Al-Alaq (العلق)

Bacaan Penuh Al-Alaq
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﭐﻗﱀﺮﱺﺃﱀ ﺑﲐﭑﺳﱹﻢﲌ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﳁﳃﳀ
 1. Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk),
ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱺ ﻣﲘﻦﱹ ﻋﱺﻠﱁﻖﲍ ﳁﳄﳀ
 1. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku;
ﭐﻗﱀﺮﱺﺃﱀ ﻭﱺﺭﱺﺑﱲﻚﱔ ﭐﵖﱓﵑﱁﻛﱓﺮﱺﻡﱨ ﳁﳅﳀ
 1. Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, -
ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻋﱺﻠﱋﻢﱧ ﺑﲐﭑﻟﱀﻘﱁﻠﱁﻢﲌ ﳁﳆﳀ
 1. Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, -
ﻋﱺﻠﱋﻢﱧ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱺ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻢﱦ ﳁﳇﳀ
 1. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
ﻛﱔﵝﱋﵚ ﺇﲐﻥﱱ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱺ ﻟﱁﻴﱧﻄﱓﻐﱧﻰ﮵ ﳁﳈﳀ
 1. Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya),
ﺃﱁﻥ ﺭﲄﺀﱧﺍﻩﱨ ﭐﺳﱹﺘﱧﻐﱦﻨﱧﻰ﮵ ﳁﳉﳀ
 1. Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya.
ﺇﲐﻥﱱ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﭐﻟﺮﲅﺟﱹﻌﱧﻰ﮵ ﳁﳊﳀ
 1. (Ingatlah) sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali (untuk menerima balasan).
ﺃﱁﺭﱺﺀﱧﻳﱦﺖﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻳﱧﻨﱦﻬﱺﻰﳎ ﳁﳋﳀ
 1. Adakah engkau nampak (baiknya) orang yang melarang (dan menghalang) -
ﻋﱺﺒﱦﺪﱼﺍ ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺻﱺﻠﱋﻰ﮵ ﳁﳂﳃﳀ
 1. Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang?
ﺃﱁﺭﱺﺀﱧﻳﱦﺖﱺ ﺇﲐﻥ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﻟﱀﻬﱻﺪﱺﻯ﮵ ﳁﳃﳃﳀ
 1. Adakah engkau nampak (buruknya) jika ia berada di atas jalan yang betul? -
ﺃﱁﻭﱹ ﺃﱁﻣﱧﺮﱺ ﺑﲐﭑﻟﺘﱱﻘﱀﻮﱺﻯ﮵ ﳁﳄﳃﳀ
 1. Atau ia menyuruh orang bertaqwa (jangan melakukan syirik)?
ﺃﱁﺭﱺﺀﱧﻳﱦﺖﱺ ﺇﲐﻥ ﻛﱔﺬﱞﺏﱺ ﻭﱺﺗﱧﻮﱺﻟﱋﻰ﮵ ﳁﳅﳃﳀ
 1. Adakah engkau nampak (terlepasnya dari azab) jika ia mendustakan (apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya) serta ia berpaling ingkar?
ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻢ ﺑﲐﺄﱁﻥﱱ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻳﱧﺮﱺﻯﳎ ﳁﳆﳃﳀ
 1. Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat (segala amal perbuatannya dan membalasnya)?
ﻛﱔﵝﱋﵗ ﻟﱁﴣﲐﻦ ﻟﱋﻢﱦ ﻳﱧﻨﺘﱧﻪﲘ ﻟﱁﻨﱧﺴﱹﻔﱁﻌﱭﺎ ﺑﲐﭑﻟﻨﱱﺎﺻﲔﻴﱧﺔﲘ ﳁﳇﳃﳀ
 1. Jangan sekali-kali berlaku derhaka! Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti (dari perbuatannya yang buruk itu), nescaya Kami akan menyentap ubun-ubunnya (dan menyeretnya ke dalam neraka), -
ﻧﱧﺎﺻﲔﻴﱧﺔﲚ ﻛﱔ﮳ﺬﲘﺑﱧﺔﲙ ﺧﱺﺎﻃﲔﺌﱧﺔﲚ ﳁﳈﳃﳀ
 1. Ubun-ubun (orang) yang berdusta, yang bersalah.
ﻓﱁﻠﱀﻴﱧﺪﱹﻉﱨ ﻧﱧﺎﺩﲘﻳﱧﻪﱨﲵ ﳁﳉﳃﳀ
 1. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya (untuk menyelamatkannya),
ﺳﱺﻨﱧﺪﱹﻉﱨ ﭐﻟﺰﲄﺑﱧﺎﻧﲘﻴﱧﺔﱁ ﳁﳊﳃﳀ
 1. Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah (untuk menyeksanya)!
ﻛﱔﵝﱋﵗ ﵖﱔﵐ ﺗﱨﻄﲔﻌﱦﻪﱨ ﻭﱺﭐﺳﱹﺠﱻﺪﱹ ﻭﱺﭐﻗﱀﺘﱧﺮﲌﺏ ﲹ ﳁﳋﳃﳀ
 1. Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut kehendaknya, dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal soleh)!