An-Naba (النبإ)

Bacaan Penuh An-Naba
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻋﱺﻢﱱ ﻳﱧﺘﱧﺴﱺﺂﺀﱧﻟﱂﻮﻥﱧ ﳁﳃﳀ
 1. Tentang apakah mereka bertanya-tanya?
ﻋﱺﻦﲌ ﭐﻟﻨﱱﺒﱧﺈﲐ ﭐﻟﱀﻌﱧﻈﲔﻴﻢﲌ ﳁﳄﳀ
 1. Tentang berita yang besar, (berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasannya).
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻫﱻﻢﱦ ﻓﲘﻴﻪﲘ ﻣﱨﺨﱹﺘﱧﻠﲘﻔﱂﻮﻥﱧ ﳁﳅﳀ
 1. Yang mereka (ragu-ragu dan) berselisihan mengenainya.
ﻛﱔﵝﱋﵗ ﺳﱺﻴﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﳁﳆﳀ
 1. Jangan! (Janganlah mereka bersikap demikian!) Mereka akan mengetahui (dengan yakin tentang kebenaran hari balasan itu).
ﺛﱂﻢﱱ ﻛﱔﵝﱋﵗ ﺳﱺﻴﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﳁﳇﳀ
 1. Sekali lagi jangan! (Janganlah mereka berselisihan!) Mereka akan mengetahui kelak (tentang apa yang akan menimpa mereka).
ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﻧﱧﺠﱹﻌﱧﻞﲌ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﻣﲘﻬﱺ﮳ﺪﱾﺍ ﳁﳈﳀ
 1. (Mengapa kamu ragu-ragukan kekuasaan Kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati?) Bukankah Kami telah menjadikan bumi (terbentang luas) sebagai hamparan?
ﻭﱺﭐﻟﱀﺠﲌﺒﱧﺎﻝﱔ ﺃﱁﻭﱹﺗﱧﺎﺩﱫﺍ ﳁﳉﳀ
 1. Dan gunung-ganang sebagai pancang pasaknya?
ﻭﱺﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧ﮳ﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﺯﱹﻭﱺ﮴ﺟﱾﺎ ﳁﳊﳀ
 1. Dan Kami telah menciptakan kamu berpasang-pasang?
ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﻧﱧﻮﱹﻣﱧﻜﱕﻢﱦ ﺳﱻﺒﱧﺎﺗﱫﺎ ﳁﳋﳀ
 1. Dan Kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat?
ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﭐﻟﱋﻴﱦﻞﱔ ﻟﲘﺒﱧﺎﺳﱾﺎ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Dan Kami telah menjadikan malam (dengan gelapnya) sebagai pakaian (yang melindungi)?
ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﭐﻟﻨﱱﻬﱺﺎﺭﱺ ﻣﱧﻌﱧﺎﺷﱘﺎ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Dan Kami telah menjadikan siang (dengan cahaya terangnya) - masa untuk mencari rezeki?
ﻭﱺﺑﱧﻨﱧﻴﱦﻨﱧﺎ ﻓﱁﻮﱹﻗﱁﻜﱕﻢﱦ ﺳﱺﺒﱦﻌﱫﺎ ﺷﲔﺪﱺﺍﺩﱫﺍ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Dan Kami telah membina di atas kamu tujuh petala (langit) yang kuat kukuh?
ﻭﱺﺟﱺﻌﱧﻠﱀﻨﱧﺎ ﺳﲔﺮﱺﺍﺟﱾﺎ ﻭﱺﻫﲄﺎﺟﱾﺎ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Dan Kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang-benderang cahayanya?
ﻭﱺﺃﱁﻧﺰﱺﻟﱀﻨﱧﺎ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱀﻤﱨﻌﱦﺼﲔﺮﱺ﮴ﺕﲔ ﻣﱧﺂﺀﱫ ﺛﱁﺠﲄﺎﺟﱾﺎ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Dan Kami telah menurunkan dari awan, air (hujan) yang mencurah-curah, -
ﻟﱊﲘﻨﱨﺨﱹﺮﲌﺝﱺ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﺣﱺﺒﱵﺎ ﻭﱺﻧﱧﺒﱧﺎﺗﱫﺎ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Untuk Kami mengeluarkan dengan air itu, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, -
ﻭﱺﺟﱺﻨﱱ﮳ﺖﲕ ﺃﱁﻟﱀﻔﱁﺎﻓﱃﺎ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Serta kebun-kebun yang subur bertaut-taut pokoknya?
ﺇﲐﻥﱱ ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﭐﻟﱀﻔﱁﺼﱹﻞﲌ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻣﲘﻴﻘﱁ﮳ﺘﱫﺎ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Sesungguhnya hari pemutusan hukum itu, adalah satu masa yang ditentukan,
ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱨﻨﻔﱁﺦﱻ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺼﲅﻮﺭﲌ ﻓﱁﺘﱧﺄﱀﺗﱨﻮﻥﱧ ﺃﱁﻓﱀﻮﱺﺍﺟﱾﺎ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Iaitu masa ditiup sangkakala, lalu kamu (bangkit hidup) serta datang berpuak-puak (ke Padang Mahsyar);
ﻭﱺﻓﱂﺘﲘﺤﱺﺖﲔ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﱨ ﻓﱁﻜﱔﺎﻧﱧﺖﱹ ﺃﱁﺑﱦﻮﱺ﮴ﺑﱫﺎ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Dan (pada masa itu) langit dipecah belahkan sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas,
ﻭﱺﺳﱻﻴﱰﲐﺮﱺﺕﲔ ﭐﻟﱀﺠﲌﺒﱧﺎﻝﱕ ﻓﱁﻜﱔﺎﻧﱧﺖﱹ ﺳﱺﺮﱺﺍﺑﱩﺎ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Dan gunung-ganang - setelah dihancurkan - diterbangkan ke angkasa, lalu menjadilah ia bayangan semata-mata seperti riak sinaran panas di padang pasir.
ﺇﲐﻥﱱ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱧ ﻛﱔﺎﻧﱧﺖﱹ ﻣﲘﺮﱹﺻﱺﺎﺩﱫﺍ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah disediakan -
ﻟﱊﲘﻠﻄﱞ﮳ﻐﲘﻴﻦﱺ ﻣﱧ﮲ﱧﺎﺑﱫﺎ ﳁﳄﳄﳀ
 1. Untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan, sebagai tempat kembalinya.
ﻟﱋ﮳ﺒﲐﺜﲘﻴﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺂ ﺃﱁﺣﱹﻘﱁﺎﺑﱫﺎ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya.
ﵖﱞﵐ ﻳﱧﺬﱕﻭﻗﱂﻮﻥﱧ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺑﱧﺮﱹﺩﱫﺍ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺷﱔﺮﱺﺍﺑﱩﺎ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya, dan tidak pula sebarang minuman -
ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺣﱺﻤﲘﻴﻤﱫﺎ ﻭﱺﻏﱔﺴﲄﺎﻗﱅﺎ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Kecuali air panas yang menggelegak, dan air danur yang mengalir, -
ﺟﱺﺰﱺﺁﺀﱫ ﻭﲌﻓﱁﺎﻗﱃﺎ ﳁﳈﳄﳀ
 1. Sebagai balasan yang sesuai (dengan amal mereka yang buruk).
ﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﻛﱔﺎﻧﱨﻮﺍﲯ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺮﱹﺟﱻﻮﻥﱧ ﺣﲔﺴﱺﺎﺑﱫﺎ ﳁﳉﳄﳀ
 1. Kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari hitungan amal,
ﻭﱺﻛﱔﺬﱞﺑﱨﻮﺍﲯ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻳﱧ﮳ﺘﲘﻨﱧﺎ ﻛﲔﺬﱞﺍﺑﱫﺎ ﳁﳊﳄﳀ
 1. Dan mereka telah mendustakan dengan sesungguh-sungguhnya akan ayat-ayat keterangan Kami;
ﻭﱺﻛﱕﻞﱞ ﺷﱔﻰﱹﺀﲙ ﺃﱁﺣﱹﺼﱺﻴﱦﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﻛﲔﺘﱧ﮳ﺒﱫﺎ ﳁﳋﳄﳀ
 1. Dan tiap-tiap sesuatu dari bawaan hidupnya, telah Kami hitung secara bertulis.
ﻓﱁﺬﱕﻭﻗﱂﻮﺍﲯ ﻓﱁﻠﱁﻦ ﻧﱱﺰﲌﻳﺪﱺﻛﱕﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻋﱺﺬﱔﺍﺑﱩﺎ ﳁﳂﳅﳀ
 1. (Setelah mereka masuk ke dalam neraka, dikatakan kepada mereka: "Oleh sebab kamu telah mendustakan ayat-ayat Kami) maka rasalah kamu (azab yang disediakan), kerana Kami tidak akan melakukan selain dari menambah berbagai azab kepada kamu".
ﺇﲐﻥﱱ ﻟﲘﻠﱀﻤﱨﺘﱱﻘﲘﻴﻦﱺ ﻣﱧﻔﱁﺎﺯﱼﺍ ﳁﳃﳅﳀ
 1. Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, disediakan Syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini.
ﺣﱺﺪﱺﺁﴢﲐﻖﱺ ﻭﱺﺃﱁﻋﱹﻨﱧ﮳ﺒﱫﺎ ﳁﳄﳅﳀ
 1. (Mereka akan beroleh) taman-taman bunga dan kebun-kebun buah-buahan, terutama anggur;
ﻭﱺﻛﱔﻮﱺﺍﻋﲔﺐﱺ ﺃﱁﺗﱦﺮﱺﺍﺑﱫﺎ ﳁﳅﳅﳀ
 1. Dan perawan-perawan yang sebaya umurnya;
ﻭﱺﻛﱔﺄﱀﺳﱾﺎ ﺩﲘﻫﱺﺎﻗﱅﺎ ﳁﳆﳅﳀ
 1. Serta piala atau gelas yang penuh dengan minuman;
ﵖﱞﵐ ﻳﱧﺴﱹﻤﱧﻌﱨﻮﻥﱧ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻟﱁﻐﱦﻮﱾﺍ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻛﲔﺬﱞ﮴ﺑﱫﺎ ﳁﳇﳅﳀ
 1. Mereka tidak mendengar di dalam Syurga itu perkataan yang sia-sia, dan tiada pula perkataan yang dusta;
ﺟﱺﺰﱺﺁﺀﱫ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻚﱔ ﻋﱺﻄﱔﺂﺀﱩ ﺣﲔﺴﱺﺎﺑﱫﺎ ﳁﳈﳅﳀ
 1. Sebagai balasan dari Tuhanmu, iaitu satu limpah kurnia yang dikira cukup (menurut yang dijanjikanNya),
ﺭﲄﺏﲃﲌ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺑﱧﻴﱦﻨﱧﻬﱻﻤﱧﺎ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌﲨ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﻤﱦﻠﲘﻜﱕﻮﻥﱧ ﻣﲘﻨﱦﻪﱨ ﺧﲔﻄﱔﺎﺑﱫﺎ ﳁﳉﳅﳀ
 1. Tuhan yang mentadbirkan tujuh petala langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, Tuhan Yang Maha Pemurah, tidak ada sesiapapun diberi kuasa berkata-kata denganNya (untuk memohon pertimbangan tentang balasan atau pengurniaan itu);
ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱧﻘﱂﻮﻡﱨ ﭐﻟﺮﲅﻭﺡﱻ ﻭﱺﭐﻟﱀﻤﱧﻠﱁﳌﴣﲐﻜﱔﺔﱂ ﺻﱺﻔﱏﺎﲨ ﵖﱞﵐ ﻳﱧﺘﱧﻜﱔﻠﱋﻤﱨﻮﻥﱧ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﻦﱹ ﺃﱁﺫﲘﻥﱧ ﻟﱁﻪﱨ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﱻ ﻭﱺﻗﱁﺎﻝﱔ ﺻﱺﻮﱺﺍﺑﱫﺎ ﳁﳊﳅﳀ
 1. (Tambahan pula) pada masa Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf (menunggu perintah Tuhan), tidak ada yang berani berkata-kata (memohon pertimbangan) melainkan yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah, serta ia berkata benar.
ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﭐﻟﱀﻴﱧﻮﱹﻡﱨ ﭐﻟﱀﺤﱺﻖﲅﲨ ﻓﱁﻤﱧﻦ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﭐﺗﱱﺨﱺﺬﱔ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻪﲘﲶ ﻣﱧ﮲ﱧﺎﺑﱩﺎ ﳁﳋﳅﳀ
 1. Itulah keterangan-keterangan mengenai hari (kiamat) yang sungguh tetap berlakunya; maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan dan cara kembali kepada Tuhannya (dengan iman dan amal yang soleh)!
ﺇﲐﻧﱱﺂ ﺃﱁﻧﺬﱔﺭﱹﻧﱧ﮳ﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﺬﱔﺍﺑﱫﺎ ﻗﱁﺮﲌﻳﺒﱫﺎ ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱧﻨﻈﱕﺮﱻ ﭐﻟﱀﻤﱧﺮﱹﺀﱨ ﻣﱧﺎ ﻗﱁﺪﲄﻣﱧﺖﱹ ﻳﱧﺪﱺﺍﻩﱨ ﻭﱺﻳﱧﻘﱂﻮﻝﱕ ﭐﻟﱀﻜﱔﺎﻓﲘﺮﱻ ﻳﱧ﮳ﻠﱁﻴﱦﺘﱧﻨﲘﻰ ﻛﱕﻨﺖﱻ ﺗﱨﺮﱺ﮴ﺑﱭﺎ ﳁﳂﳆﳀ
 1. Sesungguhnya (dengan keterangan-keterangan yang tersebut), Kami memberi amaran kepada kamu mengenai azab yang dekat (masa datangnya), - iaitu hari seseorang melihat apa yang telah diusahakannya; dan orang yang kafir akan berkata (pada hari itu): "Alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah (supaya aku tidak dibangkitkan untuk dihitung amalku dan menerima balasan)".