Al-Balad (البلد)

Bacaan Penuh Al-Balad
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﵖﱔﵓ ﺃﱂﻗﱀﺴﲔﻢﱨ ﺑﲐﻬﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﺒﱧﻠﱁﺪﲘ ﳁﳃﳀ
 1. Aku bersumpah dengan negeri (Makkah) ini;
ﻭﱺﺃﱁﻧﺖﱺ ﺣﲔﻞﱥ ﺑﲐﻬﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﺒﱧﻠﱁﺪﲘ ﳁﳄﳀ
 1. Sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas),
ﻭﱺﻭﱺﺍﻟﲘﺪﲚ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻭﱺﻟﱁﺪﱺ ﳁﳅﳀ
 1. Demi manusia yang melahirkan zuriat, dan zuriat yang dilahirkannya;
ﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧﺎ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱺ ﻓﲘﻰ ﻛﱔﺒﱧﺪﲙ ﳁﳆﳀ
 1. Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya);
ﺃﱁﻳﱧﺤﱹﺴﱺﺐﱻ ﺃﱁﻥ ﻟﱋﻦ ﻳﱧﻘﱀﺪﲘﺭﱺ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﺃﱁﺣﱺﺪﱿ ﳁﳇﳀ
 1. Patutkah manusia yang demikian keadaannya (terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan) menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang dapat mengatasi kekuasaannya (dan menyeksakannya)?
ﻳﱧﻘﱂﻮﻝﱕ ﺃﱁﻫﱹﻠﱁﻜﱓﺖﱻ ﻣﱧﺎﵖﱘﵐ ﻟﱌﺒﱧﺪﱼﺍ ﳁﳈﳀ
 1. Manusia yang demikian keadaannya (tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan) berkata: "Aku telah habiskan harta benda yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa).
ﺃﱁﻳﱧﺤﱹﺴﱺﺐﱻ ﺃﱁﻥ ﻟﱋﻢﱦ ﻳﱧﺮﱺﻩﱨﲵﳒ ﺃﱁﺣﱺﺪﱽ ﳁﳉﳀ
 1. Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu?
ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﻧﱧﺠﱹﻌﱧﻞ ﻟﱋﻪﱨﲵ ﻋﱺﻴﱦﻨﱧﻴﱦﻦﲌ ﳁﳊﳀ
 1. (Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) -
ﻭﱺﻟﲘﺴﱺﺎﻧﱫﺎ ﻭﱺﺷﱔﻔﱁﺘﱧﻴﱦﻦﲌ ﳁﳋﳀ
 1. Dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)?
ﻭﱺﻫﱺﺪﱺﻳﱦﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﭐﻟﻨﱱﺠﱹﺪﱺﻳﱦﻦﲌ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, (jalan kebaikan untuk dijalaninya, dan jalan kejahatan untuk dijauhi)?
ﻓﱁﵝﱁﵗ ﭐﻗﱀﺘﱧﺤﱺﻢﱧ ﭐﻟﱀﻌﱧﻘﱁﺒﱧﺔﱁ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan;
ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺩﱦﺭﱺﯨﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﭐﻟﱀﻌﱧﻘﱁﺒﱧﺔﱂ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu?
ﻓﱁﻚﱟ ﺭﱺﻗﱁﺒﱧﺔﲙ ﳁﳅﳃﳀ
 1. (Di antara amal-amal itu - bagi orang yang mampu) ialah: memerdekakan hamba abdi;
ﺃﱁﻭﱹ ﺇﲐﻃﱓﻌﱧ﮳ﻢﱬ ﻓﲘﻰ ﻳﱧﻮﱹﻡﲎ ﺫﲘﻯ ﻣﱧﺴﱹﻐﱧﺒﱧﺔﲚ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Atau memberi makan pada hari kelaparan -
ﻳﱧﺘﲘﻴﻤﱫﺎ ﺫﱧﺍ ﻣﱧﻘﱀﺮﱺﺑﱧﺔﲙ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Kepada anak yatim dari kaum kerabat,
ﺃﱁﻭﱹ ﻣﲘﺴﱹﻜﲔﻴﻨﱫﺎ ﺫﱧﺍ ﻣﱧﺘﱦﺮﱺﺑﱧﺔﲚ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah.
ﺛﱂﻢﱱ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﺗﱧﻮﱺﺍﺻﱺﻮﱹﺍﲯ ﺑﲐﭑﻟﺼﲄﺒﱦﺮﲌ ﻭﱺﺗﱧﻮﱺﺍﺻﱺﻮﱹﺍﲯ ﺑﲐﭑﻟﱀﻤﱧﺮﱹﺣﱺﻤﱧﺔﲘ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu, ia (tidak pula) menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang.
ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﱻ ﭐﻟﱀﻤﱧﻴﱦﻤﱧﻨﱧﺔﲘ ﳁﳊﳃﳀ
 1. (Ketahuilah! Bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan), merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga).
ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻳﱧ﮳ﺘﲘﻨﱧﺎ ﻫﱻﻢﱦ ﺃﱁﺻﱹﺤﱺ﮳ﺐﱻ ﭐﻟﱀﻤﱧﺸﱓ﮲ﱧﻤﱧﺔﲘ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Kami, merekalah golongan pihak kiri. -
ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﻧﱧﺎﺭﱿ ﻣﱲﺆﱹﺻﱺﺪﱺﺓﱮ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Mereka ditimpakan (azab seksa) neraka yang ditutup rapat (supaya kuat bakarannya).