At-Tin (التين)

Bacaan Penuh At-Tin
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻭﱺﭐﻟﺘﱰﲘﻴﻦﲌ ﻭﱺﭐﻟﺰﲄﻳﱦﺘﱨﻮﻥﲌ ﳁﳃﳀ
  1. Demi buah Tiin dan Zaitun,
ﻭﱺﻃﱕﻮﺭﲌ ﺳﲔﻴﻨﲘﻴﻦﱺ ﳁﳄﳀ
  1. Dan Gunung Tursina,
ﻭﱺﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﺒﱧﻠﱁﺪﲘ ﭐﵖﱓﵑﱁﻣﲘﻴﻦﲌ ﳁﳅﳀ
  1. Serta negeri (Makkah) yang aman ini, -
ﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧﺎ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱺ ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﺣﱹﺴﱺﻦﲌ ﺗﱧﻘﱀﻮﲌﻳﻢﲎ ﳁﳆﳀ
  1. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya).
ﺛﱂﻢﱱ ﺭﱺﺩﱧﺩﱦﻧﱧ﮳ﻪﱨ ﺃﱁﺳﱹﻔﱁﻞﱔ ﺳﱺ﮳ﻔﲘﻠﲘﻴﻦﱺ ﳁﳇﳀ
  1. Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah,
ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﻓﱁﻠﱁﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﺟﱹﺮﱽ ﻏﱔﻴﱦﺮﱻ ﻣﱧﻤﱦﻨﱨﻮﻥﲎ ﳁﳈﳀ
  1. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.
ﻓﱁﻤﱧﺎ ﻳﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﱨﻚﱔ ﺑﱧﻌﱦﺪﱻ ﺑﲐﭑﻟﺪﲃﲘﻳﻦﲌ ﳁﳉﳀ
  1. (Jika demikian kekuasaanKu), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan, sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu?
ﺃﱁﻟﱁﻴﱦﺲﱺ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺑﲐﺄﱁﺣﱹﻜﱔﻢﲌ ﭐﻟﱀﺤﱺ﮳ﻜﲔﻤﲘﻴﻦﱺ ﳁﳊﳀ
  1. Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim?