Al-Bayyina (البينة)

Bacaan Penuh Al-Bayyina
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﻜﱕﻦﲌ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻫﱹﻞﲌ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﲌ ﻭﱺﭐﻟﱀﻤﱨﺸﱓﺮﲌﻛﲔﻴﻦﱺ ﻣﱨﻨﻔﱁﻜﱝﲔﻴﻦﱺ ﺣﱺﺘﱱﻰﳎ ﺗﱧﺄﱀﺗﲘﻴﱧﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﱀﺒﱧﻴﱰﲐﻨﱧﺔﱂ ﳁﳃﳀ
  1. Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik, tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata, -
ﺭﱺﺳﱻﻮﻝﱙ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻳﱧﺘﱦﻠﱂﻮﺍﲯ ﺻﱻﺤﱻﻔﱅﺎ ﻣﱲﻄﱔﻬﲄﺮﱺﺓﱫ ﳁﳄﳀ
  1. Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran-lembaran Suci,
ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻛﱕﺘﱨﺐﱿ ﻗﱁﻴﱰﲐﻤﱧﺔﱆ ﳁﳅﳀ
  1. Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar.
ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺗﱧﻔﱁﺮﲄﻕﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺃﱂﻭﺗﱨﻮﺍﲯ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﱺ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﲘﻦﲲ ﺑﱧﻌﱦﺪﲘ ﻣﱧﺎ ﺟﱺﺂﺀﱧﺗﱦﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﱀﺒﱧﻴﱰﲐﻨﱧﺔﱂ ﳁﳆﳀ
  1. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu, tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata.
ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱂﻣﲘﺮﱻﻭﳒﺍﲯ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻟﲘﻴﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻﻭﺍﲯ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻣﱨﺨﱹﻠﲘﺼﲔﻴﻦﱺ ﻟﱁﻪﱨ ﭐﻟﺪﲃﲘﻳﻦﱺ ﺣﱻﻨﱧﻔﱁﺂﺀﱧ ﻭﱺﻳﱨﻘﲘﻴﻤﱨﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄﻠﱁﻮﳎﺓﱧ ﻭﱺﻳﱨﺆﱹﺗﱨﻮﺍﲯ ﭐﻟﺰﲄﻛﱔﻮﳎﺓﱧﲬ ﻭﱺﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺩﲘﻳﻦﱻ ﭐﻟﱀﻘﱁﻴﱰﲐﻤﱧﺔﲘ ﳁﳇﳀ
  1. Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah Ugama yang benar.
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻫﱹﻞﲌ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﲌ ﻭﱺﭐﻟﱀﻤﱨﺸﱓﺮﲌﻛﲔﻴﻦﱺ ﻓﲘﻰ ﻧﱧﺎﺭﲌ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱧ ﺧﱺ﮳ﻠﲘﺪﲘﻳﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺂﲬ ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻫﱻﻢﱦ ﺷﱔﺮﲅ ﭐﻟﱀﺒﱧﺮﲌﻳﱱﺔﲘ ﳁﳈﳀ
  1. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam, kekalah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.
ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻫﱻﻢﱦ ﺧﱺﻴﱦﺮﱻ ﭐﻟﱀﺒﱧﺮﲌﻳﱱﺔﲘ ﳁﳉﳀ
  1. Seungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk.
ﺟﱺﺰﱺﺁﺅﱻﻫﱻﻢﱦ ﻋﲔﻨﺪﱺ ﺭﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﺟﱺﻨﱱ﮳ﺖﱻ ﻋﱺﺪﱹﻥﲎ ﺗﱧﺠﱹﺮﲌﻯ ﻣﲘﻦ ﺗﱧﺤﱹﺘﲘﻬﱺﺎ ﭐﵖﱓﵑﱁﻧﱦﻬﱺ﮳ﺮﱻ ﺧﱺ﮳ﻠﲘﺪﲘﻳﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺂ ﺃﱁﺑﱧﺪﱾﺍﲨ ﺭﲄﺿﲔﻰﱺ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﻋﱺﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﺭﱺﺿﱻﻮﺍﲯ ﻋﱺﻨﱦﻪﱨﲬ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻟﲘﻤﱧﻦﱹ ﺧﱺﺸﲔﻰﱺ ﺭﱺﺑﱱﻪﱨﲵ ﳁﳊﳀ
  1. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal yang tetap), yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya; Allah reda akan mereka dan merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya.