Yaseen (يس)

Bacaan Penuh Yaseen
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻳﺲﳔ ﳁﳃﳀ
 1. Yaa, Siin.
ﻭﱺﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱹﺀﱧﺍﻥﲌ ﭐﻟﱀﺤﱺﻜﲔﻴﻢﲌ ﳁﳄﳀ
 1. Demi Al-Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh,
ﺇﲐﻧﱱﻚﱔ ﻟﱁﻤﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﺮﱹﺳﱺﻠﲘﻴﻦﱺ ﳁﳅﳀ
 1. Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad adalah seorang Rasul) dari Rasul-rasul yang telah diutus,
ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺻﲔﺮﱺ﮴ﻁﲖ ﻣﱲﺴﱹﺘﱧﻘﲘﻴﻢﲎ ﳁﳆﳀ
 1. Yang tetap di atas jalan yang lurus (ugama Islam).
ﺗﱧﻨﺰﲌﻳﻞﱔ ﭐﻟﱀﻌﱧﺰﲌﻳﺰﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ ﳁﳇﳀ
 1. Al-Quran itu, diturunkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani,
ﻟﲘﺘﱨﻨﺬﲘﺭﱺ ﻗﱁﻮﱹﻣﱫﺎ ﻣﱱﺂ ﺃﱂﻧﺬﲘﺭﱺ ﺀﱧﺍﺑﱧﺂﺅﱻﻫﱻﻢﱦ ﻓﱁﻬﱻﻢﱦ ﻏﱔ﮳ﻔﲘﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳈﳀ
 1. Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran; sebab itulah mereka lalai.
ﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺣﱺﻖﲄ ﭐﻟﱀﻘﱁﻮﱹﻝﱕ ﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺃﱁﻛﱓﺜﱁﺮﲌﻫﲔﻢﱦ ﻓﱁﻬﱻﻢﱦ ﵖﱔﵐ ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﻥﱧ ﳁﳉﳀ
 1. Demi sesungguhnya, telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka, kerana mereka tidak mahu beriman.
ﺇﲐﻧﱱﺎ ﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﻋﱹﻨﱧ﮳ﻘﲘﻬﲌﻢﱦ ﺃﱁﻏﱓﻠﱁ﮳ﵝﱅﵗ ﻓﱁﻬﲌﻰﱺ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺫﱦﻗﱁﺎﻥﲌ ﻓﱁﻬﱻﻢ ﻣﱲﻘﱀﻤﱧﺤﱻﻮﻥﱧ ﳁﳊﳀ
 1. Sesungguhnya Kami jadikan (kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai) belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka; (lebarnya belenggu itu) sampai (menongkatkan) dagu mereka lalu menjadilah mereka terdongak.
ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﻣﲘﻦﲲ ﺑﱧﻴﱦﻦﲌ ﺃﱁﻳﱦﺪﲘﻳﻬﲌﻢﱦ ﺳﱺﺪﲈﺍ ﻭﱺﻣﲘﻦﱹ ﺧﱺﻠﱀﻔﲘﻬﲌﻢﱦ ﺳﱺﺪﲈﺍ ﻓﱁﺄﱁﻏﱓﺸﱔﻴﱦﻨﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﻓﱁﻬﱻﻢﱦ ﵖﱔﵐ ﻳﱨﺒﱦﺼﲔﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳋﳀ
 1. Dan Kami jadikan (sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai) sekatan (yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada) di hadapan mereka, dan sekatan (yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada) di belakang mereka (pada hari kiamat). lalu Kami tutup pandangan mereka; maka dengan itu, mereka tidak dapat melihat (jalan yang benar).
ﻭﱺﺳﱺﻮﱺﺁﺀﱪ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﺀﱧﺃﱁﻧﺬﱔﺭﱹﺗﱧﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﻡﱦ ﻟﱁﻢﱦ ﺗﱨﻨﺬﲘﺭﱹﻫﱻﻢﱦ ﵖﱔﵐ ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﻥﱧ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Dan (dengan sebab itu) sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya - mereka tidak akan beriman.
ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺎ ﺗﱨﻨﺬﲘﺭﱻ ﻣﱧﻦﲌ ﭐﺗﱱﺒﱧﻊﱧ ﭐﻟﺬﱝﲘﻛﱓﺮﱺ ﻭﱺﺧﱺﺸﲔﻰﱺ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﱺ ﺑﲐﭑﻟﱀﻐﱧﻴﱦﺐﲌﲨ ﻓﱁﺒﱧﺸﱝﲔﺮﱹﻩﱨ ﺑﲐﻤﱧﻐﱦﻔﲘﺮﱺﺓﲚ ﻭﱺﺃﱁﺟﱹﺮﲎ ﻛﱔﺮﲌﻳﻢﲍ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Sesungguhnya peringatan dan amaran (yang berkesan dan mendatangkan faedah) hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran serta ia takut (melanggar perintah Allah) Ar-Rahman semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah kepadanya berita yang mengembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia.
ﺇﲐﻧﱱﺎ ﻧﱧﺤﱹﻦﱻ ﻧﱨﺤﱹﻰﲤ ﭐﻟﱀﻤﱧﻮﱹﺗﱧﻰﳎ ﻭﱺﻧﱧﻜﱓﺘﱨﺐﱻ ﻣﱧﺎ ﻗﱁﺪﲄﻣﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﺀﱧﺍﺛﱁ﮳ﺮﱺﻫﱻﻢﱦﲬ ﻭﱺﻛﱕﻞﱞ ﺷﱔﻰﱹﺀﲙ ﺃﱁﺣﱹﺼﱺﻴﱦﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﻓﲘﻰﳒ ﺇﲐﻣﱧﺎﻡﲎ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﲎ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu kami catitkan satu persatu dalam Kitab (ibu Suratan) yang jelas nyata.
ﻭﱺﭐﺿﱹﺮﲌﺏﱹ ﻟﱁﻬﱻﻢ ﻣﱱﺜﱁﵝﱃﵗ ﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﱺ ﭐﻟﱀﻘﱁﺮﱹﻳﱧﺔﲘ ﺇﲐﺫﱦ ﺟﱺﺂﺀﱧﻫﱺﺎ ﭐﻟﱀﻤﱨﺮﱹﺳﱺﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar (yang tertentu) iaitu ketika mereka didatangi Rasul-rasul (Kami),
ﺇﲐﺫﱦ ﺃﱁﺭﱹﺳﱺﻠﱀﻨﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱨ ﭐﺛﱀﻨﱧﻴﱦﻦﲌ ﻓﱁﻜﱔﺬﱞﺑﱨﻮﻫﱻﻤﱧﺎ ﻓﱁﻌﱧﺰﲄﺯﱹﻧﱧﺎ ﺑﲐﺜﱁﺎﻟﲘﺚﲖ ﻓﱁﻘﱁﺎﻟﱂﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻧﱱﺂ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻜﱕﻢ ﻣﱲﺮﱹﺳﱺﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang Rasul lalu mereka mendustakannya; kemudian Kami kuatkan (kedua Rasul itu) dengan Rasul yang ketiga, lalu Rasul-rasul itu berkata: ` Sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu '.
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺑﱧﺸﱔﺮﱿ ﻣﱰﲘﺜﱀﻠﱂﻨﱧﺎ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﺰﱺﻝﱔ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﱻ ﻣﲘﻦ ﺷﱔﻰﱹﺀﲙ ﺇﲐﻥﱦ ﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺗﱧﻜﱓﺬﲘﺑﱨﻮﻥﱧ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Penduduk bandar itu menjawab: "Kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, dan Tuhan Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun (tentang ugama yang kamu dakwakan); Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺭﱺﺑﱲﻨﱧﺎ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱨ ﺇﲐﻧﱱﺂ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﻟﱁﻤﱨﺮﱹﺳﱺﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Rasul-rasul berkata: Tuhan Kami mengetahui bahawa sesungguhnya Kami adalah Rasul-rasul yang diutus kepada kamu,
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻨﱧﺂ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﻟﱀﺒﱧﻠﱁ﮳ﻎﱂ ﭐﻟﱀﻤﱨﺒﲐﻴﻦﱻ ﳁﳉﳃﳀ
 1. "Dan tugas Kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahNya dengan cara yang jelas nyata".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻧﱱﺎ ﺗﱧﻄﱔﻴﱱﺮﱹﻧﱧﺎ ﺑﲐﻜﱕﻢﱦﲨ ﻟﱁﴣﲐﻦ ﻟﱋﻢﱦ ﺗﱧﻨﺘﱧﻬﱻﻮﺍﲯ ﻟﱁﻨﱧﺮﱹﺟﱻﻤﱧﻨﱱﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﻟﱁﻴﱧﻤﱧﺴﲄﻨﱱﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻨﱱﺎ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱽ ﺃﱁﻟﲘﻴﻢﱬ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Penduduk bandar itu berkata pula: "Sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya, kalau kamu tidak berhenti (dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu), tentulah kami akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻃﱔﳌﴣﲐﺮﱻﻛﱕﻢ ﻣﱱﻌﱧﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﴢﲐﻦ ﺫﱨﻛﱝﲔﺮﱹﺗﱨﻢﲬ ﺑﱧﻞﱓ ﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﻗﱁﻮﱹﻡﱬ ﻣﱲﺴﱹﺮﲌﻓﱂﻮﻥﱧ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Rasul-rasul itu menjawab: "Nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan (kekufuran) yang ada pada kamu. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran (maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu)? (Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf) bahkan kamu adalah kaum pelampau".
ﻭﱺﺟﱺﺂﺀﱧ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻗﱀﺼﱺﺎ ﭐﻟﱀﻤﱧﺪﲘﻳﻨﱧﺔﲘ ﺭﱺﺟﱻﻞﱙ ﻳﱧﺴﱹﻌﱧﻰﳎ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧ﮳ﻘﱁﻮﱹﻡﲌ ﭐﺗﱱﺒﲐﻌﱨﻮﺍﲯ ﭐﻟﱀﻤﱨﺮﱹﺳﱺﻠﲘﻴﻦﱺ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Dan (semasa Rasul-rasul itu diancam), datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari, lalu memberi nasihat dengan katanya:" Wahai kaumku! Turutlah Rasul-rasul itu -
ﭐﺗﱱﺒﲐﻌﱨﻮﺍﲯ ﻣﱧﻦ ﵖﱞﵐ ﻳﱧﺴﱹ﮲ﱧﻠﱂﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﺟﱹﺮﱾﺍ ﻭﱺﻫﱻﻢ ﻣﱲﻬﱹﺘﱧﺪﱻﻭﻥﱧ ﳁﳃﳄﳀ
 1. "Turutlah orang-orang yang tidak meminta kapada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang mandapat hidayah petunjuk".
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻟﲘﻰﱺ ﵖﱔﵓ ﺃﱁﻋﱹﺒﱨﺪﱻ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻓﱁﻄﱔﺮﱺﻧﲘﻰ ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﺗﱨﺮﱹﺟﱺﻌﱨﻮﻥﱧ ﳁﳄﳄﳀ
 1. Dan (apabila ditanya: Sudahkah engkau menerima ugama mereka? Maka jawabnya): "Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku, dan yang kepadaNyalah (aku dan) kamu semua akan dikembalikan?
ﺀﱧﺃﱁﺗﱱﺨﲔﺬﱕ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻪﲘﲶﳒ ﺀﱧﺍﻟﲘﻬﱺﺔﱃ ﺇﲐﻥ ﻳﱨﺮﲌﺩﱦﻥﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﱻ ﺑﲐﻀﱻﺮﲃﲎ ﵖﱞﵐ ﺗﱨﻐﱦﻦﲌ ﻋﱺﻨﱰﲘﻰ ﺷﱔﻔﱁ﮳ﻌﱧﺘﱨﻬﱻﻢﱦ ﺷﱔﻴﱦ﮲ﱫﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱨﻨﻘﲘﺬﱕﻭﻥﲌ ﳁﳅﳄﳀ
 1. "Patutkah aku menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah? (Sudah tentu tidak patut, kerana) jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku.
ﺇﲐﻧﱰﲘﻰﳒ ﺇﲐﺫﱫﺍ ﻟﱋﻔﲘﻰ ﺿﱺﻠﱁ﮳ﻞﲎ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﲍ ﳁﳆﳄﳀ
 1. "Sesungguhnya aku (kalau melakukan syirik) tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata.
ﺇﲐﻧﱰﲘﻰﳒ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﺖﱻ ﺑﲐﺮﱺﺑﱰﲐﻜﱕﻢﱦ ﻓﱁﭑﺳﱹﻤﱧﻌﱨﻮﻥﲌ ﳁﳇﳄﳀ
 1. "Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah (nasihatku)",.
ﻗﲘﻴﻞﱔ ﭐﺩﱦﺧﱻﻞﲌ ﭐﻟﱀﺠﱺﻨﱱﺔﱁﲨ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧ﮳ﻠﱁﻴﱦﺖﱺ ﻗﱁﻮﱹﻣﲘﻰ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﳁﳈﳄﳀ
 1. (Setelah ia mati) lalu dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam Syurga". Ia berkata; "Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui -
ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻏﱔﻔﱁﺮﱺ ﻟﲘﻰ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱁﻨﲘﻰ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﻜﱓﺮﱺﻣﲘﻴﻦﱺ ﳁﳉﳄﳀ
 1. "Tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku, serta dijadikannya daku dari orang-orang yang dimuliakan".
ﲿ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﺰﱺﻟﱀﻨﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻗﱁﻮﱹﻣﲘﻪﲘﲶ ﻣﲘﻦﲲ ﺑﱧﻌﱦﺪﲘﻩﲘﲶ ﻣﲘﻦ ﺟﱻﻨﺪﲚ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻛﱕﻨﱱﺎ ﻣﱨﻨﺰﲌﻟﳨﻴﻦﱺ ﳁﳊﳄﳀ
 1. Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia (mati) sebarang pasukan tentera dari langit (untuk membinasakan mereka), dan tidak perlu Kami menurunkannya.
ﺇﲐﻥ ﻛﱔﺎﻧﱧﺖﱹ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺻﱺﻴﱦﺤﱺﺔﱅ ﻭﱺ﮴ﺣﲔﺪﱺﺓﱫ ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﻫﱻﻢﱦ ﺧﱺ﮳ﻤﲘﺪﱻﻭﻥﱧ ﳁﳋﳄﳀ
 1. (Kebinasaan mereka) hanyalah dilakukan dengan satu pekikan (yang dahsyat), maka dengan serta merta mereka semua sunyi-sepi tidak hidup lagi.
ﻳﱧ﮳ﺤﱺﺴﱹﺮﱺﺓﱩ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﱀﻌﲘﺒﱧﺎﺩﲘﲬ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﺄﱀﺗﲘﻴﻬﲌﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺳﱻﻮﻝﲍ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻬﱹﺰﲌﺀﱨﻭﻥﱧ ﳁﳂﳅﳀ
 1. Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba (yang mengingkari kebenaran)! Tidak datang kepada mereka seorang Rasul melainkan mereka mengejek-ejek dan memperolok-olokkannya.
ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﺮﱺﻭﱹﺍﲯ ﻛﱔﻢﱦ ﺃﱁﻫﱹﻠﱁﻜﱓﻨﱧﺎ ﻗﱁﺒﱦﻠﱁﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱻﻭﻥﲌ ﺃﱁﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺮﱹﺟﲌﻌﱨﻮﻥﱧ ﳁﳃﳅﳀ
 1. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka (bahkan kembali kepada Kami, untuk menerima balasan).
ﻭﱺﺇﲐﻥ ﻛﱕﻞﱣ ﻟﱋﻤﱱﺎ ﺟﱺﻤﲘﻴﻊﱬ ﻟﱋﺪﱺﻳﱦﻨﱧﺎ ﻣﱨﺤﱹﻀﱺﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳄﳅﳀ
 1. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan Kami, semuanya dibawa hadir (untuk menerima balasan).
ﻭﱺﺀﱧﺍﻳﱧﺔﱆ ﻟﱋﻬﱻﻢﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱻ ﭐﻟﱀﻤﱧﻴﱦﺘﱧﺔﱂ ﺃﱁﺣﱹﻴﱧﻴﱦﻨﱧ﮳ﻬﱺﺎ ﻭﱺﺃﱁﺧﱹﺮﱺﺟﱹﻨﱧﺎ ﻣﲘﻨﱦﻬﱺﺎ ﺣﱺﺒﱵﺎ ﻓﱁﻤﲘﻨﱦﻪﱨ ﻳﱧﺄﱀﻛﱕﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳅﳅﳀ
 1. Dan dalil yang terang untuk mereka (memahami kekuasaan dan kemurahan kami), ialah bumi yang mati; kami hidupkan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan.
ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺟﱺﻨﱱ﮳ﺖﲖ ﻣﱰﲘﻦ ﻧﱱﺨﲔﻴﻞﲎ ﻭﱺﺃﱁﻋﱹﻨﱧ﮳ﺐﲎ ﻭﱺﻓﱁﺠﲄﺮﱹﻧﱧﺎ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻌﱨﻴﱨﻮﻥﲌ ﳁﳆﳅﳀ
 1. Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa matair,
ﻟﲘﻴﱧﺄﱀﻛﱕﻠﱂﻮﺍﲯ ﻣﲘﻦ ﺛﱁﻤﱧﺮﲌﻩﲘﲶ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻋﱺﻤﲘﻠﱁﺘﱦﻪﱨ ﺃﱁﻳﱦﺪﲘﻳﻬﲌﻢﱦﲬ ﺃﱁﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱧﺸﱓﻜﱕﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳇﳅﳀ
 1. Supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka; maka patutkah mereka tidak bersyukur?
ﺳﱻﺒﱦﺤﱺ﮳ﻦﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﺯﱹﻭﱺ﮴ﺝﱺ ﻛﱕﻠﱋﻬﱺﺎ ﻣﲘﻤﱱﺎ ﺗﱨﻨﲲﺒﲐﺖﱻ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱻ ﻭﱺﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻧﻔﱂﺴﲔﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﻣﲘﻤﱱﺎ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﳁﳈﳅﳀ
 1. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya.
ﻭﱺﺀﱧﺍﻳﱧﺔﱆ ﻟﱋﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﱋﻴﱦﻞﱕ ﻧﱧﺴﱹﻠﱁﺦﱻ ﻣﲘﻨﱦﻪﱨ ﭐﻟﻨﱱﻬﱺﺎﺭﱺ ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﻫﱻﻢ ﻣﱲﻈﱓﻠﲘﻤﱨﻮﻥﱧ ﳁﳉﳅﳀ
 1. Dan lagi dalil yang terang untuk mereka (berfikir) ialah malam; Kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap-gelita;
ﻭﱺﭐﻟﺸﱞﻤﱦﺲﱻ ﺗﱧﺠﱹﺮﲌﻯ ﻟﲘﻤﱨﺴﱹﺘﱧﻘﱁﺮﲃﲎ ﻟﱋﻬﱺﺎﲬ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺗﱧﻘﱀﺪﲘﻳﺮﱻ ﭐﻟﱀﻌﱧﺰﲌﻳﺰﲌ ﭐﻟﱀﻌﱧﻠﲘﻴﻢﲌ ﳁﳊﳅﳀ
 1. Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui;
ﻭﱺﭐﻟﱀﻘﱁﻤﱧﺮﱺ ﻗﱁﺪﲄﺭﱹﻧﱧ﮳ﻪﱨ ﻣﱧﻨﱧﺎﺯﲌﻝﱔ ﺣﱺﺘﱱﻰﳎ ﻋﱺﺎﺩﱧ ﻛﱔﭑﻟﱀﻌﱨﺮﱹﺟﱻﻮﻥﲌ ﭐﻟﱀﻘﱁﺪﲘﻳﻢﲌ ﳁﳋﳅﳀ
 1. Dan bulan pula Kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya - (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering.
ﵖﱔﵐ ﭐﻟﺸﱞﻤﱦﺲﱻ ﻳﱧﻨﲲﺒﱧﻐﲘﻰ ﻟﱁﻬﱺﺂ ﺃﱁﻥ ﺗﱨﺪﱹﺭﲌﻙﱔ ﭐﻟﱀﻘﱁﻤﱧﺮﱺ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﭐﻟﱋﻴﱦﻞﱕ ﺳﱺﺎﺑﲐﻖﱻ ﭐﻟﻨﱱﻬﱺﺎﺭﲌﲬ ﻭﱺﻛﱕﻞﱣ ﻓﲘﻰ ﻓﱁﻠﱁﻚﲖ ﻳﱧﺴﱹﺒﱧﺤﱻﻮﻥﱧ ﳁﳂﳆﳀ
 1. (Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing.
ﻭﱺﺀﱧﺍﻳﱧﺔﱆ ﻟﱋﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﻧﱱﺎ ﺣﱺﻤﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﺫﱨﺭﲃﲌﻳﱱﺘﱧﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﻔﱂﻠﱀﻚﲔ ﭐﻟﱀﻤﱧﺸﱓﺤﱻﻮﻥﲌ ﳁﳃﳆﳀ
 1. Dan satu dalil lagi untuk mereka (insaf) ialah, Kami membawa belayar jenis keluarga mereka dalam bahtera yang penuh sarat;
ﻭﱺﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧﺎ ﻟﱁﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﻣﱰﲘﺜﱀﻠﲘﻪﲘﲶ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﺮﱹﻛﱔﺒﱨﻮﻥﱧ ﳁﳄﳆﳀ
 1. Dan Kami ciptakan untuk mereka, jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya, yang mereka dapat mengenderainya.
ﻭﱺﺇﲐﻥ ﻧﱱﺸﱔﺄﱀ ﻧﱨﻐﱦﺮﲌﻗﱀﻬﱻﻢﱦ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﺻﱺﺮﲌﻳﺦﱺ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻫﱻﻢﱦ ﻳﱨﻨﻘﱁﺬﱕﻭﻥﱧ ﳁﳅﳆﳀ
 1. Dan jika kami kehendaki, kami boleh tenggelamkan mereka; (kiranya Kami lakukan yang demikian) maka tidak ada yang dapat memberi pertolongan kepada mereka, dan mereka juga tidak dapat diselamatkan, -
ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺔﱅ ﻣﱰﲘﻨﱱﺎ ﻭﱺﻣﱧﺘﱧ﮳ﻌﱩﺎ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺣﲔﻴﻦﲎ ﳁﳆﳆﳀ
 1. Kecuali dengan kemurahan dari pihak Kami memberi rahmat dan kesenangan hidup kepada mereka hingga ke suatu masa.
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﻗﲘﻴﻞﱔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱨ ﭐﺗﱱﻘﱂﻮﺍﲯ ﻣﱧﺎ ﺑﱧﻴﱦﻦﱺ ﺃﱁﻳﱦﺪﲘﻳﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺧﱺﻠﱀﻔﱁﻜﱕﻢﱦ ﻟﱁﻌﱧﻠﱋﻜﱕﻢﱦ ﺗﱨﺮﱹﺣﱺﻤﱨﻮﻥﱧ ﳁﳇﳆﳀ
 1. Dan apabila dikatakan kepada mereka: " berjaga-jagalah kamu akan apa yang ada di hadapan kamu (dari urusan-urusan hidup di dunia ini), dan apa yang ada di belakang kamu (dari huru-hara dan balasan akhirat), supaya kamu beroleh rahmat", (mereka tidak mengindahkannya).
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺗﱧﺄﱀﺗﲘﻴﻬﲌﻢ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺀﱧﺍﻳﱧﺔﲚ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺖﲔ ﺭﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻋﱺﻨﱦﻬﱺﺎ ﻣﱨﻌﱦﺮﲌﺿﲔﻴﻦﱺ ﳁﳈﳆﳀ
 1. Dan (itulah tabiat mereka) tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan-keterangan tuhan mereka melainkan mereka selalu berpaling daripadanya (enggan menerimanya).
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﻗﲘﻴﻞﱔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﻧﻔﲘﻘﱂﻮﺍﲯ ﻣﲘﻤﱱﺎ ﺭﱺﺯﱺﻗﱁﻜﱕﻢﱨ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻟﲘﻠﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﻧﱨﻄﱓﻌﲘﻢﱨ ﻣﱧﻦ ﻟﱋﻮﱹ ﻳﱧﺸﱔﺂﺀﱨ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺃﱁﻃﱓﻌﱧﻤﱧﻪﱨﲵﳒ ﺇﲐﻥﱦ ﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻓﲘﻰ ﺿﱺﻠﱁ﮳ﻞﲎ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﲎ ﳁﳉﳆﳀ
 1. Dan apabila dikatakan kepada mereka:" Dermakanlah sebahagian dari rezeki yang dikurniakan Allah kepada kamu", berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada orang-orang yang beriman (secara mengejek-ejek): " Patutkah kami memberi makan kepada orang yang jika Allah kehendaki tentulah Ia akan memberinya makan? Kamu ini hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata".
ﻭﱺﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﻣﱧﺘﱧﻰﳎ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﻮﱺﻋﱹﺪﱻ ﺇﲐﻥ ﻛﱕﻨﺘﱨﻢﱦ ﺻﱺ﮳ﺪﲘﻗﲘﻴﻦﱺ ﳁﳊﳆﳀ
 1. Dan (apabila mereka diingatkan tentang huru-hara dan balasan akhirat) mereka bertanya (secara mempersenda): " Bilakah datangnya (hari akhirat) yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar (maka kami sedia menunggu)!",
ﻣﱧﺎ ﻳﱧﻨﻈﱕﺮﱻﻭﻥﱧ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺻﱺﻴﱦﺤﱺﺔﱅ ﻭﱺ﮴ﺣﲔﺪﱺﺓﱫ ﺗﱧﺄﱀﺧﱻﺬﱕﻫﱻﻢﱦ ﻭﱺﻫﱻﻢﱦ ﻳﱧﺨﲔﺼﲃﲔﻤﱨﻮﻥﱧ ﳁﳋﳆﳀ
 1. Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang - (dengan secara mengejut) akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar (merundingkan urusan dunia masing-masing).
ﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻄﲔﻴﻌﱨﻮﻥﱧ ﺗﱧﻮﱹﺻﲔﻴﱧﺔﱅ ﻭﱺﵖﱔﵓ ﺇﲐﻟﱁﻰ﮵ ﺃﱁﻫﱹﻠﲘﻬﲌﻢﱦ ﻳﱧﺮﱹﺟﲌﻌﱨﻮﻥﱧ ﳁﳂﳇﳀ
 1. Maka dengan itu, mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan (wasiat atau lainnya), dan (kalau mereka berada di luar) mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya.
ﻭﱺﻧﱨﻔﲘﺦﱺ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺼﲅﻮﺭﲌ ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﻫﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﺟﱹﺪﱺﺍﺙﲔ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﻳﱧﻨﺴﲔﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳃﳇﳀ
 1. Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala (menghidupkan orang-orang yang telah mati; apabila berlaku yang demikian) maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing (untuk) mengadap Tuhannya.
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻳﱧ﮳ﻮﱺﻳﱦﻠﱁﻨﱧﺎ ﻣﱧﻦﲲ ﺑﱧﻌﱧﺜﱁﻨﱧﺎ ﻣﲘﻦ ﻣﱱﺮﱹﻗﱁﺪﲘﻧﱧﺎﲮﲩ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻣﱧﺎ ﻭﱺﻋﱺﺪﱺ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﱻ ﻭﱺﺻﱺﺪﱺﻕﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﺮﱹﺳﱺﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳄﳇﳀ
 1. (Pada ketika itu) orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata: Aduhai celakanya kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami?,, (Lalu dikatakan kepada mereka): " Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah Yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-rasul!,
ﺇﲐﻥ ﻛﱔﺎﻧﱧﺖﱹ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺻﱺﻴﱦﺤﱺﺔﱅ ﻭﱺ﮴ﺣﲔﺪﱺﺓﱫ ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﻫﱻﻢﱦ ﺟﱺﻤﲘﻴﻊﱬ ﻟﱋﺪﱺﻳﱦﻨﱧﺎ ﻣﱨﺤﱹﻀﱺﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳅﳇﳀ
 1. Hanyalah dengan berlakunya satu pekikan sahaja, maka dengan serta merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan Kami, semuanya dibawa hadir (untuk menerima balasan).
ﻓﱁﭑﻟﱀﻴﱧﻮﱹﻡﱧ ﵖﱔﵐ ﺗﱨﻈﱓﻠﱁﻢﱨ ﻧﱧﻔﱀﺲﱿ ﺷﱔﻴﱦ﮲ﱫﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱨﺠﱹﺰﱺﻭﱹﻥﱧ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﺎ ﻛﱕﻨﺘﱨﻢﱦ ﺗﱧﻌﱦﻤﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳆﳇﳀ
 1. Maka pada hari itu, tidak ada seseorang yang akan dianiaya sedikitpun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan.
ﺇﲐﻥﱱ ﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﱺ ﭐﻟﱀﺠﱺﻨﱱﺔﲘ ﭐﻟﱀﻴﱧﻮﱹﻡﱧ ﻓﲘﻰ ﺷﱕﻐﱨﻞﲎ ﻓﱁ﮳ﻜﲔﻬﱻﻮﻥﱧ ﳁﳇﳇﳀ
 1. Sesungguhnya penduduk Syurga pada hari itu, berada dalam keadaan sibuk leka menikmati kesenangan;
ﻫﱻﻢﱦ ﻭﱺﺃﱁﺯﱹﻭﱺ﮴ﺟﱻﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﻇﲔﻠﱁ﮳ﻞﲍ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱺﺁﴢﲐﻚﲔ ﻣﱨﺘﱱﻜﲔ﮲ﱨﻮﻥﱧ ﳁﳈﳇﳀ
 1. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh, sambil duduk berbaring di atas pelamin;
ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻓﱁ﮳ﻜﲔﻬﱺﺔﱆ ﻭﱺﻟﱁﻬﱻﻢ ﻣﱱﺎ ﻳﱧﺪﲄﻋﱻﻮﻥﱧ ﳁﳉﳇﳀ
 1. Mereka beroleh dalam Syurga itu pelbagai jenis buah-buahan, dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki;
ﺳﱺﻠﱁ﮳ﻢﱬ ﻗﱁﻮﱹﵖﱘﵐ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺏﲃﲎ ﺭﲄﺣﲔﻴﻢﲎ ﳁﳊﳇﳀ
 1. (Mereka juga beroleh) ucapan salam sejahtera dari Tuhan Yang Maha Mengasihani.
ﻭﱺﭐﻣﱦﺘﱧ﮳ﺰﱻﻭﺍﲯ ﭐﻟﱀﻴﱧﻮﱹﻡﱧ ﺃﱁﻳﱲﻬﱺﺎ ﭐﻟﱀﻤﱨﺠﱹﺮﲌﻣﱨﻮﻥﱧ ﳁﳋﳇﳀ
 1. Dan (sebaliknya dikatakan kepada orang-orang yang kafir): "Berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa, (dari bercampur gaul dengan orang-orang yang beriman).
ﲿ ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﺃﱁﻋﱹﻬﱺﺪﱹ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﻳﱧ﮳ﺒﱧﻨﲘﻰﳒ ﺀﱧﺍﺩﱧﻡﱧ ﺃﱁﻥ ﵖﱞﵐ ﺗﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻﻭﺍﲯ ﭐﻟﺸﱞﻴﱦﻄﱔ﮳ﻦﱺﲨ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﺪﱻﻭﲉ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﱿ ﳁﳂﳈﳀ
 1. "Bukankah Aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah Syaitan? Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu!
ﻭﱺﺃﱁﻥﲌ ﭐﻋﱹﺒﱨﺪﱻﻭﻧﲘﻰﲬ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﺻﲔﺮﱺ﮴ﻁﱙ ﻣﱲﺴﱹﺘﱧﻘﲘﻴﻢﱬ ﳁﳃﳈﳀ
 1. "Dan (Aku perintahkan): hendaklah kamu menyembahKu; inilah jalan yang lurus.
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺃﱁﺿﱺﻞﱞ ﻣﲘﻨﻜﱕﻢﱦ ﺟﲌﺒﲐﵝﱏﵗ ﻛﱔﺜﲘﻴﺮﱼﺍﲨ ﺃﱁﻓﱁﻠﱁﻢﱦ ﺗﱧﻜﱕﻮﻧﱨﻮﺍﲯ ﺗﱧﻌﱦﻘﲘﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳄﳈﳀ
 1. "Dan sesungguhnya Syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu; (setelah kamu mengetahui akibat mereka) maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf?
ﻫﱺ﮳ﺬﲘﻩﲘﲶ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱨ ﭐﻟﱋﺘﲘﻰ ﻛﱕﻨﺘﱨﻢﱦ ﺗﱨﻮﻋﱺﺪﱻﻭﻥﱧ ﳁﳅﳈﳀ
 1. "Yang kamu saksikan sekarang ialah neraka Jahannam, yang kamu selalu diancam memasukinya (kalau kamu tidak taatkan perintah Allah).
ﭐﺻﱹﻠﱁﻮﱹﻫﱺﺎ ﭐﻟﱀﻴﱧﻮﱹﻡﱧ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻛﱕﻨﺘﱨﻢﱦ ﺗﱧﻜﱓﻔﱂﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳆﳈﳀ
 1. "Rasalah kamu bakarannya pada hari ini, disebabkan perbuatan kufur yang kamu telah lakukan!"
ﭐﻟﱀﻴﱧﻮﱹﻡﱧ ﻧﱧﺨﱹﺘﲘﻢﱨ ﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺃﱁﻓﱀﻮﱺ﮴ﻫﲔﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﺗﱨﻜﱔﻠﱊﲘﻤﱨﻨﱧﺂ ﺃﱁﻳﱦﺪﲘﻳﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﺗﱧﺸﱓﻬﱺﺪﱻ ﺃﱁﺭﱹﺟﱻﻠﱂﻬﱻﻢ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻳﱧﻜﱓﺴﲔﺒﱨﻮﻥﱧ ﳁﳇﳈﳀ
 1. Pada waktu itu Kami meteraikan mulut mereka (sejurus); dan (memberi peluang kepada) tangan-tangan mereka memberitahu Kami (kesalahan masing-masing), dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan.
ﻭﱺﻟﱁﻮﱹ ﻧﱧﺸﱔﺂﺀﱨ ﻟﱁﻄﱔﻤﱧﺴﱹﻨﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺃﱁﻋﱹﻴﱨﻨﲘﻬﲌﻢﱦ ﻓﱁﭑﺳﱹﺘﱧﺒﱧﻘﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲃﲔﺮﱺ﮴ﻁﱔ ﻓﱁﺄﱁﻧﱱﻰﳎ ﻳﱨﺒﱦﺼﲔﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳈﳈﳀ
 1. (Matahati orang-orang yang menderhaka itu rosak) dan kalau Kami kehendaki, Kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata, sehingga masing-masing menerpa mencari-cari jalan (yang biasa mereka lalui). (Kiranya dijadikan demikian) maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya?
ﻭﱺﻟﱁﻮﱹ ﻧﱧﺸﱔﺂﺀﱨ ﻟﱁﻤﱧﺴﱺﺨﱹﻨﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﻜﱔﺎﻧﱧﺘﲘﻬﲌﻢﱦ ﻓﱁﻤﱧﺎ ﭐﺳﱹﺘﱧﻄﱔ﮳ﻌﱨﻮﺍﲯ ﻣﱨﻀﲔﻴﱵﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﺮﱹﺟﲌﻌﱨﻮﻥﱧ ﳁﳉﳈﳀ
 1. (Kekuatan akal fikiran mereka juga tidak sihat) dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa mangubahkan keadaan jasmani mereka (menjadi kaku beku) di tempat yang mereka berada padanya; maka dengan itu, mereka tidak dapat mara ke hadapan dan juga tidak dapat undur ke belakang.
ﻭﱺﻣﱧﻦ ﻧﱲﻌﱧﻤﱰﲘﺮﱹﻩﱨ ﻧﱨﻨﱧﻜﱝﲔﺴﱹﻪﱨ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﺨﱺﻠﱀﻖﲌﲬ ﺃﱁﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱧﻌﱦﻘﲘﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳊﳈﳀ
 1. Dan (hendaklah diingat bahawa) sesiapa yang Kami panjangkan umurnya, Kami balikkan kembali kejadiannya (kepada keadaan serba lemah; hakikat ini memang jelas) maka mengapa mereka tidak mahu memikirkannya?
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻋﱺﻠﱋﻤﱦﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﭐﻟﺸﱝﲔﻌﱦﺮﱺ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻳﱧﻨﲲﺒﱧﻐﲘﻰ ﻟﱁﻪﱨﲵﳒﲬ ﺇﲐﻥﱦ ﻫﱻﻮﱺ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺫﲘﻛﱓﺮﱿ ﻭﱺﻗﱂﺮﱹﺀﱧﺍﻥﱬ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﱿ ﳁﳋﳈﳀ
 1. (Nabi Muhammad bukanlah penyair) dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya. Yang Kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat pengajaran dan Kitab Suci yang memberi penerangan;
ﻟﱊﲘﻴﱨﻨﺬﲘﺭﱺ ﻣﱧﻦ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﺣﱺﻴﱵﺎ ﻭﱺﻳﱧﺤﲔﻖﲄ ﭐﻟﱀﻘﱁﻮﱹﻝﱕ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﲌﻳﻦﱺ ﳁﳂﳉﳀ
 1. Supaya ia memberi peringatan kepada orang yang sedia hidup (hatinya), dan supaya nyata tetapnya hukuman (azab) terhadap orang-orang yang kufur ingkar.
ﺃﱁﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﺮﱺﻭﱹﺍﲯ ﺃﱁﻧﱱﺎ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧﺎ ﻟﱁﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻤﱱﺎ ﻋﱺﻤﲘﻠﱁﺖﱹ ﺃﱁﻳﱦﺪﲘﻳﻨﱧﺂ ﺃﱁﻧﱦﻌﱧ﮳ﻤﱫﺎ ﻓﱁﻬﱻﻢﱦ ﻟﱁﻬﱺﺎ ﻣﱧ﮳ﻠﲘﻜﱕﻮﻥﱧ ﳁﳃﳉﳀ
 1. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan, bahawa Kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak, di antara jenis-jenis makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami lalu mereka memilikinya?
ﻭﱺﺫﱧﻟﱋﻠﱀﻨﱧ﮳ﻬﱺﺎ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻓﱁﻤﲘﻨﱦﻬﱺﺎ ﺭﱺﻛﱕﻮﺑﱨﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﻣﲘﻨﱦﻬﱺﺎ ﻳﱧﺄﱀﻛﱕﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳄﳉﳀ
 1. Dan Kami jinakkan dia untuk kegunaan mereka; maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan mereka, dan sebahagian lagi mereka makan.
ﻭﱺﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻣﱧﻨﱧ﮳ﻔﲘﻊﱨ ﻭﱺﻣﱧﺸﱔﺎﺭﲌﺏﱻﲬ ﺃﱁﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱧﺸﱓﻜﱕﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳅﳉﳀ
 1. Dan mereka beroleh berbagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu dan juga beroleh minuman; maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur?
ﻭﱺﭐﺗﱱﺨﱺﺬﱕﻭﺍﲯ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻥﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺀﱧﺍﻟﲘﻬﱺﺔﱅ ﻟﱋﻌﱧﻠﱋﻬﱻﻢﱦ ﻳﱨﻨﺼﱺﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳆﳉﳀ
 1. Dan tergamak mereka menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah, (dengan harapan semoga mereka mendapat pertolongan (dari makhluk-makhluk itu).
ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻄﲔﻴﻌﱨﻮﻥﱧ ﻧﱧﺼﱹﺮﱺﻫﱻﻢﱦ ﻭﱺﻫﱻﻢﱦ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺟﱻﻨﺪﱿ ﻣﱲﺤﱹﻀﱺﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳇﳉﳀ
 1. Benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka, sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir (pada hari kiamat, untuk memberi azab seksa) kepada mereka.
ﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱧﺤﱹﺰﱻﻧﻚﱔ ﻗﱁﻮﱹﻟﱂﻬﱻﻢﱦﲪ ﺇﲐﻧﱱﺎ ﻧﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱨ ﻣﱧﺎ ﻳﱨﺴﲔﺮﲅﻭﻥﱧ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻳﱨﻌﱦﻠﲘﻨﱨﻮﻥﱧ ﳁﳈﳉﳀ
 1. Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) berdukacita disebabkan tuduhan-tuduhan mereka (terhadapmu). Sesungguhnya Kami sedia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan.
ﺃﱁﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﺮﱺ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱻ ﺃﱁﻧﱱﺎ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﻣﲘﻦ ﻧﱲﻄﱓﻔﱁﺔﲚ ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﻫﱻﻮﱺ ﺧﱺﺼﲔﻴﻢﱬ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﱿ ﳁﳉﳉﳀ
 1. Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui, bahawa Kami telah menciptakan dia dari (setitis) air benih? Dalam pada itu (setelah Kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya) maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya (mengenai kekuasaan Kami menghidupkan semula orang-orang yang mati),
ﻭﱺﺿﱺﺮﱺﺏﱺ ﻟﱁﻨﱧﺎ ﻣﱧﺜﱁﵝﱅﵗ ﻭﱺﻧﱧﺴﲔﻰﱺ ﺧﱺﻠﱀﻘﱁﻪﱨﲵﲨ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻣﱧﻦ ﻳﱨﺤﱹﻰﲤ ﭐﻟﱀﻌﲘﻈﱔ﮳ﻢﱧ ﻭﱺﻫﲔﻰﱺ ﺭﱺﻣﲘﻴﻢﱬ ﳁﳊﳉﳀ
 1. Serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada Kami (tentang kekuasaan itu), dan ia pula lupakan keadaan Kami menciptakannya sambil ia bertanya: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu?"
ﻗﱂﻞﱓ ﻳﱨﺤﱹﻴﲐﻴﻬﱺﺎ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯﳒ ﺃﱁﻧﺸﱔﺄﱁﻫﱺﺂ ﺃﱁﻭﲄﻝﱔ ﻣﱧﺮﲄﺓﲚﲨ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﺑﲐﻜﱕﻞﱝﲌ ﺧﱺﻠﱀﻖﲍ ﻋﱺﻠﲘﻴﻢﱪ ﳁﳋﳉﳀ
 1. Katakanlah: "Tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya; dan Ia Maha Mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk (yang diciptakanNya);
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺟﱺﻌﱧﻞﱔ ﻟﱁﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﺸﱞﺠﱺﺮﲌ ﭐﵖﱓﵑﱁﺧﱹﻀﱺﺮﲌ ﻧﱧﺎﺭﱾﺍ ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺁ ﺃﱁﻧﺘﱨﻢ ﻣﱰﲘﻨﱦﻪﱨ ﺗﱨﻮﻗﲘﺪﱻﻭﻥﱧ ﳁﳂﳊﳀ
 1. "Tuhan yang telah menjadikan api (boleh didapati) dari pohon-pohon yang hijau basah untuk kegunaan kamu, maka kamu pun selalu menyalakan api dari pohon-pohon itu".
ﺃﱁﻭﱺﻟﱁﻴﱦﺲﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﺑﲐﻘﱁ﮳ﺪﲘﺭﲍ ﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﺨﱹﻠﱂﻖﱺ ﻣﲘﺜﱀﻠﱁﻬﱻﻢﲬ ﺑﱧﻠﱁﻰﳎ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱀﺨﱺﻠﱋ﮳ﻖﱻ ﭐﻟﱀﻌﱧﻠﲘﻴﻢﱨ ﳁﳃﳊﳀ
 1. Tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi (yang demikian besarnya) - berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana Ia menciptakan mereka dahulu? Ya! Diakui dan dipercayai berkuasa! Dan Dia lah Pencipta yang tidak ada bandinganNya, lagi Yang Maha Mengetahui.
ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺂ ﺃﱁﻣﱦﺮﱻﻩﱨﲵﳒ ﺇﲐﺫﱧﺁ ﺃﱁﺭﱺﺍﺩﱧ ﺷﱔﻴﱦ﮲ﱩﺎ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﻘﱂﻮﻝﱔ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻛﱕﻦ ﻓﱁﻴﱧﻜﱕﻮﻥﱨ ﳁﳄﳊﳀ
 1. Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila Ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Ia berfirman kepada (hakikat) benda itu: " Jadilah engkau! ". Maka ia terus menjadi.
ﻓﱁﺴﱻﺒﱦﺤﱺ﮳ﻦﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺑﲐﻴﱧﺪﲘﻩﲘﲶ ﻣﱧﻠﱁﻜﱕﻮﺕﱻ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﺷﱔﻰﱹﺀﲚ ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﺗﱨﺮﱹﺟﱺﻌﱨﻮﻥﱧ ﳁﳅﳊﳀ
 1. Oleh itu akuilah kesucian Allah (dengan mengucap: Subhaanallah!) - Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.