Al-Inshiqaaq (الإنشقاق)

Bacaan Penuh Al-Inshiqaaq
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﱨ ﭐﻧﺸﱔﻘﱋﺖﱹ ﳁﳃﳀ
 1. Apabila langit terbelah,
ﻭﱺﺃﱁﺫﲘﻧﱧﺖﱹ ﻟﲘﺮﱺﺑﱰﲐﻬﱺﺎ ﻭﱺﺣﱻﻘﱋﺖﱹ ﳁﳄﳀ
 1. Serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh;
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱻ ﻣﱨﺪﲄﺕﱹ ﳁﳅﳀ
 1. Dan apabila bumi diratakan,
ﻭﱺﺃﱁﻟﱀﻘﱁﺖﱹ ﻣﱧﺎ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻭﱺﺗﱧﺨﱺﻠﱋﺖﱹ ﳁﳆﳀ
 1. Serta mengeluarkan apa yang di dalamnya, dan menjadi kosong,
ﻭﱺﺃﱁﺫﲘﻧﱧﺖﱹ ﻟﲘﺮﱺﺑﱰﲐﻬﱺﺎ ﻭﱺﺣﱻﻘﱋﺖﱹ ﳁﳇﳀ
 1. Serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh; - (Maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya).
ﻳﱧﳌﺄﱁﻳﱲﻬﱺﺎ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱻ ﺇﲐﻧﱱﻚﱔ ﻛﱔﺎﺩﲘﺡﱽ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻛﱔﺪﱹﺣﱾﺎ ﻓﱁﻤﱨﻠﱁ﮳ﻘﲘﻴﻪﲘ ﳁﳈﳀ
 1. Wahai manusia! Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat-lelah (menjalankan keadaan hidupmu) dengan sedaya upayamu hinggalah (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu, kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu (tercatit semuanya).
ﻓﱁﺄﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦﱹ ﺃﱂﻭﺗﲘﻰﱺ ﻛﲔﺘﱧ﮳ﺒﱧﻪﱨﲵ ﺑﲐﻴﱧﻤﲘﻴﻨﲘﻪﲘﲶ ﳁﳉﳀ
 1. Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, -
ﻓﱁﺴﱺﻮﱹﻑﱺ ﻳﱨﺤﱺﺎﺳﱺﺐﱻ ﺣﲔﺴﱺﺎﺑﱫﺎ ﻳﱧﺴﲔﻴﺮﱾﺍ ﳁﳊﳀ
 1. Maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan,
ﻭﱺﻳﱧﻨﻘﱁﻠﲘﺐﱻ ﺇﲐﻟﱁﻰ﮵ ﺃﱁﻫﱹﻠﲘﻪﲘﲶ ﻣﱧﺴﱹﺮﱻﻭﺭﱾﺍ ﳁﳋﳀ
 1. Dan ia akan pergi kepada keluarganya (yang beriman) dengan sukacita.
ﻭﱺﺃﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦﱹ ﺃﱂﻭﺗﲘﻰﱺ ﻛﲔﺘﱧ﮳ﺒﱧﻪﱨﲵ ﻭﱺﺭﱺﺁﺀﱧ ﻇﱔﻬﱹﺮﲌﻩﲘﲶ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri), dari sebelah belakangnya,
ﻓﱁﺴﱺﻮﱹﻑﱺ ﻳﱧﺪﱹﻋﱻﻮﺍﲯ ﺛﱂﺒﱨﻮﺭﱾﺍ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya,
ﻭﱺﻳﱧﺼﱹﻠﱁﻰﳎ ﺳﱺﻌﲘﻴﺮﱼﺍ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang.
ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﻫﱹﻠﲘﻪﲘﲶ ﻣﱧﺴﱹﺮﱻﻭﺭﱼﺍ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya (yang juga kufur ingkar)!
ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻇﱔﻦﲄ ﺃﱁﻥ ﻟﱋﻦ ﻳﱧﺤﱻﻮﺭﱺ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali (kepada Kami untuk menerima balasan) !
ﺑﱧﻠﱁﻰ﮵ﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﺭﱺﺑﱱﻪﱨﲵ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﺑﱧﺼﲔﻴﺮﱾﺍ ﳁﳇﳃﳀ
 1. (Sangkaannya itu tidak betul) bahkan ia tetap kembali! Sesungguhnya Tuhannya sentiasa Melihat dan Mengetahui keadaannya!
ﻓﱁﵝﱁﵚ ﺃﱂﻗﱀﺴﲔﻢﱨ ﺑﲐﭑﻟﺸﱞﻔﱁﻖﲌ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Maka Aku bersumpah, demi mega;
ﻭﱺﭐﻟﱋﻴﱦﻞﲌ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻭﱺﺳﱺﻖﱺ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Dan malam serta segala yang dihimpunkannya;
ﻭﱺﭐﻟﱀﻘﱁﻤﱧﺮﲌ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﺗﱱﺴﱺﻖﱺ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Dan bulan apabila (penuh cahayanya) menjadi purnama:
ﻟﱁﺘﱧﺮﱹﻛﱔﺒﱨﻦﲄ ﻃﱔﺒﱧﻘﱃﺎ ﻋﱺﻦ ﻃﱔﺒﱧﻖﲎ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya, (sebelum kamu menemui Tuhan - menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya)
ﻓﱁﻤﱧﺎ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﵖﱔﵐ ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﻥﱧ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman?
ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﻗﱂﺮﲌﺉﱺ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱨ ﭐﻟﱀﻘﱂﺮﱹﺀﱧﺍﻥﱨ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺴﱹﺠﱻﺪﱻﻭﻥﱧ ﲹ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Dan (apakah pula alasannya) apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud?
ﺑﱧﻞﲌ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻳﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﱨﻮﻥﱧ ﳁﳄﳄﳀ
 1. (Tidak ada satu alasan pun) bahkan orang-orang yang kafir, semata-mata mendustakannya;
ﻭﱺﭐﴦﴥﴤﱨ ﺃﱁﻋﱹﻠﱁﻢﱨ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻳﱨﻮﻋﱻﻮﻥﱧ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati.
ﻓﱁﺒﱧﺸﱝﲔﺮﱹﻫﱻﻢ ﺑﲐﻌﱧﺬﱔﺍﺏﲍ ﺃﱁﻟﲘﻴﻢﲍ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya;
ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﺟﱹﺮﱽ ﻏﱔﻴﱦﺮﱻ ﻣﱧﻤﱦﻨﱨﻮﻥﲏ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus.