Al-Furqaan (الفرقان)

Bacaan Penuh Al-Furqaan
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﺗﱧﺒﱧﺎﺭﱺﻙﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻧﱧﺰﲄﻝﱔ ﭐﻟﱀﻔﱂﺮﱹﻗﱁﺎﻥﱧ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻋﱺﺒﱦﺪﲘﻩﲘﲶ ﻟﲘﻴﱧﻜﱕﻮﻥﱧ ﻟﲘﻠﱀﻌﱧ﮳ﻠﱁﻤﲘﻴﻦﱺ ﻧﱧﺬﲘﻳﺮﱼﺍ ﳁﳃﳀ
 1. Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqaan kepada hambaNya (Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam.
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻣﱨﻠﱀﻚﱕ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﺘﱱﺨﲔﺬﱓ ﻭﱺﻟﱁﺪﱾﺍ ﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﻜﱕﻦ ﻟﱋﻪﱨﲵ ﺷﱔﺮﲌﻳﻚﱙ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﻤﱨﻠﱀﻚﲔ ﻭﱺﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﻛﱕﻞﱞ ﺷﱔﻰﱹﺀﲚ ﻓﱁﻘﱁﺪﲄﺭﱺﻩﱨﲵ ﺗﱧﻘﱀﺪﲘﻳﺮﱾﺍ ﳁﳄﳀ
 1. Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi, dan yang tidak mempunyai anak, serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahanNya; dan Dia lah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna.
ﻭﱺﭐﺗﱱﺨﱺﺬﱕﻭﺍﲯ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻪﲘﲶﳒ ﺀﱧﺍﻟﲘﻬﱺﺔﱅ ﵖﱞﵐ ﻳﱧﺨﱹﻠﱂﻘﱂﻮﻥﱧ ﺷﱔﻴﱦ﮲ﱫﺎ ﻭﱺﻫﱻﻢﱦ ﻳﱨﺨﱹﻠﱁﻘﱂﻮﻥﱧ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﻤﱦﻠﲘﻜﱕﻮﻥﱧ ﵖﲔﵑﱁﻧﻔﱂﺴﲔﻬﲌﻢﱦ ﺿﱺﺮﲈﺍ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻧﱧﻔﱀﻌﱫﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﻤﱦﻠﲘﻜﱕﻮﻥﱧ ﻣﱧﻮﱹﺗﱫﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺣﱺﻴﱧﻮﳎﺓﱫ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻧﱨﺸﱕﻮﺭﱾﺍ ﳁﳅﳀ
 1. Dan mereka (yang kafir) mengambil benda-benda yang lain dari Allah sebagai tuhan-tuhan, yang tidak dapat mencipta sesuatupun, bahkan benda-benda itu diciptakan (oleh penyembah-penyembahnya dari bahan-bahan di bumi); dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan sesuatu bahaya atau sesuatu faedah untuk dirinya sendiri; dan tidak berkuasa mematikan atau menghidupkan, atau pun membangkitkan hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati.
ﻭﱺﻗﱁﺎﻝﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﳒﺍﲯ ﺇﲐﻥﱦ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺁ ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺇﲐﻓﱀﻚﱗ ﭐﻓﱀﺘﱧﺮﱺﯨﻪﱨ ﻭﱺﺃﱁﻋﱺﺎﻧﱧﻪﱨﲵ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻗﱁﻮﱹﻡﱪ ﺀﱧﺍﺧﱺﺮﱻﻭﻥﱧﲨ ﻓﱁﻘﱁﺪﱹ ﺟﱺﺂﺀﱨﻭ ﻇﱕﻠﱀﻤﱫﺎ ﻭﱺﺯﱻﻭﺭﱾﺍ ﳁﳆﳀ
 1. Dan orang-orang yang kafir itu berkata: "(Al-Quran) ini hanyalah satu perkara dusta yang direka-reka oleh Muhammad, dan ia dibantu membuatnya oleh kaum yang lain". Maka (dengan kata-kata itu) sesungguhnya mereka telah mendatangkan satu tuduhan yang zalim dan dusta.
ﻭﱺﻗﱁﺎﻟﱂﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﺳﱺ﮳ﻄﲔﻴﺮﱻ ﭐﵖﱓﵑﱁﻭﲄﻟﲘﻴﻦﱺ ﭐﻛﱓﺘﱧﺘﱧﺒﱧﻬﱺﺎ ﻓﱁﻬﲌﻰﱺ ﺗﱨﻤﱦﻠﱁﻰﳎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﺑﱨﻜﱓﺮﱺﺓﱫ ﻭﱺﺃﱁﺻﲔﻴﵝﱅﵗ ﳁﳇﳀ
 1. Dan mereka berkata lagi: "Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala, yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan, kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang (untuk dihafaznya)".
ﻗﱂﻞﱓ ﺃﱁﻧﺰﱺﻟﱁﻪﱨ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱨ ﭐﻟﺴﲃﲔﺮﲄ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜﲬ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻏﱔﻔﱂﻮﺭﱾﺍ ﺭﲄﺣﲔﻴﻤﱫﺎ ﳁﳈﳀ
 1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi; sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
ﻭﱺﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻣﱧﺎﻝﲌ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﺮﲄﺳﱻﻮﻝﲌ ﻳﱧﺄﱀﻛﱕﻞﱕ ﭐﻟﻄﱞﻌﱧﺎﻡﱧ ﻭﱺﻳﱧﻤﱦﺸﲔﻰ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺳﱹﻮﱺﺍﻕﲌ ﻟﱁﻮﱹﵖﱔﵓ ﺃﱂﻧﺰﲌﻝﱔ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﻣﱧﻠﱁﻚﱙ ﻓﱁﻴﱧﻜﱕﻮﻥﱧ ﻣﱧﻌﱧﻪﱨﲵ ﻧﱧﺬﲘﻳﺮﱼﺍ ﳁﳉﳀ
 1. Dan mereka pula berkata: "Mengapa Rasul ini makan minum dan berjalan di pasar-pasar (seperti manusia yang lain)? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya, supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya (sebagai saksi yang membenarkannya).
ﺃﱁﻭﱹ ﻳﱨﻠﱀﻘﱁﻰ﮵ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﻛﱔﻨﺰﱽ ﺃﱁﻭﱹ ﺗﱧﻜﱕﻮﻥﱨ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﺟﱺﻨﱱﺔﱆ ﻳﱧﺄﱀﻛﱕﻞﱕ ﻣﲘﻨﱦﻬﱺﺎﲬ ﻭﱺﻗﱁﺎﻝﱔ ﭐﻟﻈﱞ﮳ﻠﲘﻤﱨﻮﻥﱧ ﺇﲐﻥ ﺗﱧﺘﱱﺒﲐﻌﱨﻮﻥﱧ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺭﱺﺟﱻﵝﱅﵗ ﻣﱱﺴﱹﺤﱻﻮﺭﱼﺍ ﳁﳊﳀ
 1. "Atau diberikan perbendaharaan harta benda kepadanya, atau ia mempunyai sebuah kebun untuk ia makan hasilnya". Dan orang-orang yang zalim itu berkata pula (kepada orang-orang yang beriman): "Sebenarnya kamu hanyalah menurut seorang yang tidak siuman".
ﭐﻧﻈﱕﺮﱹ ﻛﱔﻴﱦﻒﱺ ﺿﱺﺮﱺﺑﱨﻮﺍﲯ ﻟﱁﻚﱔ ﭐﵖﱓﵑﱁﻣﱦﺜﱁ﮳ﻞﱔ ﻓﱁﻀﱺﻠﱌﻮﺍﲯ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻄﲔﻴﻌﱨﻮﻥﱧ ﺳﱺﺒﲐﻴﵝﱅﵗ ﳁﳋﳀ
 1. Lihatlah (Wahai Muhammad) bagaimana mereka membuat untukmu berbagai misal perbandingan (yang bukan-bukan), dengan sebab itu sesatlah mereka, sehingga mereka tidak mendapat jalan petunjuk.
ﺗﱧﺒﱧﺎﺭﱺﻙﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯﳒ ﺇﲐﻥ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﺟﱺﻌﱧﻞﱔ ﻟﱁﻚﱔ ﺧﱺﻴﱦﺮﱾﺍ ﻣﱰﲘﻦ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺟﱺﻨﱱ﮳ﺖﲖ ﺗﱧﺠﱹﺮﲌﻯ ﻣﲘﻦ ﺗﱧﺤﱹﺘﲘﻬﱺﺎ ﭐﵖﱓﵑﱁﻧﱦﻬﱺ﮳ﺮﱻ ﻭﱺﻳﱧﺠﱹﻌﱧﻞ ﻟﱋﻚﱔ ﻗﱂﺼﱻﻮﺭﲀﺍ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Maha Berkat Tuhan yang jika Ia kehendaki tentulah Ia akan mengadakan untukmu (di dunia ini) sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka katakan itu, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta mengadakan untukmu istana-istana (yang tersergam indah).
ﺑﱧﻞﱓ ﻛﱔﺬﱞﺑﱨﻮﺍﲯ ﺑﲐﭑﻟﺴﲄﺎﻋﱺﺔﲘﲨ ﻭﱺﺃﱁﻋﱹﺘﱧﺪﱹﻧﱧﺎ ﻟﲘﻤﱧﻦ ﻛﱔﺬﱞﺏﱺ ﺑﲐﭑﻟﺴﲄﺎﻋﱺﺔﲘ ﺳﱺﻌﲘﻴﺮﱼﺍ ﳁﳃﳃﳀ
 1. (Mereka bukan sahaja mendustakanmu) bahkan mereka juga mendustakan hari kiamat; dan Kami telah sediakan bagi sesiapa yang mendustakan hari kiamat itu, api yang menjulang-julang.
ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺭﱺﺃﱁﺗﱦﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﻣﱱﻜﱔﺎﻥﲏ ﺑﱧﻌﲘﻴﺪﲚ ﺳﱺﻤﲘﻌﱨﻮﺍﲯ ﻟﱁﻬﱺﺎ ﺗﱧﻐﱧﻴﱲﻈﱘﺎ ﻭﱺﺯﱺﻓﲘﻴﺮﱾﺍ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, kedengaranlah mereka suara marahnya yang menggelegak dan mengeluh.
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺁ ﺃﱂﻟﱀﻘﱂﻮﺍﲯ ﻣﲘﻨﱦﻬﱺﺎ ﻣﱧﻜﱔﺎﻧﱫﺎ ﺿﱺﻴﱰﲐﻘﱅﺎ ﻣﱲﻘﱁﺮﲄﻧﲘﻴﻦﱺ ﺩﱧﻋﱺﻮﱹﺍﲯ ﻫﱻﻨﱧﺎﻟﲘﻚﱔ ﺛﱂﺒﱨﻮﺭﱾﺍ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Dan apabila mereka dihumbankan ke tempat yang sempit di dalam neraka itu, dengan keadaan mereka dibelenggu, menjeritlah mereka di sana meminta sejenis kebinasaan (yang melepaskan dari azab itu).
ﵖﱞﵐ ﺗﱧﺪﱹﻋﱻﻮﺍﲯ ﭐﻟﱀﻴﱧﻮﱹﻡﱧ ﺛﱂﺒﱨﻮﺭﱾﺍ ﻭﱺ﮴ﺣﲔﺪﱾﺍ ﻭﱺﭐﺩﱦﻋﱻﻮﺍﲯ ﺛﱂﺒﱨﻮﺭﱾﺍ ﻛﱔﺜﲘﻴﺮﱾﺍ ﳁﳆﳃﳀ
 1. (Lalu dikatakan kepada mereka): "Janganlah kamu menjerit-jerit meminta pada hari ini sejenis kebinasaan sahaja, tetapi mintalah kebinasaan sebanyak-banyaknya (kerana azab yang menunggu kamu di sini banyak jenisnya)".
ﻗﱂﻞﱓ ﺃﱁﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺧﱺﻴﱦﺮﱽ ﺃﱁﻡﱦ ﺟﱺﻨﱱﺔﱂ ﭐﻟﱀﺨﱻﻠﱀﺪﲘ ﭐﻟﱋﺘﲘﻰ ﻭﱻﻋﲔﺪﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﺘﱱﻘﱂﻮﻥﱧﲬ ﻛﱔﺎﻧﱧﺖﱹ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺟﱺﺰﱺﺁﺀﱫ ﻭﱺﻣﱧﺼﲔﻴﺮﱾﺍ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Bertanyalah (kepada mereka): "Adakah (azab seksa neraka) yang demikian itu lebih baik atau Syurga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa?" Syurga yang sedia diuntukkan bagi mereka sebagai balasan dan tempat kembali.
ﻟﱋﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﺸﱔﺂﺀﱨﻭﻥﱧ ﺧﱺ﮳ﻠﲘﺪﲘﻳﻦﱺﲬ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻭﱺﻋﱹﺪﱾﺍ ﻣﱱﺴﱹ﮲ﱨﻮﵖﱘﵐ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Mereka beroleh di dalam Syurga itu apa yang mereka kehendaki, mereka pula kekal di dalamnya. Balasan yang demikian adalah satu janji yang dijamin oleh Tuhanmu, lagi yang dipohonkan dan dituntut (dalam doa masing-masing).
ﻭﱺﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱧﺤﱹﺸﱕﺮﱻﻫﱻﻢﱦ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻳﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻﻭﻥﱧ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻥﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻓﱁﻴﱧﻘﱂﻮﻝﱕ ﺀﱧﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﺃﱁﺿﱹﻠﱁﻠﱀﺘﱨﻢﱦ ﻋﲔﺒﱧﺎﺩﲘﻯ ﻫﱺﳌﺆﱻﵖﱔﵐﳓﺀﲘ ﺃﱁﻡﱦ ﻫﱻﻢﱦ ﺿﱺﻠﱌﻮﺍﲯ ﭐﻟﺴﲄﺒﲐﻴﻞﱔ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Dan (ingatkanlah) hari Tuhan menghimpunkan mereka (yang kafir) dan makhluk-makhluk yang mereka sembah yang lain dari Allah, lalu Ia bertanya (kepada makhluk-makhluk yang telah dipuja dan disembah itu): "Kamukah yang menyesatkan hamba-hambaKu itu atau mereka yang sesat jalan?"
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺳﱻﺒﱦﺤﱺ﮳ﻨﱧﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻳﱧﻨﲲﺒﱧﻐﲘﻰ ﻟﱁﻨﱧﺂ ﺃﱁﻥ ﻧﱱﺘﱱﺨﲔﺬﱔ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻚﱔ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻭﱹﻟﲘﻴﱧﺂﺀﱧ ﻭﱺﻟﱁ﮳ﻜﲔﻦ ﻣﱱﺘﱱﻌﱦﺘﱧﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﺀﱧﺍﺑﱧﺂﺀﱧﻫﱻﻢﱦ ﺣﱺﺘﱱﻰﳎ ﻧﱧﺴﱻﻮﺍﲯ ﭐﻟﺬﱝﲘﻛﱓﺮﱺ ﻭﱺﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻗﱁﻮﱹﻣﱭﺎ ﺑﱨﻮﺭﱾﺍ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau (wahai Tuhan kami)! Sudah tentu tidak patut bagi kami mengambil sesiapa pun yang lain daripadaMu sebagai pelindung yang disembah (dan tidak patut juga kami menyeru orang menyembah kami); tetapi engkau (wahai Tuhan kami) telah melimpahkan kemewahan kepada mereka dan kepada datuk neneknya sehingga mereka lalai dan cuaikan ajaran ugamaMu, dan menjadilah mereka kaum yang binasa".
ﻓﱁﻘﱁﺪﱹ ﻛﱔﺬﱞﺑﱨﻮﻛﱕﻢ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﺗﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﻓﱁﻤﱧﺎ ﺗﱧﺴﱹﺘﱧﻄﲔﻴﻌﱨﻮﻥﱧ ﺻﱺﺮﱹﻓﱅﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻧﱧﺼﱹﺮﱾﺍﲬ ﻭﱺﻣﱧﻦ ﻳﱧﻈﱓﻠﲘﻢ ﻣﱰﲘﻨﻜﱕﻢﱦ ﻧﱨﺬﲘﻗﱀﻪﱨ ﻋﱺﺬﱔﺍﺑﱫﺎ ﻛﱔﺒﲐﻴﺮﱾﺍ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Maka (dikatakan pula kepada golongan itu): "Sesungguhnya mereka (yang kamu puja dan sembah) itu telah mendustakan dakwaan kamu (bahawa mereka yang menyesatkan kamu). Oleh itu, kamu semua tidak akan dapat menjauhkan azab seksa atau beroleh sebarang pertolongan". Dan sesiapa yang berlaku zalim di antara kamu (wahai umat manusia, dengan kekufuran atau maksiat), Kami akan merasakannya azab seksa yang besar.
ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺭﱹﺳﱺﻠﱀﻨﱧﺎ ﻗﱁﺒﱦﻠﱁﻚﱔ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﺮﱹﺳﱺﻠﲘﻴﻦﱺ ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﻟﱁﻴﱧﺄﱀﻛﱕﻠﱂﻮﻥﱧ ﭐﻟﻄﱞﻌﱧﺎﻡﱧ ﻭﱺﻳﱧﻤﱦﺸﱕﻮﻥﱧ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺳﱹﻮﱺﺍﻕﲌﲩ ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﺑﱧﻌﱦﻀﱺﻜﱕﻢﱦ ﻟﲘﺒﱧﻌﱦﺾﲞ ﻓﲘﺘﱦﻨﱧﺔﱃ ﺃﱁﺗﱧﺼﱹﺒﲐﺮﱻﻭﻥﱧﲩ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔ ﺑﱧﺼﲔﻴﺮﱾﺍ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang yang tentu makan minum dan berjalan di pasar-pasar, dan Kami jadikan sebahagian dari kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebahagian yang lain, supaya ternyata adakah kamu dapat bersabar (menghadapi ujian itu)? Dan (ingatlah) adalah Tuhanmu sentiasa Melihat (akan keadaan makhluk-makhlukNya).
ﲿ ﻭﱺﻗﱁﺎﻝﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺮﱹﺟﱻﻮﻥﱧ ﻟﲘﻘﱁﺂﺀﱧﻧﱧﺎ ﻟﱁﻮﱹﵖﱔﵓ ﺃﱂﻧﺰﲌﻝﱔ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻨﱧﺎ ﭐﻟﱀﻤﱧﻠﱁﳌﴣﲐﻜﱔﺔﱂ ﺃﱁﻭﱹ ﻧﱧﺮﱺﻯﳎ ﺭﱺﺑﱱﻨﱧﺎﲩ ﻟﱁﻘﱁﺪﲘ ﭐﺳﱹﺘﱧﻜﱓﺒﱧﺮﱻﻭﺍﲯ ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﻧﻔﱂﺴﲔﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﻋﱺﺘﱧﻮﱹ ﻋﱻﺘﱨﻮﲈﺍ ﻛﱔﺒﲐﻴﺮﱾﺍ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Dan berkatalah pula orang-orang yang tidak percaya akan menemui Kami: "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepada kita, atau kita dapat melihat Tuhan kita?" Demi sesungguhnya, mereka telah bersikap sombong angkuh dalam diri mereka sendiri, dan telah melampaui batas dengan cara yang sebesar-besarnya.
ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱧﺮﱺﻭﱹﻥﱧ ﭐﻟﱀﻤﱧﻠﱁﳌﴣﲐﻜﱔﺔﱁ ﵖﱔﵐ ﺑﱨﺸﱓﺮﱺﻯﳎ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﺠﱹﺮﲌﻣﲘﻴﻦﱺ ﻭﱺﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﺣﲔﺠﱹﺮﱾﺍ ﻣﱱﺤﱹﺠﱻﻮﺭﱾﺍ ﳁﳄﳄﳀ
 1. (Ingatkanlah) hari mereka melihat malaikat, pada hari itu tiadalah sebarang berita gembira bagi orang-orang yang bersalah (bahkan sebaliknya), dan mereka akan berkata: "Semoga kita jauh - dijauhkan (dari sebarang keadaan yang buruk)".
ﻭﱺﻗﱁﺪﲘﻣﱦﻨﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻣﱧﺎ ﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﻣﲘﻦﱹ ﻋﱺﻤﱧﻞﲎ ﻓﱁﺠﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﻫﱺﺒﱧﺂﺀﱫ ﻣﱱﻨﺜﱂﻮﺭﱼﺍ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Dan Kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal (yang mereka pandang baik), lalu Kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan.
ﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﱻ ﭐﻟﱀﺠﱺﻨﱱﺔﲘ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲙ ﺧﱺﻴﱦﺮﱿ ﻣﱲﺴﱹﺘﱧﻘﱁﺮﲈﺍ ﻭﱺﺃﱁﺣﱹﺴﱺﻦﱻ ﻣﱧﻘﲘﻴﵝﱅﵗ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Ahli-ahli Syurga pada hari itu lebih baik tempat menetapnya, dan lebih elok tempat rehatnya.
ﻭﱺﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﺗﱧﺸﱔﻘﱋﻖﱻ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﱨ ﺑﲐﭑﻟﱀﻐﱧﻤﱧ﮳ﻢﲌ ﻭﱺﻧﱨﺰﲃﲌﻝﱔ ﭐﻟﱀﻤﱧﻠﱁﳌﴣﲐﻜﱔﺔﱂ ﺗﱧﻨﺰﲌﻳﵝﱃﵗ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Dan (sebutkanlah perihal) hari segala langit pecah-belah (disertakan) dengan kumpulan awan (yang berisi malaikat), dan (pada hari yang tersebut) diturunkan malaikat itu dengan cara berpasuk-pasukan.
ﭐﻟﱀﻤﱨﻠﱀﻚﱕ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲙ ﭐﻟﱀﺤﱺﻖﲅ ﻟﲘﻠﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌﲬ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﻳﱧﻮﱹﻣﱩﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﲌﻳﻦﱺ ﻋﱺﺴﲔﻴﺮﱾﺍ ﳁﳈﳄﳀ
 1. Kuasa pemerintahan yang sebenar-benarnya pada hari itu adalah tertentu bagi Allah Yang Maha melimpah rahmatNya, dan adalah ia satu masa yang amat sukar keadaannya kepada orang-orang kafir.
ﻭﱺﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱧﻌﱧﺾﲅ ﭐﻟﻈﱞﺎﻟﲘﻢﱨ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻳﱧﺪﱺﻳﱦﻪﲘ ﻳﱧﻘﱂﻮﻝﱕ ﻳﱧ﮳ﻠﱁﻴﱦﺘﱧﻨﲘﻰ ﭐﺗﱱﺨﱺﺬﱓﺕﱻ ﻣﱧﻊﱧ ﭐﻟﺮﲄﺳﱻﻮﻝﲌ ﺳﱺﺒﲐﻴﵝﱅﵗ ﳁﳉﳄﳀ
 1. Dan (ingatkanlah) perihal hari orang-orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya (marahkan dirinya sendiri) sambil berkata: "Alangkah baiknya kalau aku (di dunia dahulu) mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul?
ﻳﱧ﮳ﻮﱺﻳﱦﻠﱁﺘﱧﻰﳎ ﻟﱁﻴﱦﺘﱧﻨﲘﻰ ﻟﱁﻢﱦ ﺃﱁﺗﱱﺨﲔﺬﱓ ﻓﱂﵝﱁﵗﻧﱩﺎ ﺧﱺﻠﲘﻴﵝﱅﵗ ﳁﳊﳄﳀ
 1. "Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si dia itu menjadi sahabat karib!
ﻟﱋﻘﱁﺪﱹ ﺃﱁﺿﱺﻠﱋﻨﲘﻰ ﻋﱺﻦﲌ ﭐﻟﺬﱝﲘﻛﱓﺮﲌ ﺑﱧﻌﱦﺪﱺ ﺇﲐﺫﱦ ﺟﱺﺂﺀﱧﻧﲘﻰﲩ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﭐﻟﺸﱞﻴﱦﻄﱔ﮳ﻦﱻ ﻟﲘﵝﱀﵙﻧﺴﱺ﮳ﻦﲌ ﺧﱺﺬﱕﻭﵖﱘﵐ ﳁﳋﳄﳀ
 1. "Sesungguhnya dia telah menyesatkan daku dari jalan peringatan (Al-Quran) setelah ia disampaikan kepadaku. Dan adalah Syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia (yang menjadikan dia sahabat karibnya)".
ﻭﱺﻗﱁﺎﻝﱔ ﭐﻟﺮﲄﺳﱻﻮﻝﱕ ﻳﱧ﮳ﺮﱺﺏﲃﲌ ﺇﲐﻥﱱ ﻗﱁﻮﱹﻣﲘﻰ ﭐﺗﱱﺨﱺﺬﱕﻭﺍﲯ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱹﺀﱧﺍﻥﱧ ﻣﱧﻬﱹﺠﱻﻮﺭﱾﺍ ﳁﳂﳅﳀ
 1. Dan berkatalah Rasul: "Wahai Tuhanku sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai".
ﻭﱺﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﻟﲘﻜﱕﻞﱝﲌ ﻧﱧﺒﲐﻰﲃﲥ ﻋﱺﺪﱻﻭﲈﺍ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﺠﱹﺮﲌﻣﲘﻴﻦﱺﲩ ﻭﱺﻛﱔﻔﱁﻰﳎ ﺑﲐﺮﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻫﱺﺎﺩﲘﻳﱫﺎ ﻭﱺﻧﱧﺼﲔﻴﺮﱾﺍ ﳁﳃﳅﳀ
 1. Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi, musuh dari kalangan orang-orang yang bersalah; dan cukuplah Tuhanmu (wahai Muhammad) menjadi Pemimpin (ke jalan mengalahkan mereka) serta menjadi Penolong (bagimu terhadap mereka).
ﻭﱺﻗﱁﺎﻝﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻟﱁﻮﱹﵖﱔﵐ ﻧﱨﺰﲃﲌﻝﱔ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱹﺀﱧﺍﻥﱨ ﺟﱻﻤﱦﻠﱁﺔﱅ ﻭﱺ﮴ﺣﲔﺪﱺﺓﱫﲬ ﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻟﲘﻨﱨﺜﱁﺒﱰﲐﺖﱺ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻓﱂﺆﱺﺍﺩﱧﻙﱔﲨ ﻭﱺﺭﱺﺗﱱﻠﱀﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﺗﱧﺮﱹﺗﲘﻴﵝﱅﵗ ﳁﳄﳅﳀ
 1. Dan orang-orang yang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali (dengan sekaligus)?" Al-Quran diturunkan dengan cara (beransur-ansur) itu kerana Kami hendak menetapkan hatimu (wahai Muhammad) dengannya, dan Kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu.
ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﺄﱀﺗﱨﻮﻧﱧﻚﱔ ﺑﲐﻤﱧﺜﱁﻞﲍ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺟﲌﺌﱦﻨﱧ﮳ﻚﱔ ﺑﲐﭑﻟﱀﺤﱺﻖﲃﲌ ﻭﱺﺃﱁﺣﱹﺴﱺﻦﱺ ﺗﱧﻔﱀﺴﲔﻴﺮﱼﺍ ﳁﳅﳅﳀ
 1. Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil (untuk menentangmu) melainkan Kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya (untuk menangkis segala yang mereka katakan itu).
ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻳﱨﺤﱹﺸﱔﺮﱻﻭﻥﱧ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻭﱻﺟﱻﻮﻫﲔﻬﲌﻢﱦ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱧ ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﺷﱔﺮﲉ ﻣﱱﻜﱔﺎﻧﱫﺎ ﻭﱺﺃﱁﺿﱺﻞﱟ ﺳﱺﺒﲐﻴﵝﱅﵗ ﳁﳆﳅﳀ
 1. Orang-orang yang akan diseret beramai-ramai ke neraka Jahannam (dengan tertiarap) atas mukanya, merekalah orang-orang yang amat buruk keadaannya dan amat sesat jalannya.
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺀﱧﺍﺗﱧﻴﱦﻨﱧﺎ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﱺ ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﻣﱧﻌﱧﻪﱨﲵﳒ ﺃﱁﺧﱺﺎﻩﱨ ﻫﱺ﮳ﺮﱻﻭﻥﱧ ﻭﱺﺯﲌﻳﺮﱾﺍ ﳁﳇﳅﳀ
 1. Dan sesungguhnya Kami telah berikan Kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan Kami lantik saudaranya Nabi Harun, sebagai menteri bersamanya.
ﻓﱁﻘﱂﻠﱀﻨﱧﺎ ﭐﺫﱦﻫﱺﺒﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﻟﱀﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﺬﱞﺑﱨﻮﺍﲯ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻳﱧ﮳ﺘﲘﻨﱧﺎ ﻓﱁﺪﱺﻣﱱﺮﱹﻧﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﺗﱧﺪﱹﻣﲘﻴﺮﱾﺍ ﳁﳈﳅﳀ
 1. Lalu Kami perintahkan: "Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Kami"; maka (kesudahannya) Kami binasakan kaum itu sehancur-hancurnya.
ﻭﱺﻗﱁﻮﱹﻡﱧ ﻧﱨﻮﺡﲢ ﻟﱋﻤﱱﺎ ﻛﱔﺬﱞﺑﱨﻮﺍﲯ ﭐﻟﺮﲅﺳﱻﻞﱔ ﺃﱁﻏﱓﺮﱺﻗﱀﻨﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﻟﲘﻠﻨﱱﺎﺱﲜ ﺀﱧﺍﻳﱧﺔﱅﲨ ﻭﱺﺃﱁﻋﱹﺘﱧﺪﱹﻧﱧﺎ ﻟﲘﻠﻈﱞ﮳ﻠﲘﻤﲘﻴﻦﱺ ﻋﱺﺬﱔﺍﺑﱩﺎ ﺃﱁﻟﲘﻴﻤﱫﺎ ﳁﳉﳅﳀ
 1. Dan (demikian juga) kaum Nabi Nuh, ketika mereka mendustakan Rasul-rasul Kami, Kami tenggelamkan mereka, dan Kami jadikan mereka satu tanda (yang menjadi contoh) bagi umat manusia; dan Kami sediakan bagi sesiapa yang zalim; azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
ﻭﱺﻋﱺﺎﺩﱫﺍ ﻭﱺﺛﱁﻤﱨﻮﺩﱧﺍﲯ ﻭﱺﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﱺ ﭐﻟﺮﲄﺱﲃﲜ ﻭﱺﻗﱂﺮﱻﻭﻧﱭﺎ ﺑﱧﻴﱦﻦﱺ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻛﱔﺜﲘﻴﺮﱾﺍ ﳁﳊﳅﳀ
 1. Dan (demikian juga Kami telah binasakan) Aad dan Thamud serta Ashaabur-Rassyi dan banyak lagi dalam zaman-zaman di antara masa yang tersebut itu.
ﻭﱺﻛﱕﵝﱏﵗ ﺿﱺﺮﱺﺑﱦﻨﱧﺎ ﻟﱁﻪﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﻣﱦﺜﱁ﮳ﻞﱔﲨ ﻭﱺﻛﱕﵝﱏﵗ ﺗﱧﺒﱱﺮﱹﻧﱧﺎ ﺗﱧﺘﱦﺒﲐﻴﺮﱾﺍ ﳁﳋﳅﳀ
 1. Dan masing-masing, telah Kami berikan kepadanya contoh tauladan yang mendatangkan iktibar, dan masing-masing telah Kami hancurkan sehancur-hancurnya.
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺃﱁﺗﱧﻮﱹﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﱀﻘﱁﺮﱹﻳﱧﺔﲘ ﭐﻟﱋﺘﲘﻰﳒ ﺃﱂﻣﱦﻄﲔﺮﱺﺕﱹ ﻣﱧﻄﱔﺮﱺ ﭐﻟﺴﲄﻮﱹﺀﲘﲬ ﺃﱁﻓﱁﻠﱁﻢﱦ ﻳﱧﻜﱕﻮﻧﱨﻮﺍﲯ ﻳﱧﺮﱺﻭﱹﻧﱧﻬﱺﺎﲬ ﺑﱧﻞﱓ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺮﱹﺟﱻﻮﻥﱧ ﻧﱨﺸﱕﻮﺭﱾﺍ ﳁﳂﳆﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya, mereka (yang menentangmu wahai Muhammad) telah melalui bandar yang telah dihujani (dengan) azab yang buruk, maka (mengapa mereka masih berdegil), tidakkah mereka selalu dapat menyaksikannya? (Mereka tidak fikirkan yang demikian itu satu balasan kufur) bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak ingatkan adanya kebangkitan hidup semula (untuk menerima balasan).
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﺭﱺﺃﱁﻭﱹﻙﱔ ﺇﲐﻥ ﻳﱧﺘﱱﺨﲔﺬﱕﻭﻧﱧﻚﱔ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻫﱻﺰﱻﻭﱼﺍ ﺃﱁﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺑﱧﻌﱧﺚﱺ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺭﱺﺳﱻﻮﵖﱖﵐ ﳁﳃﳆﳀ
 1. Dan apabila mereka melihatmu (wahai Muhammad), mereka hanyalah menjadikanmu ejek-ejekan (sambil mereka berkata): "Inikah orangnya yang diutus oleh Allah sebagai RasulNya?
ﺇﲐﻥ ﻛﱔﺎﺩﱧ ﻟﱁﻴﱨﻀﲔﻠﱌﻨﱧﺎ ﻋﱺﻦﱹ ﺀﱧﺍﻟﲘﻬﱺﺘﲘﻨﱧﺎ ﻟﱁﻮﱹﵖﱔﵓ ﺃﱁﻥ ﺻﱺﺒﱧﺮﱹﻧﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﱺﺎﲬ ﻭﱺﺳﱺﻮﱹﻑﱺ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﺣﲔﻴﻦﱺ ﻳﱧﺮﱺﻭﱹﻥﱧ ﭐﻟﱀﻌﱧﺬﱔﺍﺏﱺ ﻣﱧﻦﱹ ﺃﱁﺿﱺﻞﱟ ﺳﱺﺒﲐﻴﵝﱃﵗ ﳁﳄﳆﳀ
 1. "Sebenarnya ia hampir-hampir dapat menyesatkan kami dari tuhan-tuhan kami, jika tidaklah kerana kami tetap teguh menyembahnya". Dan mereka akan mengetahui kelak ketika mereka melihat azab seksa: siapakah yang sebenar-benarnya sesat jalannya.
ﺃﱁﺭﱺﺀﱧﻳﱦﺖﱺ ﻣﱧﻦﲌ ﭐﺗﱱﺨﱺﺬﱔ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻬﱺﻪﱨﲵ ﻫﱺﻮﱺﯨﻪﱨ ﺃﱁﻓﱁﺄﱁﻧﺖﱺ ﺗﱧﻜﱕﻮﻥﱨ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻭﱺﻛﲔﻴﵝﱃﵗ ﳁﳅﳆﳀ
 1. Nampakkah (wahai Muhammad) keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya: tuhan yang dipuja lagi ditaati? Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya jangan sesat?
ﺃﱁﻡﱦ ﺗﱧﺤﱹﺴﱺﺐﱻ ﺃﱁﻥﱱ ﺃﱁﻛﱓﺜﱁﺮﱺﻫﱻﻢﱦ ﻳﱧﺴﱹﻤﱧﻌﱨﻮﻥﱧ ﺃﱁﻭﱹ ﻳﱧﻌﱦﻘﲘﻠﱂﻮﻥﱧﲬ ﺇﲐﻥﱦ ﻫﱻﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻛﱔﭑﵖﱓﵑﱁﻧﱦﻌﱧ﮳ﻢﲌ ﺑﱧﻞﱓ ﻫﱻﻢﱦ ﺃﱁﺿﱺﻞﱟ ﺳﱺﺒﲐﻴﵝﱃﵗ ﳁﳆﳆﳀ
 1. Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami (apa yang engkau sampaikan kepada mereka)? Mereka hanyalah seperti binatang ternak, bahkan (bawaan) mereka lebih sesat lagi.
ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﺗﱧﺮﱺ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻛﱔﻴﱦﻒﱺ ﻣﱧﺪﲄ ﭐﻟﻈﱝﲔﻞﱞ ﻭﱺﻟﱁﻮﱹ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﻟﱁﺠﱺﻌﱧﻠﱁﻪﱨﲵ ﺳﱺﺎﻛﲔﻨﱫﺎ ﺛﱂﻢﱱ ﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﭐﻟﺸﱞﻤﱦﺲﱺ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﺩﱧﻟﲘﻴﵝﱅﵗ ﳁﳇﳆﳀ
 1. Tidakkah engkau melihat kekuasaan Tuhanmu? - bagaimana Ia menjadikan bayang-bayang itu terbentang (luas kawasannya) dan jika Ia kehendaki tentulah Ia menjadikannya tetap (tidak bergerak dan tidak berubah)! Kemudian Kami jadikan matahari sebagai tanda yang menunjukkan perubahan bayang-bayang itu;
ﺛﱂﻢﱱ ﻗﱁﺒﱧﻀﱹﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻨﱧﺎ ﻗﱁﺒﱦﻀﱾﺎ ﻳﱧﺴﲔﻴﺮﱾﺍ ﳁﳈﳆﳀ
 1. Kemudian Kami tarik balik bayang-bayang itu kepada Kami, dengan beransur-ansur.
ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺟﱺﻌﱧﻞﱔ ﻟﱁﻜﱕﻢﱨ ﭐﻟﱋﻴﱦﻞﱔ ﻟﲘﺒﱧﺎﺳﱾﺎ ﻭﱺﭐﻟﻨﱱﻮﱹﻡﱧ ﺳﱻﺒﱧﺎﺗﱫﺎ ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻞﱔ ﭐﻟﻨﱱﻬﱺﺎﺭﱺ ﻧﱨﺸﱕﻮﺭﱾﺍ ﳁﳉﳆﳀ
 1. Dan Dia lah Tuhan yang menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian, dan menjadikan tidur untuk berhenti rehat, serta menjadikan siang untuk keluar mencari rezeki.
ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯﳒ ﺃﱁﺭﱹﺳﱺﻞﱔ ﭐﻟﺮﲃﲌﻳﱧ﮳ﺢﱺ ﺑﱨﺸﱓﺮﲀﺍ ﺑﱧﻴﱦﻦﱺ ﻳﱧﺪﱺﻯﱹ ﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺘﲘﻪﲘﲶﲬ ﻭﱺﺃﱁﻧﺰﱺﻟﱀﻨﱧﺎ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﻣﱧﺂﺀﱫ ﻃﱔﻬﱻﻮﺭﱾﺍ ﳁﳊﳆﳀ
 1. Dan Dia lah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatNya, dan Kami menurunkan dari langit: air yang bersih suci,
ﻟﱊﲘﻨﱨﺤﱹﳑﲘﻰﱺ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﺑﱧﻠﱀﺪﱺﺓﱫ ﻣﱱﻴﱦﺘﱫﺎ ﻭﱺﻧﱨﺴﱹﻘﲘﻴﱧﻪﱨﲵ ﻣﲘﻤﱱﺎ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧﺂ ﺃﱁﻧﱦﻌﱧ﮳ﻤﱫﺎ ﻭﱺﺃﱁﻧﱧﺎﺳﲔﻰﲄ ﻛﱔﺜﲘﻴﺮﱾﺍ ﳁﳋﳆﳀ
 1. Untuk Kami hidupkan dengan air itu bumi yang mati, serta memberi minum air itu kepada sebahagian dari makhluk-makhluk Kami, khasnya binatang ternak yang banyak dan manusia yang ramai.
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺻﱺﺮﲄﻓﱀﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻢﱦ ﻟﲘﻴﱧﺬﱞﻛﱞﺮﱻﻭﺍﲯ ﻓﱁﺄﱁﺑﱧﻰ﮵ ﺃﱁﻛﱓﺜﱁﺮﱻ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﲜ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻛﱕﻔﱂﻮﺭﱾﺍ ﳁﳂﳇﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya! Kami telah berulang-ulang kali menyebarkan hujjah-hujjah di antara manusia melalui Al-Quran supaya mereka berfikir (mengenalku serta bersyukur); dalam pada itu kebanyakan manusia tidak mahu melainkan berlaku kufur.
ﻭﱺﻟﱁﻮﱹ ﺷﲔﺌﱦﻨﱧﺎ ﻟﱁﺒﱧﻌﱧﺜﱀﻨﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﻗﱁﺮﱹﻳﱧﺔﲚ ﻧﱱﺬﲘﻳﺮﱾﺍ ﳁﳃﳇﳀ
 1. Dan kalau Kami kehendaki, tentulah Kami utuskan dalam tiap-tiap negeri, seorang Rasul pemberi amaran.
ﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱨﻄﲔﻊﲠ ﭐﻟﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﲌﻳﻦﱺ ﻭﱺﺟﱺ﮳ﻬﲌﺪﱹﻫﱻﻢ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﺟﲌﻬﱺﺎﺩﱫﺍ ﻛﱔﺒﲐﻴﺮﱾﺍ ﳁﳄﳇﳀ
 1. Oleh itu, janganlah engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh.
ﲿ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻣﱧﺮﱺﺝﱺ ﭐﻟﱀﺒﱧﺤﱹﺮﱺﻳﱦﻦﲌ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻋﱺﺬﱓﺏﱿ ﻓﱂﺮﱺﺍﺕﱿ ﻭﱺﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻣﲘﻠﱀﺢﱽ ﺃﱂﺟﱺﺎﺝﱿ ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻞﱔ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻤﱧﺎ ﺑﱧﺮﱹﺯﱺﺧﱾﺎ ﻭﱺﺣﲔﺠﱹﺮﱾﺍ ﻣﱱﺤﱹﺠﱻﻮﺭﱾﺍ ﳁﳅﳇﳀ
 1. Dan Dia lah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut berdampingan, yang satu tawar lagi memuaskan dahaga, dan yang satu lagi masin lagi pahit; serta Ia menjadikan antara kedua-dua laut itu sempadan dan sekatan yang menyekat percampuran keduanya.
ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱧﺂﺀﲘ ﺑﱧﺸﱔﺮﱾﺍ ﻓﱁﺠﱺﻌﱧﻠﱁﻪﱨﲵ ﻧﱧﺴﱺﺒﱫﺎ ﻭﱺﺻﲔﻬﱹﺮﱾﺍﲩ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔ ﻗﱁﺪﲘﻳﺮﱾﺍ ﳁﳆﳇﳀ
 1. Dan Dia lah Tuhan yang menciptakan manusia dari air, lalu dijadikannya (mempunyai) titisan baka dan penalian keluarga (persemendaan); dan sememangnya tuhanmu berkuasa (menciptakan apa jua yang dikehendakiNya).
ﻭﱺﻳﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻﻭﻥﱧ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻥﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻣﱧﺎ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﻨﻔﱁﻌﱨﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﻀﱻﺮﲅﻫﱻﻢﱦﲩ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﭐﻟﱀﻜﱔﺎﻓﲘﺮﱻ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻪﲘﲶ ﻇﱔﻬﲌﻴﺮﱾﺍ ﳁﳇﳇﳀ
 1. Dan mereka (yang musyrik) menyembah benda-benda yang lain dari Allah, yang tidak memberi manfaat kepada mereka (yang menyembahnya) dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada mereka (yang tidak menyembahnya); dan orang yang kafir selalu menjadi pembantu (bagi golongannya yang kafir) untuk menderhaka kepada tuhannya.
ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺭﱹﺳﱺﻠﱀﻨﱧ﮳ﻚﱔ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱨﺒﱧﺸﱝﲔﺮﱾﺍ ﻭﱺﻧﱧﺬﲘﻳﺮﱾﺍ ﳁﳈﳇﳀ
 1. Dan tidaklah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan sebagai pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman) dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar).
ﻗﱂﻞﱓ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﺳﱹ﮲ﱧﻠﱂﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﺟﱹﺮﲍ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﻦ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﺘﱱﺨﲔﺬﱔ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻪﲘﲶ ﺳﱺﺒﲐﻴﵝﱅﵗ ﳁﳉﳇﳀ
 1. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepada kamu sebarang balasan bagi apa yang aku sampaikan kepada kamu, selain daripada berimannya seseorang yang mahu mendapatkan jalan sampainya kepada keredaan Allah".
ﻭﱺﺗﱧﻮﱺﻛﱞﻞﱓ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﱀﺤﱺﻰﲃﲤ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﻤﱨﻮﺕﱻ ﻭﱺﺳﱺﺒﱰﲘﺢﱹ ﺑﲐﺤﱺﻤﱦﺪﲘﻩﲘﲶﲬ ﻭﱺﻛﱔﻔﱁﻰﳎ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﺑﲐﺬﱕﻧﱨﻮﺏﲌ ﻋﲔﺒﱧﺎﺩﲘﻩﲘﲶ ﺧﱺﺒﲐﻴﺮﱼﺍ ﳁﳊﳇﳀ
 1. Dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan Yang Hidup, yang tidak mati; serta bertasbihlah dengan memujiNya; dan cukuplah Ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hambaNya;
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻤﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﺳﲔﺘﱱﺔﲘ ﺃﱁﻳﱱﺎﻡﲎ ﺛﱂﻢﱱ ﭐﺳﱹﺘﱧﻮﱺﻯﳎ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﱀﻌﱧﺮﱹﺵﲜﲨ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﱻ ﻓﱁﺴﱹ﮲ﱧﻞﱓ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﺧﱺﺒﲐﻴﺮﱾﺍ ﳁﳋﳇﳀ
 1. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy, Ialah Ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah); maka bertanyalah akan hal itu kepada Yang Mengetahuinya.
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﻗﲘﻴﻞﱔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱨ ﭐﺳﱹﺠﱻﺪﱻﻭﺍﲯ ﻟﲘﻠﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﱻ ﺃﱁﻧﱧﺴﱹﺠﱻﺪﱻ ﻟﲘﻤﱧﺎ ﺗﱧﺄﱀﻣﱨﺮﱻﻧﱧﺎ ﻭﱺﺯﱺﺍﺩﱧﻫﱻﻢﱦ ﻧﱨﻔﱂﻮﺭﱾﺍ ﲹ ﳁﳂﳈﳀ
 1. Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang musyrik itu): "Sujudlah kamu kepada Ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah)!" Mereka bertanya: "Dan siapakah Ar-Rahman itu? Patutkah kami sujud kepada apa sahaja yang engkau perintahkan kami?" Dan perintah yang demikian, menjadikan mereka bertambah liar ingkar.
ﺗﱧﺒﱧﺎﺭﱺﻙﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺟﱺﻌﱧﻞﱔ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﺑﱨﺮﱻﻭﺟﱾﺎ ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻞﱔ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺳﲔﺮﱺ﮴ﺟﱾﺎ ﻭﱺﻗﱁﻤﱧﺮﱾﺍ ﻣﱲﻨﲘﻴﺮﱾﺍ ﳁﳃﳈﳀ
 1. Maha Berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit, tempat-tempat peredaran bintang, dan menjadikan padanya matahari serta bulan yang menerangi.
ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺟﱺﻌﱧﻞﱔ ﭐﻟﱋﻴﱦﻞﱔ ﻭﱺﭐﻟﻨﱱﻬﱺﺎﺭﱺ ﺧﲔﻠﱀﻔﱁﺔﱅ ﻟﱊﲘﻤﱧﻦﱹ ﺃﱁﺭﱺﺍﺩﱧ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﺬﱞﻛﱞﺮﱺ ﺃﱁﻭﱹ ﺃﱁﺭﱺﺍﺩﱧ ﺷﱕﻜﱕﻮﺭﱾﺍ ﳁﳄﳈﳀ
 1. Dan Dia lah yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk sesiapa yang mahu beringat (memikirkan kebesaranNya), atau mahu bersyukur (akan nikmat-nikmatNya itu).
ﻭﱺﻋﲔﺒﱧﺎﺩﱨ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻳﱧﻤﱦﺸﱕﻮﻥﱧ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻫﱺﻮﱹﻧﱫﺎ ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﺧﱺﺎﻃﱔﺒﱧﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﱀﺠﱺ﮳ﻬﲌﻠﱂﻮﻥﱧ ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺳﱺﻠﱁ﮳ﻤﱫﺎ ﳁﳅﳈﳀ
 1. Dan hamba-hamba (Allah) Ar-Rahman (yang diredhaiNya), ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini;
ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻳﱧﺒﲐﻴﺘﱨﻮﻥﱧ ﻟﲘﺮﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﺳﱻﺠﲄﺪﱾﺍ ﻭﱺﻗﲘﻴﱧ﮳ﻤﱫﺎ ﳁﳆﳈﳀ
 1. Dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri,
ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﺭﱺﺑﱱﻨﱧﺎ ﭐﺻﱹﺮﲌﻑﱹ ﻋﱺﻨﱱﺎ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱺ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱧﲨ ﺇﲐﻥﱱ ﻋﱺﺬﱔﺍﺑﱧﻬﱺﺎ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻏﱔﺮﱺﺍﻣﱩﺎ ﳁﳇﳈﳀ
 1. Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka Jahannam dari kami, sesungguhnya azab seksanya itu adalah mengertikan
ﺇﲐﻧﱱﻬﱺﺎ ﺳﱺﺂﺀﱧﺕﱹ ﻣﱨﺴﱹﺘﱧﻘﱁﺮﲈﺍ ﻭﱺﻣﱨﻘﱁﺎﻣﱫﺎ ﳁﳈﳈﳀ
 1. Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk";
ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺇﲐﺫﱧﺁ ﺃﱁﻧﻔﱁﻘﱂﻮﺍﲯ ﻟﱁﻢﱦ ﻳﱨﺴﱹﺮﲌﻓﱂﻮﺍﲯ ﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﻘﱀﺘﱨﺮﱻﻭﺍﲯ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﺑﱧﻴﱦﻦﱺ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻗﱁﻮﱺﺍﻣﱫﺎ ﳁﳉﳈﳀ
 1. Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.
ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺪﱹﻋﱻﻮﻥﱧ ﻣﱧﻊﱧ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻬﱼﺎ ﺀﱧﺍﺧﱺﺮﱺ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﻘﱀﺘﱨﻠﱂﻮﻥﱧ ﭐﻟﻨﱱﻔﱀﺲﱺ ﭐﻟﱋﺘﲘﻰ ﺣﱺﺮﲄﻡﱧ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺑﲐﭑﻟﱀﺤﱺﻖﲃﲌ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﺰﱹﻧﱨﻮﻥﱧﲬ ﻭﱺﻣﱧﻦ ﻳﱧﻔﱀﻌﱧﻞﱓ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻳﱧﻠﱀﻖﱺ ﺃﱁﺛﱁﺎﻣﱫﺎ ﳁﳊﳈﳀ
 1. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak), dan tidak pula berzina; dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan dosanya;
ﻳﱨﻀﱺ﮳ﻌﱧﻒﱹ ﻟﱁﻪﱨ ﭐﻟﱀﻌﱧﺬﱔﺍﺏﱻ ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﭐﻟﱀﻘﲘﻴﱧ﮳ﻤﱧﺔﲘ ﻭﱺﻳﱧﺨﱹﻠﱂﺪﱹ ﻓﲘﻴﻪﲘﲶ ﻣﱨﻬﱺﺎﻧﱩﺎ ﳁﳋﳈﳀ
 1. Akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan, -
ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﻦ ﺗﱧﺎﺏﱺ ﻭﱺﺀﱧﺍﻣﱧﻦﱺ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻞﱔ ﻋﱺﻤﱧﵝﱅﵗ ﺻﱺ﮳ﻠﲘﺤﱾﺎ ﻓﱁﺄﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻳﱨﺒﱧﺪﲃﲘﻝﱕ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺳﱺﻴﱰﲐ﮲ﱧﺎﺗﲘﻬﲌﻢﱦ ﺣﱺﺴﱺﻨﱧ﮳ﺖﲖﲩ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﻏﱔﻔﱂﻮﺭﱾﺍ ﺭﲄﺣﲔﻴﻤﱫﺎ ﳁﳂﳉﳀ
 1. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu, Allah akan menggantikan (pada tempat) kejahatan mereka dengan kebaikan; dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
ﻭﱺﻣﱧﻦ ﺗﱧﺎﺏﱺ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻞﱔ ﺻﱺ﮳ﻠﲘﺤﱾﺎ ﻓﱁﺈﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻳﱧﺘﱨﻮﺏﱻ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻣﱧﺘﱧﺎﺑﱫﺎ ﳁﳃﳉﳀ
 1. Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya (dengan itu) ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat;
ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺸﱓﻬﱺﺪﱻﻭﻥﱧ ﭐﻟﺰﲅﻭﺭﱺ ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﻣﱧﺮﲅﻭﺍﲯ ﺑﲐﭑﻟﻠﱋﻐﱦﻮﲌ ﻣﱧﺮﲅﻭﺍﲯ ﻛﲔﺮﱺﺍﻣﱫﺎ ﳁﳄﳉﳀ
 1. Dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya.
ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺫﱨﻛﱝﲔﺮﱻﻭﺍﲯ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻳﱧ﮳ﺖﲔ ﺭﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﺨﲔﺮﲅﻭﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﱺﺎ ﺻﱻﻤﱵﺎ ﻭﱺﻋﱻﻤﱦﻴﱧﺎﻧﱫﺎ ﳁﳅﳉﳀ
 1. Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta.
ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﺭﱺﺑﱱﻨﱧﺎ ﻫﱺﺐﱹ ﻟﱁﻨﱧﺎ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﺯﱹﻭﱺ﮴ﺟﲌﻨﱧﺎ ﻭﱺﺫﱨﺭﲃﲌﻳﱱ﮳ﺘﲘﻨﱧﺎ ﻗﱂﺮﲄﺓﱧ ﺃﱁﻋﱹﻴﱨﻦﲎ ﻭﱺﭐﺟﱹﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﻟﲘﻠﱀﻤﱨﺘﱱﻘﲘﻴﻦﱺ ﺇﲐﻣﱧﺎﻣﱩﺎ ﳁﳆﳉﳀ
 1. Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa.
ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻳﱨﺠﱹﺰﱺﻭﱹﻥﱧ ﭐﻟﱀﻐﱨﺮﱹﻓﱁﺔﱁ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﺻﱺﺒﱧﺮﱻﻭﺍﲯ ﻭﱺﻳﱨﻠﱁﻘﱋﻮﱹﻥﱧ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺗﱧﺤﲔﻴﱱﺔﱅ ﻭﱺﺳﱺﻠﱁ﮳ﻤﱩﺎ ﳁﳇﳉﳀ
 1. Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di Syurga disebabkan kesabaran mereka, dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya,
ﺧﱺ﮳ﻠﲘﺪﲘﻳﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎﲬ ﺣﱺﺴﱻﻨﱧﺖﱹ ﻣﱨﺴﱹﺘﱧﻘﱁﺮﲈﺍ ﻭﱺﻣﱨﻘﱁﺎﻣﱫﺎ ﳁﳈﳉﳀ
 1. Mereka kekal di dalam Syurga itu; amatlah eloknya Syurga menjadi tempat penetapan dan tempat tinggal.
ﻗﱂﻞﱓ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﻌﱦﺒﱧﺆﱻﺍﲯ ﺑﲐﻜﱕﻢﱦ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻟﱁﻮﱹﵖﱔﵐ ﺩﱨﻋﱺﺂﺅﱻﻛﱕﻢﱦﲨ ﻓﱁﻘﱁﺪﱹ ﻛﱔﺬﱞﺑﱦﺘﱨﻢﱦ ﻓﱁﺴﱺﻮﱹﻑﱺ ﻳﱧﻜﱕﻮﻥﱨ ﻟﲘﺰﱺﺍﻣﱭﺎ ﳁﳉﳉﳀ
 1. Katakanlah (wahai Muhammad kepada golongan yang ingkar): "Tuhanku tidak akan menghargai kamu kalau tidak adanya doa ibadat kamu kepadaNya; (apabila kamu telah mengetahui bahawa Tuhanku telah menetapkan tidak menghargai seseorang pun melainkan kerana doa ibadatnya) maka sesungguhnya kamu telahpun menyalahi (ketetapan Tuhanku itu); dengan yang demikian, sudah tentu balasan azab (disebabkan kamu menyalahi itu) akan menimpa kamu".