Adh-Dhaariyat (الذاريات)

Bacaan Penuh Adh-Dhaariyat
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻭﱺﭐﻟﺬﱞ﮴ﺭﲌﻳﱧ﮳ﺖﲔ ﺫﱧﺭﱹﻭﱾﺍ ﳁﳃﳀ
 1. Demi angin yang menerbang dan menaburkan (debu, biji-bijian benih, dan lain-lainnya), dengan penerbangan dan penaburan yang sesungguh-sungguhnya, -
ﻓﱁﭑﻟﱀﺤﱺ﮳ﻤﲘﻠﱁ﮳ﺖﲔ ﻭﲌﻗﱀﺮﱾﺍ ﳁﳄﳀ
 1. Dan awan yang membawa dan mengangkut muatannya (ke tempat yang dikehendaki), -
ﻓﱁﭑﻟﱀﺠﱺ﮳ﺮﲌﻳﱧ﮳ﺖﲔ ﻳﱨﺴﱹﺮﱾﺍ ﳁﳅﳀ
 1. Dan kapal-kapal yang belayar laju dengan kemudahan yang diberikan kepadanya, -
ﻓﱁﭑﻟﱀﻤﱨﻘﱁﺴﲃﲔﻤﱧ﮳ﺖﲔ ﺃﱁﻣﱦﺮﱼﺍ ﳁﳆﳀ
 1. Dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan segala perkara yang mereka ditugaskan membahagikannya;
ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺎ ﺗﱨﻮﻋﱺﺪﱻﻭﻥﱧ ﻟﱁﺼﱺﺎﺩﲘﻕﱿ ﳁﳇﳀ
 1. (Sumpah demi sumpah) bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu (mengenai hari akhirat) tetap benar;
ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﺪﲃﲘﻳﻦﱺ ﻟﱁﻮﱺ﮴ﻗﲘﻊﱬ ﳁﳈﳀ
 1. Dan bahawa sesungguhnya balasan amal, tetap berlaku.
ﻭﱺﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﺫﱧﺍﺕﲔ ﭐﻟﱀﺤﱻﺒﱨﻚﲔ ﳁﳉﳀ
 1. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaannya,
ﺇﲐﻧﱱﻜﱕﻢﱦ ﻟﱁﻔﲘﻰ ﻗﱁﻮﱹﻝﲎ ﻣﱲﺨﱹﺘﱧﻠﲘﻒﲖ ﳁﳊﳀ
 1. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan berlainan pendapat (mengenai ugama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, s.a.w).
ﻳﱨﺆﱹﻓﱁﻚﱕ ﻋﱺﻨﱦﻪﱨ ﻣﱧﻦﱹ ﺃﱂﻓﲘﻚﱔ ﳁﳋﳀ
 1. Dipalingkan daripada (perselisihan) itu orang-orang yang telah dipalingkan Allah (dengan sebab keikhlasannya mencari kebenaran).
ﻗﱂﺘﲘﻞﱔ ﭐﻟﱀﺨﱺﺮﲄ﮴ﺻﱻﻮﻥﱧ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Binasalah orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak sahaja,
ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻫﱻﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﻏﱔﻤﱦﺮﱺﺓﲚ ﺳﱺﺎﻫﱻﻮﻥﱧ ﳁﳃﳃﳀ
 1. (Iaitu) orang-orang yang tenggelam alam kejahilan, serta lalaikan (hari pembalasan).
ﻳﱧﺴﱹ﮲ﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﺃﱁﻳﱱﺎﻥﱧ ﻳﱧﻮﱹﻡﱨ ﭐﻟﺪﲃﲘﻳﻦﲌ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Mereka bertanya (secara mengejek): "Bilakah datangnya hari pembalasan itu?"
ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻫﱻﻢﱦ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﲌ ﻳﱨﻔﱀﺘﱧﻨﱨﻮﻥﱧ ﳁﳅﳃﳀ
 1. (Jawabnya: hari itu ialah) hari mereka diseksa (dengan dibakar) atas api neraka, -
ﺫﱨﻭﻗﱂﻮﺍﲯ ﻓﲘﺘﱦﻨﱧﺘﱧﻜﱕﻢﱦ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻛﱕﻨﺘﱨﻢ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﺗﱧﺴﱹﺘﱧﻌﱦﺠﲌﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳆﳃﳀ
 1. (Sambil dikatakan kepada mereka): "Rasalah azab seksa yang disediakan untuk kamu; inilah dia yang dahulu kamu minta disegerakan kedatangannya".
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱀﻤﱨﺘﱱﻘﲘﻴﻦﱺ ﻓﲘﻰ ﺟﱺﻨﱱ﮳ﺖﲖ ﻭﱺﻋﱻﻴﱨﻮﻥﲍ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman Syurga, dengan matair-matair terpancar padanya.
ﺀﱧﺍﺧﲔﺬﲘﻳﻦﱺ ﻣﱧﺂ ﺀﱧﺍﺗﱧﯩﳎﻬﱻﻢﱦ ﺭﱺﺑﱲﻬﱻﻢﱦﲬ ﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻗﱁﺒﱦﻞﱔ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻣﱨﺤﱹﺴﲔﻨﲘﻴﻦﱺ ﳁﳈﳃﳀ
 1. (Keadaan mereka di sana) sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻗﱁﻠﲘﻴﵝﱅﵗ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﱋﻴﱦﻞﲌ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﻬﱹﺠﱺﻌﱨﻮﻥﱧ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja: masa dari waktu malam, untuk mereka tidur.
ﻭﱺﺑﲐﭑﵖﱓﵑﱁﺳﱹﺤﱺﺎﺭﲌ ﻫﱻﻢﱦ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻐﱦﻔﲘﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Dan pada waktu akhir malam (sebelum fajar) pula, mereka selalu beristighfar kepada Allah (memohon ampun).
ﻭﱺﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﻣﱦﻮﱺ﮴ﻟﲘﻬﲌﻢﱦ ﺣﱺﻖﲉ ﻟﱊﲘﻠﺴﲄﺂﴢﲐﻞﲌ ﻭﱺﭐﻟﱀﻤﱧﺤﱹﺮﱻﻭﻡﲌ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta).
ﻭﱺﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺖﱿ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﻮﻗﲘﻨﲘﻴﻦﱺ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Dan pada bumi ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah) bagi orang-orang (yang mahu mencapai pengetahuan) yang yakin,
ﻭﱺﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﻧﻔﱂﺴﲔﻜﱕﻢﱦﲬ ﺃﱁﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱨﺒﱦﺼﲔﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)?
ﻭﱺﻓﲘﻰ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﺭﲌﺯﱹﻗﱂﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺗﱨﻮﻋﱺﺪﱻﻭﻥﱧ ﳁﳄﳄﳀ
 1. Dan di langit pula terdapat (sebab-sebab) rezeki kamu, dan juga terdapat apa yang telah (ditakdirkan dan) dijanjikan kepada kamu.
ﻓﱁﻮﱺﺭﱺﺏﲃﲌ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻟﱁﺤﱺﻖﲉ ﻣﱰﲘﺜﱀﻞﱔ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﻧﱱﻜﱕﻢﱦ ﺗﱧﻨﻄﲔﻘﱂﻮﻥﱧ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya (apa yang tersebut) itu tetap benar, (tidak patut diragu-ragukan) sebagaimana (tidak sepatutnya diragukan) benarnya kamu dapat berkata-kata.
ﻫﱺﻞﱓ ﺃﱁﺗﱧﯩﳎﻚﱔ ﺣﱺﺪﲘﻳﺚﱻ ﺿﱺﻴﱦﻒﲔ ﺇﲐﺑﱦﺮﱺ﮴ﻫﲔﻴﻢﱧ ﭐﻟﱀﻤﱨﻜﱓﺮﱺﻣﲘﻴﻦﱺ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan?
ﺇﲐﺫﱦ ﺩﱧﺧﱺﻠﱂﻮﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﻓﱁﻘﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺳﱺﻠﱁ﮳ﻤﱫﺎﲨ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺳﱺﻠﱁ﮳ﻢﱬ ﻗﱁﻮﱹﻡﱬ ﻣﱲﻨﻜﱔﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata: "Salam sejahtera kepadamu!" Ia menjawab: Salam sejahtera kepada kamu! "(Sambil berkata dalam hati): mereka ini orang-orang yang tidak dikenal.
ﻓﱁﺮﱺﺍﻍﱁ ﺇﲐﻟﱁﻰ﮵ ﺃﱁﻫﱹﻠﲘﻪﲘﲶ ﻓﱁﺠﱺﺂﺀﱧ ﺑﲐﻌﲘﺠﱹﻞﲎ ﺳﱺﻤﲘﻴﻦﲎ ﳁﳈﳄﳀ
 1. Kemudian ia masuk mendapatkan Ahli rumahnya serta dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk (yang dipanggang).
ﻓﱁﻘﱁﺮﲄﺑﱧﻪﱨﲵﳒ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺃﱁﵖﱔﵐ ﺗﱧﺄﱀﻛﱕﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳉﳄﳀ
 1. Lalu dihidangkannya kepada mereka sambil berkata: "Silalah makan".
ﻓﱁﺄﱁﻭﱹﺟﱺﺲﱺ ﻣﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺧﲔﻴﻔﱁﺔﱅﲨ ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﵖﱔﵐ ﺗﱧﺨﱺﻒﱹﲨ ﻭﱺﺑﱧﺸﱞﺮﱻﻭﻩﱨ ﺑﲐﻐﱨﻠﱁ﮳ﻢﲍ ﻋﱺﻠﲘﻴﻢﲎ ﳁﳊﳄﳀ
 1. (Setelah dilihatnya mereka mereka tidak menjamah makanan itu), maka ia merasa takut dari keadaan mereka. (Melihat kecemasannya), mereka berkata: "Janganlah engkau takut (wahai Ibrahim)". Lalu mereka memberikan berita gembira kepadanya, bahawa ia akan beroleh seorang anak yang berpengetahuan.
ﻓﱁﺄﱁﻗﱀﺒﱧﻠﱁﺖﲔ ﭐﻣﱦﺮﱺﺃﱁﺗﱨﻪﱨﲵ ﻓﲘﻰ ﺻﱺﺮﲄﺓﲚ ﻓﱁﺼﱺﻜﱞﺖﱹ ﻭﱺﺟﱹﻬﱺﻬﱺﺎ ﻭﱺﻗﱁﺎﻟﱁﺖﱹ ﻋﱺﺠﱻﻮﺯﱽ ﻋﱺﻘﲘﻴﻢﱬ ﳁﳋﳄﳀ
 1. (Mendengarkan berita yang mengembirakan itu), maka datanglah isterinya sambil menjerit (kehairanan) lalu menepuk mukanya sambil berkata: "Aku sudah tua, lagi mandul, (bagaimana aku boleh mendapat anak)?"
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﲔ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﺭﱺﺑﱲﻚﲔﲨ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱀﺤﱺﻜﲔﻴﻢﱨ ﭐﻟﱀﻌﱧﻠﲘﻴﻢﱨ ﳁﳂﳅﳀ
 1. Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu berfirman, (kami hanya menyampaikan sahaja); Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui".
ﲿ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻓﱁﻤﱧﺎ ﺧﱺﻄﱓﺒﱨﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﻳﱲﻬﱺﺎ ﭐﻟﱀﻤﱨﺮﱹﺳﱺﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳃﳅﳀ
 1. Nabi Ibrahim bertanya: "(Selain dari itu) apa lagi tugas penting kamu wahai utusan Tuhan?"
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻧﱱﺂ ﺃﱂﺭﱹﺳﲔﻠﱀﻨﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻗﱁﻮﱹﻡﲎ ﻣﱲﺠﱹﺮﲌﻣﲘﻴﻦﱺ ﳁﳄﳅﳀ
 1. Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa (untuk membinasakan mereka);
ﻟﲘﻨﱨﺮﱹﺳﲔﻞﱔ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﺣﲔﺠﱺﺎﺭﱺﺓﱫ ﻣﱰﲘﻦ ﻃﲔﻴﻦﲎ ﳁﳅﳅﳀ
 1. "Supaya Kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah (yang dibakar),
ﻣﱲﺴﱺﻮﲄﻣﱧﺔﱃ ﻋﲔﻨﺪﱺ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻟﲘﻠﱀﻤﱨﺴﱹﺮﲌﻓﲘﻴﻦﱺ ﳁﳆﳅﳀ
 1. "Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu, untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas (dalam keingkarannya)".
ﻓﱁﺄﱁﺧﱹﺮﱺﺟﱹﻨﱧﺎ ﻣﱧﻦ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﺆﱹﻣﲘﻨﲘﻴﻦﱺ ﳁﳇﳅﳀ
 1. (Setelah sampai utusan Kami ke tempat itu), Kami (perintahkan mereka) mengeluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal di situ.
ﻓﱁﻤﱧﺎ ﻭﱺﺟﱺﺪﱹﻧﱧﺎ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻏﱔﻴﱦﺮﱺ ﺑﱧﻴﱦﺖﲖ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﺴﱹﻠﲘﻤﲘﻴﻦﱺ ﳁﳈﳅﳀ
 1. (Sesudah dipereksa) maka (utusan) Kami tidak mendapati di situ melainkan sebuah rumah sahaja yang ada penduduknya dari orang-orang Islam (yang beriman kepada Nabi Lut).
ﻭﱺﺗﱧﺮﱺﻛﱓﻨﱧﺎ ﻓﲘﻴﻬﱺﺂ ﺀﱧﺍﻳﱧﺔﱅ ﻟﱊﲘﻠﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻳﱧﺨﱺﺎﻓﱂﻮﻥﱧ ﭐﻟﱀﻌﱧﺬﱔﺍﺏﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﻟﲘﻴﻢﱧ ﳁﳉﳅﳀ
 1. Dan Kami tinggalkan di negeri itu (timbunan batu-batu yang telah menghujani dan membinasakan mereka), sebagai tanda (yang mendatangkan keinsafan) bagi orang-orang yang sedia takut kepada azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
ﻭﱺﻓﲘﻰ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰ﮵ ﺇﲐﺫﱦ ﺃﱁﺭﱹﺳﱺﻠﱀﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻓﲘﺮﱹﻋﱺﻮﱹﻥﱧ ﺑﲐﺴﱻﻠﱀﻄﱔ﮳ﻦﲎ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﲎ ﳁﳊﳅﳀ
 1. Dan juga pada (kisah) Nabi Musa (terdapat dalil-dalil yang memberi keinsafan), - ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata.
ﻓﱁﺘﱧﻮﱺﻟﱋﻰﳎ ﺑﲐﺮﱻﻛﱓﻨﲘﻪﲘﲶ ﻭﱺﻗﱁﺎﻝﱔ ﺳﱺ﮳ﺤﲔﺮﱽ ﺃﱁﻭﱹ ﻣﱧﺠﱹﻨﱨﻮﻥﱬ ﳁﳋﳅﳀ
 1. Maka Firaun berpaling ingkar dengan berdasarkan kekuasaannya sambil berkata: "(Musa itu) adalah seorang ahli sihir, atau seorang gila!"
ﻓﱁﺄﱁﺧﱺﺬﱓﻧﱧ﮳ﻪﱨ ﻭﱺﺟﱻﻨﱨﻮﺩﱧﻩﱨﲵ ﻓﱁﻨﱧﺒﱧﺬﱓﻧﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﻴﱧﻢﱰﲌ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﻣﱨﻠﲘﻴﻢﱬ ﳁﳂﳆﳀ
 1. Lalu Kami (adakan jalan) mengambil Firaun bersama-sama tenteranya, kemudian Kami humbankan mereka ke dalam laut, sedang ia berkeadaan tercela.
ﻭﱺﻓﲘﻰ ﻋﱺﺎﺩﲙ ﺇﲐﺫﱦ ﺃﱁﺭﱹﺳﱺﻠﱀﻨﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱨ ﭐﻟﺮﲃﲌﻳﺢﱺ ﭐﻟﱀﻌﱧﻘﲘﻴﻢﱧ ﳁﳃﳆﳀ
 1. Dan juga pada (kisah) kaum Aad (terdapat perkara-perkara yang menjadi iktibar), - ketika kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang tidak mengandungi sebarang kebaikan; -
ﻣﱧﺎ ﺗﱧﺬﱔﺭﱻ ﻣﲘﻦ ﺷﱔﻰﱹﺀﲙ ﺃﱁﺗﱧﺖﱹ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺟﱺﻌﱧﻠﱁﺘﱦﻪﱨ ﻛﱔﭑﻟﺮﲄﻣﲘﻴﻢﲌ ﳁﳄﳆﳀ
 1. Angin itu tidak meninggalkan sesuatupun yang dirempuhnya, melainkan menjadikannya (hancur) seperti debu.
ﻭﱺﻓﲘﻰ ﺛﱁﻤﱨﻮﺩﱧ ﺇﲐﺫﱦ ﻗﲘﻴﻞﱔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺗﱧﻤﱧﺘﱱﻌﱨﻮﺍﲯ ﺣﱺﺘﱱﻰﳎ ﺣﲔﻴﻦﲎ ﳁﳅﳆﳀ
 1. Dan juga pada (kisah) kaum Thamud (terdapat perkara-perkara yang menjadi pelajaran) - ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kamu hingga ke suatu waktu (yang termaklum)!"
ﻓﱁﻌﱧﺘﱧﻮﱹﺍﲯ ﻋﱺﻦﱹ ﺃﱁﻣﱦﺮﲌ ﺭﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﻓﱁﺄﱁﺧﱺﺬﱔﺗﱦﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻌﲘﻘﱁﺔﱂ ﻭﱺﻫﱻﻢﱦ ﻳﱧﻨﻈﱕﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳆﳆﳀ
 1. Maka mereka membesarkan diri terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir (dengan tidak dapat melarikan diri), sedang mereka melihatnya.
ﻓﱁﻤﱧﺎ ﭐﺳﱹﺘﱧﻄﱔ﮳ﻌﱨﻮﺍﲯ ﻣﲘﻦ ﻗﲘﻴﱧﺎﻡﲎ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻣﱨﻨﺘﱧﺼﲔﺮﲌﻳﻦﱺ ﳁﳇﳆﳀ
 1. Dengan yang demikian, mereka tidak dapat bangun lagi, dan mereka juga tidak mendapat pertolongan.
ﻭﱺﻗﱁﻮﱹﻡﱧ ﻧﱨﻮﺡﲢ ﻣﱰﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻞﱕﲨ ﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﻗﱁﻮﱹﻣﱫﺎ ﻓﱁ﮳ﺴﲔﻘﲘﻴﻦﱺ ﳁﳈﳆﳀ
 1. Dan kaum Nuh (Kami juga telah binasakan) sebelum itu; sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik - derhaka.
ﻭﱺﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﱧ ﺑﱧﻨﱧﻴﱦﻨﱧ﮳ﻬﱺﺎ ﺑﲐﺄﱁﻳﱦﻴﳗﺪﲚ ﻭﱺﺇﲐﻧﱱﺎ ﻟﱁﻤﱨﻮﺳﲔﻌﱨﻮﻥﱧ ﳁﳉﳆﳀ
 1. Dan langit itu Kami dirikan dengan kekuasaan Kami (dalam bentuk binaan yang kukuh rapi). Dan sesungguhnya Kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga.
ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﻓﱁﺮﱺﺷﱓﻨﱧ﮳ﻬﱺﺎ ﻓﱁﻨﲘﻌﱦﻢﱧ ﭐﻟﱀﻤﱧ﮳ﻬﲌﺪﱻﻭﻥﱧ ﳁﳊﳆﳀ
 1. Dan bumi pula Kami hamparkan (untuk kemudahan kamu mendiaminya); maka Kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya.
ﻭﱺﻣﲘﻦ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﺷﱔﻰﱹﺀﲙ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧﺎ ﺯﱺﻭﱹﺟﱺﻴﱦﻦﲌ ﻟﱁﻌﱧﻠﱋﻜﱕﻢﱦ ﺗﱧﺬﱔﻛﱞﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳋﳆﳀ
 1. Dan tiap-tiap jenis Kami ciptakan berpasangan, supaya kami dan mengingati (kekuasaan kami dan mentauhidkan Kami).
ﻓﱁﻔﲘﺮﲅﻭﳒﺍﲯ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘﲨ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰ ﻟﱁﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻨﱦﻪﱨ ﻧﱧﺬﲘﻳﺮﱿ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﱿ ﳁﳂﳇﳀ
 1. (Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka): "Maka segeralah kamu kembali kepada Allah (dengan bertaubat dan taat), sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada kamu, sebagai pemberi amaran yang nyata.
ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﺠﱹﻌﱧﻠﱂﻮﺍﲯ ﻣﱧﻊﱧ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺇﲐﻟﱁ﮳ﻬﱼﺎ ﺀﱧﺍﺧﱺﺮﱺﲨ ﺇﲐﻧﱰﲘﻰ ﻟﱁﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻨﱦﻪﱨ ﻧﱧﺬﲘﻳﺮﱿ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﱿ ﳁﳃﳇﳀ
 1. "Dan janganlah kamu adakan tuhan yang lain bersama Allah (dalam kepercayaan kamu), sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata".
ﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﺗﱧﻰ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻣﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻠﲘﻬﲌﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺳﱻﻮﻝﲍ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺳﱺﺎﺣﲔﺮﱽ ﺃﱁﻭﱹ ﻣﱧﺠﱹﻨﱨﻮﻥﱪ ﳁﳄﳇﳀ
 1. Demikianlah (keadaan tiap-tiap kaum terhadap Rasulnya samalah seperti keadaan kaummu wahai Muhammad) - tidak ada seorang Rasul pun yang datang kepada kaum-kaum yang terdahulu dari mereka, melainkan ada yang berkata: "Dia adalah seorang ahli sihir, atau seorang gila".
ﺃﱁﺗﱧﻮﱺﺍﺻﱺﻮﱹﺍﲯ ﺑﲐﻪﲘﲶﲬ ﺑﱧﻞﱓ ﻫﱻﻢﱦ ﻗﱁﻮﱹﻡﱬ ﻃﱔﺎﻏﱕﻮﻥﱧ ﳁﳅﳇﳀ
 1. Adakah mereka semua telah berpesan-pesan (dan mencapai kata sepakat) untuk melemparkan tuduhan itu ? (Sudah tentu mereka tidak dapat berbuat demikian), bahkan mereka semuanya adalah kaum yang melampaui batas (dalam keingkarannya).
ﻓﱁﺘﱧﻮﱺﻝﱞ ﻋﱺﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﻓﱁﻤﱧﺂ ﺃﱁﻧﺖﱺ ﺑﲐﻤﱧﻠﱂﻮﻡﲎ ﳁﳆﳇﳀ
 1. Oleh itu, berpalinglah (wahai Muhammad) daripada mereka (yang menentangmu itu dan janganlah dihiraukan), kerana engkau tidak akan disalahkan (setelah engkau memberi amaran kepada mereka).
ﻭﱺﺫﱧﻛﱝﲔﺮﱹ ﻓﱁﺈﲐﻥﱱ ﭐﻟﺬﱝﲘﻛﱓﺮﱺﻯﳎ ﺗﱧﻨﻔﱁﻊﱨ ﭐﻟﱀﻤﱨﺆﱹﻣﲘﻨﲘﻴﻦﱺ ﳁﳇﳇﳀ
 1. Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﺖﱻ ﭐﻟﱀﺠﲌﻦﲄ ﻭﱺﭐﵖﱓﵒﻧﺲﱺ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻟﲘﻴﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻﻭﻥﲌ ﳁﳈﳇﳀ
 1. Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.
ﻣﱧﺂ ﺃﱂﺭﲌﻳﺪﱻ ﻣﲘﻨﱦﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲃﲌﺯﱹﻕﲎ ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱂﺭﲌﻳﺪﱻ ﺃﱁﻥ ﻳﱨﻄﱓﻌﲘﻤﱨﻮﻥﲌ ﳁﳉﳇﳀ
 1. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka, dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu.
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﺮﲄﺯﲄﺍﻕﱻ ﺫﱨﻭ ﭐﻟﱀﻘﱂﻮﲄﺓﲘ ﭐﻟﱀﻤﱧﺘﲘﻴﻦﱻ ﳁﳊﳇﳀ
 1. Sesungguhnya Allah Dia lah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dia lah sahaja) Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya.
ﻓﱁﺈﲐﻥﱱ ﻟﲘﻠﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻇﱔﻠﱁﻤﱨﻮﺍﲯ ﺫﱧﻧﱨﻮﺑﱫﺎ ﻣﱰﲘﺜﱀﻞﱔ ﺫﱧﻧﱨﻮﺏﲌ ﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺒﲐﻬﲌﻢﱦ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻌﱦﺠﲌﻠﱂﻮﻥﲌ ﳁﳋﳇﳀ
 1. (Setelah ternyata hakikat yang demikian), maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim (yang menentang ajaran Nabi Muhammad) itu ada bahagiannya (dari azab seksa) seperti bahagian rakan-rakan mereka (kaum kafir yang telah lalu). Oleh itu, janganlah mereka meminta kepadaKu menyegerakan kedatangannya.
ﻓﱁﻮﱺﻳﱦﻞﱙ ﻟﱊﲘﻠﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻣﲘﻦ ﻳﱧﻮﱹﻣﲘﻬﲌﻢﱨ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻳﱨﻮﻋﱺﺪﱻﻭﻥﱧ ﳁﳂﳈﳀ
 1. Maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka.