Al-Insaan (الانسان)

Bacaan Penuh Al-Insaan
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻫﱺﻞﱓ ﺃﱁﺗﱧﻰﳎ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﲌ ﺣﲔﻴﻦﱿ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﻟﺪﲄﻫﱹﺮﲌ ﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﻜﱕﻦ ﺷﱔﻴﱦ﮲ﱫﺎ ﻣﱱﺬﱓﻛﱕﻮﺭﱼﺍ ﳁﳃﳀ
 1. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa (yang beredar), sedang ia (masih belum wujud lagi, dan) tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut, (maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhirat)?
ﺇﲐﻧﱱﺎ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧﺎ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱺ ﻣﲘﻦ ﻧﱲﻄﱓﻔﱁﺔﲙ ﺃﱁﻣﱦﺸﱔﺎﺝﲢ ﻧﱱﺒﱦﺘﱧﻠﲘﻴﻪﲘ ﻓﱁﺠﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﺳﱺﻤﲘﻴﻌﱭﺎ ﺑﱧﺼﲔﻴﺮﱼﺍ ﳁﳄﳀ
 1. Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan), serta Kami tetap mengujinya (dengan kewajipan-kewajipan); oleh itu maka Kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat.
ﺇﲐﻧﱱﺎ ﻫﱺﺪﱺﻳﱦﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﭐﻟﺴﲄﺒﲐﻴﻞﱔ ﺇﲐﻣﱱﺎ ﺷﱔﺎﻛﲔﺮﱾﺍ ﻭﱺﺇﲐﻣﱱﺎ ﻛﱔﻔﱂﻮﺭﱼﺍ ﳁﳅﳀ
 1. Kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka) sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepadanya (melalui akal dan Rasul) akan jalan-jalan (yang benar dan yang salah; maka terserahlah kepadanya) sama ada ia bersyukur (dengan beriman dan taat), ataupun ia berlaku kufur (dengan mengingkari kebenaran atau menderhaka).
ﺇﲐﻧﱱﺂ ﺃﱁﻋﱹﺘﱧﺪﱹﻧﱧﺎ ﻟﲘﻠﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﲌﻳﻦﱺ ﺳﱺﻠﱁ﮳ﺴﲔﵝﱁﵗﲯ ﻭﱺﺃﱁﻏﱓﻠﱁ﮳ﵝﱅﵗ ﻭﱺﺳﱺﻌﲘﻴﺮﱼﺍ ﳁﳆﳀ
 1. (Dalam pada itu), sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur (atau menderhaka): beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang.
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﵖﱓﵑﱁﺑﱦﺮﱺﺍﺭﱺ ﻳﱧﺸﱓﺮﱺﺑﱨﻮﻥﱧ ﻣﲘﻦ ﻛﱔﺄﱀﺱﲞ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻣﲘﺰﱺﺍﺟﱻﻬﱺﺎ ﻛﱔﺎﻓﱂﻮﺭﱼﺍ ﳁﳇﳀ
 1. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat dan kebajikan), akan meminum dari piala: sejenis minuman yang bercampur dengan "Kafur", -
ﻋﱺﻴﱦﻨﱫﺎ ﻳﱧﺸﱓﺮﱺﺏﱻ ﺑﲐﻬﱺﺎ ﻋﲔﺒﱧﺎﺩﱨ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻳﱨﻔﱁﺠﲃﲌﺮﱻﻭﻧﱧﻬﱺﺎ ﺗﱧﻔﱀﺠﲌﻴﺮﱾﺍ ﳁﳈﳀ
 1. Iaitu sebuah matair (di Syurga), yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah (yang taat); mereka boleh mengalirkannya (di tempat-tempat tinggal mereka) dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya.
ﻳﱨﻮﻓﱂﻮﻥﱧ ﺑﲐﭑﻟﻨﱱﺬﱓﺭﲌ ﻭﱺﻳﱧﺨﱺﺎﻓﱂﻮﻥﱧ ﻳﱧﻮﱹﻣﱫﺎ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﺷﱔﺮﲅﻩﱨﲵ ﻣﱨﺴﱹﺘﱧﻄﲔﻴﺮﱾﺍ ﳁﳉﳀ
 1. (Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana) mereka menyempurnakan nazarnya (apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya), serta mereka takutkan hari (akhirat) yang azab seksanya merebak di sana sini.
ﻭﱺﻳﱨﻄﱓﻌﲘﻤﱨﻮﻥﱧ ﭐﻟﻄﱞﻌﱧﺎﻡﱧ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺣﱻﺒﱰﲐﻪﲘﲶ ﻣﲘﺴﱹﻜﲔﻴﻨﱫﺎ ﻭﱺﻳﱧﺘﲘﻴﻤﱫﺎ ﻭﱺﺃﱁﺳﲔﻴﺮﱼﺍ ﳁﳊﳀ
 1. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya, kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan,
ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺎ ﻧﱨﻄﱓﻌﲘﻤﱨﻜﱕﻢﱦ ﻟﲘﻮﱺﺟﱹﻪﲘ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﵖﱔﵐ ﻧﱨﺮﲌﻳﺪﱻ ﻣﲘﻨﻜﱕﻢﱦ ﺟﱺﺰﱺﺁﺀﱫ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺷﱕﻜﱕﻮﺭﱼﺍ ﳁﳋﳀ
 1. (Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati): "Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata; kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih,
ﺇﲐﻧﱱﺎ ﻧﱧﺨﱺﺎﻑﱻ ﻣﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻨﱧﺎ ﻳﱧﻮﱹﻣﱩﺎ ﻋﱺﺒﱨﻮﺳﱾﺎ ﻗﱁﻤﱦﻄﱔﺮﲌﻳﺮﱾﺍ ﳁﳂﳃﳀ
 1. "Kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut Ia kenakan kami azab hari yang padanya muka orang-orang yang bersalah: masam berkerut-kerut".
ﻓﱁﻮﱺﻗﱁﯩﳎﻬﱻﻢﱨ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺷﱔﺮﲄ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﭐﻟﱀﻴﱧﻮﱹﻡﲌ ﻭﱺﻟﱁﻘﱋﯩﳎﻬﱻﻢﱦ ﻧﱧﻀﱹﺮﱺﺓﱫ ﻭﱺﺳﱻﺮﱻﻭﺭﱾﺍ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Dengan sebab (mereka menjaga diri dari kesalahan), maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya, serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri-seri (di muka), dan perasaan ria gembira (di hati).
ﻭﱺﺟﱺﺰﱺﯨﻬﱻﻢ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﺻﱺﺒﱧﺮﱻﻭﺍﲯ ﺟﱺﻨﱱﺔﱅ ﻭﱺﺣﱺﺮﲌﻳﺮﱾﺍ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Dan kerana kesabaran mereka (mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan laranganNya), mereka dibalas oleh Allah dengan Syurga dan (persalinan dari) sutera.
ﻣﱲﺘﱱﻜﲔ﮲ﲘﻴﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱺﺁﴢﲐﻚﲔﲨ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺮﱺﻭﱹﻥﱧ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺷﱔﻤﱦﺴﱾﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺯﱺﻣﱦﻬﱺﺮﲌﻳﺮﱾﺍ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Mereka berehat di dalam Syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin (yang berhias), mereka tidak nampak di situ adanya matahari (usahkan hawa panasnya), dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk;
ﻭﱺﺩﱧﺍﻧﲘﻴﱧﺔﱃ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﻇﲔﻠﱁ﮳ﻠﱂﻬﱺﺎ ﻭﱺﺫﱨﻟﱊﲘﻠﱁﺖﱹ ﻗﱂﻄﱕﻮﻓﱂﻬﱺﺎ ﺗﱧﺬﱓﻟﲘﻴﵝﱅﵗ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Sedang naungan pohon-pohon Syurga itu dekat kepada mereka, dan buah-buahannya pula dimudahkan (untuk mereka memetiknya) dengan semudah-mudahnya.
ﻭﱺﻳﱨﻄﱔﺎﻑﱻ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻧﲘﻴﱧﺔﲚ ﻣﱰﲘﻦ ﻓﲘﻀﲄﺔﲚ ﻭﱺﺃﱁﻛﱓﻮﱺﺍﺏﲎ ﻛﱔﺎﻧﱧﺖﱹ ﻗﱁﻮﱺﺍﺭﲌﻳﺮﱺﺍﲰ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Dan (selain itu) diedarkan kepada mereka (oleh pelayan-pelayannya): bijana dari perak dan piala-piala minuman yang keadaannya laksana kaca (nampak jelas isinya) -
ﻗﱁﻮﱺﺍﺭﲌﻳﺮﱺﺍﲯ ﻣﲘﻦ ﻓﲘﻀﲄﺔﲚ ﻗﱁﺪﲄﺭﱻﻭﻫﱺﺎ ﺗﱧﻘﱀﺪﲘﻳﺮﱾﺍ ﳁﳈﳃﳀ
 1. (Keadaannya laksana) kaca, (sedang ia) dari perak; pelayan-pelayan itu menentukan kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak penggunanya.
ﻭﱺﻳﱨﺴﱹﻘﱁﻮﱹﻥﱧ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻛﱔﺄﱀﺳﱾﺎ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻣﲘﺰﱺﺍﺟﱻﻬﱺﺎ ﺯﱺﻧﺠﱺﺒﲐﻴﵝﱃﵗ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Dan mereka dalam Syurga itu, diberi minum sejenis minuman yang campurannya dari "Zanjabil",
ﻋﱺﻴﱦﻨﱫﺎ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺗﱨﺴﱺﻤﱱﻰﳎ ﺳﱺﻠﱀﺴﱺﺒﲐﻴﵝﱅﵗ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Iaitu sebuah matair dalam Syurga, yang disebutkan sifatnya sebagai "Salsabil".
ﲿ ﻭﱺﻳﱧﻄﱕﻮﻑﱻ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﻭﲌﻟﱀﺪﱺ﮴ﻥﱬ ﻣﱲﺨﱺﻠﱋﺪﱻﻭﻥﱧ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺭﱺﺃﱁﻳﱦﺘﱧﻬﱻﻢﱦ ﺣﱺﺴﲔﺒﱦﺘﱧﻬﱻﻢﱦ ﻟﱂﺆﱹﻟﱂﺆﱾﺍ ﻣﱱﻨﺜﱂﻮﺭﱾﺍ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal (dalam keadaan mudanya), yang sentiasa beredar di sekitar mereka; apabila engkau melihat anak-anak muda itu, nescaya engkau menyangkanya mutiara yang bertaburan.
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﺭﱺﺃﱁﻳﱦﺖﱺ ﺛﱁﻢﱱ ﺭﱺﺃﱁﻳﱦﺖﱺ ﻧﱧﻌﲘﻴﻤﱫﺎ ﻭﱺﻣﱨﻠﱀﻜﱘﺎ ﻛﱔﺒﲐﻴﺮﱼﺍ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Dan apabila engkau melihat di sana (dalam Syurga itu), engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar (yang tidak ada bandingannya).
ﻋﱺ﮳ﻠﲘﻴﱧﻬﱻﻢﱦ ﺛﲘﻴﱧﺎﺏﱻ ﺳﱻﻨﺪﱻﺱﲝ ﺧﱻﻀﱹﺮﱿ ﻭﱺﺇﲐﺳﱹﺘﱧﺒﱦﺮﱺﻕﱿﲨ ﻭﱺﺣﱻﻠﱌﻮﳒﺍﲯ ﺃﱁﺳﱺﺎﻭﲌﺭﱺ ﻣﲘﻦ ﻓﲘﻀﲄﺔﲚ ﻭﱺﺳﱺﻘﱁﯩﳎﻬﱻﻢﱦ ﺭﱺﺑﱲﻬﱻﻢﱦ ﺷﱔﺮﱺﺍﺑﱫﺎ ﻃﱔﻬﱻﻮﺭﱼﺍ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Mereka di dalam Syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat dari sutera halus dan sutera tebal (yang bertekat), serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan dari perak; dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman (yang lain) yang bersih suci.
ﺇﲐﻥﱱ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦ ﺟﱺﺰﱺﺁﺀﱫ ﻭﱺﻛﱔﺎﻥﱧ ﺳﱺﻌﱦﻴﱨﻜﱕﻢ ﻣﱱﺸﱓﻜﱕﻮﺭﱼﺍ ﳁﳄﳄﳀ
 1. (Serta dikatakan kepada mereka): "Sesungguhnya (segala pemberian) ini adalah untuk kamu sebagai balasan, dan adalah usaha amal kamu (di dunia dahulu) diterima dan dihargai (oleh Allah)".
ﺇﲐﻧﱱﺎ ﻧﱧﺤﱹﻦﱻ ﻧﱧﺰﲄﻟﱀﻨﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻚﱔ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱹﺀﱧﺍﻥﱧ ﺗﱧﻨﺰﲌﻳﵝﱅﵗ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai Muhammad), dengan beransur-ansur.
ﻓﱁﭑﺻﱹﺒﲐﺮﱹ ﻟﲘﺤﱻﻜﱓﻢﲌ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱨﻄﲔﻊﱦ ﻣﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺀﱧﺍﺛﲘﻤﱩﺎ ﺃﱁﻭﱹ ﻛﱔﻔﱂﻮﺭﱾﺍ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu (memberi tempoh kepada golongan yang menentangmu), dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka, atau orang yang kufur ingkar.
ﻭﱺﭐﺫﱦﻛﱕﺮﲌ ﭐﺳﱹﻢﱧ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﺑﱨﻜﱓﺮﱺﺓﱫ ﻭﱺﺃﱁﺻﲔﻴﵝﱅﵗ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu (di dalam dan di luar sembahyang), pada waktu pagi dan petang;
ﻭﱺﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱋﻴﱦﻞﲌ ﻓﱁﭑﺳﱹﺠﱻﺪﱹ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻭﱺﺳﱺﺒﱰﲐﺤﱹﻪﱨ ﻟﱁﻴﱦﵝﱅﵗ ﻃﱔﻮﲌﻳﵝﱃﵗ ﳁﳈﳄﳀ
 1. Dan (dengan apa keadaan pun maka) pada sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan (dengan mengerjakan sembahyang), dan (seboleh-bolehnya) bertasbihlah memujiNya (dengan mengerjakan sembahyang Tahajjud), pada sebahagian yang panjang dari waktu malam.
ﺇﲐﻥﱱ ﻫﱺﳌﺆﱻﵖﱔﵐﳓﺀﲘ ﻳﱨﺤﲔﺒﱲﻮﻥﱧ ﭐﻟﱀﻌﱧﺎﺟﲌﻠﱁﺔﱁ ﻭﱺﻳﱧﺬﱔﺭﱻﻭﻥﱧ ﻭﱺﺭﱺﺁﺀﱧﻫﱻﻢﱦ ﻳﱧﻮﱹﻣﱫﺎ ﺛﱁﻘﲘﻴﵝﱅﵗ ﳁﳉﳄﳀ
 1. Sesungguhnya orang-orang (yang menentangmu) itu sentiasa mencintai (kesenangan dan kemewahan dunia) yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan (tidak menghiraukan bekalan) untuk hari akhirat yang amat berat (penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertaqwa).
ﻧﱱﺤﱹﻦﱻ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧ﮳ﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﺷﱔﺪﱺﺩﱦﻧﱧﺂ ﺃﱁﺳﱹﺮﱺﻫﱻﻢﱦﲨ ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﺷﲔﺌﱦﻨﱧﺎ ﺑﱧﺪﲄﻟﱀﻨﱧﺂ ﺃﱁﻣﱦﺜﱁ﮳ﻠﱁﻬﱻﻢﱦ ﺗﱧﺒﱦﺪﲘﻳﵝﱃﵗ ﳁﳊﳄﳀ
 1. Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan urat saraf mereka; (Kami berkuasa membinasakan mereka) dan apabila Kami kehendaki, Kami gantikan (mereka dengan) orang-orang yang serupa dengan mereka, dengan penggantian yang sebaik-baiknya.
ﺇﲐﻥﱱ ﻫﱺ﮳ﺬﲘﻩﲘﲶ ﺗﱧﺬﱓﻛﲔﺮﱺﺓﱬﲨ ﻓﱁﻤﱧﻦ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﭐﺗﱱﺨﱺﺬﱔ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻪﲘﲶ ﺳﱺﺒﲐﻴﵝﱅﵗ ﳁﳋﳄﳀ
 1. Sesungguhnya (segala keterangan yang disebutkan) ini, menjadi peringatan; maka sesiapa yang mahukan (kebaikan dirinya) bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keredaan Allah (dengan iman dan taat).
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺗﱧﺸﱔﺂﺀﱨﻭﻥﱧ ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﺸﱔﺂﺀﱧ ﭐﴦﴥﴤﱨﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻋﱺﻠﲘﻴﻤﱩﺎ ﺣﱺﻜﲔﻴﻤﱫﺎ ﳁﳂﳅﳀ
 1. Dan tiadalah kamu berkemahuan (melakukan sesuatu perkara) melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana (mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakiNya).
ﻳﱨﺪﱹﺧﲔﻞﱕ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﺸﱔﺂﺀﱨ ﻓﲘﻰ ﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺘﲘﻪﲘﲶﲬ ﻭﱺﭐﻟﻈﱞ﮳ﻠﲘﻤﲘﻴﻦﱺ ﺃﱁﻋﱺﺪﲄ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻋﱺﺬﱔﺍﺑﱩﺎ ﺃﱁﻟﲘﻴﻤﱭﺎ ﳁﳃﳅﳀ
 1. Ia memasukkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan yang ditetapkan) ke dalam rahmatNya (dengan ditempatkannya di dalam Syurga); dan orang-orang yang zalim, Ia menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.