Saad (ص)

Bacaan Penuh Saad
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﺹﳔﲬ ﻭﱺﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱹﺀﱧﺍﻥﲌ ﺫﲘﻯ ﭐﻟﺬﱝﲘﻛﱓﺮﲌ ﳁﳃﳀ
 1. Saad; demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran.
ﺑﱧﻞﲌ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻓﲘﻰ ﻋﲔﺰﲄﺓﲚ ﻭﱺﺷﲔﻘﱁﺎﻕﲎ ﳁﳄﳀ
 1. (Orang-orang yang mengingkari kerasulanmu - wahai Muhammad - tidak berdasarkan kebenaran) bahkan mereka yang kafir itu bersifat sombong angkuh dan suka menentang kebenaran.
ﻛﱔﻢﱦ ﺃﱁﻫﱹﻠﱁﻜﱓﻨﱧﺎ ﻣﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻠﲘﻬﲌﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﻗﱁﺮﱹﻥﲎ ﻓﱁﻨﱧﺎﺩﱧﻭﺍﲯ ﻭﲄﵖﱔﵐﺕﱺ ﺣﲔﻴﻦﱺ ﻣﱧﻨﱧﺎﺹﲞ ﳁﳅﳀ
 1. (Tidakkah mereka menyedari) berapa banyak umat-umat (yang ingkar) yang terdahulu dari mereka, Kami binasakan? Lalu mereka meminta pertolongan, padahal saat itu bukanlah saat meminta pertolongan melepaskan diri dari azab.
ﻭﱺﻋﱺﺠﲌﺒﱨﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﻥ ﺟﱺﺂﺀﱧﻫﱻﻢ ﻣﱲﻨﺬﲘﺭﱿ ﻣﱰﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦﲨ ﻭﱺﻗﱁﺎﻝﱔ ﭐﻟﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﱻﻭﻥﱧ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﺳﱺ﮳ﺤﲔﺮﱿ ﻛﱔﺬﱞﺍﺏﱽ ﳁﳆﳀ
 1. Dan mereka (yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu) merasa hairan, bahawa mereka didatangi oleh seorang Rasul pemberi amaran, dari kalangan mereka sendiri. Dan mereka yang kafir itu berkata: "Orang ini adalah seorang ahli sihir, lagi pendusta.
ﺃﱁﺟﱺﻌﱧﻞﱔ ﭐﵖﱓﵕﻟﲘﻬﱺﺔﱁ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻬﱾﺎ ﻭﱺ﮴ﺣﲔﺪﱼﺍﲨ ﺇﲐﻥﱱ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻟﱁﺸﱔﻰﱹﺀﱪ ﻋﱻﺠﱺﺎﺏﱿ ﳁﳇﳀ
 1. " Patutkah ia menafikan tuhan-tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan: Tuhan hanya Satu? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang menakjubkan!"
ﻭﱺﭐﻧﻄﱔﻠﱁﻖﱺ ﭐﻟﱀﻤﱧﵝﱁﵘﱂ ﻣﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﻥﲌ ﭐﻣﱦﺸﱕﻮﺍﲯ ﻭﱺﭐﺻﱹﺒﲐﺮﱻﻭﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺀﱧﺍﻟﲘﻬﱺﺘﲘﻜﱕﻢﱦﲨ ﺇﲐﻥﱱ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻟﱁﺸﱔﻰﱹﺀﱬ ﻳﱨﺮﱺﺍﺩﱨ ﳁﳈﳀ
 1. Dan (ketika itu) keluarlah ketua-ketua dari kalangan mereka (memberi peransang dengan berkata): "Jalan terus (menurut cara penyembahan datuk nenek kamu) dan tetap tekunlah menyembah tuhan-tuhan kamu. Sebenarnya sikap ini adalah satu perkara yang amat dikehendaki.
ﻣﱧﺎ ﺳﱺﻤﲘﻌﱦﻨﱧﺎ ﺑﲐﻬﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﻤﲘﻠﱋﺔﲘ ﭐﵖﱓﵕﺧﲔﺮﱺﺓﲘ ﺇﲐﻥﱦ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺁ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﺧﱹﺘﲘﻠﱁ﮳ﻖﱽ ﳁﳉﳀ
 1. " Kami tidak pernah mendengar tentang (soal mengesakan Tuhan) itu dalam ugama yang terakhir; perkara ini tidak lain hanyalah rekaan dan dusta semata-mata".
ﺃﱁﺀﱨﻧﺰﲌﻝﱔ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﭐﻟﺬﱝﲘﻛﱓﺮﱻ ﻣﲘﻦﲲ ﺑﱧﻴﱦﻨﲘﻨﱧﺎﲬ ﺑﱧﻞﱓ ﻫﱻﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﺷﱔﻚﱝﲖ ﻣﱰﲘﻦ ﺫﲘﻛﱓﺮﲌﻯﲬ ﺑﱧﻞ ﻟﱋﻤﱱﺎ ﻳﱧﺬﱕﻭﻗﱂﻮﺍﲯ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﲌ ﳁﳊﳀ
 1. (Mereka berkata lagi): Patutkah wahyu peringatan itu diturunkan kepada Muhammad (padahal orang-orang yang lebih layak ada) di antara kita?" (Mereka bukan sahaja ingkarkan kelayakan Nabi Muhammad menerima wahyu) bahkan mereka berada dalam keraguan tentang peringatan yang Aku wahyukan (kepada Nabi Muhammad) itu, bahkan mereka belum lagi merasai azab.
ﺃﱁﻡﱦ ﻋﲔﻨﺪﱺﻫﱻﻢﱦ ﺧﱺﺰﱺﺁﴢﲐﻦﱻ ﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺔﲘ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﭐﻟﱀﻌﱧﺰﲌﻳﺰﲌ ﭐﻟﱀﻮﱺﻫﲄﺎﺏﲌ ﳁﳋﳀ
 1. Adakah di sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Kuasa, lagi Yang Maha Melimpah pemberianNya?.
ﺃﱁﻡﱦ ﻟﱁﻬﱻﻢ ﻣﱲﻠﱀﻚﱕ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻤﱧﺎﲨ ﻓﱁﻠﱀﻴﱧﺮﱹﺗﱧﻘﱂﻮﺍﲯ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺳﱹﺒﱧ﮳ﺐﲌ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Atau adakah mereka menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya?. (Kalau ada kekuasaan yang demikian) maka biarlah mereka naik mendaki langit menurut jalan-jalan yang membawa mereka ke situ (untuk mentadbirkan seluruh alam).
ﺟﱻﻨﺪﱿ ﻣﱱﺎ ﻫﱻﻨﱧﺎﻟﲘﻚﱔ ﻣﱧﻬﱹﺰﱻﻭﻡﱬ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﺣﱹﺰﱺﺍﺏﲌ ﳁﳃﳃﳀ
 1. (Sebenarnya mereka hanyalah) satu pasukan tentera dari kumpulan-kumpulan (yang menentang kebenaran), yang pada suatu masa kelak tetap akan dikalahkan.
ﻛﱔﺬﱞﺑﱧﺖﱹ ﻗﱁﺒﱦﻠﱁﻬﱻﻢﱦ ﻗﱁﻮﱹﻡﱨ ﻧﱨﻮﺡﲢ ﻭﱺﻋﱺﺎﺩﱬ ﻭﱺﻓﲘﺮﱹﻋﱺﻮﱹﻥﱨ ﺫﱨﻭ ﭐﵖﱓﵑﱁﻭﱹﺗﱧﺎﺩﲘ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Sebelum mereka itu, kaum Nabi Nuh, dan Aad (kaum Nabi Hud), serta Firaun yang mempunyai kerajaan yang kuat, telah juga mendustakan Rasul masing-masing.
ﻭﱺﺛﱁﻤﱨﻮﺩﱨ ﻭﱺﻗﱁﻮﱹﻡﱨ ﻟﱂﻮﻁﲖ ﻭﱺﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﱻ ﻟﱀ﮲ﱧﻴﱦﻜﱔﺔﲘﲬ ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﭐﵖﱓﵑﱁﺣﱹﺰﱺﺍﺏﱻ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Dan juga Thamud (kaum Nabi Soleh), dan kaum Nabi Lut, serta penduduk Aikah; merekalah kumpulan-kumpulan (yang menentang kebenaran).
ﺇﲐﻥ ﻛﱕﻞﱡ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻛﱔﺬﱞﺏﱺ ﭐﻟﺮﲅﺳﱻﻞﱔ ﻓﱁﺤﱺﻖﲄ ﻋﲔﻘﱁﺎﺏﲌ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Tidak ada satupun dari kaum-kaum yang tersebut, melainkan telah mendustakan Rasul-rasul; maka berhaklah mereka ditimpa azab.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻳﱧﻨﻈﱕﺮﱻ ﻫﱺﳌﺆﱻﵖﱔﵐﳓﺀﲘ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺻﱺﻴﱦﺤﱺﺔﱅ ﻭﱺ﮴ﺣﲔﺪﱺﺓﱫ ﻣﱱﺎ ﻟﱁﻬﱺﺎ ﻣﲘﻦ ﻓﱁﻮﱺﺍﻕﲎ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Dan orang-orang ini (yang menentang Nabi Muhammad), tidak menunggu melainkan satu jeritan suara yang tidak akan berulang lagi.
ﻭﱺﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺭﱺﺑﱱﻨﱧﺎ ﻋﱺﺠﲃﲌﻞ ﻟﱋﻨﱧﺎ ﻗﲘﻄﱞﻨﱧﺎ ﻗﱁﺒﱦﻞﱔ ﻳﱧﻮﱹﻡﲌ ﭐﻟﱀﺤﲔﺴﱺﺎﺏﲌ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Dan mereka pula berkata (secara mengejek-ejek): " Wahai Tuhan kami! Segerakanlah azab yang ditetapkan untuk kami, sebelum datangnya hari hitungan amal (yang dikatakan oleh Muhammad itu)".
ﭐﺻﱹﺒﲐﺮﱹ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﻭﱺﭐﺫﱦﻛﱕﺮﱹ ﻋﱺﺒﱦﺪﱺﻧﱧﺎ ﺩﱧﺍﻭﱻﲵﺩﱧ ﺫﱧﺍ ﭐﵖﱓﵑﱁﻳﱦﺪﲘﲨ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵﳒ ﺃﱁﻭﲄﺍﺏﱽ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Bersabarlah (wahai Muhammad) terhadap apa sahaja yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba Kami Nabi Daud, yang mempunyai kekuatan (dalam pegangan ugamanya); sesungguhnya ia adalah sentiasa rujuk kembali (kepada Kami dengan bersabar mematuhi perintah Kami).
ﺇﲐﻧﱱﺎ ﺳﱺﺨﲄﺮﱹﻧﱧﺎ ﭐﻟﱀﺠﲌﺒﱧﺎﻝﱔ ﻣﱧﻌﱧﻪﱨﲵ ﻳﱨﺴﱺﺒﱰﲐﺤﱹﻦﱺ ﺑﲐﭑﻟﱀﻌﱧﺸﲔﻰﲃﲤ ﻭﱺﭐﵖﱓﵒﺷﱓﺮﱺﺍﻕﲌ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Sesungguhnya Kami telah mudahkan gunung-ganang turut bertasbih memuji Kami bersama-sama dengannya; pada waktu petang dan ketika terbit matahari.
ﻭﱺﭐﻟﻄﱞﻴﱦﺮﱺ ﻣﱧﺤﱹﺸﱕﻮﺭﱺﺓﱫﲨ ﻛﱕﻞﱣ ﻟﱋﻪﱨﲵﳒ ﺃﱁﻭﲄﺍﺏﱿ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Dan (Kami mudahkan juga) unggas turut berhimpun (untuk bertasbih memuji Kami bersama-sama dengannya); tiap-tiap satunya mengulangi tasbih masing-masing menurutnya.
ﻭﱺﺷﱔﺪﱺﺩﱦﻧﱧﺎ ﻣﱨﻠﱀﻜﱔﻪﱨﲵ ﻭﱺﺀﱧﺍﺗﱧﻴﱦﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﭐﻟﱀﺤﲔﻜﱓﻤﱧﺔﱁ ﻭﱺﻓﱁﺼﱹﻞﱔ ﭐﻟﱀﺨﲔﻄﱔﺎﺏﲌ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Dan Kami kuatkan kerajaannya, serta Kami kurniakan kepadanya hikmah kebijaksanaan dan kepitahan berkata-kata (dalam menjalankan hukum dan menjatuhkan hukuman).
ﲿ ﻭﱺﻫﱺﻞﱓ ﺃﱁﺗﱧﯩﳎﻚﱔ ﻧﱧﺒﱧﺆﱻﺍﲯ ﭐﻟﱀﺨﱺﺼﱹﻢﲌ ﺇﲐﺫﱦ ﺗﱧﺴﱺﻮﲄﺭﱻﻭﺍﲯ ﭐﻟﱀﻤﲘﺤﱹﺮﱺﺍﺏﱺ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Dan sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) berita (perbicaraan dua) orang yang berselisihan? Ketika mereka memanjat tembok tempat ibadat;
ﺇﲐﺫﱦ ﺩﱧﺧﱺﻠﱂﻮﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺩﱧﺍﻭﱻﲵﺩﱧ ﻓﱁﻔﱁﺰﲌﻉﱧ ﻣﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦﲨ ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﵖﱔﵐ ﺗﱧﺨﱺﻒﱹﲨ ﺧﱺﺼﱹﻤﱧﺎﻥﲌ ﺑﱧﻐﱧﻰﳎ ﺑﱧﻌﱦﻀﱻﻨﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺑﱧﻌﱦﺾﲞ ﻓﱁﭑﺣﱹﻜﱕﻢ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻨﱧﺎ ﺑﲐﭑﻟﱀﺤﱺﻖﲃﲌ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱨﺸﱓﻄﲔﻂﱓ ﻭﱺﭐﻫﱹﺪﲘﻧﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺳﱺﻮﱺﺁﺀﲘ ﭐﻟﺼﲃﲔﺮﱺ﮴ﻁﲔ ﳁﳄﳄﳀ
 1. Iaitu ketika mereka masuk kepada Nabi Daud, lalu ia terkejut melihat mereka; mereka berkata kepadanya: " Janganlah takut, (kami ini) adalah dua orang yang berselisihan, salah seorang dari kami telah berlaku zalim kepada yang lain; oleh itu hukumkanlah di antara kami dengan adil, dan janganlah melampaui (batas keadilan), serta pimpinlah kami ke jalan yang lurus.
ﺇﲐﻥﱱ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺁ ﺃﱁﺧﲔﻰ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﺗﲘﺴﱹﻊﱬ ﻭﱺﺗﲘﺴﱹﻌﱨﻮﻥﱧ ﻧﱧﻌﱦﺠﱺﺔﱅ ﻭﱺﻟﲘﻰﱺ ﻧﱧﻌﱦﺠﱺﺔﱆ ﻭﱺ﮴ﺣﲔﺪﱺﺓﱬ ﻓﱁﻘﱁﺎﻝﱔ ﺃﱁﻛﱓﻔﲘﻠﱀﻨﲘﻴﻬﱺﺎ ﻭﱺﻋﱺﺰﲄﻧﲘﻰ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﺨﲔﻄﱔﺎﺏﲌ ﳁﳅﳄﳀ
 1. " Sebenarnya orang ini ialah (seorang sahabat sebagai) saudaraku; ia mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor sahaja; dalam pada itu ia (mendesakku dengan) berkata: ' Serahkanlah yang seekor itu kepadaku ', dan dia telah mengalahkan daku dalam merundingkan perkara itu".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﻇﱔﻠﱁﻤﱧﻚﱔ ﺑﲐﺴﱻﺆﱺﺍﻝﲌ ﻧﱧﻌﱦﺠﱺﺘﲘﻚﱔ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻧﲘﻌﱧﺎﺟﲌﻪﲘﲶﲨ ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﻛﱔﺜﲘﻴﺮﱾﺍ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﺨﱻﻠﱁﻄﱔﺂﺀﲘ ﻟﱁﻴﱧﺒﱦﻐﲘﻰ ﺑﱧﻌﱦﻀﱻﻬﱻﻢﱦ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺑﱧﻌﱦﺾﲝ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﻭﱺﻗﱁﻠﲘﻴﻞﱙ ﻣﱱﺎ ﻫﱻﻢﱦﲩ ﻭﱺﻇﱔﻦﲄ ﺩﱧﺍﻭﱻﲵﺩﱨ ﺃﱁﻧﱱﻤﱧﺎ ﻓﱁﺘﱧﻨﱱ﮳ﻪﱨ ﻓﱁﭑﺳﱹﺘﱧﻐﱦﻔﱁﺮﱺ ﺭﱺﺑﱱﻪﱨﲵ ﻭﱺﺧﱺﺮﲄ ﺭﱺﺍﻛﲔﻌﱫﺎ ﻭﱺﺃﱁﻧﱧﺎﺏﱺ ﲹ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Nabi Daud berkata: " Sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu (sebagai tambahan) kepada kambing-kambingnya; dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bergaul dan berhubungan (dalam berbagai-bagai lapangan hidup), setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh; sedang mereka amatlah sedikit!" Dan Nabi Daud (setelah berfikir sejurus), mengetahui sebenarnya Kami telah mengujinya (dengan peristiwa itu), lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud, serta ia rujuk kembali (bertaubat).
ﻓﱁﻐﱧﻔﱁﺮﱹﻧﱧﺎ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔﲨ ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻋﲔﻨﺪﱺﻧﱧﺎ ﻟﱁﺰﱻﻟﱀﻔﱁﻰﳎ ﻭﱺﺣﱻﺴﱹﻦﱺ ﻣﱧ﮲ﱧﺎﺏﲎ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Maka Kami ampunkan kesalahannya itu; dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi Kami serta tempat kembali yang sebaik-baiknya (pada hari akhirat kelak).
ﻳﱧ﮳ﺪﱺﺍﻭﱻﲵﺩﱨ ﺇﲐﻧﱱﺎ ﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧ﮳ﻚﱔ ﺧﱺﻠﲘﻴﻔﱁﺔﱅ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻓﱁﭑﺣﱹﻜﱕﻢ ﺑﱧﻴﱦﻦﱺ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﲜ ﺑﲐﭑﻟﱀﺤﱺﻖﲃﲌ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﺘﱱﺒﲘﻊﲠ ﭐﻟﱀﻬﱺﻮﱺﻯﳎ ﻓﱁﻴﱨﻀﲔﻠﱋﻚﱔ ﻋﱺﻦ ﺳﱺﺒﲐﻴﻞﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻳﱧﻀﲔﻠﱌﻮﻥﱧ ﻋﱺﻦ ﺳﱺﺒﲐﻴﻞﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱿ ﺷﱔﺪﲘﻳﺪﲁ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻧﱧﺴﱻﻮﺍﲯ ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﭐﻟﱀﺤﲔﺴﱺﺎﺏﲌ ﳁﳈﳄﳀ
 1. Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan (hukum syariat) yang benar (yang diwahyukan kepadamu); dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan (jalan Allah) itu.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧﺎ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﱧ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻤﱧﺎ ﺑﱧ﮳ﻄﲔﵝﱅﵗﲬ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻇﱔﻦﲅ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯﲬ ﻓﱁﻮﱺﻳﱦﻞﱙ ﻟﱊﲘﻠﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﲌ ﳁﳉﳄﳀ
 1. Dan tiadalah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang tidak mengandungi hikmah dan keadilan; yang demikian adalah sangkaan orang-orang yang kafir! Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir itu dari azab neraka.
ﺃﱁﻡﱦ ﻧﱧﺠﱹﻌﱧﻞﱕ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﻛﱔﭑﻟﱀﻤﱨﻔﱀﺴﲔﺪﲘﻳﻦﱺ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﺃﱁﻡﱦ ﻧﱧﺠﱹﻌﱧﻞﱕ ﭐﻟﱀﻤﱨﺘﱱﻘﲘﻴﻦﱺ ﻛﱔﭑﻟﱀﻔﱂﺠﲄﺎﺭﲌ ﳁﳊﳄﳀ
 1. Patutkah Kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama seperti orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Atau patutkah Kami jadikan orang-orang yang bertaqwa sama seperti orang-orang yang berdosa?
ﻛﲔﺘﱧ﮳ﺐﱽ ﺃﱁﻧﺰﱺﻟﱀﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻚﱔ ﻣﱨﺒﱧ﮳ﺮﱺﻙﱙ ﻟﱊﲘﻴﱧﺪﲄﺑﱱﺮﱻﻭﳒﺍﲯ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺘﲘﻪﲘﲶ ﻭﱺﻟﲘﻴﱧﺘﱧﺬﱔﻛﱞﺮﱺ ﺃﱂﻭﳖﻟﱂﻮﺍﲯ ﭐﵖﱓﵑﱁﻟﱀﺒﱧ﮳ﺐﲌ ﳁﳋﳄﳀ
 1. (Al-Quran ini) sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu (dan umatmu wahai Muhammad), -Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya, untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar.
ﻭﱺﻭﱺﻫﱺﺒﱦﻨﱧﺎ ﻟﲘﺪﱺﺍﻭﱻﲵﺩﱧ ﺳﱻﻠﱁﻴﱦﻤﱧ﮳ﻦﱺﲬ ﻧﲘﻌﱦﻢﱧ ﭐﻟﱀﻌﱧﺒﱦﺪﱻ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵﳒ ﺃﱁﻭﲄﺍﺏﱽ ﳁﳂﳅﳀ
 1. Dan Kami telah kurniakan kepada Nabi Daud (seorang anak bernama) Sulaiman ia adalah sebaik-baik hamba (yang kuat beribadat), lagi sentiasa rujuk kembali (bertaubat).
ﺇﲐﺫﱦ ﻋﱻﺮﲌﺽﱺ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﺑﲐﭑﻟﱀﻌﱧﺸﲔﻰﲃﲤ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻔﲘﻨﱧ﮳ﺖﱻ ﭐﻟﱀﺠﲌﻴﱧﺎﺩﱨ ﳁﳃﳅﳀ
 1. (Ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Sulaiman ditunjukkan kepadanya pada suatu petang, satu kumpulan kuda yang terpuji keadaannya semasa berdiri, lagi yang tangkas semasa berlari.
ﻓﱁﻘﱁﺎﻝﱔ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰﳒ ﺃﱁﺣﱹﺒﱧﺒﱦﺖﱻ ﺣﱻﺐﲄ ﭐﻟﱀﺨﱺﻴﱦﺮﲌ ﻋﱺﻦ ﺫﲘﻛﱓﺮﲌ ﺭﱺﺑﱰﲐﻰ ﺣﱺﺘﱱﻰﳎ ﺗﱧﻮﱺﺍﺭﱺﺕﱹ ﺑﲐﭑﻟﱀﺤﲔﺠﱺﺎﺏﲌ ﳁﳄﳅﳀ
 1. (Kerana lekanya dengan pertunjukan itu) maka Nabi Sulaiman berkata: " Sesungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku kepada (kuda pembawa) kebaikan lebih daripada mengingati (ibadatku kepada) Tuhanku, sehingga (matahari) melindungi dirinya dengan tirai malam".
ﺭﱻﺩﱲﻭﻫﱺﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰﲄﲨ ﻓﱁﻄﱔﻔﲘﻖﱺ ﻣﱧﺴﱹﺤﲀﺎ ﺑﲐﭑﻟﺴﲅﻮﻕﲌ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﻋﱹﻨﱧﺎﻕﲌ ﳁﳅﳅﳀ
 1. (Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orangnya): " Bawa balik kuda itu kepadaku"; maka ia pun tampil menyapu betis dan leher kuda itu (seekor demi seekor).
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﻓﱁﺘﱧﻨﱱﺎ ﺳﱻﻠﱁﻴﱦﻤﱧ﮳ﻦﱺ ﻭﱺﺃﱁﻟﱀﻘﱁﻴﱦﻨﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻛﱕﺮﱹﺳﲔﻴﱰﲐﻪﲘﲶ ﺟﱺﺴﱺﺪﱾﺍ ﺛﱂﻢﱱ ﺃﱁﻧﱧﺎﺏﱺ ﳁﳆﳅﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji Nabi Sulaiman (dengan satu kejadian), dan Kami letakkan di atas takhta kebesarannya satu jasad (yang tidak cukup sifatnya) kemudian ia kembali (merayu kepada Kami): -
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺭﱺﺏﲃﲌ ﭐﻏﱓﻔﲘﺮﱹ ﻟﲘﻰ ﻭﱺﻫﱺﺐﱹ ﻟﲘﻰ ﻣﱨﻠﱀﻜﱘﺎ ﵖﱞﵐ ﻳﱧﻨﲲﺒﱧﻐﲘﻰ ﵖﲔﵑﱁﺣﱺﺪﲚ ﻣﱰﲘﻦﲲ ﺑﱧﻌﱦﺪﲘﻯﳒﲨ ﺇﲐﻧﱱﻚﱔ ﺃﱁﻧﺖﱺ ﭐﻟﱀﻮﱺﻫﲄﺎﺏﱻ ﳁﳇﳅﳀ
 1. Katanya: " Wahai Tuhanku! Ampunkanlah kesilapanku, dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan (yang tidak ada taranya dan) yang tidak akan ada pada sesiapapun kemudian daripadaku; sesungguhnya Engkaulah yang sentiasa Melimpah kurniaNya ".
ﻓﱁﺴﱺﺨﲄﺮﱹﻧﱧﺎ ﻟﱁﻪﱨ ﭐﻟﺮﲃﲌﻳﺢﱺ ﺗﱧﺠﱹﺮﲌﻯ ﺑﲐﺄﱁﻣﱦﺮﲌﻩﲘﲶ ﺭﱻﺧﱺﺂﺀﱩ ﺣﱺﻴﱦﺚﱻ ﺃﱁﺻﱺﺎﺏﱺ ﳁﳈﳅﳀ
 1. Maka (Kami kabulkan permohonannya lalu) Kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kemahuannya, ke arah mana sahaja yang hendaK ditujunya;
ﻭﱺﭐﻟﺸﱞﻴﱧ﮳ﻄﲔﻴﻦﱺ ﻛﱕﻞﱞ ﺑﱧﻨﱱﺂﺀﲚ ﻭﱺﻏﱔﻮﲄﺍﺹﲞ ﳁﳉﳅﳀ
 1. Dan (Kami mudahkan baginya memerintah) Jin Syaitan; (ia memerintah) golongan-golongan yang pandai mendirikan bangunan, dan yang menjadi penyelam (bagi menjalankan kerja masing-masing).
ﻭﱺﺀﱧﺍﺧﱺﺮﲌﻳﻦﱺ ﻣﱨﻘﱁﺮﲄﻧﲘﻴﻦﱺ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺻﱹﻔﱁﺎﺩﲘ ﳁﳊﳅﳀ
 1. Dan Jin-jin Syaitan yang lain dipasung dalam rantai-rantai belenggu.
ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻋﱺﻄﱔﺂﺅﱻﻧﱧﺎ ﻓﱁﭑﻣﱦﻨﱨﻦﱹ ﺃﱁﻭﱹ ﺃﱁﻣﱦﺴﲔﻚﱓ ﺑﲐﻐﱧﻴﱦﺮﲌ ﺣﲔﺴﱺﺎﺏﲎ ﳁﳋﳅﳀ
 1. (Serta Kami katakan kepadanya): " Inilah pemberian Kami (kepadamu), maka berikanlah (kepada sesiapa yang engkau suka), atau tahankanlah pemberian itu; (terserahlah kepadamu) dengan tidak ada sebarang hitungan (untuk menyalahkanmu) ".
ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻋﲔﻨﺪﱺﻧﱧﺎ ﻟﱁﺰﱻﻟﱀﻔﱁﻰﳎ ﻭﱺﺣﱻﺴﱹﻦﱺ ﻣﱧ﮲ﱧﺎﺏﲎ ﳁﳂﳆﳀ
 1. Dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat lagi mulia di sisi Kami, serta tempat kembali yang sebaik-baiknya (pada hari akhirat kelak).
ﻭﱺﭐﺫﱦﻛﱕﺮﱹ ﻋﱺﺒﱦﺪﱺﻧﱧﺂ ﺃﱁﻳﱲﻮﺏﱺ ﺇﲐﺫﱦ ﻧﱧﺎﺩﱧﻯﳎ ﺭﱺﺑﱱﻪﱨﲵﳒ ﺃﱁﻧﱰﲘﻰ ﻣﱧﺴﲄﻨﲘﻰﱺ ﭐﻟﺸﱞﻴﱦﻄﱔ﮳ﻦﱻ ﺑﲐﻨﱨﺼﱹﺐﲎ ﻭﱺﻋﱺﺬﱔﺍﺏﲍ ﳁﳃﳆﳀ
 1. Dan (ingatkanlah peristiwa) hamba Kami: Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: " Sesungguhnya aku diganggu oleh Syaitan dengan (hasutannya semasa aku ditimpa) kesusahan dan azab seksa (penyakit)".
ﭐﺭﱹﻛﱕﺾﱹ ﺑﲐﺮﲌﺟﱹﻠﲘﻚﱔﲨ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻣﱨﻐﱦﺘﱧﺴﱺﻞﱛ ﺑﱧﺎﺭﲌﺩﱬ ﻭﱺﺷﱔﺮﱺﺍﺏﱿ ﳁﳄﳆﳀ
 1. (Maka Kami kabulkan permohonannya serta Kami perintahkan kepadanya): " Hentakkanlah (bumi) dengan kakimu " (setelah ia melakukannya maka terpancarlah air, lalu Kami berfirman kepadanya): " Ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum (bagi menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin) ".
ﻭﱺﻭﱺﻫﱺﺒﱦﻨﱧﺎ ﻟﱁﻪﱨﲵﳒ ﺃﱁﻫﱹﻠﱁﻪﱨﲵ ﻭﱺﻣﲘﺜﱀﻠﱁﻬﱻﻢ ﻣﱱﻌﱧﻬﱻﻢﱦ ﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺔﱅ ﻣﱰﲘﻨﱱﺎ ﻭﱺﺫﲘﻛﱓﺮﱺﻯﳎ ﵖﲔﵑﱂﻭﳖﻟﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﻟﱀﺒﱧ﮳ﺐﲌ ﳁﳅﳆﳀ
 1. Dan Kami kurniakan (lagi) kepadanya - keluarganya, dengan sekali ganda ramainya, sebagai satu rahmat dari Kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna (supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang).
ﻭﱺﺧﱻﺬﱓ ﺑﲐﻴﱧﺪﲘﻙﱔ ﺿﲔﻐﱦﺜﱅﺎ ﻓﱁﭑﺿﱹﺮﲌﺏ ﺑﱰﲐﻪﲘﲶ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﺤﱹﻨﱧﺚﱹﲩ ﺇﲐﻧﱱﺎ ﻭﱺﺟﱺﺪﱹﻧﱧ﮳ﻪﱨ ﺻﱺﺎﺑﲐﺮﱾﺍﲬ ﻧﱰﲘﻌﱦﻢﱧ ﭐﻟﱀﻌﱧﺒﱦﺪﱻ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵﳒ ﺃﱁﻭﲄﺍﺏﱿ ﳁﳆﳆﳀ
 1. Dan (Kami perintahkan lagi kepadanya): " Ambilah dengan tanganmu seikat jerami kemudian pukulah (isterimu) dengannya; dan janganlah engkau merosakkan sumpahmu itu ". Sesungguhnya Kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar; ia adalah sebaik-baik hamba; sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali (kepada Kami dengan ibadatnya).
ﻭﱺﭐﺫﱦﻛﱕﺮﱹ ﻋﲔﺒﱧ﮳ﺪﱺﻧﱧﺂ ﺇﲐﺑﱦﺮﱺ﮴ﻫﲔﻴﻢﱧ ﻭﱺﺇﲐﺳﱹﺤﱺ﮳ﻖﱺ ﻭﱺﻳﱧﻌﱦﻘﱂﻮﺏﱺ ﺃﱂﻭﳖﻟﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﻳﱦﺪﲘﻯ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺑﱦﺼﱺ﮳ﺮﲌ ﳁﳇﳆﳀ
 1. Dan (ingatkanlah peristiwa) hamba-hamba Kami: Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak serta Nabi Yaakub, yang mempunyai kekuatan (melaksanakan taat setianya) dan pandangan yang mendalam (memahami ugamanya).
ﺇﲐﻧﱱﺂ ﺃﱁﺧﱹﻠﱁﺼﱹﻨﱧ﮳ﻬﱻﻢ ﺑﲐﺨﱺﺎﻟﲘﺼﱺﺔﲚ ﺫﲘﻛﱓﺮﱺﻯ ﭐﻟﺪﲄﺍﺭﲌ ﳁﳈﳆﳀ
 1. Sesungguhnya Kami telah jadikan mereka suci bersih dengan sebab satu sifat mereka yang murni, iaitu sifat sentiasa memperingati negeri akhirat.
ﻭﱺﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﻋﲔﻨﺪﱺﻧﱧﺎ ﻟﱁﻤﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﺼﱹﻄﱔﻔﱁﻴﱦﻦﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﺧﱹﻴﱧﺎﺭﲌ ﳁﳉﳆﳀ
 1. Dan sesungguhnya mereka di sisi Kami adalah dari orang-orang pilihan yang sebaik-baiknya.
ﻭﱺﭐﺫﱦﻛﱕﺮﱹ ﺇﲐﺳﱹﻤﱧ﮳ﻌﲘﻴﻞﱔ ﻭﱺﭐﻟﱀﻴﱧﺴﱺﻊﱧ ﻭﱺﺫﱧﺍ ﭐﻟﱀﻜﲔﻔﱀﻞﲌﲨ ﻭﱺﻛﱕﻞﱣ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﺧﱹﻴﱧﺎﺭﲌ ﳁﳊﳆﳀ
 1. Dan (ingatkanlah peristiwa) Nabi lsmail, dan Nabi Alyasak, serta Nabi Zulkifli; dan mereka masing-masing adalah dari orang-orang yang sebaik-baiknya.
ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﺫﲘﻛﱓﺮﱿﲬ ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﻟﲘﻠﱀﻤﱨﺘﱱﻘﲘﻴﻦﱺ ﻟﱁﺤﱻﺴﱹﻦﱺ ﻣﱧ﮲ﱧﺎﺏﲎ ﳁﳋﳆﳀ
 1. (Segala sifat-sifat yang mulia) ini, adalah menjadi sebutan penghormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa, disediakan tempat kembali yang sebaik-baiknya (pada hari akhirat kelak), -
ﺟﱺﻨﱱ﮳ﺖﲔ ﻋﱺﺪﱹﻥﲎ ﻣﱲﻔﱁﺘﱱﺤﱺﺔﱅ ﻟﱋﻬﱻﻢﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﺑﱦﻮﱺ﮴ﺏﱻ ﳁﳂﳇﳀ
 1. Iaitu beberapa buah Syurga tempat penginapan yang kekal, yang terbuka pintu-pintunya untuk mereka;
ﻣﱨﺘﱱﻜﲔ﮲ﲘﻴﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻳﱧﺪﱹﻋﱻﻮﻥﱧ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺑﲐﻔﱁ﮳ﻜﲔﻬﱺﺔﲚ ﻛﱔﺜﲘﻴﺮﱺﺓﲚ ﻭﱺﺷﱔﺮﱺﺍﺏﲎ ﳁﳃﳇﳀ
 1. (Mereka akan bersukaria) dalam Syurga itu sambil berbaring (di atas pelamin); mereka meminta di situ buah-buahan dan minuman yang berbagai jenisnya dan rasa kelazatannya.
ﲿ ﻭﱺﻋﲔﻨﺪﱺﻫﱻﻢﱦ ﻗﱁ﮳ﺼﲔﺮﱺ﮴ﺕﱻ ﭐﻟﻄﱞﺮﱹﻑﲔ ﺃﱁﺗﱦﺮﱺﺍﺏﱽ ﳁﳄﳇﳀ
 1. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu (kepada mereka semata-mata), lagi yang sebaya umurnya.
ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻣﱧﺎ ﺗﱨﻮﻋﱺﺪﱻﻭﻥﱧ ﻟﲘﻴﱧﻮﱹﻡﲌ ﭐﻟﱀﺤﲔﺴﱺﺎﺏﲌ ﳁﳅﳇﳀ
 1. Inilah dia balasan yang dijanjikan kepada kamu setelah selesai hitungan amal!
ﺇﲐﻥﱱ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻟﱁﺮﲌﺯﱹﻗﱂﻨﱧﺎ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻣﲘﻦ ﻧﱱﻔﱁﺎﺩﲙ ﳁﳆﳇﳀ
 1. Sesungguhnya ini ialah pemberian Kami kepada kamu, pemberian yang tidak akan habis-habis; -
ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍﲬ ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﻟﲘﻠﻄﱞ﮳ﻐﲘﻴﻦﱺ ﻟﱁﺸﱔﺮﲄ ﻣﱧ﮲ﱧﺎﺏﲎ ﳁﳇﳇﳀ
 1. Nikmat-nikmat ini (adalah untuk orang-orang yang bertaqwa). Dan Bahawa sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim (dengan kekufuran atau kederhakaannya) seburuk-buruk tempat kembali, -
ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱧ ﻳﱧﺼﱹﻠﱁﻮﱹﻧﱧﻬﱺﺎ ﻓﱁﺒﲐﺌﱦﺲﱺ ﭐﻟﱀﻤﲘﻬﱺﺎﺩﱨ ﳁﳈﳇﳀ
 1. Iaitu neraka Jahannam yang mereka akan menderita bakarannya; maka seburuk-buruk tempat menetap ialah neraka Jahannam;
ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻓﱁﻠﱀﻴﱧﺬﱕﻭﻗﱂﻮﻩﱨ ﺣﱺﻤﲘﻴﻢﱬ ﻭﱺﻏﱔﺴﲄﺎﻕﱿ ﳁﳉﳇﳀ
 1. Ini sejenis azab seksa, maka hendaklah mereka merasainya, air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir (untuk minuman mereka);
ﻭﱺﺀﱧﺍﺧﱺﺮﱻ ﻣﲘﻦ ﺷﱔﻜﱓﻠﲘﻪﲘﲶﳒ ﺃﱁﺯﱹﻭﱺ﮴ﺝﱽ ﳁﳊﳇﳀ
 1. Dan azab seksa yang lain, yang serupa buruknya dan dahsyatnya adalah berbagai jenis lagi.
ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻓﱁﻮﱹﺝﱿ ﻣﱲﻘﱀﺘﱧﺤﲔﻢﱬ ﻣﱱﻌﱧﻜﱕﻢﱦ ﵖﱔﵐ ﻣﱧﺮﱹﺣﱺﺒﱭﺎ ﺑﲐﻬﲌﻢﱦﲬ ﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﺻﱺﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﲌ ﳁﳋﳇﳀ
 1. (Penjaga neraka berkata kepada ketua-ketua golongan kafir dan penderhaka itu): " Ini ialah serombongan (orang-orang kamu) yang masuk berasak-asak bersama-sama kamu ". (Ketua-ketua itu berkata): " Mereka tidak perlu dialu-alukan, kerana sesungguhnya mereka pun akan menderita bakaran neraka ".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺑﱧﻞﱓ ﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﵖﱔﵐ ﻣﱧﺮﱹﺣﱺﺒﱭﺎ ﺑﲐﻜﱕﻢﱦﲨ ﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﻗﱁﺪﲄﻣﱦﺘﱨﻤﱨﻮﻩﱨ ﻟﱁﻨﱧﺎﲨ ﻓﱁﺒﲐﺌﱦﺲﱺ ﭐﻟﱀﻘﱁﺮﱺﺍﺭﱻ ﳁﳂﳈﳀ
 1. pengikut-pengikut mereka menjawab: " Bahkan kamulah yang tidak perlu dialu-alukan, kerana kamulah yang membawa azab sengsara ini kepada kami, maka amatlah buruknya neraka ini sebagai tempat penetapan ".
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺭﱺﺑﱱﻨﱧﺎ ﻣﱧﻦ ﻗﱁﺪﲄﻡﱧ ﻟﱁﻨﱧﺎ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻓﱁﺰﲌﺩﱦﻩﱨ ﻋﱺﺬﱔﺍﺑﱫﺎ ﺿﲔﻌﱦﻔﱅﺎ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﲌ ﳁﳃﳈﳀ
 1. Mereka berkata lagi: " Wahai Tuhan kami! Sesiapa yang membawa azab ini kepada kami, maka tambahilah dia azab seksa berlipat ganda di dalam neraka ".
ﻭﱺﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻨﱧﺎ ﵖﱔﵐ ﻧﱧﺮﱺﻯﳎ ﺭﲌﺟﱺﺎﵖﱘﵐ ﻛﱕﻨﱱﺎ ﻧﱧﻌﱨﺪﲅﻫﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﺷﱓﺮﱺﺍﺭﲌ ﳁﳄﳈﳀ
 1. Dan penduduk neraka itu tetap akan bertanya sesama sendiri: " Mengapa kita tidak melihat orang-orang yang dahulu kita kirakan mereka sebagai orang-orang jahat (lagi hina)?
ﺃﱁﺗﱱﺨﱺﺬﱓﻧﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﺳﲔﺨﱹﺮﲌﻳﱳﺎ ﺃﱁﻡﱦ ﺯﱺﺍﻏﱔﺖﱹ ﻋﱺﻨﱦﻬﱻﻢﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﺑﱦﺼﱺ﮳ﺮﱻ ﳁﳅﳈﳀ
 1. " Adakah kita sahaja jadikan mereka ejek-ejekan (sedang mereka orang-orang yang benar)? Atau mata kita tidak dapat melihat mereka?
ﺇﲐﻥﱱ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻟﱁﺤﱺﻖﲉ ﺗﱧﺨﱺﺎﺻﱻﻢﱨ ﺃﱁﻫﱹﻞﲌ ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﲌ ﳁﳆﳈﳀ
 1. Sesungguhnya (segala yang diterangkan) itu adalah benar iaitu perbalahan dan cercaan penduduk neraka sesama sendiri.
ﻗﱂﻞﱓ ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺂ ﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﻣﱨﻨﺬﲘﺭﱿﲨ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻣﲘﻦﱹ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻪﲙ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﭐﻟﱀﻮﱺ﮴ﺣﲔﺪﱻ ﭐﻟﱀﻘﱁﻬﲄﺎﺭﱻ ﳁﳇﳈﳀ
 1. Katakanlah (wahai Muhammad): " Sesungguhnya aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran, dan tidak ada sama sekali tuhan yang sebenar melainkan Allah Yang Maha Esa, lagi Yang kekuasaanNya mengatasi segala-galanya, -
ﺭﱺﺏﲅ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻤﱧﺎ ﭐﻟﱀﻌﱧﺰﲌﻳﺰﱻ ﭐﻟﱀﻐﱧﻔﱋ﮳ﺮﱻ ﳁﳈﳈﳀ
 1. " Tuhan (yang mencipta serta mentadbirkan) langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya; Yang Maha Kuasa, lagi Yang sentiasa Mengampuni (dosa hamba-hambaNya)".
ﻗﱂﻞﱓ ﻫﱻﻮﱺ ﻧﱧﺒﱧﺆﱽﺍﲯ ﻋﱺﻈﲔﻴﻢﱪ ﳁﳉﳈﳀ
 1. Katakanlah lagi: " Apa yang aku terangkan itu (tentang keesaan Allah dan kebenaran kerasulanku) adalah berita penting yang amat besar (faedahnya).
ﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﻋﱺﻨﱦﻪﱨ ﻣﱨﻌﱦﺮﲌﺿﱻﻮﻥﱧ ﳁﳊﳈﳀ
 1. " Yang kamu terus mengingkarinya.
ﻣﱧﺎ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻟﲘﻰﱺ ﻣﲘﻦﱹ ﻋﲔﻠﱀﻢﲏ ﺑﲐﭑﻟﱀﻤﱧﵝﱁﵙ ﭐﵖﱓﵑﱁﻋﱹﻠﱁﻰ﮵ ﺇﲐﺫﱦ ﻳﱧﺨﱹﺘﱧﺼﲔﻤﱨﻮﻥﱧ ﳁﳋﳈﳀ
 1. " Tiadalah bagiku sebarang pengetahuan tentang penduduk alam yang tinggi (malaikat), semasa mereka bersoal jawab (mengenai Nabi Adam-kalaulah tidak diwahyukan kepadaku).
ﺇﲐﻥ ﻳﱨﻮﺣﱺﻰ﮵ ﺇﲐﻟﱁﻰﲄ ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺃﱁﻧﱱﻤﱧﺂ ﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﻧﱧﺬﲘﻳﺮﱿ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﱽ ﳁﳂﳉﳀ
 1. " Tiadalah diwahyukan kepadaku melainkan kerana sesungguhnya aku seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata (bukan seorang pembohong, atau ahli sihir, atau gila) ".
ﺇﲐﺫﱦ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺭﱺﺑﱲﻚﱔ ﻟﲘﻠﱀﻤﱧﻠﱁﳌﴣﲐﻜﱔﺔﲘ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰ ﺧﱺ﮳ﻠﲘﻖﲁ ﺑﱧﺸﱔﺮﱾﺍ ﻣﱰﲘﻦ ﻃﲔﻴﻦﲎ ﳁﳃﳉﳀ
 1. (Ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: " Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia - Adam dari tanah;
ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﺳﱺﻮﲄﻳﱦﺘﱨﻪﱨﲵ ﻭﱺﻧﱧﻔﱁﺨﱹﺖﱻ ﻓﲘﻴﻪﲘ ﻣﲘﻦ ﺭﲅﻭﺣﲔﻰ ﻓﱁﻘﱁﻌﱨﻮﺍﲯ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﺳﱺ﮳ﺠﲌﺪﲘﻳﻦﱺ ﳁﳄﳉﳀ
 1. " Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya ".
ﻓﱁﺴﱺﺠﱺﺪﱺ ﭐﻟﱀﻤﱧﻠﱁﳌﴣﲐﻜﱔﺔﱂ ﻛﱕﻠﱌﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﺟﱹﻤﱧﻌﱨﻮﻥﱧ ﳁﳅﳉﳀ
 1. (Setelah selesai kejadian Adam) maka sujudlah sekalian malaikat, semuanya sekali, -
ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺇﲐﺑﱦﻠﲘﻴﺲﱺ ﭐﺳﱹﺘﱧﻜﱓﺒﱧﺮﱺ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﲌﻳﻦﱺ ﳁﳆﳉﳀ
 1. Melainkan Iblis; ia berlaku sombong takbur (mengingkarinya) serta menjadilah ia dari golongan yang kafir.
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻳﱧﳌﺈﲐﺑﱦﻠﲘﻴﺲﱻ ﻣﱧﺎ ﻣﱧﻨﱧﻌﱧﻚﱔ ﺃﱁﻥ ﺗﱧﺴﱹﺠﱻﺪﱺ ﻟﲘﻤﱧﺎ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﺖﱻ ﺑﲐﻴﱧﺪﱺﻯﲄﲨ ﺃﱁﺳﱹﺘﱧﻜﱓﺒﱧﺮﱹﺕﱺ ﺃﱁﻡﱦ ﻛﱕﻨﺖﱺ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻌﱧﺎﻟﲘﻴﻦﱺ ﳁﳇﳉﳀ
 1. Allah berfirman: " Hai lblis! Apa yang menghalangmu daripada turut sujud kepada (Adam) yang Aku telah ciptakan dengan kekuasaanKu? Adakah engkau berlaku sombong takbur, ataupun engkau dari golongan yang tertinggi? "
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﺧﱺﻴﱦﺮﱿ ﻣﱰﲘﻨﱦﻪﱨ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﺘﱧﻨﲘﻰ ﻣﲘﻦ ﻧﱱﺎﺭﲎ ﻭﱺﺧﱺﻠﱁﻘﱀﺘﱧﻪﱨﲵ ﻣﲘﻦ ﻃﲔﻴﻦﲎ ﳁﳈﳉﳀ
 1. Iblis menjawab: " Aku lebih baik daripadanya; Engkau (wahai Tuhanku) ciptakan daku dari api, sedang dia Engkau ciptakan dari tanah ".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻓﱁﭑﺧﱹﺮﱻﺝﱹ ﻣﲘﻨﱦﻬﱺﺎ ﻓﱁﺈﲐﻧﱱﻚﱔ ﺭﱺﺟﲌﻴﻢﱬ ﳁﳉﳉﳀ
 1. Allah berfirman: " Kalau demikian, keluarlah engkau daripadanya, kerana sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diusir.
ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻚﱔ ﻟﱁﻌﱦﻨﱧﺘﲘﻰﳒ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻳﱧﻮﱹﻡﲌ ﭐﻟﺪﲃﲘﻳﻦﲌ ﳁﳊﳉﳀ
 1. " Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknatku terus menerus hingga ke hari kiamat!"
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺭﱺﺏﲃﲌ ﻓﱁﺄﱁﻧﻈﲔﺮﱹﻧﲘﻰﳒ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻳﱧﻮﱹﻡﲌ ﻳﱨﺒﱦﻌﱧﺜﱂﻮﻥﱧ ﳁﳋﳉﳀ
 1. Iblis berkata: " Wahai Tuhanku! Jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan (hari kiamat) ".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻓﱁﺈﲐﻧﱱﻚﱔ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﻨﻈﱔﺮﲌﻳﻦﱺ ﳁﳂﳊﳀ
 1. Allah berfirman: " Dengan permohonanmu itu, maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh -
ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻳﱧﻮﱹﻡﲌ ﭐﻟﱀﻮﱺﻗﱀﺖﲔ ﭐﻟﱀﻤﱧﻌﱦﻠﱂﻮﻡﲌ ﳁﳃﳊﳀ
 1. " Hingga ke hari masa yang termaklum ".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻓﱁﺒﲐﻌﲘﺰﲄﺗﲘﻚﱔ ﵖﱔﵑﱂﻏﱓﻮﲌﻳﱧﻨﱱﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﺟﱹﻤﱧﻌﲘﻴﻦﱺ ﳁﳄﳊﳀ
 1. Iblis berkata: " Demi kekuasaanmu (wahai Tuhanku), aku akan menyesatkan mereka semuanya, -
ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻋﲔﺒﱧﺎﺩﱧﻙﱔ ﻣﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﱀﻤﱨﺨﱹﻠﱁﺼﲔﻴﻦﱺ ﳁﳅﳊﳀ
 1. " Kecuali hamba-hambaMu di antara zuriat-zuriat Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kederhakaan dan penyelewengan ".
ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻓﱁﭑﻟﱀﺤﱺﻖﲅ ﻭﱺﭐﻟﱀﺤﱺﻖﲄ ﺃﱁﻗﱂﻮﻝﱕ ﳁﳆﳊﳀ
 1. Allah berfirman: " Maka Akulah Tuhan Yang Sebenar-benarnya, dan hanya perkara yang benar Aku firmankan -
ﵖﱔﵑﱁﻣﱦﵝﱁﵘﱁﻥﱱ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱧ ﻣﲘﻨﻚﱔ ﻭﱺﻣﲘﻤﱱﻦ ﺗﱧﺒﲐﻌﱧﻚﱔ ﻣﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﺟﱹﻤﱧﻌﲘﻴﻦﱺ ﳁﳇﳊﳀ
 1. " Demi sesungguhnya! Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenismu dan dengan orang-orang yang menurutmu di antara zuriat-zuriat Adam (yang derhaka) semuanya ".
ﻗﱂﻞﱓ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﺳﱹ﮲ﱧﻠﱂﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﺟﱹﺮﲎ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﺘﱧﻜﱔﻠﱊﲘﻔﲘﻴﻦﱺ ﳁﳈﳊﳀ
 1. Katakanlah (wahai Muhammad): " Aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini, dan bukanlah aku dari orang-orang yang mengada-ngada ".
ﺇﲐﻥﱦ ﻫﱻﻮﱺ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺫﲘﻛﱓﺮﱿ ﻟﱊﲘﻠﱀﻌﱧ﮳ﻠﱁﻤﲘﻴﻦﱺ ﳁﳉﳊﳀ
 1. Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk seluruh alam.
ﻭﱺﻟﱁﺘﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻦﲄ ﻧﱧﺒﱧﺄﱁﻩﱨﲵ ﺑﱧﻌﱦﺪﱺ ﺣﲔﻴﻦﲏ ﳁﳊﳊﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya, kamu akan mengetahui kabenaran perkara-perkara yang diterangkannya, tidak lama lagi.