Al-Mursalaat (المرسلات)

Bacaan Penuh Al-Mursalaat
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻭﱺﭐﻟﱀﻤﱨﺮﱹﺳﱺﻠﱁ﮳ﺖﲔ ﻋﱻﺮﱹﻓﱅﺎ ﳁﳃﳀ
 1. Demi (makhluk-makhluk) yang dihantarkan berturut-turut (menjalankan tugasnya),
ﻓﱁﭑﻟﱀﻌﱧ﮳ﺼﲔﻔﱁ﮳ﺖﲔ ﻋﱺﺼﱹﻔﱅﺎ ﳁﳄﳀ
 1. Juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya,
ﻭﱺﭐﻟﻨﱱ﮳ﺸﲔﺮﱺ﮴ﺕﲔ ﻧﱧﺸﱓﺮﱾﺍ ﳁﳅﳀ
 1. Dan demi (makhluk-makhluk) yang menyebarkan (pengajaran dan peringatan) dengan sebaran yang sesungguh-sungguhnya,
ﻓﱁﭑﻟﱀﻔﱁ﮳ﺮﲌﻗﱁ﮳ﺖﲔ ﻓﱁﺮﱹﻗﱅﺎ ﳁﳆﳀ
 1. Serta yang memisahkan (antara yang benar dengan yang salah) dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya,
ﻓﱁﭑﻟﱀﻤﱨﻠﱀﻘﲘﻴﱧ﮳ﺖﲔ ﺫﲘﻛﱓﺮﱼﺍ ﳁﳇﳀ
 1. Lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan (kepada manusia),
ﻋﱻﺬﱓﺭﱼﺍ ﺃﱁﻭﱹ ﻧﱨﺬﱓﺭﱼﺍ ﳁﳈﳀ
 1. Untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya, dan untuk menakutkan orang-orang yang ingkar - derhaka; -
ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺎ ﺗﱨﻮﻋﱺﺪﱻﻭﻥﱧ ﻟﱁﻮﱺ﮴ﻗﲘﻊﱬ ﳁﳉﳀ
 1. (Sumpah demi sumpah) sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku.
ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﻨﱲﺠﱻﻮﻡﱨ ﻃﱕﻤﲘﺴﱺﺖﱹ ﳁﳊﳀ
 1. Oleh itu, apabila bintang-bintang (binasa dan) hilang lenyap;
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﱨ ﻓﱂﺮﲌﺟﱺﺖﱹ ﳁﳋﳀ
 1. Dan apabila langit terbelah;
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﱀﺠﲌﺒﱧﺎﻝﱕ ﻧﱨﺴﲔﻔﱁﺖﱹ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Dan apabila gunung-ganang hancur lebur berterbangan;
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﺮﲅﺳﱻﻞﱕ ﺃﱂﻗﱊﲘﺘﱧﺖﱹ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Dan apabila Rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya, (maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing).
ﵖﲔﵑﱁﻯﲃﲌ ﻳﱧﻮﱹﻡﲍ ﺃﱂﺟﲃﲌﻠﱁﺖﱹ ﳁﳄﳃﳀ
 1. (Jika ditanya): ke hari yang manakah (perkara-perkara yang besar) itu ditangguhkan?
ﻟﲘﻴﱧﻮﱹﻡﲌ ﭐﻟﱀﻔﱁﺼﱹﻞﲌ ﳁﳅﳃﳀ
 1. (Jawabnya): Ke hari pemutusan hukum.
ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺩﱦﺭﱺﯨﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﻮﱹﻡﱨ ﭐﻟﱀﻔﱁﺼﱹﻞﲌ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pemutusan hukum itu?
ﻭﱺﻳﱦﻞﱙ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﲐﻴﻦﱺ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang dijanjikan oleh Rasulnya)!
ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﻧﱨﻬﱹﻠﲘﻚﲔ ﭐﵖﱓﵑﱁﻭﲄﻟﲘﻴﻦﱺ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Bukankah Kami telah binasakan orang-orang dahulu (yang ingkar derhaka, seperti kaum Nabi Nuh, Aad dan Thamud)?
ﺛﱂﻢﱱ ﻧﱨﺘﱦﺒﲐﻌﱨﻬﱻﻢﱨ ﭐﵖﱓﵕﺧﲔﺮﲌﻳﻦﱺ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Kemudian kami akan iringi mereka dengan (membinasakan orang-orang yang ingkar derhaka, dari) kaum-kaum yang datang kemudian.
ﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻧﱧﻔﱀﻌﱧﻞﱕ ﺑﲐﭑﻟﱀﻤﱨﺠﱹﺮﲌﻣﲘﻴﻦﱺ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Demikian cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa.
ﻭﱺﻳﱦﻞﱙ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﲐﻴﻦﱺ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang Kami janjikan)!
ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﻧﱧﺨﱹﻠﱂﻘﻜﱟﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﻣﱱﺂﺀﲚ ﻣﱱﻬﲌﻴﻦﲎ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Bukankah Kami telah menciptakan kamu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang?
ﻓﱁﺠﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﻓﲘﻰ ﻗﱁﺮﱺﺍﺭﲎ ﻣﱱﻜﲔﻴﻦﲍ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Lalu Kami jadikan air (benih) itu pada tempat penetapan yang kukuh,
ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻗﱁﺪﱺﺭﲎ ﻣﱱﻌﱦﻠﱂﻮﻡﲎ ﳁﳄﳄﳀ
 1. Hingga ke suatu masa yang termaklum?
ﻓﱁﻘﱁﺪﱺﺭﱹﻧﱧﺎ ﻓﱁﻨﲘﻌﱦﻢﱧ ﭐﻟﱀﻘﱁ﮳ﺪﲘﺭﱻﻭﻥﱧ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Serta Kami tentukan (keadaannya), maka Kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan (tiap-tiap sesuatu)!
ﻭﱺﻳﱦﻞﱙ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﲐﻴﻦﱺ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (kekuasaan Kami)!
ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﻧﱧﺠﱹﻌﱧﻞﲌ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﻛﲔﻔﱁﺎﺗﱩﺎ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Bukankah Kami telah menjadikan bumi (sebagai tempat) penampung dan penghimpun (penduduknya)? -
ﺃﱁﺣﱹﻴﱧﺂﺀﱫ ﻭﱺﺃﱁﻣﱦﻮﱺ﮴ﺗﱫﺎ ﳁﳈﳄﳀ
 1. Yang hidup dan yang mati?
ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺭﱺﻭﱺ﮴ﺳﲔﻰﱺ ﺷﱔ﮳ﻤﲘﺨﱺ﮳ﺖﲖ ﻭﱺﺃﱁﺳﱹﻘﱁﻴﱦﻨﱧ﮳ﻜﱕﻢ ﻣﱱﺂﺀﱫ ﻓﱂﺮﱺﺍﺗﱫﺎ ﳁﳉﳄﳀ
 1. Dan Kami telah jadikan di bumi: gunung-ganang yang menetapnya, yang tinggi menjulang; dan Kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga?
ﻭﱺﻳﱦﻞﱙ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﲐﻴﻦﱺ ﳁﳊﳄﳀ
 1. Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat pemberian Kami)!
ﭐﻧﻄﱔﻠﲘﻘﱂﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻣﱧﺎ ﻛﱕﻨﺘﱨﻢ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﺗﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﱨﻮﻥﱧ ﳁﳋﳄﳀ
 1. (Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab): "Pergilah kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya.
ﭐﻧﻄﱔﻠﲘﻘﱂﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻇﲔﻞﱝﲎ ﺫﲘﻯ ﺛﱁﻠﱁ﮳ﺚﲔ ﺷﱕﻌﱧﺐﲎ ﳁﳂﳅﳀ
 1. "Pergilah kamu kepada naungan (asap neraka) yang bercabang tiga, -
ﵖﱞﵐ ﻇﱔﻠﲘﻴﻞﲎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱨﻐﱦﻨﲘﻰ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﻠﱋﻬﱺﺐﲌ ﳁﳃﳅﳀ
 1. "Yang tidak dapat dijadikan naungan, dan tidak dapat memberikan sebarang lindungan dari julangan api neraka.
ﺇﲐﻧﱱﻬﱺﺎ ﺗﱧﺮﱹﻣﲘﻰ ﺑﲐﺸﱔﺮﱺﺭﲎ ﻛﱔﭑﻟﱀﻘﱁﺼﱹﺮﲌ ﳁﳄﳅﳀ
 1. "Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api, (yang besarnya) seperti bangunan besar,
ﻛﱔﺄﱁﻧﱱﻪﱨﲵ ﺟﲌﻤﱧ﮳ﻠﱁﺖﱿ ﺻﱻﻔﱀﺮﱿ ﳁﳅﳅﳀ
 1. "(Banyaknya dan warnanya) bunga api itu seolah-olah rombongan unta kuning".
ﻭﱺﻳﱦﻞﱙ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﲐﻴﻦﱺ ﳁﳆﳅﳀ
 1. Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (keadaan yang demikian).
ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻳﱧﻮﱹﻡﱨ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﻨﻄﲔﻘﱂﻮﻥﱧ ﳁﳇﳅﳀ
 1. Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata, (kerana masing-masing terpinga-pinga ketakutan),
ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱨﺆﱹﺫﱧﻥﱨ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻓﱁﻴﱧﻌﱦﺘﱧﺬﲘﺭﱻﻭﻥﱧ ﳁﳈﳅﳀ
 1. Dan tidak pula diizinkan mereka bercakap, maka mereka tidak dapat meminta maaf.
ﻭﱺﻳﱦﻞﱙ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﲐﻴﻦﱺ ﳁﳉﳅﳀ
 1. Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (hari akhirat)!
ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻳﱧﻮﱹﻡﱨ ﭐﻟﱀﻔﱁﺼﱹﻞﲌﲨ ﺟﱺﻤﱧﻌﱦﻨﱧ﮳ﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﻭﲄﻟﲘﻴﻦﱺ ﳁﳊﳅﳀ
 1. Inilah hari pemutusan hukum (yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah). Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang terdahulu (dari kamu).
ﻓﱁﺈﲐﻥ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻟﱁﻜﱕﻢﱦ ﻛﱔﻴﱦﺪﱿ ﻓﱁﻜﲔﻴﺪﱻﻭﻥﲌ ﳁﳋﳅﳀ
 1. Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu-helah melepaskan diri, maka cubalah kamu lakukan terhadap azabKu.
ﻭﱺﻳﱦﻞﱙ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﲐﻴﻦﱺ ﳁﳂﳆﳀ
 1. Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang telah dijanjikan oleh Allah)!
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱀﻤﱨﺘﱱﻘﲘﻴﻦﱺ ﻓﲘﻰ ﻇﲔﻠﱁ﮳ﻞﲎ ﻭﱺﻋﱻﻴﱨﻮﻥﲎ ﳁﳃﳆﳀ
 1. Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di tempat teduh (yang dipenuhi pelbagai nikmat), dan yang berdekatan dengan matair-matair (yang mengalir), -
ﻭﱺﻓﱁﻮﱺ﮴ﻛﲔﻪﱧ ﻣﲘﻤﱱﺎ ﻳﱧﺸﱓﺘﱧﻬﱻﻮﻥﱧ ﳁﳄﳆﳀ
 1. Serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini.
ﻛﱕﻠﱂﻮﺍﲯ ﻭﱺﭐﺷﱓﺮﱺﺑﱨﻮﺍﲯ ﻫﱺﻨﲘﻴﳒ﮲ﱭﺎ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻛﱕﻨﺘﱨﻢﱦ ﺗﱧﻌﱦﻤﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳅﳆﳀ
 1. (Pada ketika itu dikatakan kepada mereka): "Makanlah dan minumlah kamu dengan lazatnya, disebabkan apa yang kamu telah kerjakan."
ﺇﲐﻧﱱﺎ ﻛﱔﺬﱔ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻧﱧﺠﱹﺰﲌﻯ ﭐﻟﱀﻤﱨﺤﱹﺴﲔﻨﲘﻴﻦﱺ ﳁﳆﳆﳀ
 1. Sesungguhnya, demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik.
ﻭﱺﻳﱦﻞﱙ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﲐﻴﻦﱺ ﳁﳇﳆﳀ
 1. Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat Syurga)!
ﻛﱕﻠﱂﻮﺍﲯ ﻭﱺﺗﱧﻤﱧﺘﱱﻌﱨﻮﺍﲯ ﻗﱁﻠﲘﻴﵝﱃﵗ ﺇﲐﻧﱱﻜﱕﻢ ﻣﱲﺠﱹﺮﲌﻣﱨﻮﻥﱧ ﳁﳈﳆﳀ
 1. Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (wahai orang-orang yang ingkar derhaka) sementara waktu hidup, (kemudian kamu akan menghadapi bahaya), kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.
ﻭﱺﻳﱦﻞﱙ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﲐﻴﻦﱺ ﳁﳉﳆﳀ
 1. Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (amaran Allah), -
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﻗﲘﻴﻞﱔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱨ ﭐﺭﱹﻛﱔﻌﱨﻮﺍﲯ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺮﱹﻛﱔﻌﱨﻮﻥﱧ ﳁﳊﳆﳀ
 1. Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang ingkar): "Taatlah dan kerjakanlah sembahyang", mereka enggan mengerjakannya.
ﻭﱺﻳﱦﻞﱙ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﲐﻴﻦﱺ ﳁﳋﳆﳀ
 1. Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (perintah-perintah Allah dan laranganNya)!
ﻓﱁﺒﲐﺄﱁﻯﲃﲌ ﺣﱺﺪﲘﻳﺚﲗ ﺑﱧﻌﱦﺪﱺﻩﱨﲵ ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﻥﱧ ﳁﳂﳇﳀ
 1. (Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut) maka kepada perkataan yang mana lagi, sesudah itu, mereka mahu beriman?