Al-A'laa (الأعلى)

Bacaan Penuh Al-A'laa
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﺳﱺﺒﱰﲘﺢﲠ ﭐﺳﱹﻢﱧ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﭐﵖﱓﵑﱁﻋﱹﻠﱁﻰ ﳁﳃﳀ
 1. Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan), -
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﻓﱁﺴﱺﻮﲄﻯﳎ ﳁﳄﳀ
 1. Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya;
ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻗﱁﺪﲄﺭﱺ ﻓﱁﻬﱺﺪﱺﻯﳎ ﳁﳅﳀ
 1. Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya);
ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻯﳒ ﺃﱁﺧﱹﺮﱺﳪﱺ ﭐﻟﱀﻤﱧﺮﱹﻋﱺﻰﳎ ﳁﳆﳀ
 1. Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak,
ﻓﱁﺠﱺﻌﱧﻠﱁﻪﱨﲵ ﻏﱕﺜﱁﺂﺀﱩ ﺃﱁﺣﱹﻮﱺﻯﳎ ﳁﳇﳀ
 1. Kemudian Ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering - (berubah warnanya) kehitam-hitaman.
ﺳﱺﻨﱨﻘﱀﺮﲌﺋﱨﻚﱔ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱧﻨﺴﱺﻰ﮵ ﳁﳈﳀ
 1. Kami sentiasa menjadikan engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (Al-Quran yang diturunkan kepadamu - dengan perantaraan jibril), sehingga engkau (menghafaznya dan) tidak lupa,
ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﺎ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﭐﴦﴥﴤﱨﲬ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱨ ﭐﻟﱀﺠﱺﻬﱹﺮﱺ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻳﱧﺨﱹﻔﱁﻰﳎ ﳁﳉﳀ
 1. Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan; sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku), dan yang tersembunyi.
ﻭﱺﻧﱨﻴﱧﺴﲃﲔﺮﱻﻙﱔ ﻟﲘﻠﱀﻴﱨﺴﱹﺮﱺﻯﳎ ﳁﳊﳀ
 1. Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) Ugama yang mudah diterima oleh akal yang sihat.
ﻓﱁﺬﱔﻛﱝﲔﺮﱹ ﺇﲐﻥ ﻧﱱﻔﱁﻌﱧﺖﲔ ﭐﻟﺬﱝﲘﻛﱓﺮﱺﻯﳎ ﳁﳋﳀ
 1. Oleh itu berilah peringatan (kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran), kalau-kalau peringatan itu berguna (dan sudah tentu berguna);
ﺳﱺﻴﱧﺬﱞﻛﱞﺮﱻ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﺨﱹﺸﱔﻰﳎ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Kerana orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan itu;
ﻭﱺﻳﱧﺘﱧﺠﱺﻨﱱﺒﱨﻬﱺﺎ ﭐﵖﱓﵑﱁﺷﱓﻘﱁﻰ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka akan menjauhinya,
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻳﱧﺼﱹﻠﱁﻰ ﭐﻟﻨﱱﺎﺭﱺ ﭐﻟﱀﻜﱕﺒﱦﺮﱺﻯﳎ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Dia lah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar (azab seksanya),
ﺛﱂﻢﱱ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﻤﱨﻮﺕﱻ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﺤﱹﻴﱧﻰﳎ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang.
ﻗﱁﺪﱹ ﺃﱁﻓﱀﻠﱁﺢﱺ ﻣﱧﻦ ﺗﱧﺰﱺﻛﱞﻰﳎ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Sesungguhnya berjayalah orang yang - setelah menerima peringatan itu - berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh),
ﻭﱺﺫﱧﻛﱔﺮﱺ ﭐﺳﱹﻢﱧ ﺭﱺﺑﱰﲐﻪﲘﲶ ﻓﱁﺼﱺﻠﱋﻰﳎ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk).
ﺑﱧﻞﱓ ﺗﱨﺆﱹﺛﲘﺮﱻﻭﻥﱧ ﭐﻟﱀﺤﱺﻴﱧﻮﳎﺓﱧ ﭐﻟﺪﲅﻧﱦﻴﱧﺎ ﳁﳈﳃﳀ
 1. (Tetapi kebanyakkan kamu tidak melakukan yang demikian), bahkan kamu utamakan kehidupan dunia;
ﻭﱺﭐﵖﱓﵕﺧﲔﺮﱺﺓﱨ ﺧﱺﻴﱦﺮﱿ ﻭﱺﺃﱁﺑﱦﻘﱁﻰ﮵ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.
ﺇﲐﻥﱱ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﻟﱁﻔﲘﻰ ﭐﻟﺼﲅﺤﱻﻒﲔ ﭐﵖﱓﵑﱂﻭﻟﱁﻰﳎ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam Kitab-kitab yang terdahulu, -
ﺻﱻﺤﱻﻒﲔ ﺇﲐﺑﱦﺮﱺ﮴ﻫﲔﻴﻢﱧ ﻭﱺﻣﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Iaitu Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.