Al-Muddaththir (المدثر)

Bacaan Penuh Al-Muddaththir
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻳﱧﳌﺄﱁﻳﱲﻬﱺﺎ ﭐﻟﱀﻤﱨﺪﲄﺛﱊﲘﺮﱻ ﳁﳃﳀ
 1. Wahai orang yang berselimut!
ﻗﱂﻢﱦ ﻓﱁﺄﱁﻧﺬﲘﺭﱹ ﳁﳄﳀ
 1. Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia).
ﻭﱺﺭﱺﺑﱱﻚﱔ ﻓﱁﻜﱔﺒﱰﲐﺮﱹ ﳁﳅﳀ
 1. Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesaranNya!
ﻭﱺﺛﲘﻴﱧﺎﺑﱧﻚﱔ ﻓﱁﻄﱔﻬﲃﲌﺮﱹ ﳁﳆﳀ
 1. Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan.
ﻭﱺﭐﻟﺮﲅﺟﱹﺰﱺ ﻓﱁﭑﻫﱹﺠﱻﺮﱹ ﳁﳇﳀ
 1. Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi.
ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻤﱦﻨﱨﻦ ﺗﱧﺴﱹﺘﱧﻜﱓﺜﲘﺮﱻ ﳁﳈﳀ
 1. Dan janganlah engkau memberi (sesuatu, dengan tujuan hendak) mendapat lebih banyak daripadanya.
ﻭﱺﻟﲘﺮﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻓﱁﭑﺻﱹﺒﲐﺮﱹ ﳁﳉﳀ
 1. Dan bagi (menjalankan perintah) Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar (terhadap tentangan musuh)!
ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﻧﱨﻘﲘﺮﱺ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﻨﱱﺎﻗﱂﻮﺭﲌ ﳁﳊﳀ
 1. Kerana apabila telah ditiup sangkakala,
ﻓﱁﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻳﱧﻮﱹﻡﱪ ﻋﱺﺴﲔﻴﺮﱽ ﳁﳋﳀ
 1. Maka saat yang demikian adalah saat (berlakunya) hari yang sukar -
ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﲌﻳﻦﱺ ﻏﱔﻴﱦﺮﱻ ﻳﱧﺴﲔﻴﺮﲎ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Kepada orang-orang kafir, lagi tidak mudah (mengelak azabnya).
ﺫﱧﺭﱹﻧﲘﻰ ﻭﱺﻣﱧﻦﱹ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﺖﱻ ﻭﱺﺣﲔﻴﺪﱾﺍ ﳁﳃﳃﳀ
 1. (Jangan engkau bimbang wahai Muhammad) biarkanlah Aku sahaja membalas orang (yang menentangmu) yang Aku ciptakan dia (dalam keadaan) seorang diri (tidak berharta dan anak pinak),
ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﺖﱻ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻣﱧﺎﵖﱘﵐ ﻣﱱﻤﱦﺪﱻﻭﺩﱫﺍ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Dan Aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak,
ﻭﱺﺑﱧﻨﲘﻴﻦﱺ ﺷﱕﻬﱻﻮﺩﱫﺍ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Serta anak pinak (yang ramai), yang sentiasa ada di sisinya.
ﻭﱺﻣﱧﻬﲄﺪﺕﲅ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﺗﱧﻤﱦﻬﲌﻴﺪﱾﺍ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Dan Aku mudahkan baginya (mendapat kekayaan dan kekuasaan) dengan semudah-mudahnya.
ﺛﱂﻢﱱ ﻳﱧﻄﱓﻤﱧﻊﱨ ﺃﱁﻥﱦ ﺃﱁﺯﲌﻳﺪﱺ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Kemudian ia ingin sangat, supaya Aku tambahi lagi;
ﻛﱔﵝﱋﵚﲨ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﵖﲔﵕﻳﱧ﮳ﺘﲘﻨﱧﺎ ﻋﱺﻨﲘﻴﺪﱾﺍ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Tidak sekali-kali (akan ditambahi) ! Kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat Kami (Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasul Kami).
ﺳﱺﺄﱂﺭﱹﻫﲔﻘﱂﻪﱨﲵ ﺻﱺﻌﱨﻮﺩﱩﺍ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Aku akan menyeksanya (dengan azab) yang memuncak beratnya.
ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻓﱁﻜﱞﺮﱺ ﻭﱺﻗﱁﺪﲄﺭﱺ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran) -
ﻓﱁﻘﱂﺘﲘﻞﱔ ﻛﱔﻴﱦﻒﱺ ﻗﱁﺪﲄﺭﱺ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Maka binasalah dia hendaknya! Bagaimanakah dia berani mereka-reka (yang demikian)?
ﺛﱂﻢﱱ ﻗﱂﺘﲘﻞﱔ ﻛﱔﻴﱦﻒﱺ ﻗﱁﺪﲄﺭﱺ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Sekali lagi: binasalah dia hendaknya! Bagaimana ia berani mereka-reka (tuduhan-tuduhan itu)?
ﺛﱂﻢﱱ ﻧﱧﻈﱔﺮﱺ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Kemudian ia merenung dan memikirkan (berkali-kali: jalan-jalan mencaci Al-Quran, tetapi ia gagal);
ﺛﱂﻢﱱ ﻋﱺﺒﱧﺲﱺ ﻭﱺﺑﱧﺴﱺﺮﱺ ﳁﳄﳄﳀ
 1. Setelah itu ia memasamkan mukanya serta ia bertambah masam berkerut;
ﺛﱂﻢﱱ ﺃﱁﺩﱦﺑﱧﺮﱺ ﻭﱺﭐﺳﱹﺘﱧﻜﱓﺒﱧﺮﱺ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Kemudian ia berpaling (dari kebenaran) dan berlaku sombong angkuh,
ﻓﱁﻘﱁﺎﻝﱔ ﺇﲐﻥﱦ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺁ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺳﲔﺤﱹﺮﱿ ﻳﱨﺆﱹﺛﱁﺮﱻ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Serta ia berkata: " (Al-Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari (dari ahli-ahlinya);
ﺇﲐﻥﱦ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺁ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻗﱁﻮﱹﻝﱕ ﭐﻟﱀﺒﱧﺸﱔﺮﲌ ﳁﳇﳄﳀ
 1. "Ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia!"
ﺳﱺﺄﱂﺻﱹﻠﲘﻴﻪﲘ ﺳﱺﻘﱁﺮﱺ ﳁﳈﳄﳀ
 1. (Disebabkan kekufurannya itu) Aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar.
ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺩﱦﺭﱺﯨﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﺳﱺﻘﱁﺮﱻ ﳁﳉﳄﳀ
 1. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka Saqar itu?
ﵖﱔﵐ ﺗﱨﺒﱦﻘﲘﻰ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﺬﱔﺭﱻ ﳁﳊﳄﳀ
 1. Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa, dan tidak membiarkannya (binasa terus)
ﻟﱁﻮﲄﺍﺣﱺﺔﱆ ﻟﱊﲘﻠﱀﺒﱧﺸﱔﺮﲌ ﳁﳋﳄﳀ
 1. Ia terus-menerus membakar kulit manusia!
ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﱺﺎ ﺗﲘﺴﱹﻌﱧﺔﱁ ﻋﱺﺸﱔﺮﱺ ﳁﳂﳅﳀ
 1. Pengawal dan penjaganya adalah sembilan belas (malaikat).
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺂ ﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﱺ ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﲌ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﻠﱁﳌﴣﲐﻜﱔﺔﱅﲨ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﻋﲔﺪﲄﺗﱧﻬﱻﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻓﲘﺘﱦﻨﱧﺔﱅ ﻟﱊﲘﻠﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻟﲘﻴﱧﺴﱹﺘﱧﻴﱦﻘﲘﻦﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺃﱂﻭﺗﱨﻮﺍﲯ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﱺ ﻭﱺﻳﱧﺰﱹﺩﱧﺍﺩﱧ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻳﻤﱧ﮳ﻨﱫﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﺮﱹﺗﱧﺎﺏﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺃﱂﻭﺗﱨﻮﺍﲯ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﱺ ﻭﱺﭐﻟﱀﻤﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﻥﱧ ﻭﱺﻟﲘﻴﱧﻘﱂﻮﻝﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻓﲘﻰ ﻗﱂﻠﱂﻮﺑﲐﻬﲌﻢ ﻣﱱﺮﱺﺽﱿ ﻭﱺﭐﻟﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﱻﻭﻥﱧ ﻣﱧﺎﺫﱧﺁ ﺃﱁﺭﱺﺍﺩﱧ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺑﲐﻬﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻣﱧﺜﱁﵝﱅﵗﲬ ﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻳﱨﻀﲔﻞﱟ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﺸﱔﺂﺀﱨ ﻭﱺﻳﱧﻬﱹﺪﲘﻯ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﺸﱔﺂﺀﱨﲬ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱨ ﺟﱻﻨﱨﻮﺩﱧ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻫﱻﻮﱺﲬ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻫﲔﻰﱺ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺫﲘﻛﱓﺮﱺﻯﳎ ﻟﲘﻠﱀﺒﱧﺸﱔﺮﲌ ﳁﳃﳅﳀ
 1. Dan (ketahuilah bahawa hikmat) Kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan (dari kalangan) malaikat, (kerana merekalah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah Kami); dan (hikmat) Kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu, supaya orang-orang yang diberi Kitab (Yahudi dan Nasrani) boleh percaya dengan yakin (akan kebenaran Al-Quran), dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya; dan juga supaya orang-orang yang diberi Kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu (tentang kebenaran keterangan itu); dan (sebaliknya) supaya orang-orang (munafik) yang ada penyakit (ragu-ragu) dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata: "Apakah yang di maksudkan oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini?" Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia lah sahaja. Dan (ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan) neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia.
ﻛﱔﵝﱋﵗ ﻭﱺﭐﻟﱀﻘﱁﻤﱧﺮﲌ ﳁﳄﳅﳀ
 1. Sebenarnya! Demi bulan,
ﻭﱺﭐﻟﱋﻴﱦﻞﲌ ﺇﲐﺫﱦ ﺃﱁﺩﱦﺑﱧﺮﱺ ﳁﳅﳅﳀ
 1. Dan malam apabila ia balik melenyapkan diri,
ﻭﱺﭐﻟﺼﲅﺒﱦﺢﲠ ﺇﲐﺫﱧﺁ ﺃﱁﺳﱹﻔﱁﺮﱺ ﳁﳆﳅﳀ
 1. Dan waktu subuh apabila ia terang-benderang,
ﺇﲐﻧﱱﻬﱺﺎ ﵖﱔﵒﺣﱹﺪﱺﻯ ﭐﻟﱀﻜﱕﺒﱧﺮﲌ ﳁﳇﳅﳀ
 1. Sesungguhnya neraka Saqar itu adalah salah satu (malapetaka) yang amat besar,
ﻧﱧﺬﲘﻳﺮﱾﺍ ﻟﱊﲘﻠﱀﺒﱧﺸﱔﺮﲌ ﳁﳈﳅﳀ
 1. Yang menjadi amaran bagi umat manusia,
ﻟﲘﻤﱧﻦ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﻣﲘﻨﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﺘﱧﻘﱁﺪﲄﻡﱧ ﺃﱁﻭﱹ ﻳﱧﺘﱧﺄﱁﺧﲄﺮﱺ ﳁﳉﳅﳀ
 1. (Iaitu) bagi sesiapa di antara kamu yang mahu maju (dalam mengerjakan kebaikan) atau yang mahu mundur (daripada mengerjakannya).
ﻛﱕﻞﱟ ﻧﱧﻔﱀﺲﲟ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻛﱔﺴﱺﺒﱧﺖﱹ ﺭﱺﻫﲔﻴﻨﱧﺔﱄ ﳁﳊﳅﳀ
 1. Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya,
ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﱺ ﭐﻟﱀﻴﱧﻤﲘﻴﻦﲌ ﳁﳋﳅﳀ
 1. Kecuali puak Kanan,
ﻓﲘﻰ ﺟﱺﻨﱱ﮳ﺖﲖ ﻳﱧﺘﱧﺴﱺﺂﺀﱧﻟﱂﻮﻥﱧ ﳁﳂﳆﳀ
 1. (Mereka ditempatkan) di dalam Syurga (yang penuh nikmat), mereka bertanya-tanya,
ﻋﱺﻦﲌ ﭐﻟﱀﻤﱨﺠﱹﺮﲌﻣﲘﻴﻦﱺ ﳁﳃﳆﳀ
 1. Tentang (tempat tinggal) orang-orang yang bersalah,
ﻣﱧﺎ ﺳﱺﻠﱁﻜﱔﻜﱕﻢﱦ ﻓﲘﻰ ﺳﱺﻘﱁﺮﱺ ﳁﳄﳆﳀ
 1. (Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata): "Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?"
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﻟﱁﻢﱦ ﻧﱧﻚﱕ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﺼﱺﻠﱊﲘﻴﻦﱺ ﳁﳅﳆﳀ
 1. Orang-orang yang bersalah itu menjawab: "Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang;
ﻭﱺﻟﱁﻢﱦ ﻧﱧﻚﱕ ﻧﱨﻄﱓﻌﲘﻢﱨ ﭐﻟﱀﻤﲘﺴﱹﻜﲔﻴﻦﱺ ﳁﳆﳆﳀ
 1. "Dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin;
ﻭﱺﻛﱕﻨﱱﺎ ﻧﱧﺨﱻﻮﺽﱻ ﻣﱧﻊﱧ ﭐﻟﱀﺨﱺﺂﴢﲐﻀﲔﻴﻦﱺ ﳁﳇﳆﳀ
 1. "Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah, bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya;
ﻭﱺﻛﱕﻨﱱﺎ ﻧﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺏﱻ ﺑﲐﻴﱧﻮﱹﻡﲌ ﭐﻟﺪﲃﲘﻳﻦﲌ ﳁﳈﳆﳀ
 1. "Dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan,
ﺣﱺﺘﱱﻰ﮵ ﺃﱁﺗﱧﯩﳎﻨﱧﺎ ﭐﻟﱀﻴﱧﻘﲘﻴﻦﱻ ﳁﳉﳆﳀ
 1. "Sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini".
ﻓﱁﻤﱧﺎ ﺗﱧﻨﻔﱁﻌﱨﻬﱻﻢﱦ ﺷﱔﻔﱁ﮳ﻌﱧﺔﱂ ﭐﻟﺸﱞ﮳ﻔﲘﻌﲘﻴﻦﱺ ﳁﳊﳆﳀ
 1. Maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan (kalaulah ditakdirkan ada) sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu.
ﻓﱁﻤﱧﺎ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻋﱺﻦﲌ ﭐﻟﺘﱱﺬﱓﻛﲔﺮﱺﺓﲘ ﻣﱨﻌﱦﺮﲌﺿﲔﻴﻦﱺ ﳁﳋﳆﳀ
 1. (Kalau demikianlah halnya orang-orang yang bersalah), maka mengapa mereka berpaling lari dari peringatan (Al-Quran) ?
ﻛﱔﺄﱁﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﺣﱻﻤﱨﺮﱿ ﻣﱲﺴﱹﺘﱧﻨﻔﲘﺮﱺﺓﱬ ﳁﳂﳇﳀ
 1. Seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang lari,
ﻓﱁﺮﲄﺕﱹ ﻣﲘﻦ ﻗﱁﺴﱹﻮﱺﺭﱺﺓﲛ ﳁﳃﳇﳀ
 1. Melarikan diri (ketakutan) dari singa!
ﺑﱧﻞﱓ ﻳﱨﺮﲌﻳﺪﱻ ﻛﱕﻞﱟ ﭐﻣﱦﺮﲌﴠﲦ ﻣﱰﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﻥ ﻳﱨﺆﱹﺗﱧﻰﳎ ﺻﱻﺤﱻﻔﱅﺎ ﻣﱲﻨﱧﺸﱞﺮﱺﺓﱫ ﳁﳄﳇﳀ
 1. (Mereka tidak merasa cukup dengan peringatan itu) bahkan tiap-tiap seorang di antaranya mahu supaya diberi kepadanya lembaran surat yang terbuka (yang diturunkan dari langit untuk dibaca oleh mereka sendiri).
ﻛﱔﵝﱋﵗﲨ ﺑﱧﻞ ﵖﱞﵐ ﻳﱧﺨﱺﺎﻓﱂﻮﻥﱧ ﭐﵖﱓﵕﺧﲔﺮﱺﺓﱧ ﳁﳅﳇﳀ
 1. Sebenarnya! (Bukan kerana kemahuan mereka tidak berhasil), bahkan mereka (tidak percaya dan) tidak takut akan hari akhirat.
ﻛﱔﵝﱋﵚ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﺗﱧﺬﱓﻛﲔﺮﱺﺓﱬ ﳁﳆﳇﳀ
 1. Ketahuilah! Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan (yang sangat besar pengajarannya);
ﻓﱁﻤﱧﻦ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﺫﱧﻛﱔﺮﱺﻩﱨﲵ ﳁﳇﳇﳀ
 1. Oleh itu sesiapa yang mahu (beringat) dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻳﱧﺬﱓﻛﱕﺮﱻﻭﻥﱧ ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﺸﱔﺂﺀﱧ ﭐﴦﴥﴤﱨﲬ ﻫﱻﻮﱺ ﺃﱁﻫﱹﻞﱕ ﭐﻟﺘﱱﻘﱀﻮﱺﻯﳎ ﻭﱺﺃﱁﻫﱹﻞﱕ ﭐﻟﱀﻤﱧﻐﱦﻔﲘﺮﱺﺓﲘ ﳁﳈﳇﳀ
 1. Dan (dalam pada itu) tiadalah mereka dapat beringat melainkan jika dikehendaki Allah; Dia lah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahNya, dan Dia lah jua yang berhak memberi keampunan (kepada orang-orang yang beriman dan taat).