Al-Mulk (الملك)

Bacaan Penuh Al-Mulk
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﺗﱧﺒﱧ﮳ﺮﱺﻙﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺑﲐﻴﱧﺪﲘﻩﲘ ﭐﻟﱀﻤﱨﻠﱀﻚﱕ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﺷﱔﻰﱹﺀﲚ ﻗﱁﺪﲘﻳﺮﱽ ﳁﳃﳀ
 1. Maha Berkat (serta Maha Tinggilah kelebihan) Tuhan yang menguasai pemerintahan (dunia dan akhirat); dan memanglah Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu;
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﭐﻟﱀﻤﱧﻮﱹﺕﱺ ﻭﱺﭐﻟﱀﺤﱺﻴﱧﻮﳎﺓﱧ ﻟﲘﻴﱧﺒﱦﻠﱂﻮﱺﻛﱕﻢﱦ ﺃﱁﻳﱲﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﺣﱹﺴﱺﻦﱻ ﻋﱺﻤﱧﵝﱅﵗﲬ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱀﻌﱧﺰﲌﻳﺰﱻ ﭐﻟﱀﻐﱧﻔﱂﻮﺭﱻ ﳁﳄﳀ
 1. Dia lah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) - untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan Ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat);
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﺳﱺﺒﱦﻊﱧ ﺳﱺﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲖ ﻃﲔﺒﱧﺎﻗﱅﺎﲨ ﻣﱱﺎ ﺗﱧﺮﱺﻯﳎ ﻓﲘﻰ ﺧﱺﻠﱀﻖﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﻣﲘﻦ ﺗﱧﻔﱁ﮳ﻮﱻﺕﲖﲨ ﻓﱁﭑﺭﱹﺟﲌﻊﲠ ﭐﻟﱀﺒﱧﺼﱺﺮﱺ ﻫﱺﻞﱓ ﺗﱧﺮﱺﻯﳎ ﻣﲘﻦ ﻓﱂﻄﱕﻮﺭﲎ ﳁﳅﳀ
 1. Dia lah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis; engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah Yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah; (jika engkau ragu-ragu) maka ulangilah pandangan - (mu) - dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan?
ﺛﱂﻢﱱ ﭐﺭﱹﺟﲌﻊﲠ ﭐﻟﱀﺒﱧﺼﱺﺮﱺ ﻛﱔﺮﲄﺗﱧﻴﱦﻦﲌ ﻳﱧﻨﻘﱁﻠﲘﺐﱹ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻚﱔ ﭐﻟﱀﺒﱧﺼﱺﺮﱻ ﺧﱺﺎﺳﲔﺌﱫﺎ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﺣﱺﺴﲔﻴﺮﱿ ﳁﳆﳀ
 1. Kemudian ulangilah pandangan (mu) berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa (daripada melihat sebarang kecacatan), sedang ia pula berkeadaan lemah lesu (kerana habis tenaga dengan sia-sia).
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺯﱺﻳﱱﻨﱱﺎ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﱧ ﭐﻟﺪﲅﻧﱦﻴﱧﺎ ﺑﲐﻤﱧﺼﱺ﮳ﺒﲐﻴﺢﱺ ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧ﮳ﻬﱺﺎ ﺭﱻﺟﱻﻮﻣﱫﺎ ﻟﱊﲘﻠﺸﱞﻴﱧ﮳ﻄﲔﻴﻦﲌﲨ ﻭﱺﺃﱁﻋﱹﺘﱧﺪﱹﻧﱧﺎ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱺ ﭐﻟﺴﲄﻌﲘﻴﺮﲌ ﳁﳇﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya! Kami telah menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap Syaitan-syaitan; dan Kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang.
ﻭﱺﻟﲘﻠﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﺑﲐﺮﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱻ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱧﲨ ﻭﱺﺑﲐﺌﱦﺲﱺ ﭐﻟﱀﻤﱧﺼﲔﻴﺮﱻ ﳁﳈﳀ
 1. Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
ﺇﲐﺫﱧﺁ ﺃﱂﻟﱀﻘﱂﻮﺍﲯ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺳﱺﻤﲘﻌﱨﻮﺍﲯ ﻟﱁﻬﱺﺎ ﺷﱔﻬﲌﻴﻘﱅﺎ ﻭﱺﻫﲔﻰﱺ ﺗﱧﻔﱂﻮﺭﱻ ﳁﳉﳀ
 1. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung, sedang ia menggelegak.
ﺗﱧﻜﱔﺎﺩﱨ ﺗﱧﻤﱧﻴﱱﺰﱻ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻐﱧﻴﱦﻆﲔﲨ ﻛﱕﻠﱋﻤﱧﺂ ﺃﱂﻟﱀﻘﲘﻰﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻓﱁﻮﱹﺝﱿ ﺳﱺﺄﱁﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺧﱺﺰﱺﻧﱧﺘﱨﻬﱺﺂ ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﺄﱀﺗﲘﻜﱕﻢﱦ ﻧﱧﺬﲘﻳﺮﱿ ﳁﳊﳀ
 1. Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar (dari orang kafir), bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka: "Tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran (di dunia dahulu)?"
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺑﱧﻠﱁﻰﳎ ﻗﱁﺪﱹ ﺟﱺﺂﺀﱧﻧﱧﺎ ﻧﱧﺬﲘﻳﺮﱿ ﻓﱁﻜﱔﺬﱞﺑﱦﻨﱧﺎ ﻭﱺﻗﱂﻠﱀﻨﱧﺎ ﻣﱧﺎ ﻧﱧﺰﲄﻝﱔ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﻣﲘﻦ ﺷﱔﻰﱹﺀﲙ ﺇﲐﻥﱦ ﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻓﲘﻰ ﺿﱺﻠﱁ﮳ﻞﲎ ﻛﱔﺒﲐﻴﺮﲎ ﳁﳋﳀ
 1. Mereka menjawab: "Ada! Sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran, lalu kami dustakan serta kami katakan (kepadanya): Allah tidak menurunkan sesuatupun, kamu (wahai orang yang mendakwa menjadi Rasul) hanyalah berada dalam kesesatan yang besar! "
ﻭﱺﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻟﱁﻮﱹ ﻛﱕﻨﱱﺎ ﻧﱧﺴﱹﻤﱧﻊﱨ ﺃﱁﻭﱹ ﻧﱧﻌﱦﻘﲘﻞﱕ ﻣﱧﺎ ﻛﱕﻨﱱﺎ ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﲌ ﭐﻟﺴﲄﻌﲘﻴﺮﲌ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Dan mereka berkata: "Kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami (sebagai orang yang mencari kebenaran), tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka".
ﻓﱁﭑﻋﱹﺘﱧﺮﱺﻓﱂﻮﺍﲯ ﺑﲐﺬﱔﻧﲲﺒﲐﻬﲌﻢﱦ ﻓﱁﺴﱻﺤﱹﻘﱅﺎ ﵖﱝﲔﵑﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﲌ ﭐﻟﺴﲄﻌﲘﻴﺮﲌ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka (sebagai orang-orang yang kufur ingkar), maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka.
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻳﱧﺨﱹﺸﱔﻮﱹﻥﱧ ﺭﱺﺑﱱﻬﱻﻢ ﺑﲐﭑﻟﱀﻐﱧﻴﱦﺐﲌ ﻟﱁﻬﱻﻢ ﻣﱱﻐﱦﻔﲘﺮﱺﺓﱬ ﻭﱺﺃﱁﺟﱹﺮﱿ ﻛﱔﺒﲐﻴﺮﱿ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Sesungguhnya orang-orang yang takut (melanggar hukum) Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar.
ﻭﱺﺃﱁﺳﲔﺮﲅﻭﺍﲯ ﻗﱁﻮﱹﻟﱁﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﻭﲌ ﭐﺟﱹﻬﱺﺮﱻﻭﺍﲯ ﺑﲐﻪﲘﲶﳒﲨ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻋﱺﻠﲘﻴﻢﱮ ﺑﲐﺬﱔﺍﺕﲔ ﭐﻟﺼﲅﺪﱻﻭﺭﲌ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, (sama sahaja keadaannya kepada Allah), kerana sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan segala (isi hati) yang terkandung di dalam dada.
ﺃﱁﵖﱔﵐ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱨ ﻣﱧﻦﱹ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﻠﱋﻄﲔﻴﻒﱻ ﭐﻟﱀﺨﱺﺒﲐﻴﺮﱻ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui (segala-galanya)? Sedang Ia Maha Halus urusan PentadbiranNya, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya!
ﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺟﱺﻌﱧﻞﱔ ﻟﱁﻜﱕﻢﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﺫﱧﻟﱂﻮﵖﱘﵐ ﻓﱁﭑﻣﱦﺸﱕﻮﺍﲯ ﻓﲘﻰ ﻣﱧﻨﱧﺎﻛﲔﺒﲐﻬﱺﺎ ﻭﱺﻛﱕﻠﱂﻮﺍﲯ ﻣﲘﻦ ﺭﲃﲌﺯﱹﻗﲘﻪﲘﲶﲨ ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﭐﻟﻨﱲﺸﱕﻮﺭﱻ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Dia lah yang menjadikan bumi bagi kamu: mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah; dan (ingatlah), kepada Allah jualah (tempat kembali kamu sesudah) dibangkitkan hidup semula; (maka hargailah nikmatNya dan takutilah kemurkaanNya).
ﺀﱧﺃﱁﻣﲘﻨﺘﱨﻢ ﻣﱱﻦ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﺨﱹﺴﲔﻒﱺ ﺑﲐﻜﱕﻢﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﻫﲔﻰﱺ ﺗﱧﻤﱨﻮﺭﱻ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Tuhan yang pusat pemerintahanNya di langit itu: menunggang-balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta (melenyapkan kamu di bawahnya)?
ﺃﱁﻡﱦ ﺃﱁﻣﲘﻨﺘﱨﻢ ﻣﱱﻦ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﺃﱁﻥ ﻳﱨﺮﱹﺳﲔﻞﱔ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﺣﱺﺎﺻﲔﺒﱫﺎﲨ ﻓﱁﺴﱺﺘﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﻛﱔﻴﱦﻒﱺ ﻧﱧﺬﲘﻳﺮﲌ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Atau patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Allah yang pusat pemerintahanNya di langit itu: menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu; maka dengan itu, kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranKu?
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﻛﱔﺬﱞﺏﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻣﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻠﲘﻬﲌﻢﱦ ﻓﱁﻜﱔﻴﱦﻒﱺ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻧﱧﻜﲔﻴﺮﲌ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya! orang-orang (kafir) yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan (rasul-rasulnya lalu mereka dibinasakan); dengan yang demikian, (perhatikanlah) bagaimana buruknya kesan kemurkaanKu.
ﺃﱁﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﺮﱺﻭﱹﺍﲯ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﻟﻄﱞﻴﱦﺮﲌ ﻓﱁﻮﱹﻗﱁﻬﱻﻢﱦ ﺻﱺﳌﻔﱋ﮳ﺖﲖ ﻭﱺﻳﱧﻘﱀﺒﲐﻀﱹﻦﱺﲬ ﻣﱧﺎ ﻳﱨﻤﱦﺴﲔﻜﱕﻬﱻﻦﲄ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﱻﲬ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﺑﲐﻜﱕﻞﱝﲌ ﺷﱔﻰﱹﺀﲛ ﺑﱧﺼﲔﻴﺮﱽ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan (kekuasaan Allah pada) burung-burung yang terbang di atas mereka, (siapakah yang menjaganya ketika) burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya? Tidak ada yang menahannya (daripada jatuh) melainkan (kekuasaan) Allah Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Ia Maha Melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
ﺃﱁﻣﱱﻦﱹ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻫﱻﻮﱺ ﺟﱻﻨﺪﱿ ﻟﱋﻜﱕﻢﱦ ﻳﱧﻨﺼﱻﺮﱻﻛﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﺩﱨﻭﻥﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌﲬ ﺇﲐﻥﲌ ﭐﻟﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﱻﻭﻥﱧ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻓﲘﻰ ﻏﱕﺮﱻﻭﺭﲍ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain dari Allah Yang Maha Pemurah? (Sebenarnya) orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya.
ﺃﱁﻣﱱﻦﱹ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻳﱧﺮﱹﺯﱻﻗﱂﻜﱕﻢﱦ ﺇﲐﻥﱦ ﺃﱁﻣﱦﺴﱺﻚﱔ ﺭﲌﺯﱹﻗﱁﻪﱨﲵﲬ ﺑﱧﻞ ﻟﱋﺠﲅﻮﺍﲯ ﻓﲘﻰ ﻋﱻﺘﱨﻮﲃﲎ ﻭﱺﻧﱨﻔﱂﻮﺭﲍ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekiNya? (Tidak ada sesiapapun), bahkan mereka (yang musyrik itu) kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri (dari kebenaran).
ﺃﱁﻓﱁﻤﱧﻦ ﻳﱧﻤﱦﺸﲔﻰ ﻣﱨﻜﲔﺒﱳﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻭﱺﺟﱹﻬﲌﻪﲘﲶﳒ ﺃﱁﻫﱹﺪﱺﻯ﮵ ﺃﱁﻣﱱﻦ ﻳﱧﻤﱦﺸﲔﻰ ﺳﱺﻮﲌﻳﱳﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺻﲔﺮﱺ﮴ﻁﲖ ﻣﱲﺴﱹﺘﱧﻘﲘﻴﻢﲎ ﳁﳄﳄﳀ
 1. Maka adakah orang yang berjalan (melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh) tersungkur di atas mukanya: boleh mendapat hidayah - atau orang yang berjalan tegak betul, melalui jalan yang lurus rata?
ﻗﱂﻞﱓ ﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯﳒ ﺃﱁﻧﺸﱔﺄﱁﻛﱕﻢﱦ ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻞﱔ ﻟﱁﻜﱕﻢﱨ ﭐﻟﺴﲄﻤﱦﻊﱧ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺑﱦﺼﱺ﮳ﺮﱺ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﻓﱀ﮲ﲘﺪﱺﺓﱧﲬ ﻗﱁﻠﲘﻴﵝﱅﵗ ﻣﱱﺎ ﺗﱧﺸﱓﻜﱕﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Katakanlah (wahai Muhammad): "Allah yang menciptakan kamu (dari tiada kepada ada), dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur".
ﻗﱂﻞﱓ ﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺫﱧﺭﱺﺃﱁﻛﱕﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﺗﱨﺤﱹﺸﱔﺮﱻﻭﻥﱧ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Katakanlah lagi: "Dia lah yang mengembangkan kamu di bumi, dan kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan".
ﻭﱺﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﻣﱧﺘﱧﻰﳎ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﻮﱺﻋﱹﺪﱻ ﺇﲐﻥ ﻛﱕﻨﺘﱨﻢﱦ ﺻﱺ﮳ﺪﲘﻗﲘﻴﻦﱺ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Dan mereka (yang ingkar) berkata: "Bilakah datangnya (hari kiamat) yang dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar?"
ﻗﱂﻞﱓ ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺎ ﭐﻟﱀﻌﲘﻠﱀﻢﱨ ﻋﲔﻨﺪﱺ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻭﱺﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺂ ﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﻧﱧﺬﲘﻳﺮﱿ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﱿ ﳁﳈﳄﳀ
 1. Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya ilmu pengetahuan (tentang masa kedatangannya) hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata".
ﻓﱁﻠﱁﻤﱱﺎ ﺭﱺﺃﱁﻭﱹﻩﱨ ﺯﱻﻟﱀﻔﱁﺔﱅ ﺳﲔﻴﳒ﮲ﱧﺖﱹ ﻭﱻﺟﱻﻮﻩﱨ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻭﱺﻗﲘﻴﻞﱔ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻛﱕﻨﺘﱨﻢ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﺗﱧﺪﲄﻋﱻﻮﻥﱧ ﳁﳉﳄﳀ
 1. Kemudian apabila (datang kiamat dan) mereka melihat (azab) yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan (kepada mereka): "Inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya!".
ﻗﱂﻞﱓ ﺃﱁﺭﱺﺀﱧﻳﱦﺘﱨﻢﱦ ﺇﲐﻥﱦ ﺃﱁﻫﱹﻠﱁﻜﱔﻨﲘﻰﱺ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﻭﱺﻣﱧﻦ ﻣﱱﻌﲘﻰﱺ ﺃﱁﻭﱹ ﺭﱺﺣﲔﻤﱧﻨﱧﺎ ﻓﱁﻤﱧﻦ ﻳﱨﺠﲌﻴﺮﱻ ﭐﻟﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﲌﻳﻦﱺ ﻣﲘﻦﱹ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﲍ ﺃﱁﻟﲘﻴﻢﲎ ﳁﳊﳄﳀ
 1. Tanyalah (wahai Muhammad, kepada mereka): "Bagaimana fikiran kamu, jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama-sama denganku (sebagaimana yang kamu harap-harapkan), atau Ia memberi rahmat kepada kami (sehingga kami dapat mengalahkan kamu), - maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?".
ﻗﱂﻞﱓ ﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﱻ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱱﺎ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻭﱺﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﺗﱧﻮﱺﻛﱞﻠﱀﻨﱧﺎﲨ ﻓﱁﺴﱺﺘﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﻣﱧﻦﱹ ﻫﱻﻮﱺ ﻓﲘﻰ ﺿﱺﻠﱁ﮳ﻞﲎ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﲎ ﳁﳋﳄﳀ
 1. Tegaskan (wahai Muhammad, kepada mereka): "Allah Dia lah Yang Maha Pemurah, yang kami beriman kepadaNya, dan yang kepadaNya kami berserah diri; oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata".
ﻗﱂﻞﱓ ﺃﱁﺭﱺﺀﱧﻳﱦﺘﱨﻢﱦ ﺇﲐﻥﱦ ﺃﱁﺻﱹﺒﱧﺢﱺ ﻣﱧﺂﺅﱻﻛﱕﻢﱦ ﻏﱔﻮﱹﺭﱾﺍ ﻓﱁﻤﱧﻦ ﻳﱧﺄﱀﺗﲘﻴﻜﱕﻢ ﺑﲐﻤﱧﺂﺀﲚ ﻣﱱﻌﲘﻴﻦﲏ ﳁﳂﳅﳀ
 1. Katakanlah lagi: "Bagaimana fikiran kamu, sekiranya air kamu hilang lenyap (di telan bumi), maka siapakah (selain Allah) yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir?".