Al-Burooj (البروج)

Bacaan Penuh Al-Burooj
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻭﱺﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﺫﱧﺍﺕﲔ ﭐﻟﱀﺒﱨﺮﱻﻭﺝﲠ ﳁﳃﳀ
 1. Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang;
ﻭﱺﭐﻟﱀﻴﱧﻮﱹﻡﲌ ﭐﻟﱀﻤﱧﻮﱹﻋﱻﻮﺩﲘ ﳁﳄﳀ
 1. Dan hari (pembalasan) yang dijanjikan;
ﻭﱺﺷﱔﺎﻫﲔﺪﲚ ﻭﱺﻣﱧﺸﱓﻬﱻﻮﺩﲚ ﳁﳅﳀ
 1. Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala keadaan yang disaksikan; -
ﻗﱂﺘﲘﻞﱔ ﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﱻ ﭐﵖﱓﵑﱂﺧﱹﺪﱻﻭﺩﲘ ﳁﳆﳀ
 1. Celakalah kaum yang menggali parit,
ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﲌ ﺫﱧﺍﺕﲔ ﭐﻟﱀﻮﱺﻗﱂﻮﺩﲘ ﳁﳇﳀ
 1. (Parit) api yang penuh dengan bahan bakaran,
ﺇﲐﺫﱦ ﻫﱻﻢﱦ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﱺﺎ ﻗﱂﻌﱨﻮﺩﱬ ﳁﳈﳀ
 1. (Mereka dilaknat) ketika mereka duduk di kelilingnya,
ﻭﱺﻫﱻﻢﱦ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﻔﱀﻌﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﺑﲐﭑﻟﱀﻤﱨﺆﱹﻣﲘﻨﲘﻴﻦﱺ ﺷﱕﻬﱻﻮﺩﱬ ﳁﳉﳀ
 1. Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻧﱧﻘﱁﻤﱨﻮﺍﲯ ﻣﲘﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵓ ﺃﱁﻥ ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﺍﲯ ﺑﲐﭑﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﱀﻌﱧﺰﲌﻳﺰﲌ ﭐﻟﱀﺤﱺﻤﲘﻴﺪﲘ ﳁﳊﳀ
 1. Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Terpuji!
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻣﱨﻠﱀﻚﱕ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜﲬ ﻭﱺﭐﴦﴥﴤﱨ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﺷﱔﻰﱹﺀﲚ ﺷﱔﻬﲌﻴﺪﱽ ﳁﳋﳀ
 1. Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Dan (ingatlah), Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu.
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻓﱁﺘﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﭐﻟﱀﻤﱨﺆﱹﻣﲘﻨﲘﻴﻦﱺ ﻭﱺﭐﻟﱀﻤﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱧ﮳ﺖﲔ ﺛﱂﻢﱱ ﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﺘﱨﻮﺑﱨﻮﺍﲯ ﻓﱁﻠﱁﻬﱻﻢﱦ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱻ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱧ ﻭﱺﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱻ ﭐﻟﱀﺤﱺﺮﲌﻳﻖﲌ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam (kerana perbuatan buruk itu), dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar (kerana mereka tidak bertaubat).
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺟﱺﻨﱱ﮳ﺖﱿ ﺗﱧﺠﱹﺮﲌﻯ ﻣﲘﻦ ﺗﱧﺤﱹﺘﲘﻬﱺﺎ ﭐﵖﱓﵑﱁﻧﱦﻬﱺ﮳ﺮﱻﲬ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﭐﻟﱀﻔﱁﻮﱹﺯﱻ ﭐﻟﱀﻜﱔﺒﲐﻴﺮﱻ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; yang demikian itu ialah kemenangan yang besar.
ﺇﲐﻥﱱ ﺑﱧﻄﱓﺶﱔ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻟﱁﺸﱔﺪﲘﻳﺪﱽ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Sesungguhnya azab Tuhanmu (terhadap orang-orang yang kufur ingkar) amatlah berat.
ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻫﱻﻮﱺ ﻳﱨﺒﱦﺪﲘﺉﱻ ﻭﱺﻳﱨﻌﲘﻴﺪﱻ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Sesungguhnya Dia lah yang menciptakan (sekalian makhluk) pada mulanya, dan yang mengembalikannya (hidup semula sesudah mati).
ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱀﻐﱧﻔﱂﻮﺭﱻ ﭐﻟﱀﻮﱺﺩﱨﻭﺩﱨ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Dan Dia lah yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih.
ﺫﱨﻭ ﭐﻟﱀﻌﱧﺮﱹﺵﲜ ﭐﻟﱀﻤﱧﺠﲌﻴﺪﱻ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Tuhan yang mempunyai Arasy yang tinggi kemuliaannya,
ﻓﱁﻌﱱﺎﻝﱙ ﻟﱊﲘﻤﱧﺎ ﻳﱨﺮﲌﻳﺪﱻ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya.
ﻫﱺﻞﱓ ﺃﱁﺗﱧﯩﳎﻚﱔ ﺣﱺﺪﲘﻳﺚﱻ ﭐﻟﱀﺠﱻﻨﱨﻮﺩﲘ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal (kebinasaan yang telah menimpa) kaum-kaum yang menentang (Rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka)?
ﻓﲘﺮﱹﻋﱺﻮﱹﻥﱧ ﻭﱺﺛﱁﻤﱨﻮﺩﱧ ﳁﳊﳃﳀ
 1. (Mereka itu ialah kaum) Firaun, dan Thamud (kaum Nabi Soleh).
ﺑﱧﻞﲌ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻓﲘﻰ ﺗﱧﻜﱓﺬﲘﻳﺐﲎ ﳁﳋﳃﳀ
 1. (Kaummu wahai Muhammad, bukan sahaja menolak ajaranmu), bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran;
ﻭﱺﭐﴦﴥﴤﱨ ﻣﲘﻦ ﻭﱺﺭﱺﺁﴢﲐﻬﲌﻢ ﻣﱲﺤﲔﻴﻂﱛ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Sedang Allah, dari belakang mereka, melingkungi mereka (dengan kekuasaanNya)!
ﺑﱧﻞﱓ ﻫﱻﻮﱺ ﻗﱂﺮﱹﺀﱧﺍﻥﱬ ﻣﱱﺠﲌﻴﺪﱿ ﳁﳃﳄﳀ
 1. (Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir), bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya;
ﻓﲘﻰ ﻟﱁﻮﱹﺡﲢ ﻣﱱﺤﱹﻔﱂﻮﻅﲗ ﳁﳄﳄﳀ
 1. (Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya) pada Lauh Mahfuz.