An-Naazi'aat (النازعات)

Bacaan Penuh An-Naazi'aat
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻭﱺﭐﻟﻨﱱ﮳ﺰﲌﻋﱺ﮳ﺖﲔ ﻏﱔﺮﱹﻗﱅﺎ ﳁﳃﳀ
 1. Demi (makhluk-makhluk) yang mencabut (apa yang ditugaskan mencabutnya) dengan cara yang sekasar-kasarnya;
ﻭﱺﭐﻟﻨﱱ﮳ﺸﲔﻄﱔ﮳ﺖﲔ ﻧﱧﺸﱓﻄﱘﺎ ﳁﳄﳀ
 1. Dan yang menarik (apa yang ditugaskan menariknya) dengan cara yang selembut-lembutnya;
ﻭﱺﭐﻟﺴﲄ﮳ﺒﲐﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﺳﱺﺒﱦﺤﱾﺎ ﳁﳅﳀ
 1. Dan demi (makhluk-makhluk) yang cergas bergerak (menerima perintah) dengan gerak yang secergas-cergasnya;
ﻓﱁﭑﻟﺴﲄ﮳ﺒﲐﻘﱁ﮳ﺖﲔ ﺳﱺﺒﱦﻘﱅﺎ ﳁﳆﳀ
 1. Lalu masing-masing berlumba-lumba dahulu-mendahului (menjalankan tugasnya) dengan cara yang sesungguh-sungguhnya;
ﻓﱁﭑﻟﱀﻤﱨﺪﱺﺑﱰﲐﺮﱺ﮴ﺕﲔ ﺃﱁﻣﱦﺮﱾﺍ ﳁﳇﳀ
 1. Serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya; (sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat)! -
ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﺗﱧﺮﱹﺟﱻﻒﱻ ﭐﻟﺮﲄﺍﺟﲌﻔﱁﺔﱂ ﳁﳈﳀ
 1. Pada masa berlakunya "tiupan sangkakala yang pertama" yang menggoncangkan alam, (sehingga mati segala yang bernyawa dan punah-ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan),
ﺗﱧﺘﱦﺒﱧﻌﱨﻬﱺﺎ ﭐﻟﺮﲄﺍﺩﲘﻓﱁﺔﱂ ﳁﳉﳀ
 1. Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua, (yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing);
ﻗﱂﻠﱂﻮﺏﱿ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻭﱺﺍﺟﲌﻔﱁﺔﱄ ﳁﳊﳀ
 1. Hati (manusia) pada hari itu berdebar-debar takut,
ﺃﱁﺑﱦﺼﱺ﮳ﺮﱻﻫﱺﺎ ﺧﱺ﮳ﺸﲔﻌﱧﺔﱆ ﳁﳋﳀ
 1. Pemandangannya tunduk gerun.
ﻳﱧﻘﱂﻮﻟﱂﻮﻥﱧ ﺃﱁﺀﲘﻧﱱﺎ ﻟﱁﻤﱧﺮﱹﺩﱨﻭﺩﱨﻭﻥﱧ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﺤﱺﺎﻓﲘﺮﱺﺓﲘ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Mereka (yang ingkar) berkata: "Sungguhkah kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu?
ﺃﱁﺀﲘﺫﱧﺍ ﻛﱕﻨﱱﺎ ﻋﲔﻈﱔ﮳ﻤﱫﺎ ﻧﱱﺨﲔﺮﱺﺓﱫ ﳁﳃﳃﳀ
 1. "Bolehkah (dihidupkan semula) sesudah kita menjadi tulang yang reput?"
ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﺍﲯ ﺗﲘﻠﱀﻚﱔ ﺇﲐﺫﱫﺍ ﻛﱔﺮﲄﺓﱪ ﺧﱺﺎﺳﲔﺮﱺﺓﱬ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Mereka berkata lagi (secara mengejek: "Kalaulah berlaku) yang demikian, sudah tentu kembalinya kita (hidup semula) itu satu perkara yang merugikan!"
ﻓﱁﺈﲐﻧﱱﻤﱧﺎ ﻫﲔﻰﱺ ﺯﱺﺟﱹﺮﱺﺓﱬ ﻭﱺ﮴ﺣﲔﺪﱺﺓﱬ ﳁﳅﳃﳀ
 1. (Menghidupkan semula tidaklah sukar), kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan (yang terbit dari tiupan sangkakala yang kedua), -
ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﻫﱻﻢ ﺑﲐﭑﻟﺴﲄﺎﻫﲔﺮﱺﺓﲘ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata.
ﻫﱺﻞﱓ ﺃﱁﺗﱧﯩﳎﻚﱔ ﺣﱺﺪﲘﻳﺚﱻ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰ﮵ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal Nabi Musa?
ﺇﲐﺫﱦ ﻧﱧﺎﺩﱧﯨﻪﱨ ﺭﱺﺑﱲﻪﱨﲵ ﺑﲐﭑﻟﱀﻮﱺﺍﺩﲘ ﭐﻟﱀﻤﱨﻘﱁﺪﲄﺱﲜ ﻃﱕﻮﱼﻯ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Ketika ia diseru oleh Tuhannya di "Wadi Tuwa" yang suci; -
ﭐﺫﱦﻫﱺﺐﱹ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻓﲘﺮﱹﻋﱺﻮﱹﻥﱧ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻃﱔﻐﱧﻰﳎ ﳁﳉﳃﳀ
 1. (Lalu diperintahkan kepadanya): "Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas (dalam kekufuran dan kezalimannya);
ﻓﱁﻘﱂﻞﱓ ﻫﱺﻞ ﻟﱋﻚﱔ ﺇﲐﻟﱁﻰ﮵ ﺃﱁﻥ ﺗﱧﺰﱺﻛﱞﻰﳎ ﳁﳊﳃﳀ
 1. "Serta katakanlah kepadanya: `Adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu (dari kekufuran)?
ﻭﱺﺃﱁﻫﱹﺪﲘﻳﱧﻚﱔ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻓﱁﺘﱧﺨﱹﺸﱔﻰﳎ ﳁﳋﳃﳀ
 1. `Dan mahukah, aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau merasa takut (melanggar perintahNya)? ' "
ﻓﱁﺄﱁﺭﱺﯨﻪﱨ ﭐﵖﱓﵕﻳﱧﺔﱁ ﭐﻟﱀﻜﱕﺒﱦﺮﱺﻯﳎ ﳁﳂﳄﳀ
 1. (Setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Tuhannya, dan Firaun pun meminta bukti kebenarannya); maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun: mukjizat yang besar.
ﻓﱁﻜﱔﺬﱞﺏﱺ ﻭﱺﻋﱺﺼﱺﻰﳎ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Lalu Firaun mendustakan (Nabi Musa) dan menderhaka (kepada Allah);
ﺛﱂﻢﱱ ﺃﱁﺩﱦﺑﱧﺮﱺ ﻳﱧﺴﱹﻌﱧﻰﳎ ﳁﳄﳄﳀ
 1. Kemudian ia berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya (menentang Nabi Musa).
ﻓﱁﺤﱺﺸﱔﺮﱺ ﻓﱁﻨﱧﺎﺩﱧﻯﳎ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Lalu ia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru, -
ﻓﱁﻘﱁﺎﻝﱔ ﺃﱁﻧﱧﺎﲰ ﺭﱺﺑﱲﻜﱕﻢﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﻋﱹﻠﱁﻰﳎ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Dengan berkata: "Akulah tuhan kamu, yang tertinggi".
ﻓﱁﺄﱁﺧﱺﺬﱔﻩﱨ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﻧﱧﻜﱔﺎﻝﱔ ﭐﵖﱓﵕﺧﲔﺮﱺﺓﲘ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱂﻭﻟﱁﻰ﮵ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Maka Allah menyeksa Firaun di akhirat dan di dunia ini, dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya.
ﺇﲐﻥﱱ ﻓﲘﻰ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻟﱁﻌﲘﺒﱦﺮﱺﺓﱫ ﻟﱊﲘﻤﱧﻦ ﻳﱧﺨﱹﺸﱔﻰ﮵ ﳁﳈﳄﳀ
 1. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut (melanggar perintah Tuhannya).
ﺀﱧﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﺃﱁﺷﱔﺪﲅ ﺧﱺﻠﱀﻘﱃﺎ ﺃﱁﻡﲌ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﱨﲬ ﺑﱧﻨﱧﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳉﳄﳀ
 1. (Wahai golongan yang ingkarkan kebangkitan hidup semula!) Kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya (dengan Kukuh)!
ﺭﱺﻓﱁﻊﱧ ﺳﱺﻤﱦﻜﱔﻬﱺﺎ ﻓﱁﺴﱺﻮﲄﯨﻬﱺﺎ ﳁﳊﳄﳀ
 1. Ia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnaKannya,
ﻭﱺﺃﱁﻏﱓﻄﱔﺶﱔ ﻟﱁﻴﱦﻠﱁﻬﱺﺎ ﻭﱺﺃﱁﺧﱹﺮﱺﳪﱺ ﺿﱻﺤﱺﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳋﳄﳀ
 1. Dan Ia menjadikan malamnya gelap-gelita, serta menjadikan siangnya terang-benderang.
ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﺑﱧﻌﱦﺪﱺ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺩﱧﺣﱺﯩﳎﻬﱺﺂ ﳁﳂﳅﳀ
 1. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya (untuk kemudahan penduduknya), -
ﺃﱁﺧﱹﺮﱺﳪﱺ ﻣﲘﻨﱦﻬﱺﺎ ﻣﱧﺂﺀﱧﻫﱺﺎ ﻭﱺﻣﱧﺮﱹﻋﱺﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳃﳅﳀ
 1. Ia mengeluarkan dari bumi itu: airnya dan tumbuh-tumbuhannya;
ﻭﱺﭐﻟﱀﺠﲌﺒﱧﺎﻝﱔ ﺃﱁﺭﱹﺳﱺﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳄﳅﳀ
 1. Dan gunung-ganang pula dikukuhkan letaknya (di bumi, sebagai pancang pasak yang menetapnya);
ﻣﱧﺘﱧ﮳ﻌﱫﺎ ﻟﱋﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﵖﲔﵑﱁﻧﱦﻌﱧ﮳ﻤﲘﻜﱕﻢﱦ ﳁﳅﳅﳀ
 1. (Semuanya itu) untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu.
ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﺟﱺﺂﺀﱧﺕﲔ ﭐﻟﻄﱞﺂﻣﱱﺔﱂ ﭐﻟﱀﻜﱕﺒﱦﺮﱺﻯﳎ ﳁﳆﳅﳀ
 1. Maka apabila datang hari yang bencananya amat besar, -
ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱧﺘﱧﺬﱔﻛﱞﺮﱻ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱻ ﻣﱧﺎ ﺳﱺﻌﱧﻰﳎ ﳁﳇﳅﳀ
 1. Iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya, -
ﻭﱺﺑﱨﺮﲃﲌﺯﱺﺕﲔ ﭐﻟﱀﺠﱺﺤﲔﻴﻢﱨ ﻟﲘﻤﱧﻦ ﻳﱧﺮﱺﻯﳎ ﳁﳈﳅﳀ
 1. Dan neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya, -
ﻓﱁﺄﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦ ﻃﱔﻐﱧﻰﳎ ﳁﳉﳅﳀ
 1. Maka (dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya); adapun orang yang melampau (perbuatan derhakanya), -
ﻭﱺﺀﱧﺍﺛﱁﺮﱺ ﭐﻟﱀﺤﱺﻴﱧﻮﳎﺓﱧ ﭐﻟﺪﲅﻧﱦﻴﱧﺎ ﳁﳊﳅﳀ
 1. Serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, -
ﻓﱁﺈﲐﻥﱱ ﭐﻟﱀﺠﱺﺤﲔﻴﻢﱧ ﻫﲔﻰﱺ ﭐﻟﱀﻤﱧﺄﱀﻭﱺﻯﳎ ﳁﳋﳅﳀ
 1. Maka sesungguhnya neraka Jahanamlah tempat kediamannya.
ﻭﱺﺃﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦﱹ ﺧﱺﺎﻑﱺ ﻣﱧﻘﱁﺎﻡﱧ ﺭﱺﺑﱰﲐﻪﲘﲶ ﻭﱺﻧﱧﻬﱺﻰ ﭐﻟﻨﱱﻔﱀﺲﱺ ﻋﱺﻦﲌ ﭐﻟﱀﻬﱺﻮﱺﻯﳎ ﳁﳂﳆﳀ
 1. Adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya, (untuk dihitung amalnya), serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, -
ﻓﱁﺈﲐﻥﱱ ﭐﻟﱀﺠﱺﻨﱱﺔﱁ ﻫﲔﻰﱺ ﭐﻟﱀﻤﱧﺄﱀﻭﱺﻯﳎ ﳁﳃﳆﳀ
 1. Maka sesungguhnya Syurgalah tempat kediamannya.
ﻳﱧﺴﱹ﮲ﱧﻠﱂﻮﻧﱧﻚﱔ ﻋﱺﻦﲌ ﭐﻟﺴﲄﺎﻋﱺﺔﲘ ﺃﱁﻳﱱﺎﻥﱧ ﻣﱨﺮﱹﺳﱺﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳄﳆﳀ
 1. Mereka (yang ingkar) selalu bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hari kiamat: "Bilakah masa datangnya?"
ﻓﲘﻴﻢﱧ ﺃﱁﻧﺖﱺ ﻣﲘﻦ ﺫﲘﻛﱓﺮﱺﯨﻬﱺﺂ ﳁﳅﳆﳀ
 1. Apa hubungannya tugasmu dengan (soal) menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu?
ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻣﱨﻨﺘﱧﻬﱺﯩﳎﻬﱺﺂ ﳁﳆﳆﳀ
 1. Kepada Tuhanmu lah terserah kesudahan ilmu mengenainya.
ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺂ ﺃﱁﻧﺖﱺ ﻣﱨﻨﺬﲘﺭﱻ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﺨﱹﺸﱔﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳇﳆﳀ
 1. Tugasmu hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu.
ﻛﱔﺄﱁﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱧﺮﱺﻭﱹﻧﱧﻬﱺﺎ ﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﻠﱀﺒﱧﺜﱂﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻋﱺﺸﲔﻴﱱﺔﱃ ﺃﱁﻭﱹ ﺿﱻﺤﱺﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳈﳆﳀ
 1. (Sangatlah dahsyatnya huru-hara hari itu, sehingga orang-orang yang bersalah merasa) pada masa melihatnya: seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja.