Al-Ghaashiya (الغاشية)

Bacaan Penuh Al-Ghaashiya
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻫﱺﻞﱓ ﺃﱁﺗﱧﯩﳎﻚﱔ ﺣﱺﺪﲘﻳﺚﱻ ﭐﻟﱀﻐﱧ﮳ﺸﲔﻴﱧﺔﲘ ﳁﳃﳀ
 1. Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi?
ﻭﱻﺟﱻﻮﻩﱬ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲙ ﺧﱺ﮳ﺸﲔﻌﱧﺔﱄ ﳁﳄﳀ
 1. Muka (orang-orang yang kafir) pada hari itu tunduk kerana merasa hina,
ﻋﱺﺎﻣﲘﻠﱁﺔﱆ ﻧﱱﺎﺻﲔﺒﱧﺔﱆ ﳁﳅﳀ
 1. Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah,
ﺗﱧﺼﱹﻠﱁﻰﳎ ﻧﱧﺎﺭﱼﺍ ﺣﱺﺎﻣﲘﻴﱧﺔﱅ ﳁﳆﳀ
 1. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang amat panas (membakar), -
ﺗﱨﺴﱹﻘﱁﻰﳎ ﻣﲘﻦﱹ ﻋﱺﻴﱦﻦﲍ ﺀﱧﺍﻧﲘﻴﱧﺔﲚ ﳁﳇﳀ
 1. Mereka diberi minum dari matair yang menggelegak panasnya.
ﻟﱋﻴﱦﺲﱺ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻃﱔﻌﱧﺎﻡﱪ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﲘﻦ ﺿﱺﺮﲌﻳﻊﲢ ﳁﳈﳀ
 1. Tiada makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri,
ﵖﱞﵐ ﻳﱨﺴﱹﻤﲘﻦﱻ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱨﻐﱦﻨﲘﻰ ﻣﲘﻦ ﺟﱻﻮﻉﲢ ﳁﳉﳀ
 1. Yang tidak menggemokkan, dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun.
ﻭﱻﺟﱻﻮﻩﱬ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻧﱱﺎﻋﲔﻤﱧﺔﱆ ﳁﳊﳀ
 1. (Sebaliknya) muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri,
ﻟﱊﲘﺴﱺﻌﱦﻴﲐﻬﱺﺎ ﺭﱺﺍﺿﲔﻴﱧﺔﱆ ﳁﳋﳀ
 1. Berpuas hati dengan balasan amal usahanya (yang baik yang telah dikerjakannya di dunia), -
ﻓﲘﻰ ﺟﱺﻨﱱﺔﲙ ﻋﱺﺎﻟﲘﻴﱧﺔﲚ ﳁﳂﳃﳀ
 1. (Mereka tinggal menetap) di dalam Syurga tinggi (tempat kedudukannya darjatnya),
ﵖﱞﵐ ﺗﱧﺴﱹﻤﱧﻊﱨ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻟﱁ﮳ﻐﲘﻴﱧﺔﱅ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia,
ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻋﱺﻴﱦﻦﱿ ﺟﱺﺎﺭﲌﻳﱧﺔﱆ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Di dalam Syurga itu ada matair yang mengalir,
ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﺳﱻﺮﱻﺭﱿ ﻣﱱﺮﱹﻓﱂﻮﻋﱺﺔﱆ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Di situ juga ada pelamin-pelamin (berhias) yang tinggi (tempatnya),
ﻭﱺﺃﱁﻛﱓﻮﱺﺍﺏﱿ ﻣﱱﻮﱹﺿﱻﻮﻋﱺﺔﱆ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Dan piala-piala minuman yang disediakan (untuk mereka),
ﻭﱺﻧﱧﻤﱧﺎﺭﲌﻕﱻ ﻣﱧﺼﱹﻔﱂﻮﻓﱁﺔﱆ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Dan bantal-bantal yang teratur (untuk mereka berbaring atau bersandar),
ﻭﱺﺯﱺﺭﱺﺍﺑﲐﻰﲅ ﻣﱧﺒﱦﺜﱂﻮﺛﱁﺔﱄ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Serta hamparan-hamparan yang terbentang.
ﺃﱁﻓﱁﵝﱁﵗ ﻳﱧﻨﻈﱕﺮﱻﻭﻥﱧ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﵖﱓﵒﺑﲐﻞﲌ ﻛﱔﻴﱦﻒﱺ ﺧﱻﻠﲘﻘﱁﺖﱹ ﳁﳉﳃﳀ
 1. (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan?
ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﻛﱔﻴﱦﻒﱺ ﺭﱻﻓﲘﻌﱧﺖﱹ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya.?
ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﻟﱀﺠﲌﺒﱧﺎﻝﲌ ﻛﱔﻴﱦﻒﱺ ﻧﱨﺼﲔﺒﱧﺖﱹ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan?
ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻛﱔﻴﱦﻒﱺ ﺳﱻﻄﲔﺤﱺﺖﱹ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan?
ﻓﱁﺬﱔﻛﱝﲔﺮﱹ ﺇﲐﻧﱱﻤﱧﺂ ﺃﱁﻧﺖﱺ ﻣﱨﺬﱔﻛﱝﲔﺮﱿ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (wahai Muhammad, kepada manusia, dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya), kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan;
ﻟﱋﺴﱹﺖﱺ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢ ﺑﲐﻤﱨﺼﱺﻴﱦﻄﲔﺮﲍ ﳁﳄﳄﳀ
 1. Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu).
ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﱧﻦ ﺗﱧﻮﱺﻟﱋﻰﳎ ﻭﱺﻛﱔﻔﱁﺮﱺ ﳁﳅﳄﳀ
 1. Akan tetapi sesiapa yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar, -
ﻓﱁﻴﱨﻌﱧﺬﱝﲘﺑﱨﻪﱨ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﭐﻟﱀﻌﱧﺬﱔﺍﺏﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﻛﱓﺒﱧﺮﱺ ﳁﳆﳄﳀ
 1. Maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya.
ﺇﲐﻥﱱ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻨﱧﺂ ﺇﲐﻳﱧﺎﺑﱧﻬﱻﻢﱦ ﳁﳇﳄﳀ
 1. Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka,
ﺛﱂﻢﱱ ﺇﲐﻥﱱ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻨﱧﺎ ﺣﲔﺴﱺﺎﺑﱧﻬﱻﻢ ﳁﳈﳄﳀ
 1. Selain dari itu, sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka.