Ash-Sharh (الشرح)

Bacaan Penuh Ash-Sharh
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﻧﱧﺸﱓﺮﱺﺡﱹ ﻟﱁﻚﱔ ﺻﱺﺪﱹﺭﱺﻙﱔ ﳁﳃﳀ
  1. Bukankah Kami telah melapangkan bagimu: dadamu (wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk) ?
ﻭﱺﻭﱺﺿﱺﻌﱦﻨﱧﺎ ﻋﱺﻨﻚﱔ ﻭﲌﺯﱹﺭﱺﻙﱔ ﳁﳄﳀ
  1. Dan Kami telah meringankan daripadamu: bebanmu (menyiarkan Islam) -
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯﳒ ﺃﱁﻧﻘﱁﺾﱺ ﻇﱔﻬﱹﺮﱺﻙﱔ ﳁﳅﳀ
  1. Yang memberati tanggunganmu, (dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya)?
ﻭﱺﺭﱺﻓﱁﻌﱦﻨﱧﺎ ﻟﱁﻚﱔ ﺫﲘﻛﱓﺮﱺﻙﱔ ﳁﳆﳀ
  1. Dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu (dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan)?
ﻓﱁﺈﲐﻥﱱ ﻣﱧﻊﱧ ﭐﻟﱀﻌﱨﺴﱹﺮﲌ ﻳﱨﺴﱹﺮﱼﺍ ﳁﳇﳀ
  1. Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan,
ﺇﲐﻥﱱ ﻣﱧﻊﱧ ﭐﻟﱀﻌﱨﺴﱹﺮﲌ ﻳﱨﺴﱹﺮﱾﺍ ﳁﳈﳀ
  1. (Sekali lagi ditegaskan): bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan.
ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﻓﱁﺮﱺﻏﱓﺖﱺ ﻓﱁﭑﻧﺼﱺﺐﱹ ﳁﳉﳀ
  1. Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh), maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain),
ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻓﱁﭑﺭﱹﻏﱔﺐ ﳁﳊﳀ
  1. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau gemar dan ingini).