻮﱺﻯﳎ ﳁﳄﳅﳃﳀ
 1. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, (bahkan) Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan (ingatlah) kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.
ﻭﱺﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻟﱁﻮﱹﵖﱔﵐ ﻳﱧﺄﱀﺗﲘﻴﻨﱧﺎ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻳﱧﺔﲚ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻪﲘﲶﳒﲬ ﺃﱁﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﺗﱧﺄﱀﺗﲘﻬﲌﻢ ﺑﱧﻴﱰﲐﻨﱧﺔﱂ ﻣﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺼﲅﺤﱻﻒﲔ ﭐﵖﱓﵑﱂﻭﻟﱁﻰﳎ ﳁﳅﳅﳃﳀ
 1. Dan mereka yang kafir berkata: "Mengapa ia tidak membawa kepada kami satu tanda mukjizat dari Tuhannya yang membuktikan kebenarannya?" Bukankah telah datang kepada mereka berbagai-bagai keterangan dan khasnya Al-Quran yang menjadi kenyataan yang menerangkan apa yang terkandung dalam Kitab-kitab yang dahulu?
ﻭﱺﻟﱁﻮﱹ ﺃﱁﻧﱱﺂ ﺃﱁﻫﱹﻠﱁﻜﱓﻨﱧ﮳ﻬﱻﻢ ﺑﲐﻌﱧﺬﱔﺍﺏﲎ ﻣﱰﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻠﲘﻪﲘﲶ ﻟﱁﻘﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺭﱺﺑﱱﻨﱧﺎ ﻟﱁﻮﱹﵖﱔﵓ ﺃﱁﺭﱹﺳﱺﻠﱀﺖﱺ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻨﱧﺎ ﺭﱺﺳﱻﻮﵖﱘﵐ ﻓﱁﻨﱧﺘﱱﺒﲘﻊﱧ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺘﲘﻚﱔ ﻣﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻞﲌ ﺃﱁﻥ ﻧﱱﺬﲘﻝﱞ ﻭﱺﻧﱧﺨﱹﺰﱺﻯﳎ ﳁﳆﳅﳃﳀ
 1. Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan sesuatu azab sebelum datangnya Rasul Kami membawa Al-Quran ini, tentulah mereka akan berkata pada hari kiamat: "Wahai Tuhan Kami! Mengapa Engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang Rasul supaya kami menurut ayat-ayat keteranganMu yang dibawanya, sebelum kami menjadi hina (dengan azab di dunia), dan mendapat malu (dengan azab di akhirat)?"
ﻗﱂﻞﱓ ﻛﱕﻞﱣ ﻣﱲﺘﱧﺮﱺﺑﱰﲐﺺﱿ ﻓﱁﺘﱧﺮﱺﺑﱱﺼﱻﻮﺍﲯﲨ ﻓﱁﺴﱺﺘﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﻣﱧﻦﱹ ﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﱻ ﭐﻟﺼﲃﲔﺮﱺ﮴ﻁﲔ ﭐﻟﺴﲄﻮﲌﻯﲃﲌ ﻭﱺﻣﱧﻦﲌ ﭐﻫﱹﺘﱧﺪﱺﻯﳎ ﳁﳇﳅﳃﳀ
 1. Katakanlah (wahai Muhammad): "Tiap-tiap seorang (di antara kita) sedang menunggu; maka tunggulah kamu! Kemudian kamu akan mengetahui kelak siapakah orang-orang yang berada atas jalan yang lurus, dan juga siapa yang mendapat petunjuk".