Al-Lail (الليل)

Bacaan Penuh Al-Lail
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻭﱺﭐﻟﱋﻴﱦﻞﲌ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﻳﱧﻐﱦﺸﱔﻰﳎ ﳁﳃﳀ
 1. Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelap-gelitanya),
ﻭﱺﭐﻟﻨﱱﻬﱺﺎﺭﲌ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺗﱧﺠﱺﻠﱋﻰﳎ ﳁﳄﳀ
 1. Dan siang apabila ia lahir terang-benderang;
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﭐﻟﺬﱞﻛﱔﺮﱺ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱂﻧﺜﱁﻰ﮵ ﳁﳅﳀ
 1. Demi Yang menciptakan (makhluk-makhlukNya) lelaki dan perempuan, (jantan dan betina); -
ﺇﲐﻥﱱ ﺳﱺﻌﱦﻴﱧﻜﱕﻢﱦ ﻟﱁﺸﱔﺘﱱﻰﳎ ﳁﳆﳀ
 1. Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya.
ﻓﱁﺄﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦﱹ ﺃﱁﻋﱹﻄﱔﻰﳎ ﻭﱺﭐﺗﱱﻘﱁﻰﳎ ﳁﳇﳀ
 1. Jelasnya: adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertaqwa (mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala laranganNya), -
ﻭﱺﺻﱺﺪﲄﻕﱺ ﺑﲐﭑﻟﱀﺤﱻﺴﱹﻨﱧﻰﳎ ﳁﳈﳀ
 1. Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik,
ﻓﱁﺴﱺﻨﱨﻴﱧﺴﲃﲔﺮﱻﻩﱨﲵ ﻟﲘﻠﱀﻴﱨﺴﱹﺮﱺﻯﳎ ﳁﳉﳀ
 1. Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan (Syurga).
ﻭﱺﺃﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦﲲ ﺑﱧﺨﲔﻞﱔ ﻭﱺﭐﺳﱹﺘﱧﻐﱦﻨﱧﻰﳎ ﳁﳊﳀ
 1. Sebaliknya: orang yang bakhil (daripada berbuat kebajikan) dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, -
ﻭﱺﻛﱔﺬﱞﺏﱺ ﺑﲐﭑﻟﱀﺤﱻﺴﱹﻨﱧﻰﳎ ﳁﳋﳀ
 1. Serta ia mendustakan perkara yang baik,
ﻓﱁﺴﱺﻨﱨﻴﱧﺴﲃﲔﺮﱻﻩﱨﲵ ﻟﲘﻠﱀﻌﱨﺴﱹﺮﱺﻯﳎ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan;
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻳﱨﻐﱦﻨﲘﻰ ﻋﱺﻨﱦﻪﱨ ﻣﱧﺎﻟﱂﻪﱨﲵﳒ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺗﱧﺮﱺﺩﱱﻯ﮵ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabiha ia telah terjerumus (ke dalam azab seksa hari akhirat)?
ﺇﲐﻥﱱ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻨﱧﺎ ﻟﱁﻠﱀﻬﱻﺪﱺﻯﳎ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Sesungguhnya tanggungan Kamilah memberi hidayah petunjuk (tentang yang benar dan yang salah).
ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﻟﱁﻨﱧﺎ ﻟﱁﵝﱀﵜﺧﲔﺮﱺﺓﱧ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱂﻭﻟﱁﻰﳎ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Dan sesungguhnya Kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia.
ﻓﱁﺄﱁﻧﺬﱔﺭﱹﺗﱨﻜﱕﻢﱦ ﻧﱧﺎﺭﱾﺍ ﺗﱧﻠﱁﻈﱞﻰﳎ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Maka (serentak dengan memberi hidayah petunjuk) Aku juga telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang,
ﵖﱔﵐ ﻳﱧﺼﱹﻠﱁﯩﳎﻬﱺﺂ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﵖﱓﵑﱁﺷﱓﻘﱁﻰ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka, -
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻛﱔﺬﱞﺏﱺ ﻭﱺﺗﱧﻮﱺﻟﱋﻰﳎ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Yang telah mendustakan (kebenaran) dan berpaling ingkar.
ﻭﱺﺳﱺﻴﱨﺠﱺﻨﱱﺒﱨﻬﱺﺎ ﭐﵖﱓﵑﱁﺗﱦﻘﱁﻰ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Dan (sebaliknya) akan dijauhkan (azab neraka) itu daripada orang yang sungguh bertaqwa, -
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻳﱨﺆﱹﺗﲘﻰ ﻣﱧﺎﻟﱁﻪﱨﲵ ﻳﱧﺘﱧﺰﱺﻛﱞﻰﳎ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan hartabendanya,
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﵖﲔﵑﱁﺣﱺﺪﲙ ﻋﲔﻨﺪﱺﻩﱨﲵ ﻣﲘﻦ ﻧﱰﲘﻌﱦﻤﱧﺔﲚ ﺗﱨﺠﱹﺰﱺﻯ﮵ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Sedang ia tidak menanggung budi sesiapapun, yang patut di balas,
ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﺑﱦﺘﲘﻐﱧﺂﺀﱧ ﻭﱺﺟﱹﻪﲘ ﺭﱺﺑﱰﲐﻪﲘ ﭐﵖﱓﵑﱁﻋﱹﻠﱁﻰﳎ ﳁﳂﳄﳀ
 1. Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi;
ﻭﱺﻟﱁﺴﱺﻮﱹﻑﱺ ﻳﱧﺮﱹﺿﱺﻰﳎ ﳁﳃﳄﳀ
 1. Dan demi sesungguhnya, ia tetap akan berpuas hati (pada hari akhirat, dengan mendapat segala yang diharapkannya).