At-Takwir (التكوير)

Bacaan Penuh At-Takwir
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﺸﱞﻤﱦﺲﱻ ﻛﱕﻮﲃﲌﺭﱺﺕﱹ ﳁﳃﳀ
 1. Apabila matahari dilingkari cahayanya (dan hilang lenyap);
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﻨﱲﺠﱻﻮﻡﱨ ﭐﻧﻜﱔﺪﱺﺭﱺﺕﱹ ﳁﳄﳀ
 1. Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak;
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﱀﺠﲌﺒﱧﺎﻝﱕ ﺳﱻﻴﱰﲐﺮﱺﺕﱹ ﳁﳅﳀ
 1. Dan apabila gunung-ganang di terbangkan ke angkasa (setelah dihancurkan menjadi debu);
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﱀﻌﲘﺸﱔﺎﺭﱻ ﻋﱻﻄﱝﲔﻠﱁﺖﱹ ﳁﳆﳀ
 1. Dan apabila unta-unta yang bunting terbiar;
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﱀﻮﱻﺣﱻﻮﺵﱕ ﺣﱻﺸﲔﺮﱺﺕﱹ ﳁﳇﳀ
 1. Dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan;
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﱀﺒﲐﺤﱺﺎﺭﱻ ﺳﱻﺠﲃﲌﺮﱺﺕﱹ ﳁﳈﳀ
 1. Dan apabila lautan meluap-luap bercampur-baur;
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﻨﱲﻔﱂﻮﺱﱻ ﺯﱻﻭﲃﲌﺟﱺﺖﱹ ﳁﳉﳀ
 1. Dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya;
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﱀﻤﱧﻮﱹﺀﱨﲵﺩﱧﺓﱨ ﺳﱻﴣﲐﻠﱁﺖﱹ ﳁﳊﳀ
 1. Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup: ditanya, -
ﺑﲐﺄﱁﻯﲃﲌ ﺫﱧﻧﲲﺐﲎ ﻗﱂﺘﲘﻠﱁﺖﱹ ﳁﳋﳀ
 1. Dengan dosa apakah ia dibunuh?
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﺼﲅﺤﱻﻒﱻ ﻧﱨﺸﲔﺮﱺﺕﱹ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Dan apabila surat-surat amal dibentangkan;
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﱨ ﻛﱕﺸﲔﻄﱔﺖﱹ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya;
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﱀﺠﱺﺤﲔﻴﻢﱨ ﺳﱻﻌﱰﲘﺮﱺﺕﱹ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Dan apabila neraka dinyalakan menjulang;
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﱀﺠﱺﻨﱱﺔﱂ ﺃﱂﺯﱹﻟﲘﻔﱁﺖﱹ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Dan apabila Syurga didekatkan;
ﻋﱺﻠﲘﻤﱧﺖﱹ ﻧﱧﻔﱀﺲﱿ ﻣﱱﺂ ﺃﱁﺣﱹﻀﱺﺮﱺﺕﱹ ﳁﳆﳃﳀ
 1. (Setelah semuanya itu berlaku), tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah dibawanya.
ﻓﱁﵝﱁﵚ ﺃﱂﻗﱀﺴﲔﻢﱨ ﺑﲐﭑﻟﱀﺨﱻﻨﱱﺲﲜ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Oleh itu, Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul;
ﭐﻟﱀﺠﱺﻮﱺﺍﺭﲌ ﭐﻟﱀﻜﱕﻨﱱﺲﲜ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Yang beredar, juga yang tetap pada tempatnya;
ﻭﱺﭐﻟﱋﻴﱦﻞﲌ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﻋﱺﺴﱹﻌﱧﺲﱺ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Dan malam, apabila ia hampir habis,
ﻭﱺﭐﻟﺼﲅﺒﱦﺢﲠ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺗﱧﻨﱧﻔﱋﺲﱺ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Dan siang, apabila ia mulai terang;
ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻟﱁﻘﱁﻮﱹﻝﱕ ﺭﱺﺳﱻﻮﻝﲎ ﻛﱔﺮﲌﻳﻢﲎ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Sebenarnya Al-Quran itu, sungguh-sungguh Kalamullah (yang disampaikan oleh Jibril) Utusan yang mulia,
ﺫﲘﻯ ﻗﱂﻮﲄﺓﲙ ﻋﲔﻨﺪﱺ ﺫﲘﻯ ﭐﻟﱀﻌﱧﺮﱹﺵﲜ ﻣﱧﻜﲔﻴﻦﲎ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Yang kuat gagah, lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arasy,
ﻣﱲﻄﱔﺎﻉﲢ ﺛﱁﻢﱱ ﺃﱁﻣﲘﻴﻦﲎ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Yang ditaati di sana (dalam kalangan malaikat), lagi dipercayai.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺻﱺﺎﺣﲔﺒﱨﻜﱕﻢ ﺑﲐﻤﱧﺠﱹﻨﱨﻮﻥﲎ ﳁﳄﳄﳀ
 1. Dan sebenarnya sahabat kamu (Nabi Muhammad) itu (wahai golongan yang menentang Islam), bukanlah ia seorang gila (seperti yang kamu tuduh);
ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺭﱺﺀﱧﺍﻩﱨ ﺑﲐﭑﵖﱓﵑﱂﻓﱂﻖﲌ ﭐﻟﱀﻤﱨﺒﲐﻴﻦﲌ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Dan (Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu dari Tuhan, kerana) demi sesungguhnya! Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻫﱻﻮﱺ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﱀﻐﱧﻴﱦﺐﲌ ﺑﲐﻀﱺﻨﲘﻴﻦﲎ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk, terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang ghaib.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻫﱻﻮﱺ ﺑﲐﻘﱁﻮﱹﻝﲌ ﺷﱔﻴﱦﻄﱔ﮳ﻦﲎ ﺭﲄﺟﲌﻴﻢﲎ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan Syaitan yang kena rejam.
ﻓﱁﺄﱁﻳﱦﻦﱺ ﺗﱧﺬﱓﻫﱺﺒﱨﻮﻥﱧ ﳁﳈﳄﳀ
 1. (Dengan yang demikian) maka ke manakah kamu hendak pergi (kiranya kamu masih menyeleweng dari jalan Al-Quran)?
ﺇﲐﻥﱦ ﻫﱻﻮﱺ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺫﲘﻛﱓﺮﱿ ﻟﱊﲘﻠﱀﻌﱧ﮳ﻠﱁﻤﲘﻴﻦﱺ ﳁﳉﳄﳀ
 1. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam:
ﻟﲘﻤﱧﻦ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﻣﲘﻨﻜﱕﻢﱦ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﻘﲘﻴﻢﱧ ﳁﳊﳄﳀ
 1. Iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) yang betul.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺗﱧﺸﱔﺂﺀﱨﻭﻥﱧ ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺃﱁﻥ ﻳﱧﺸﱔﺂﺀﱧ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺭﱺﺏﲅ ﭐﻟﱀﻌﱧ﮳ﻠﱁﻤﲘﻴﻦﱺ ﳁﳋﳄﳀ
 1. Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu (mengenai sesuatupun), kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.