Ash-Shams (الشمس)

Bacaan Penuh Ash-Shams
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻭﱺﭐﻟﺸﱞﻤﱦﺲﲜ ﻭﱺﺿﱻﺤﱺﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳃﳀ
 1. Demi matahari dan cahayanya yang terang-benderang;
ﻭﱺﭐﻟﱀﻘﱁﻤﱧﺮﲌ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺗﱧﻠﱁﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳄﳀ
 1. Dan bulan apabila ia mengiringinya;
ﻭﱺﭐﻟﻨﱱﻬﱺﺎﺭﲌ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺟﱺﻠﱋﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳅﳀ
 1. Dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata;
ﻭﱺﭐﻟﱋﻴﱦﻞﲌ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﻳﱧﻐﱦﺸﱔﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳆﳀ
 1. Dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap- gelita),
ﻭﱺﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺑﱧﻨﱧﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳇﳀ
 1. Demi langit dan Yang membinanya (dalam bentuk yang kuat kukuh - yang melambangkan kekuasaanNya);
ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻃﱔﺤﱺﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳈﳀ
 1. Serta bumi dan Yang menghamparkannya (untuk kemudahan makhluk-makhlukNya);
ﻭﱺﻧﱧﻔﱀﺲﲞ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺳﱺﻮﲄﯨﻬﱺﺎ ﳁﳉﳀ
 1. Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya);
ﻓﱁﺄﱁﻟﱀﻬﱺﻤﱧﻬﱺﺎ ﻓﱂﺠﱻﻮﺭﱺﻫﱺﺎ ﻭﱺﺗﱧﻘﱀﻮﱺﯨﻬﱺﺎ ﳁﳊﳀ
 1. Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada bertaqwa; -
ﻗﱁﺪﱹ ﺃﱁﻓﱀﻠﱁﺢﱺ ﻣﱧﻦ ﺯﱺﻛﱞﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳋﳀ
 1. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan),
ﻭﱺﻗﱁﺪﱹ ﺧﱺﺎﺏﱺ ﻣﱧﻦ ﺩﱧﺳﲄﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat).
ﻛﱔﺬﱞﺑﱧﺖﱹ ﺛﱁﻤﱨﻮﺩﱨ ﺑﲐﻄﱔﻐﱦﻮﱺﯨﻬﱺﺂ ﳁﳃﳃﳀ
 1. (Ingatlah), kaum Thamud telah mendustakan (Rasulnya) dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas;
ﺇﲐﺫﲘ ﭐﻧﲲﺒﱧﻌﱧﺚﱺ ﺃﱁﺷﱓﻘﱁﯩﳎﻬﱺﺎ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Ketika orang yang paling jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka (supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat),
ﻓﱁﻘﱁﺎﻝﱔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺭﱺﺳﱻﻮﻝﱕ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻧﱧﺎﻗﱁﺔﱁ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻭﱺﺳﱻﻘﱀﻴﱧ﮳ﻬﱺﺎ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Maka berkatalah Rasul Allah (Nabi Soleh) kepada mereka: " (Janganlah kamu ganggu) unta betina dari Allah itu, dan (janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat) air minumnya (supaya kamu tidak ditimpa azab)!"
ﻓﱁﻜﱔﺬﱞﺑﱨﻮﻩﱨ ﻓﱁﻌﱧﻘﱁﺮﱻﻭﻫﱺﺎ ﻓﱁﺪﱺﻣﱦﺪﱺﻡﱧ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﺭﱺﺑﱲﻬﱻﻢ ﺑﲐﺬﱔﻧﲲﺒﲐﻬﲌﻢﱦ ﻓﱁﺴﱺﻮﲄﯨﻬﱺﺎ ﳁﳆﳃﳀ
 1. (Setelah Nabi Soleh memberi amaran) lalu mereka mendustakannya serta menyembelih unta itu. Dengan sebab dosa mereka, maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan serta Ia meratakan azab itu meliputi mereka (sehingga punah-ranah semuanya).
ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﺨﱺﺎﻑﱻ ﻋﱻﻘﱀﺒﱧ﮳ﻬﱺﺎ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Dan Allah tidak hiraukan kesudahan (mereka) yang demikian, (kerana itu adalah balasan yang adil).