Az-Zalzala (الزلزلة)

Bacaan Penuh Az-Zalzala
ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ
ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺯﱻﻟﱀﺰﲌﻟﱁﺖﲔ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱻ ﺯﲌﻟﱀﺰﱺﺍﻟﱁﻬﱺﺎ ﳁﳃﳀ
  1. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya,
ﻭﱺﺃﱁﺧﱹﺮﱺﺟﱺﺖﲔ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱻ ﺃﱁﺛﱀﻘﱁﺎﻟﱁﻬﱺﺎ ﳁﳄﳀ
  1. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya,
ﻭﱺﻗﱁﺎﻝﱔ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱻ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻬﱺﺎ ﳁﳅﳀ
  1. Dan berkatalah manusia (dengan perasaan gerun); "Apa yang sudah terjadi kepada bumi?"
ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﺗﱨﺤﱺﺪﲃﲘﺙﱻ ﺃﱁﺧﱹﺒﱧﺎﺭﱺﻫﱺﺎ ﳁﳆﳀ
  1. Pada hari itu bumipun menceritakan khabar beritanya:
ﺑﲐﺄﱁﻥﱱ ﺭﱺﺑﱱﻚﱔ ﺃﱁﻭﱹﺣﱺﻰﳎ ﻟﱁﻬﱺﺎ ﳁﳇﳀ
  1. Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya (berlaku demikian).
ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﻳﱧﺼﱹﺪﱻﺭﱻ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﱻ ﺃﱁﺷﱓﺘﱧﺎﺗﱫﺎ ﻟﱊﲘﻴﱨﺮﱺﻭﱹﺍﲯ ﺃﱁﻋﱹﻤﱧ﮳ﻠﱁﻬﱻﻢﱦ ﳁﳈﳀ
  1. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur masing-masing) - untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal mereka.
ﻓﱁﻤﱧﻦ ﻳﱧﻌﱦﻤﱧﻞﱓ ﻣﲘﺜﱀﻘﱁﺎﻝﱔ ﺫﱧﺭﲄﺓﲙ ﺧﱺﻴﱦﺮﱾﺍ ﻳﱧﺮﱺﻩﱨﲵ ﳁﳉﳀ
  1. Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)!
ﻭﱺﻣﱧﻦ ﻳﱧﻌﱦﻤﱧﻞﱓ ﻣﲘﺜﱀﻘﱁﺎﻝﱔ ﺫﱧﺭﲄﺓﲚ ﺷﱔﺮﲈﺍ ﻳﱧﺮﱺﻩﱨﲵ ﳁﳊﳀ
  1. Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)!