Abasa (عبس)

Bacaan Penuh Abasa
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻋﱺﺒﱧﺲﱺ ﻭﱺﺗﱧﻮﱺﻟﱋﻰ﮵ ﳁﳃﳀ
 1. Ia memasamkan muka dan berpaling,
ﺃﱁﻥ ﺟﱺﺂﺀﱧﻩﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﻋﱹﻤﱧﻰﳎ ﳁﳄﳀ
 1. Kerana ia didatangi orang buta.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻳﱨﺪﱹﺭﲌﻳﻚﱔ ﻟﱁﻌﱧﻠﱋﻪﱨﲵ ﻳﱧﺰﲄﻛﱞﻰ﮵ ﳁﳅﳀ
 1. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad) ? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran ugama yang didapatinya daripadamu)! -
ﺃﱁﻭﱹ ﻳﱧﺬﱞﻛﱞﺮﱻ ﻓﱁﺘﱧﻨﻔﱁﻌﱧﻪﱨ ﭐﻟﺬﱝﲘﻛﱓﺮﱺﻯ﮵ ﳁﳆﳀ
 1. Ataupun ia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya.
ﺃﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦﲌ ﭐﺳﱹﺘﱧﻐﱦﻨﱧﻰﳎ ﳁﳇﳀ
 1. Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi (kepada ajaran Al-Quran),
ﻓﱁﺄﱁﻧﺖﱺ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﺗﱧﺼﱺﺪﲄﻯﳎ ﳁﳈﳀ
 1. Maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻚﱔ ﺃﱁﵖﱞﵐ ﻳﱧﺰﲄﻛﱞﻰﳎ ﳁﳉﳀ
 1. Padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya (dari keingkarannya).
ﻭﱺﺃﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦ ﺟﱺﺂﺀﱧﻙﱔ ﻳﱧﺴﱹﻌﱧﻰﳎ ﳁﳊﳀ
 1. Adapun orang yang segera datang kepadamu,
ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﻳﱧﺨﱹﺸﱔﻰﳎ ﳁﳋﳀ
 1. Dengan perasaan takutnya (melanggar perintah-perintah Allah), -
ﻓﱁﺄﱁﻧﺖﱺ ﻋﱺﻨﱦﻪﱨ ﺗﱧﻠﱁﻬﲄﻰﳎ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Maka engkau berlengah-lengah melayaninya.
ﻛﱔﵝﱋﵚ ﺇﲐﻧﱱﻬﱺﺎ ﺗﱧﺬﱓﻛﲔﺮﱺﺓﱬ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu! Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan (yang mencukupi).
ﻓﱁﻤﱧﻦ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﺫﱧﻛﱔﺮﱺﻩﱨﲵ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya.
ﻓﲘﻰ ﺻﱻﺤﱻﻒﲖ ﻣﱲﻜﱔﺮﲄﻣﱧﺔﲚ ﳁﳅﳃﳀ
 1. (Ayat-ayat Suci itu tersimpan) dalam naskhah-naskhah yang dimuliakan, -
ﻣﱱﺮﱹﻓﱂﻮﻋﱺﺔﲚ ﻣﱲﻄﱔﻬﲄﺮﱺﺓﲛ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Yang tinggi darjatnya, lagi suci (dari segala gangguan), -
ﺑﲐﺄﱁﻳﱦﺪﲘﻯ ﺳﱺﻔﱁﺮﱺﺓﲚ ﳁﳇﳃﳀ
 1. (Terpelihara) di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz;
ﻛﲔﺮﱺﺍﻡﲏ ﺑﱧﺮﱺﺭﱺﺓﲚ ﳁﳈﳃﳀ
 1. (Malaikat-malaikat) yang mulia, lagi yang berbakti.
ﻗﱂﺘﲘﻞﱔ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱻ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﻛﱓﻔﱁﺮﱺﻩﱨﲵ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Binasalah hendaknya manusia (yang ingkar) itu, betapa besar kekufurannya?
ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻯﲃﲌ ﺷﱔﻰﱹﺀﲙ ﺧﱺﻠﱁﻘﱁﻪﱨﲵ ﳁﳊﳃﳀ
 1. (Tidakkah ia memikirkan) dari apakah ia diciptakan oleh Allah? -
ﻣﲘﻦ ﻧﱲﻄﱓﻔﱁﺔﲙ ﺧﱺﻠﱁﻘﱁﻪﱨﲵ ﻓﱁﻘﱁﺪﲄﺭﱺﻩﱨﲵ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Dari air mani diciptakanNya, serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab;
ﺛﱂﻢﱱ ﭐﻟﺴﲄﺒﲐﻴﻞﱔ ﻳﱧﺴﲄﺮﱺﻩﱨﲵ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Kemudian jalan (baik dan jahat), dimudahkan Tuhan kepadanya (untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih);
ﺛﱂﻢﱱ ﺃﱁﻣﱧﺎﺗﱧﻪﱨﲵ ﻓﱁﺄﱁﻗﱀﺒﱧﺮﱺﻩﱨﲵ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Kemudian dimatikannya, lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan;
ﺛﱂﻢﱱ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﺃﱁﻧﺸﱔﺮﱺﻩﱨﲵ ﳁﳄﳄﳀ
 1. Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkannya (hidup semula).
ﻛﱔﵝﱋﵗ ﻟﱁﻤﱱﺎ ﻳﱧﻘﱀﺾﲜ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﻣﱧﺮﱺﻩﱨﲵ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Janganlah hendaknya ia kufur ingkar lagi! Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya.
ﻓﱁﻠﱀﻴﱧﻨﻈﱕﺮﲌ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱻ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﻃﱔﻌﱧﺎﻣﲘﻪﲘﲶﳒ ﳁﳆﳄﳀ
 1. (Kalaulah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya), maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya (bagaimana kami mentadbirkannya):
ﺃﱁﻧﱱﺎ ﺻﱺﺒﱧﺒﱦﻨﱧﺎ ﭐﻟﱀﻤﱧﺂﺀﱧ ﺻﱺﺒﱵﺎ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan.
ﺛﱂﻢﱱ ﺷﱔﻘﱁﻘﱀﻨﱧﺎ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﺷﱔﻘﱏﺎ ﳁﳈﳄﳀ
 1. Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan, -
ﻓﱁﺄﱁﻧﲲﺒﱧﺘﱦﻨﱧﺎ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺣﱺﺒﱵﺎ ﳁﳉﳄﳀ
 1. Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian,
ﻭﱺﻋﲔﻨﱧﺒﱫﺎ ﻭﱺﻗﱁﻀﱹﺒﱫﺎ ﳁﳊﳄﳀ
 1. Dan buah anggur serta sayur-sayuran,
ﻭﱺﺯﱺﻳﱦﺘﱨﻮﻧﱫﺎ ﻭﱺﻧﱧﺨﱹﵝﱅﵗ ﳁﳋﳄﳀ
 1. Dan Zaitun serta pohon-pohon kurma,
ﻭﱺﺣﱺﺪﱺﺁﴢﲐﻖﱺ ﻏﱕﻠﱀﺒﱫﺎ ﳁﳂﳅﳀ
 1. Dan taman-taman yang menghijau subur,
ﻭﱺﻓﱁ﮳ﻜﲔﻬﱺﺔﱅ ﻭﱺﺃﱁﺑﱵﺎ ﳁﳃﳅﳀ
 1. Dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput, -
ﻣﱱﺘﱧ﮳ﻌﱫﺎ ﻟﱋﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﵖﲔﵑﱁﻧﱦﻌﱧ﮳ﻤﲘﻜﱕﻢﱦ ﳁﳄﳅﳀ
 1. Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu.
ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﺟﱺﺂﺀﱧﺕﲔ ﭐﻟﺼﲄﺂﺧﲄﺔﱂ ﳁﳅﳅﳀ
 1. Kemudian (ingatlah keadaan yang berlaku) apabila datang suara jeritan yang dahsyat, -
ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱧﻔﲘﺮﲅ ﭐﻟﱀﻤﱧﺮﱹﺀﱨ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﺧﲔﻴﻪﲘ ﳁﳆﳅﳀ
 1. Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya,
ﻭﱺﺃﱂﻣﱰﲘﻪﲘﲶ ﻭﱺﺃﱁﺑﲐﻴﻪﲘ ﳁﳇﳅﳀ
 1. Dan ibunya serta bapanya,
ﻭﱺﺻﱺ﮳ﺤﲔﺒﱧﺘﲘﻪﲘﲶ ﻭﱺﺑﱧﻨﲘﻴﻪﲘ ﳁﳈﳅﳀ
 1. Dan isterinya serta anak-anaknya; -
ﻟﲘﻜﱕﻞﱝﲌ ﭐﻣﱦﺮﲌﴠﲦ ﻣﱰﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﺷﱔﺄﱀﻥﱬ ﻳﱨﻐﱦﻨﲘﻴﻪﲘ ﳁﳉﳅﳀ
 1. Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu, ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja.
ﻭﱻﺟﱻﻮﻩﱬ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻣﱲﺴﱹﻔﲘﺮﱺﺓﱬ ﳁﳊﳅﳀ
 1. Muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri,
ﺿﱺﺎﺣﲔﻜﱔﺔﱆ ﻣﱲﺴﱹﺘﱧﺒﱦﺸﲔﺮﱺﺓﱬ ﳁﳋﳅﳀ
 1. Tertawa, lagi bersuka ria;
ﻭﱺﻭﱻﺟﱻﻮﻩﱬ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲙ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﱺﺎ ﻏﱔﺒﱧﺮﱺﺓﱬ ﳁﳂﳆﳀ
 1. Dan muka (orang-orang yang ingkar) pada hari itu penuh berdebu,
ﺗﱧﺮﱹﻫﱺﻘﱂﻬﱺﺎ ﻗﱁﺘﱧﺮﱺﺓﱪ ﳁﳃﳆﳀ
 1. Diliputi oleh warna hitam legam dan gelap-gelita. -
ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻫﱻﻢﱨ ﭐﻟﱀﻜﱔﻔﱁﺮﱺﺓﱨ ﭐﻟﱀﻔﱁﺠﱺﺮﱺﺓﱨ ﳁﳄﳆﳀ
 1. Mereka itu ialah orang-orang yang kafir, yang derhaka.